Kết quả Đầu
KQXS Bạc Liêu 22/09/2020
Giải đặc biệt 389657
Giải nhất 37723
Giải nhì 65129
Giải ba 71315-81381
Giải tư 60439-22099-09279-50222-76588-77068-05602
Giải năm 4540
Giải sáu 3889-3456-8470
Giải bảy 567
Giải tám 33
0: 02
1: 15
2: 23,29,22
3: 39,33
4: 40
5: 57,56
6: 68,67
7: 79,70
8: 81,88,89
9: 99
KQXS Bạc Liêu 15/09/2020
Giải đặc biệt 170181
Giải nhất 43999
Giải nhì 82700
Giải ba 61900-82164
Giải tư 47353-45735-36864-88968-13150-82628-27171
Giải năm 2817
Giải sáu 1468-5014-5446
Giải bảy 397
Giải tám 45
0: 00,00
1: 17,14
2: 28
3: 35
4: 46,45
5: 53,50
6: 64,64,68,68
7: 71
8: 81
9: 99,97
KQXS Bạc Liêu 08/09/2020
Giải đặc biệt 923953
Giải nhất 39303
Giải nhì 04086
Giải ba 74738-17318
Giải tư 83723-88690-08002-81850-59543-73244-04276
Giải năm 1229
Giải sáu 3764-1973-7914
Giải bảy 103
Giải tám 63
0: 03,02,03
1: 18,14
2: 23,29
3: 38
4: 43,44
5: 53,50
6: 64,63
7: 76,73
8: 86
9: 90
KQXS Bạc Liêu 01/09/2020
Giải đặc biệt 572474
Giải nhất 78925
Giải nhì 54044
Giải ba 38496-68856
Giải tư 99145-56114-75070-14057-66703-71861-33743
Giải năm 1848
Giải sáu 7366-0346-2395
Giải bảy 159
Giải tám 24
0: 03
1: 14
2: 25,24
3:
4: 44,45,43,48,46
5: 56,57,59
6: 61,66
7: 74,70
8:
9: 96,95
KQXS Bạc Liêu 25/08/2020
Giải đặc biệt 557724
Giải nhất 10656
Giải nhì 77261
Giải ba 69733-63850
Giải tư 89555-91617-18504-29904-33002-56639-13295
Giải năm 4754
Giải sáu 2850-0646-5339
Giải bảy 538
Giải tám 31
0: 04,04,02
1: 17
2: 24
3: 33,39,39,38,31
4: 46
5: 56,50,55,54,50
6: 61
7:
8:
9: 95
KQXS Bạc Liêu 18/08/2020
Giải đặc biệt 902300
Giải nhất 12041
Giải nhì 50949
Giải ba 48668-19953
Giải tư 11112-58519-80157-37501-10659-98773-19541
Giải năm 3641
Giải sáu 7844-5010-9005
Giải bảy 516
Giải tám 00
0: 00,01,05,00
1: 12,19,10,16
2:
3:
4: 41,49,41,41,44
5: 53,57,59
6: 68
7: 73
8:
9:
KQXS Bạc Liêu 11/08/2020
Giải đặc biệt 415933
Giải nhất 36334
Giải nhì 65276
Giải ba 18906-39519
Giải tư 90764-41115-66377-39546-50511-01194-89050
Giải năm 3303
Giải sáu 5605-2972-0445
Giải bảy 880
Giải tám 03
0: 06,03,05,03
1: 19,15,11
2:
3: 33,34
4: 46,45
5: 50
6: 64
7: 76,77,72
8: 80
9: 94
KQXS Bạc Liêu 04/08/2020
Giải đặc biệt 964250
Giải nhất 25682
Giải nhì 29950
Giải ba 05971-39997
Giải tư 05234-34012-07870-84953-12162-77987-73262
Giải năm 7405
Giải sáu 1843-8976-2010
Giải bảy 414
Giải tám 56
0: 05
1: 12,10,14
