• Trang chủ
  • Thống kê tần suất song thủ loto vip MB

Hiện tại chúng tôi đưa ra 7 thuật toán lô VIP là 7 kiểu cầu chạy với tần suất 1-14 ngày. Lưu ý: Lô VIP sẽ về khung 3 ngày và sử dụng công cụ lọc để biết tần suất hay về của các cặp số. Chúng tôi lập trình hoàn toàn tự động. Sau khi có KQ mới hệ thống tự động phân tích và đưa ra các con số mới. Chúng tôi không mua bán số. Website là công cụ hoàn toàn miễn phí. Thống kê KQXS các tỉnh ngoài xổ số truyền thống dự kiến update trong tháng 9. Các bạn đón chờ nhé.


STT Ngày tháng Giải ĐB Khả năng về Kết quả về Trạng thái Về sau 1 ngày Về sau 2 ngày Về sau 3 ngày Tổng điểm Ăn điểm Lãi Lỗ
1 30/09/2020 71,12 Chờ... Chờ... Chờ... Chờ... 0 0
2 29/09/2020 59323 71,17 1 ngày Chờ... Chờ... 14 4 -2.000đ
3 28/09/2020 96331 92,23 23 2 về 1 23 Chờ... 2 1 34.000đ
4 27/09/2020 37546 90,36 1 ngày 90,36 36 6 4 182.000đ
5 26/09/2020 17069 10,48 2 ngày 10,48 14 0 -322.000đ
6 25/09/2020 98018 48,06 3 ngày 14 0 -322.000đ
7 24/09/2020 87082 19,48 48 2 về 1 2 1 34.000đ
8 23/09/2020 97711 19,85 1 ngày 85 14 0 -322.000đ
9 22/09/2020 87486 19,09 09 2 về 1 2 1 34.000đ
10 21/09/2020 68757 21,35 21,35 2 về 2 35 2 2 114.000đ
11 20/09/2020 05042 05,36 05 2 về 1 36 36 2 1 34.000đ
12 19/09/2020 54004 36,05 36 2 về 1 05 36 2 1 34.000đ
13 18/09/2020 20290 42,64 1 ngày 42 64,64 14 4 -2.000đ
14 17/09/2020 04170 79,35 2 ngày 79 79,35 14 4 -2.000đ
15 16/09/2020 89582 88,35 88 2 về 1 88 88 2 1 34.000đ
16 15/09/2020 23030 41,51 41 2 về 1 51 41 41 2 1 34.000đ
17 14/09/2020 32489 41,61 61 2 về 1 41 61 41,61 2 1 34.000đ
18 13/09/2020 28463 61,41 61,41 2 về 2 61 41 61 2 2 114.000đ
19 12/09/2020 51880 09,21 21 2 về 1 09 09,21 2 1 34.000đ
20 11/09/2020 16129 00,21 21,21 2 về 2 21 2 2 114.000đ
21 10/09/2020 81320 80,28 28 2 về 1 28 80,80 80 2 1 34.000đ
22 09/09/2020 88000 64,80 1 ngày 80,80 14 0 -322.000đ
23 08/09/2020 22022 64,55 64,55,55,55 2 về 4 55 2 4 274.000đ
24 07/09/2020 13853 03,38 03,38 2 về 2 2 2 114.000đ
25 06/09/2020 01993 03,28 1 ngày 03 6 2 22.000đ
26 05/09/2020 52085 08,30 30 2 về 1 2 1 34.000đ
27 04/09/2020 15580 08,22 1 ngày 14 0 -322.000đ
28 03/09/2020 80180 08,59 59 2 về 1 2 1 34.000đ
29 02/09/2020 45148 59,01 59 2 về 1 59 01 2 1 34.000đ
30 01/09/2020 62557 11,03 11 2 về 1 11 2 1 34.000đ
31 31/08/2020 56358 43,71 71 2 về 1 71 71 2 1 34.000đ
Tổng về: 27 / 60 về (tỷ lệ 45%) - Sau 1 ngày 13/60 - 2 ngày 14/60- 3 ngày 20/60
Ví dụ: 1 điểm = 23.000đ - Tổng về: 27*80.000đ - 60*23.000đ = 780.000đ / Sau 1 ngày = -340.000đ / Sau 2 ngày = -260.000đ / Sau 3 ngày = 220.000đ
Áp dụng công thức 1-2-4 (ngày thứ 3 tham khảo) đến khi nào về thì dừng - Tổng = -172.000đ