• Trang chủ
  • Công cụ lọc đặc biệt Vip - Thống kê đặc biệt đặc biệt ăn chạm
  • KQXS Miền Bắc

Chúng tôi đưa ra các thuật toán tương ứng với các cách bắt cầu đặc biệt cằng 4, càng 3, ăn chạm, ăn tổng. Ghép lại chúng tôi có 2 dàn số ghép vòng. Sau đó tổng hợp lọc ra dàn kết. Đây là công cụ lọc tự động được lập trình hoàn toàn. Không có ai chốt số hay cho số. Sau giờ quay có kết quả mới. Hệ thống tự động phân tích cho ra số sẽ về làm dự đoán cho ngày hôm sau.

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng Ghép Dàn Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 14/04/2021-T4 1,0,2,5,6 9,2,3,8,0 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số
2 13/04/2021-T3 29405 7,3,0,1,6 4,9,0,1,5,7 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số
3 12/04/2021-T2 86039 7,1,0,2,3 0,3,4,5,6,7 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 05 sau 1 ngày (x1)
4 11/04/2021-CN 29013 7,1,0,2,3 0,3,4,5,6,7 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 05 sau 2 ngày (x1)
5 10/04/2021-T7 85313 1,2,7,4,5 5,1,7,2,6 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 5 sau 3 ngày (x1)
6 09/04/2021-T6 52070 7,1,0,3,4 3,0,2,4,5,6 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 13 sau 1 ngày (x3)
7 08/04/2021-T5 63904 7,6,0,1,3 4,0,1,2,5,7 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 70 sau 1 ngày (x2)
8 07/04/2021-T4 97675 1,6,7,0,3 3,0,2,4,5,7 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 13 sau 3 ngày (x5)
9 06/04/2021-T3 94659 6,5,2,9 2,9,0,3,5,6 5,9,3,0,2,6 0,1,5,6,4 Xem 60 số 659 (x3) Về 04 sau 2 ngày (x5)
10 05/04/2021-T2 06800 1,0,2,5,7 9,0,2,3,8 0,5,7,8,1,2 4,9,0,5,1 Xem 64 số 800 (x3) Về 04 sau 3 ngày (x6)
11 04/04/2021-CN 16278 1,4,2,3,6 1,2,0,3,6,9 8,3,9,0,6,7 4,9,0,5,1 Xem 64 số 6278 (x3) Về 00 sau 1 ngày (x6)
12 03/04/2021-T7 44110 1,4,6,7,0 3,7,0,2,4,5 0,1,3,8,2,6 0,5,4,9,1 Xem 60 số 10 (x3) Về 313 sau 7 ngày (x1)
13 02/04/2021-T6 01795 7,6,0,1,3 4,0,1,2,5,6 0,2,4,6,9,3 0,5,1,6,4 Xem 62 số 95 (x1) Về 00 sau 3 ngày (x3)
14 01/04/2021-T5 50393 1,2,0,4,5 9,0,2,8,3 0,1,3,2,5,6 1,6,0,5,2 Xem 58 số 0393 (x1) Về 800 sau 4 ngày (x1)
15 31/03/2021-T4 06996 6,2,5,8 9,0,2,3,5,6 5,9,1,2,3,4 1,6,4,9,0 Xem 62 số Về 659 sau 6 ngày (x1)
16 30/03/2021-T3 49255 6,2,5,8 9,0,2,3,5,6 9,3,7,0,2,5 1,6,4,9,0 Xem 62 số 255 (x3) Về 659 sau 7 ngày (x1)
17 29/03/2021-T2 03000 1,4,6,7,0 3,2,7,4,5,9 5,7,8,9,1,2 4,9,1,6,0 Xem 56 số Về 1795 sau 4 ngày (x1)
18 28/03/2021-CN 31295 1,4,0,2,3 1,0,2,3,6,9 8,3,9,0,6,7 4,9,0,1,5 Xem 64 số 1295 (x1) Về 3000 sau 1 ngày (x1)
19 27/03/2021-T7 54601 5,0,9,7 8,3,0,4,6,7 0,1,3,6,8,2 0,5,4,9,1 Xem 60 số 601 (x3) Về 000 sau 2 ngày (x1)
20 26/03/2021-T6 72042 5,6,2,8 7,9,2,3,5,6 0,2,6,9,3,4 0,5,1,6,4 Xem 62 số 42 (x3) Về 6996 sau 5 ngày (x1)
21 25/03/2021-T5 44219 1,8,0,2,3 1,0,2,3,6,9 0,3,1,8,2,5 1,6,0,5,2 Xem 58 số 219 (x1) Về 3000 sau 4 ngày (x1)
22 24/03/2021-T4 66438 7,0,1,2,3 0,1,2,4,5,6 5,9,1,2,4,6 1,6,4,9,3 Xem 62 số Về 1295 sau 4 ngày (x2)
23 23/03/2021-T3 85639 5,0,7,9 8,3,0,4,6,7 9,2,7,0,3,5 4,9,1,6,3 Xem 66 số 5639 (x1) Về 00 sau 6 ngày (x6)
24 22/03/2021-T2 54315 0,1,6,7,4 2,3,5,7,4,9 7,8,9,0,2,4 4,9,1,6,0 Xem 56 số Về 00 sau 7 ngày (x6)
25 21/03/2021-CN 68140 1,2,0,3,4 1,0,2,3,6,7 8,3,6,9,7,0 4,9,0,5,1 Xem 64 số 140 (x1) Về 01 sau 6 ngày (x5)
26 20/03/2021-T7 97438 5,9,0,6,7 8,9,0,3,6,7 6,0,1,2,3,4 0,5,4,9,2 Xem 60 số Về 01 sau 7 ngày (x5)
27 19/03/2021-T6 55324 5,9,0,6,7 8,9,0,3,6,7 0,6,2,9,3,8 0,5,4,9,1 Xem 60 số Về 19 sau 6 ngày (x5)
28 18/03/2021-T5 37733 1,2,3,4,5 5,1,2,6,7,8 0,1,5,8,2,3 0,5,1,6,2 Xem 58 số 733 (x3) Về 15 sau 4 ngày (x6)
29 17/03/2021-T4 72152 0,1,3,8,5 1,3,4,5,6,7 9,5,0,1,2,4 1,6,4,9,0 Xem 54 số 152 (x1) Về 8140 sau 4 ngày (x2)
30 16/03/2021-T3 60054 5,9,0,4,6 8,9,3,5,6,7 7,9,2,6,0,3 1,4,6,9,0 Xem 60 số Về 733 sau 2 ngày (x1)
31 15/03/2021-T2 61924 0,1,2,4,5 0,2,8,9,3,5 8,7,9,0,5,1 4,9,1,6,0 Xem 60 số Về 4315 sau 7 ngày (x1)
Tổng về chạm: 36/180 -Tổng Về tổng: 22/155 - Tổng ghép: 2215 số
Tổng về 4 càng 16 ngày Ăn 4 càng 4 lần - Tổng về 3 càng 21 ngày ăn 3 càng 12 lần -Trúng đặc biệt 15 ngày Ăn 31 lần (Dàn Kết ăn 8 ngày )
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (31 x 70.000đ) - (2215 x 1.000đ) = -45.000đ

Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 0 số
Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 0 số