2:
3: 34
4: 43
5: 50,50,53,56
6: 62,62
7: 71,70,76
8: 82,87
9: 97
KQXS Bạc Liêu 28/07/2020
Giải đặc biệt 116296
Giải nhất 47401
Giải nhì 68361
Giải ba 28789-63656
Giải tư 53193-90430-89498-05627-67952-23610-98959
Giải năm 3141
Giải sáu 4015-7244-7225
Giải bảy 409
Giải tám 21
0: 01,09
1: 10,15
2: 27,25,21
3: 30
4: 41,44
5: 56,52,59
6: 61
7:
8: 89
9: 96,93,98
KQXS Bạc Liêu 21/07/2020
Giải đặc biệt 917677
Giải nhất 76386
Giải nhì 17185
Giải ba 08559-64484
Giải tư 64055-00327-94726-39766-36688-12711-27493
Giải năm 5887
Giải sáu 8532-9933-8851
Giải bảy 776
Giải tám 93
0:
1: 11
2: 27,26
3: 32,33
4:
5: 59,55,51
6: 66
7: 77,76
8: 86,85,84,88,87
9: 93,93
KQXS Bạc Liêu 14/07/2020
Giải đặc biệt 757053
Giải nhất 87090
Giải nhì 27170
Giải ba 99475-16162
Giải tư 35163-45921-40369-92495-98723-11623-90445
Giải năm 5119
Giải sáu 6546-5008-4271
Giải bảy 279
Giải tám 13
0: 08
1: 19,13
2: 21,23,23
3:
4: 45,46
5: 53
6: 62,63,69
7: 70,75,71,79
8:
9: 90,95
KQXS Bạc Liêu 07/07/2020
Giải đặc biệt 250160
Giải nhất 57200
Giải nhì 94770
Giải ba 76112-30296
Giải tư 63386-14543-02245-99295-98956-75658-77063
Giải năm 8616
Giải sáu 1415-8646-4728
Giải bảy 556
Giải tám 13
0: 00
1: 12,16,15,13
2: 28
3:
4: 43,45,46
5: 56,58,56
6: 60,63
7: 70
8: 86
9: 96,95
KQXS Bạc Liêu 30/06/2020
Giải đặc biệt 248483
Giải nhất 09766
Giải nhì 32773
Giải ba 84119-88908
Giải tư 67491-54271-20286-18562-47742-80077-71885
Giải năm 6139
Giải sáu 3489-2462-3373
Giải bảy 469
Giải tám 95
0: 08
1: 19
2:
3: 39
4: 42
5:
6: 66,62,62,69
7: 73,71,77,73
8: 83,86,85,89
9: 91,95
KQXS Bạc Liêu 23/06/2020
Giải đặc biệt 883277
Giải nhất 06043
Giải nhì 79100
Giải ba 66004-59273
Giải tư 15521-96305-63755-58187-25234-30616-09844
Giải năm 0499
Giải sáu 9153-4470-3157
Giải bảy 379
Giải tám 07
0: 00,04,05,07
1: 16
2: 21
3: 34
4: 43,44
5: 55,53,57
6:
7: 77,73,70,79
8: 87
9: 99
KQXS Bạc Liêu 16/06/2020
Giải đặc biệt 390991
Giải nhất 45078
Giải nhì 16726
Giải ba 75148-34503
Giải tư 16817-32788-22028-62201-01405-44256-04651
Giải năm 2366
Giải sáu 4856-1238-6687
Giải bảy 209
Giải tám 75
0: 03,01,05,09
1: 17
2: 26,28
3: 38
4: 48
5: 56,51,56
6: 66
7: 78,75
8: 88,87
9: 91
KQXS Bạc Liêu 09/06/2020
Giải đặc biệt 660409
Giải nhất 57197
Giải nhì 94826
Giải ba 35818-93214
Giải tư 86532-41672-62404-85668-99505-70364-85493
Giải năm 4052
