STT Ngày tạo Tên KênhThống kê
1 20/01/2021 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 10 giờ trước
2 18/01/2021 Dàn Đặc Biệt
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 45 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 1 ngày trước
3 18/01/2021 Dàn đặc biệt soi cầu chuẩn
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 75 về 1 - 1% - 3 ngày
Chốt 15 giờ trước
4 18/01/2021 Dàn đặc biệt khung 3 ngày
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 72 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 15 giờ trước
5 18/01/2021 Dàn 36 số khung 3 ngày
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 72 về 1 - 1% - 3 ngày
Chốt 15 giờ trước
6 17/01/2021 Chúc bạn may mắn
Miền Bắc - Loto
Chốt 3 về 2 - 66% - 2 ngày
Chốt 1 ngày trước
7 15/01/2021 1221 - 7997
Miền Bắc - Loto
Chốt 10 về 2 - 20% - 3 ngày
Chốt 8 giờ trước
8 15/01/2021 8668
Miền Bắc - Loto
Chốt 12 về 2 - 16% - 3 ngày
Chốt 1 ngày trước
9 10/01/2021 God Of The Worldd
Miền Bắc - Loto
Chốt 227 về 33 - 14% - 9 ngày
Chốt 8 giờ trước
10 09/01/2021 Hắc Bạch Vô Thường
Miền Bắc - Loto
Chốt 136 về 33 - 24% - 6 ngày
Chốt 8 giờ trước
11 09/01/2021 Tâm Linh Số Học
Miền Bắc - Loto
Chốt 136 về 33 - 24% - 6 ngày
Chốt 8 giờ trước
12 29/12/2020 Chốt 3 miền bac trung nam
Miền Bắc - Loto
Chốt 65 về 18 - 27% - 7 ngày
Chốt 1 ngày trước
13 27/12/2020 0793922283
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 191 về 1 - 0% - 7 ngày
Chốt 1 ngày trước
14 23/12/2020 Hay dk moi thay kenh cua minh nuoi 4ngay
Miền Bắc - Loto
Chốt 91 về 29 - 31% - 11 ngày
Chốt 1 ngày trước
15 21/12/2020 Chơi loto vui
Miền Bắc - Loto
Chốt 65 về 11 - 16% - 18 ngày
Chốt 10 giờ trước
16 18/12/2020 Soi cầu nhà cái win2888
Miền Bắc - Loto
Chốt 28 về 8 - 28% - 16 ngày
Chốt 15 giờ trước
17 18/12/2020 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 34 về 9 - 26% - 20 ngày
Chốt 15 giờ trước
18 17/12/2020 Theo minh 4 ngay.0936543739
Miền Bắc - Loto
Chốt 105 về 31 - 29% - 15 ngày
Chốt 1 ngày trước
19 14/12/2020 TEST 50 con DB
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 54 về 0 - 0% - 8 ngày
Chốt 10 giờ trước
20 14/12/2020 Dan de 50 so <HM>
Miền Bắc - Loto
Chốt 47 về 18 - 38% - 14 ngày
Chốt 11 giờ trước
21 10/12/2020 Thần Tài Đến Gõ Cửa 8668
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 9 về 0 - 0% - 7 ngày
Chốt 2 ngày trước
22 08/12/2020 Thần Tài Gõ Cửa 8668
Miền Bắc - Loto
Chốt 10 về 2 - 20% - 7 ngày
Chốt 2 ngày trước
23 08/12/2020 1 mình tao chấp hết
Miền Bắc - Loto
Chốt 137 về 33 - 24% - 9 ngày
Chốt 8 giờ trước
24 08/12/2020 1 mình tao chấp hết
Miền Bắc - Loto
Chốt 138 về 33 - 23% - 9 ngày
Chốt 8 giờ trước
25 08/12/2020 TINH HOA SỐ HỌC
Miền Bắc - Loto
Chốt 137 về 33 - 24% - 9 ngày
Chốt 8 giờ trước
26 08/12/2020 Karik Trương
Miền Bắc - Loto
Chốt 137 về 33 - 24% - 9 ngày
Chốt 8 giờ trước
27 07/12/2020 Kiếm tiền loto
Miền Bắc - Loto
Chốt 82 về 28 - 34% - 30 ngày
Chốt 10 giờ trước
28 03/12/2020 Hải Đăng
Miền Bắc - Loto
Chốt 49 về 13 - 26% - 46 ngày
Chốt 2 ngày trước
29 03/12/2020 Cậu Út Chiến Khu
Miền Bắc - Loto
Chốt 140 về 34 - 24% - 18 ngày
Chốt 8 giờ trước
30 29/11/2020 Tính Loto ra ĐẶC BIỆT
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 59 về 0 - 0% - 20 ngày
Chốt 10 giờ trước
31 24/11/2020 Hien Meo
Miền Bắc - Loto
Chốt 47 về 20 - 42% - 36 ngày
