• Trang chủ
  • Công cụ lọc đặc biệt Vip - Thống kê đặc biệt đặc biệt ăn chạm
  • KQXS Miền Bắc

Chúng tôi đưa ra các thuật toán tương ứng với các cách bắt cầu đặc biệt cằng 4, càng 3, ăn chạm, ăn tổng. Ghép lại chúng tôi có 2 dàn số ghép vòng. Sau đó tổng hợp lọc ra dàn kết. Đây là công cụ lọc tự động được lập trình hoàn toàn. Không có ai chốt số hay cho số. Sau giờ quay có kết quả mới. Hệ thống tự động phân tích cho ra số sẽ về làm dự đoán cho ngày hôm sau.

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng Ghép Dàn Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 17/01/2021-CN 5,2,8,3,4 4,5,7,0,1,2 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số
2 16/01/2021-T7 12046 0,1,9,2,5 6,0,4,2,5,9 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số
3 15/01/2021-T6 68285 6,7,2,9 7,6,8,0,3,4 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 6 sau 1 ngày (x1)
4 14/01/2021-T5 51338 0,2,5,4,7 8,0,9,1,2,5 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 5 sau 1 ngày (x1)
5 13/01/2021-T4 02769 6,7,9,1,2 8,6,7,0,3,4 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 8 sau 1 ngày (x2)
6 12/01/2021-T3 16592 3,2,8,1,4 1,5,8,2,6 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 38 sau 2 ngày (x3)
7 11/01/2021-T2 05507 2,5,8,3,4 0,4,7,2,3,5 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 85 sau 4 ngày (x1)
8 10/01/2021-CN 48146 2,5,8,3,4 0,4,7,2,3,5 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 85 sau 5 ngày (x1)
9 09/01/2021-T7 82064 0,9,2,3,6 5,7,9,1,3,4 0,6,1,5,4,7 0,5,3,8,1 Xem 58 số 64 (x3) Về 146 sau 1 ngày (x1)
10 08/01/2021-T6 00726 3,6,0,1,2 1,3,9,0,4,5 8,5,7,1,4,0 0,3,5,8,2 Xem 56 số Về 07 sau 3 ngày (x4)
11 07/01/2021-T5 09854 7,2,0,1,5 0,6,2,5,9 1,5,3,0,6,7 3,8,0,5,2 Xem 60 số Về 07 sau 4 ngày (x5)
12 06/01/2021-T4 90402 1,2,9,0,5 6,0,5,2,4,9 0,1,3,2,4,6 2,7,3,8,0 Xem 60 số 0402 (x3) Về 2064 sau 3 ngày (x1)
13 05/01/2021-T3 19376 9,6,0,2,4 5,9,1,4,6,7 1,3,8,0,4,7 2,4,7,9,1 Xem 56 số Về 507 sau 6 ngày (x1)
14 04/01/2021-T2 42988 0,5,8,2,4 8,0,1,2,5,9 4,0,3,6,9,7 2,7,4,9,0 Xem 58 số Về 5507 sau 7 ngày (x3)
15 03/01/2021-CN 43132 3,6,7,0,1 9,1,3,0,4,5 1,8,6,9,3,5 0,1,2,5,6 Xem 62 số 3132 (x1) Về 988 sau 1 ngày (x1)
16 02/01/2021-T7 20681 1,2,9,3,5 0,5,6,1,2,4 0,6,5,1,4,7 0,5,1,3,6 Xem 56 số Về 2064 sau 7 ngày (x1)
17 01/01/2021-T6 78885 0,2,5,4,7 1,2,8,0,3,5 8,5,7,1,2,4 0,3,5,8,1 Xem 64 số 885 (x3) Về 26 sau 7 ngày (x6)
18 31/12/2020-T5 42050 0,2,5,4,7 1,2,8,0,3,5 1,3,5,7,6,9 3,8,2,7,0 Xem 56 số Về 376 sau 5 ngày (x1)
19 30/12/2020-T4 57905 7,2,0,1,5 0,6,2,5 3,1,4,0,2,6 2,7,3,4,8 Xem 56 số Về 02 sau 7 ngày (x3)
20 29/12/2020-T3 63111 6,7,0,1,2 9,3,0,1,2,4 1,3,7,8,0,4 2,7,1,4,6 Xem 56 số 111 (x3) Về 2988 sau 6 ngày (x1)
21 28/12/2020-T2 07690 0,9,2,3,6 5,7,9,1,3,4 4,3,6,0,2,7 2,4,7,9,0 Xem 56 số 90 (x1) Về 32 sau 6 ngày (x1)
22 27/12/2020-CN 85971 4,0,2,5,7 1,2,8,0,3,5 1,8,9,6,3,5 0,5,1,2,6 Xem 62 số Về 111 sau 2 ngày (x1)
23 26/12/2020-T7 80287 4,0,2,5,7 1,2,8,0,3,5 6,0,5,1,4,2 0,5,1,6,3 Xem 56 số Về 2050 sau 5 ngày (x1)
24 25/12/2020-T6 36287 7,2,0,1,5 0,6,4,5 8,5,0,1,2,4 3,8,0,1,5 Xem 62 số 87 (x1) Về 2050 sau 6 ngày (x1)
25 24/12/2020-T5 79993 0,6,9,2,4 5,9,1,4,6,7 1,5,7,2,3,6 3,8,2,7,1 Xem 56 số 9993 (x1) Về 971 sau 3 ngày (x2)
26 23/12/2020-T4 80188 7,8,1,2,3 0,3,4,8,5,7 1,3,4,6,0,2 2,7,3,8,4 Xem 56 số Về 11 sau 6 ngày (x3)
27 22/12/2020-T3 81613 7,2,0,5,6 0,6,1,4,5 6,7,8,0,1,3 2,7,1,3,4 Xem 58 số 613 (x3) Về 111 sau 7 ngày (x1)
28 21/12/2020-T2 27693 0,6,9,2,3 5,7,9,1,4,8 4,6,0,1,2,3 2,7,0,4,5 Xem 56 số 93 (x1) Về 13 sau 1 ngày (x2)
29 20/12/2020-CN 45188 3,2,8,0,1 1,5,8,2,6 9,1,6,3,5,8 0,5,1,2,4 Xem 58 số 188 (x1) Về 1613 sau 2 ngày (x1)
30 19/12/2020-T7 20370 6,7,1,2,3 9,0,1,2,3,4 6,0,4,5,1,8 0,5,3,8,1 Xem 62 số Về 87 sau 6 ngày (x4)
31 18/12/2020-T6 27054 4,0,2,5,7 1,2,5,8,3,9 8,1,0,2,4,5 3,8,0,1,5 Xem 62 số 54 (x1) Về 87 sau 7 ngày (x3)
Tổng về chạm: 34/180 -Tổng Về tổng: 18/155 - Tổng ghép: 2215 số
Tổng về 4 càng 16 ngày Ăn 4 càng 3 lần - Tổng về 3 càng 16 ngày ăn 3 càng 7 lần -Trúng đặc biệt 12 ngày Ăn 22 lần (Dàn Kết ăn 5 ngày )
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (22 x 70.000đ) - (2215 x 1.000đ) = -675.000đ

Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 0 số
Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 0 số