Tổng hợp VIP các kênh chốt Đặc biệt Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 08/03/2021-T2 Chờ...
2 07/03/2021-CN 38433 07,33,37,38,46,47,69,78,87,96,00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 33 40 về 1
3 06/03/2021-T7 61918 Không chốt
4 05/03/2021-T6 66992 22,52,62,72,82,92,02,12,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,42,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73 92 40 về 1
5 04/03/2021-T5 96100 Không chốt
6 03/03/2021-T4 63410 Không chốt
7 02/03/2021-T3 87462 26,62,71 62 3 về 1
8 01/03/2021-T2 91577 64,91,96 Không về
9 28/02/2021-CN 30398 01,10,56,68,03,05,08,11,12,20,24,32,44,45,66,80,81,89,92 Không về
10 27/02/2021-T7 26313 01,10,11 Không về
11 26/02/2021-T6 55600 Không chốt
12 25/02/2021-T5 35855 52,25,50,51,53,54,55,56,57,58,59 55 11 về 1
13 24/02/2021-T4 93315 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 15 40 về 1
14 23/02/2021-T3 17110 Không chốt
15 22/02/2021-T2 77708 08,17,26,35,44,29,47,53,62,71,80,99,00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31 08 40 về 1
16 21/02/2021-CN 57607 Không chốt
17 20/02/2021-T7 70030 Không chốt
18 19/02/2021-T6 11103 Không chốt
19 18/02/2021-T5 81910 Không chốt
20 17/02/2021-T4 05177 00,01,02,03,04,07,10,11,12,13,14,17,20,21,22,23,24,27,30,31,32,33,34,37,40,41,42,43,44,47,70,71,72,73,74,77 77 36 về 1
21 16/02/2021-T3 11503 Không chốt
22 15/02/2021-T2 56286 Không chốt
23 14/02/2021-CN 56286 Không chốt
24 13/02/2021-T7 56286 Không chốt
25 12/02/2021-T6 56286 Không chốt
26 11/02/2021-T5 56286 Không chốt
27 10/02/2021-T4 04629 48,78,80 Không về
28 09/02/2021-T3 38792 00,02,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,39,50,51,52,53,54,55,57,59 Không về
29 08/02/2021-T2 42991 01,06,07,10,15,16,19,25,34,43,51,52,56,60,61,65,70,91 91 18 về 1
30 07/02/2021-CN 25119 02,20,65,67,76,06,09,15,16,17,18,19,24,26,27,29,33,36,39,42,45,46,48,49,51,54,56,59,60,61,62,63,64,66,68,69,71,72,77,79 19 40 về 1
31 06/02/2021-T7 37427 69,96,05,14,23,32,41,50,78,87,06,09,15,16,18,19,24,26,27,29,33,36,39,42,45,46,49,51,54,56,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 27 40 về 1
Tổng về: 10 / 376 - Tỷ lệ : 2%