Giải sáu 3732-7145-9578
Giải bảy 017
Giải tám 92
0: 09,04,05
1: 18,14,17
2: 26
3: 32,32
4: 45
5: 52
6: 68,64
7: 72,78
8:
9: 97,93,92
KQXS Bạc Liêu 02/06/2020
Giải đặc biệt 449362
Giải nhất 07664
Giải nhì 64252
Giải ba 30247-41220
Giải tư 28887-52975-32549-86763-59095-15444-97289
Giải năm 3837
Giải sáu 1699-9216-8651
Giải bảy 809
Giải tám 23
0: 09
1: 16
2: 20,23
3: 37
4: 47,49,44
5: 52,51
6: 62,64,63
7: 75
8: 87,89
9: 95,99
KQXS Bạc Liêu 26/05/2020
Giải đặc biệt 005143
Giải nhất 50346
Giải nhì 29417
Giải ba 63522-26256
Giải tư 39914-86472-01807-40339-52549-92552-73550
Giải năm 3820
Giải sáu 4260-8630-1852
Giải bảy 852
Giải tám 46
0: 07
1: 17,14
2: 22,20
3: 39,30
4: 43,46,49,46
5: 56,52,50,52,52
6: 60
7: 72
8:
9:
KQXS Bạc Liêu 19/05/2020
Giải đặc biệt 083623
Giải nhất 28792
Giải nhì 47358
Giải ba 98898-52110
Giải tư 49520-99954-93235-51984-98636-61345-38508
Giải năm 6827
Giải sáu 5843-9336-5792
Giải bảy 757
Giải tám 81
0: 08
1: 10
2: 23,20,27
3: 35,36,36
4: 45,43
5: 58,54,57
6:
7:
8: 84,81
9: 92,98,92
KQXS Bạc Liêu 12/05/2020
Giải đặc biệt 096097
Giải nhất 98525
Giải nhì 69725
Giải ba 63348-24221
Giải tư 16115-06671-50900-40870-60179-84300-58563
Giải năm 6059
Giải sáu 9151-7144-5389
Giải bảy 852
Giải tám 77
0: 00,00
1: 15
2: 25,25,21
3:
4: 48,44
5: 59,51,52
6: 63
7: 71,70,79,77
8: 89
9: 97
KQXS Bạc Liêu 05/05/2020
Giải đặc biệt 916296
Giải nhất 68351
Giải nhì 30630
Giải ba 73916-40480
Giải tư 71742-04737-91087-58872-39597-06604-76387
Giải năm 1230
Giải sáu 0351-4744-7472
Giải bảy 043
Giải tám 97
0: 04
1: 16
2:
3: 30,37,30
4: 42,44,43
5: 51,51
6:
7: 72,72
8: 80,87,87
9: 96,97,97
KQXS Bạc Liêu 31/03/2020
Giải đặc biệt 313713
Giải nhất 10519
Giải nhì 17180
Giải ba 66885-49990
Giải tư 32333-44776-60651-93994-97295-20760-62340
Giải năm 4703
Giải sáu 0593-5994-7137
Giải bảy 680
Giải tám 43
0: 03
1: 13,19
2:
3: 33,37
4: 40,43
5: 51
6: 60
7: 76
8: 80,85,80
9: 90,94,95,93,94
KQXS Bạc Liêu 24/03/2020
Giải đặc biệt 986587
Giải nhất 90574
Giải nhì 12083
Giải ba 21006-87631
Giải tư 22758-50572-31116-39911-73600-51701-37490
Giải năm 8031
Giải sáu 1898-8256-2410
Giải bảy 354
Giải tám 06
0: 06,00,01,06
1: 16,11,10
2:
3: 31,31
4:
5: 58,56,54
6:
7: 74,72
8: 87,83
9: 90,98
KQXS Bạc Liêu 17/03/2020
Giải đặc biệt 164525
Giải nhất 93481
Giải nhì 77683
Giải ba 47342-71200
