Thống kê tần suất dàn loto vip MB là danh sách các kênh chốt bởi thành viên với số chốt là > 6 số


STT Ngày tạo Tên KênhThống kê
1 14/12/2020 Dan de 50 so <HM>
Miền Bắc - Loto
Chốt 47 về 18 - 38% - 14 ngày
Chốt 10 giờ trước
2 08/12/2020 Karik Trương
Miền Bắc - Loto
Chốt 137 về 33 - 24% - 9 ngày
Chốt 7 giờ trước
3 08/12/2020 TINH HOA SỐ HỌC
Miền Bắc - Loto
Chốt 137 về 33 - 24% - 9 ngày
Chốt 7 giờ trước
4 08/12/2020 1 mình tao chấp hết
Miền Bắc - Loto
Chốt 137 về 33 - 24% - 9 ngày
Chốt 7 giờ trước
5 23/10/2020 TINH HOA SỐ HỌC
Miền Bắc - Loto
Chốt 139 về 34 - 24% - 54 ngày
Chốt 7 giờ trước
6 08/11/2020 Kaido of the Beasts
Miền Bắc - Loto
Chốt 139 về 34 - 24% - 40 ngày
Chốt 7 giờ trước
7 09/01/2021 Tâm Linh Số Học
Miền Bắc - Loto
Chốt 136 về 33 - 24% - 6 ngày
Chốt 7 giờ trước
8 09/01/2021 Hắc Bạch Vô Thường
Miền Bắc - Loto
Chốt 136 về 33 - 24% - 6 ngày
Chốt 7 giờ trước
9 03/12/2020 Cậu Út Chiến Khu
Miền Bắc - Loto
Chốt 140 về 34 - 24% - 18 ngày
Chốt 7 giờ trước
10 08/12/2020 1 mình tao chấp hết
Miền Bắc - Loto
Chốt 138 về 33 - 23% - 9 ngày
Chốt 7 giờ trước
11 24/10/2020 1 mình tao chấp hết
Miền Bắc - Loto
Chốt 173 về 34 - 19% - 54 ngày
Chốt 7 giờ trước
12 23/11/2020 Karik Trương
Miền Bắc - Loto
Chốt 172 về 34 - 19% - 26 ngày
Chốt 7 giờ trước
13 10/01/2021 God Of The Worldd
Miền Bắc - Loto
Chốt 227 về 33 - 14% - 9 ngày
Chốt 7 giờ trước

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 20/01/2021
08 23 32 68 97 02 07 11 14 16 28 37 45 49 50 54 66 73 79 86 89 94 98 99 01 04 05 09 10 19 22 24 27 35 38 39 41 46 47 53

Top Đặc Biệt: 20/01/2021
16 22 25 44 46 52 55 99 23 24 26 29 32 33 35 42 45 53 54 56 59 62 65 66 68 69 71 92 95 96 00 02 03 04 05 08 11 12 13 15

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.