Công cụ kiểm tra (test) tần suất loto VIP KQXS Miền Bắc

Công cụ kiểm tra (test) loto VIP KQXS Miền Bắc là công cụ giúp bạn kiểm tra những con số loto của bạn về ngày nào. Ngoài ra bạn còn biết được nhịp về và nhịp gãy. Với các kiểu chọn lộn hay không lộn. Kết hợp với kiểu bóng. Bạn sẽ có bộ số khả năng về cao nhất.

STT Ngày tháng Giải ĐB Khả năng về Kết quả về Trạng thái Ghép Xiên 2 Ghép Xiên 3 Ghép Xiên 4
1 21/01/2021
Xem 0 số
Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
2 20/01/2021 60545 Xem 0 số 1 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
3 19/01/2021 23677 Xem 0 số 2 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
4 18/01/2021 92549 Xem 0 số 3 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
5 17/01/2021 55095 Xem 0 số 4 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
6 16/01/2021 12046 Xem 0 số 5 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
7 15/01/2021 68285 Xem 0 số 6 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
8 14/01/2021 51338 Xem 0 số 7 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
9 13/01/2021 02769 Xem 0 số 8 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
10 12/01/2021 16592 Xem 0 số 9 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
11 11/01/2021 05507 Xem 0 số 10 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
12 10/01/2021 48146 Xem 0 số 11 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
13 09/01/2021 82064 Xem 0 số 12 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
14 08/01/2021 00726 Xem 0 số 13 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
15 07/01/2021 09854 Xem 0 số 14 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
16 06/01/2021 90402 Xem 0 số 15 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
17 05/01/2021 19376 Xem 0 số 16 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
18 04/01/2021 42988 Xem 0 số 17 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
19 03/01/2021 43132 Xem 0 số 18 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
20 02/01/2021 20681 Xem 0 số 19 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
21 01/01/2021 78885 Xem 0 số 20 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
22 31/12/2020 42050 Xem 0 số 21 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
23 30/12/2020 57905 Xem 0 số 22 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
24 29/12/2020 63111 Xem 0 số 23 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
25 28/12/2020 07690 Xem 0 số 24 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
26 27/12/2020 85971 Xem 0 số 25 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
27 26/12/2020 80287 Xem 0 số 26 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
28 25/12/2020 36287 Xem 0 số 27 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
29 24/12/2020 79993 Xem 0 số 28 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
30 23/12/2020 80188 Xem 0 số 29 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
31 22/12/2020 81613 Xem 0 số 30 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
32 21/12/2020 27693 Xem 0 số 31 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
33 20/12/2020 45188 Xem 0 số 32 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
34 19/12/2020 20370 Xem 0 số 33 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
35 18/12/2020 27054 Xem 0 số 34 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
36 17/12/2020 12950 Xem 0 số 35 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
37 16/12/2020 16363 Xem 0 số 36 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
38 15/12/2020 61681 Xem 0 số 37 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
39 14/12/2020 45776 Xem 0 số 38 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
40 13/12/2020 08528 Xem 0 số 39 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
41 12/12/2020 09945 Xem 0 số 40 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
42 11/12/2020 46551 Xem 0 số 41 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
43 10/12/2020 24835 Xem 0 số 42 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
44 09/12/2020 92041 Xem 0 số 43 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
45 08/12/2020 06320 Xem 0 số 44 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
46 07/12/2020 09929 Xem 0 số 45 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
47 06/12/2020 50553 Xem 0 số 46 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
48 05/12/2020 59405 Xem 0 số 47 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
49 04/12/2020 95549 Xem 0 số 48 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
50 03/12/2020 29911 Xem 0 số 49 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
51 02/12/2020 52117 Xem 0 số 50 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
52 01/12/2020 74507 Xem 0 số 51 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
53 30/11/2020 05104 Xem 0 số 52 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
54 29/11/2020 83669 Xem 0 số 53 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
55 28/11/2020 10764 Xem 0 số 54 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
56 27/11/2020 23126 Xem 0 số 55 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
57 26/11/2020 23071 Xem 0 số 56 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
58 25/11/2020 72036 Xem 0 số 57 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
59 24/11/2020 52664 Xem 0 số 58 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
60 23/11/2020 00843 Xem 0 số 59 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
61 22/11/2020 61596 Xem 0 số 60 ngày Xem 0 xiên Xem 1 xiên Xem 1 xiên
Tổng về: 0 / 0 về (tỷ lệ 0%)