Giải tư 71809-93653-54978-56764-26575-49630-53621
Giải năm 8037
Giải sáu 3689-7170-8085
Giải bảy 947
Giải tám 08
0: 00,09,08
1:
2: 25,21
3: 30,37
4: 42,47
5: 53
6: 64
7: 78,75,70
8: 81,83,89,85
9:
KQXS Bạc Liêu 10/03/2020
Giải đặc biệt 964406
Giải nhất 59384
Giải nhì 81830
Giải ba 86728-62333
Giải tư 73127-95606-08763-73570-43568-00299-10130
Giải năm 8136
Giải sáu 6967-7709-9457
Giải bảy 103
Giải tám 41
0: 06,06,09,03
1:
2: 28,27
3: 30,33,30,36
4: 41
5: 57
6: 63,68,67
7: 70
8: 84
9: 99
KQXS Bạc Liêu 03/03/2020
Giải đặc biệt 084706
Giải nhất 21124
Giải nhì 43866
Giải ba 37236-45453
Giải tư 10050-58717-42231-63907-06760-85979-75556
Giải năm 4411
Giải sáu 8073-0816-6972
Giải bảy 859
Giải tám 96
0: 06,07
1: 17,11,16
2: 24
3: 36,31
4:
5: 53,50,56,59
6: 66,60
7: 79,73,72
8:
9: 96
KQXS Bạc Liêu 25/02/2020
Giải đặc biệt 906581
Giải nhất 30430
Giải nhì 52412
Giải ba 69112-98904
Giải tư 78168-40534-51741-19547-21477-89120-37616
Giải năm 4530
Giải sáu 8503-3095-1129
Giải bảy 899
Giải tám 59
0: 04,03
1: 12,12,16
2: 20,29
3: 30,34,30
4: 41,47
5: 59
6: 68
7: 77
8: 81
9: 95,99
KQXS Bạc Liêu 18/02/2020
Giải đặc biệt 631710
Giải nhất 42086
Giải nhì 43024
Giải ba 09868-72249
Giải tư 11291-11709-81613-15102-85457-80496-93686
Giải năm 8245
Giải sáu 1656-1754-4317
Giải bảy 659
Giải tám 56
0: 09,02
1: 10,13,17
2: 24
3:
4: 49,45
5: 57,56,54,59,56
6: 68
7:
8: 86,86
9: 91,96
KQXS Bạc Liêu 11/02/2020
Giải đặc biệt 808233
Giải nhất 18163
Giải nhì 44856
Giải ba 51273-39755
Giải tư 86935-36615-40327-53628-08467-37111-67922
Giải năm 3882
Giải sáu 1771-6848-6410
Giải bảy 079
Giải tám 43
0:
1: 15,11,10
2: 27,28,22
3: 33,35
4: 48,43
5: 56,55
6: 63,67
7: 73,71,79
8: 82
9:
KQXS Bạc Liêu 04/02/2020
Giải đặc biệt 794431
Giải nhất 85725
Giải nhì 27942
Giải ba 71650-25520
Giải tư 39744-90738-91232-60200-37598-44075-78569
Giải năm 6539
Giải sáu 0675-3299-0386
Giải bảy 406
Giải tám 84
0: 00,06
1:
2: 25,20
3: 31,38,32,39
4: 42,44
5: 50
6: 69
7: 75,75
8: 86,84
9: 98,99
KQXS Bạc Liêu 28/01/2020
Giải đặc biệt 335205
Giải nhất 86036
Giải nhì 39587
Giải ba 38431-67357
Giải tư 73939-52868-99955-00688-86949-68809-61377
Giải năm 6367
Giải sáu 7081-8095-5205
Giải bảy 089
Giải tám 45
0: 05,09,05
1:
2:
3: 36,31,39
4: 49,45
5: 57,55
6: 68,67
7: 77
8: 87,88,81,89
9: 95

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!