Chốt 11 giờ trước
32 23/11/2020 Karik Trương
Miền Bắc - Loto
Chốt 172 về 34 - 19% - 26 ngày
Chốt 8 giờ trước
33 18/11/2020 Lục thủ bất hũ
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 15 giờ trước
34 18/11/2020 Ngũ thủ bất hũ
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 15 giờ trước
35 18/11/2020 Tứ thủ bất hủ
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 15 giờ trước
36 18/11/2020 Tam thủ bất hủ
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 15 giờ trước
37 13/11/2020 Vip chuan 8386
Miền Bắc - Đặc Biệt
Chốt 10 về 0 - 0% - 17 ngày
Chốt 2 ngày trước
38 10/11/2020 Song thủ Loto
Miền Bắc - Loto
Chốt 54 về 17 - 31% - 52 ngày
Chốt 10 giờ trước
39 08/11/2020 Kaido of the Beasts
Miền Bắc - Loto
Chốt 139 về 34 - 24% - 40 ngày
Chốt 8 giờ trước
40 06/11/2020 Vận mệnh - Tam Loto
Miền Bắc - Loto
Chốt 67 về 10 - 14% - 37 ngày
Chốt 8 giờ trước
41 04/11/2020 thanso8386
Miền Bắc - Loto
Chốt 8 về 1 - 12% - 26 ngày
Chốt 2 ngày trước
42 31/10/2020 Vận mệnh
Miền Bắc - Loto
Chốt 92 về 23 - 25% - 38 ngày
Chốt 2 ngày trước
43 30/10/2020 Song thủ bất hủ
Miền Bắc - Loto
Chốt 0 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 15 giờ trước
44 25/10/2020 Ngọc anh chốt BTL
Miền Bắc - Loto
Chốt 6 về 2 - 33% - 27 ngày
Chốt 15 giờ trước
45 24/10/2020 1 mình tao chấp hết
Miền Bắc - Loto
Chốt 173 về 34 - 19% - 54 ngày
Chốt 8 giờ trước
46 23/10/2020 TINH HOA SỐ HỌC
Miền Bắc - Loto
Chốt 139 về 34 - 24% - 54 ngày
Chốt 8 giờ trước
47 17/10/2020 Miền Bắc
Miền Bắc - Loto
Chốt 49 về 5 - 10% - 61 ngày
Chốt 2 ngày trước
48 13/10/2020 Đại thánh Soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 8 về 1 - 12% - 36 ngày
Chốt 15 giờ trước
49 11/10/2020 Giải mã số học
Miền Bắc - Loto
Chốt 22 về 6 - 27% - 56 ngày
Chốt 15 giờ trước
50 11/10/2020 Loto đẹp - Anh Hoàng chốt
Miền Bắc - Loto
Chốt 8 về 1 - 12% - 33 ngày
Chốt 15 giờ trước
51 09/10/2020 Song thủ Loto Ngọc Anh
Miền Bắc - Loto
Chốt 24 về 6 - 25% - 48 ngày
Chốt 15 giờ trước
52 08/10/2020 Gió Đông Buồn
Miền Bắc - Loto
Chốt 20 về 5 - 25% - 59 ngày
Chốt 15 giờ trước
53 08/10/2020 Anh Huy TV
Miền Bắc - Loto
Chốt 22 về 9 - 40% - 39 ngày
Chốt 15 giờ trước
54 07/10/2020 Tiến Tiền Tỷ
Miền Bắc - Loto
Chốt 32 về 11 - 34% - 59 ngày
Chốt 2 ngày trước
55 07/10/2020 Dung Nguyên - Cao Thủ Chốt
Miền Bắc - Loto
Chốt 30 về 13 - 43% - 46 ngày
Chốt 2 ngày trước
56 07/10/2020 Kênh Anh Đức
Miền Bắc - Loto
Chốt 10 về 4 - 40% - 22 ngày
Chốt 3 ngày trước
57 07/10/2020 Kênh Hiệp Hồ
Miền Bắc - Loto
Chốt 36 về 9 - 25% - 48 ngày
Chốt 2 ngày trước
58 07/10/2020 Kênh của Ngọc Anh
Miền Bắc - Loto
Chốt 32 về 7 - 21% - 46 ngày
Chốt 2 ngày trước
59 07/10/2020 Độc Thủ Loto Miền Bắc
Miền Bắc - Loto
Chốt 17 về 8 - 47% - 49 ngày
Chốt 3 ngày trước
60 07/10/2020 Dương Anh Huy
Miền Bắc - Loto
Chốt 21 về 8 - 38% - 30 ngày
Chốt 2 ngày trước
61 07/10/2020 Độc Thủ Loto Ngọc Anh
Miền Bắc - Loto
Chốt 21 về 10 - 47% - 61 ngày
Chốt 15 giờ trước

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/01/2021
08 23 32 68 97 02 07 11 14 16 28 37 45 49 50 54 66 73 79 86 89 94 98 99 01 04 05 09 10 19 22 24 27 35 38 39 41 46 47 53

Top Đặc Biệt: 20/01/2021
16 22 25 44 46 52 55 99 23 24 26 29 32 33 35 42 45 53 54 56 59 62 65 66 68 69 71 92 95 96 00 02 03 04 05 08 11 12 13 15

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.