• Trang chủ
  • Bảng đặc biệt năm KQXS Miền Bắc

NgàyTh1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12
01 78885
02 20681
03 43132
04 42988
05 19376
06 90402
07 09854
08 00726
09 82064
10 48146
11 05507
12 16592
13 02769
14 51338
15 68285
16 12046
17 55095
18 92549
19 23677
20 60545
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/01/2021
08 23 32 68 97 02 07 11 14 16 28 37 45 49 50 54 66 73 79 86 89 94 98 99 01 04 05 09 10 19 22 24 27 35 38 39 41 46 47 53

Top Đặc Biệt: 20/01/2021
16 22 25 44 46 52 55 99 23 24 26 29 32 33 35 42 45 53 54 56 59 62 65 66 68 69 71 92 95 96 00 02 03 04 05 08 11 12 13 15

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.