• Trang chủ
  • Bảng đặc biệt năm KQXS Miền Bắc

NgàyTh1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12
01 78885 54782 91577 50393
02 20681 15759 87462 01795
03 43132 76349 63410 44110
04 42988 48218 96100 16278
05 19376 48520 66992 06800
06 90402 37427 61918 94659
07 09854 25119 38433 97675
08 00726 42991 20859 63904
09 82064 38792 97736 52070
10 48146 04629 61639 85313
11 05507 56286 47526 29013
12 16592 56286 85439 86039
13 02769 56286 95112 29405
14 51338 56286 45587
15 68285 56286 61924
16 12046 11503 60054
17 55095 05177 72152
18 92549 81910 37733
19 23677 11103 55324
20 60545 70030 97438
21 21331 57607 68140
22 09264 77708 54315
23 57860 17110 85639
24 45883 93315 66438
25 00157 35855 44219
26 33079 55600 72042
27 45756 26313 54601
28 92020 30398 31295
29 40169 03000
30 71209 49255
31 17386 06996

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 14/04/2021


Top Đặc Biệt: 14/04/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.