• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bạc Liêu
  • KQXS Bạc Liêu

Kết quả Đầu
KQXS Bạc Liêu 02/03/2021
Giải đặc biệt 807364
Giải nhất 63027
Giải nhì 81467
Giải ba 04645-86346
Giải tư 26303-01398-94854-61166-15154-75704-59098
Giải năm 8650
Giải sáu 2596-9281-2328
Giải bảy 727
Giải tám 93
0: 03,04
1:
2: 27,28,27
3:
4: 45,46
5: 54,54,50
6: 64,67,66
7:
8: 81
9: 98,98,96,93
KQXS Bạc Liêu 23/02/2021
Giải đặc biệt 549942
Giải nhất 12718
Giải nhì 10429
Giải ba 71834-87736
Giải tư 41990-74837-53496-63205-43847-19160-36575
Giải năm 2567
Giải sáu 1977-7501-9508
Giải bảy 008
Giải tám 40
0: 05,01,08,08
1: 18
2: 29
3: 34,36,37
4: 42,47,40
5:
6: 60,67
7: 75,77
8:
9: 90,96
KQXS Bạc Liêu 16/02/2021
Giải đặc biệt 110501
Giải nhất 91924
Giải nhì 78078
Giải ba 63093-66693
Giải tư 29271-35548-88592-36782-47481-78982-07384
Giải năm 4467
Giải sáu 8852-9262-7016
Giải bảy 041
Giải tám 88
0: 01
1: 16
2: 24
3:
4: 48,41
5: 52
6: 67,62
7: 78,71
8: 82,81,82,84,88
9: 93,93,92
KQXS Bạc Liêu 09/02/2021
Giải đặc biệt 481433
Giải nhất 05853
Giải nhì 43152
Giải ba 78810-92937
Giải tư 63645-36063-04207-88269-43189-27867-85983
Giải năm 0251
Giải sáu 6779-2295-4053
Giải bảy 262
Giải tám 00
0: 07,00
1: 10
2:
3: 33,37
4: 45
5: 53,52,51,53
6: 63,69,67,62
7: 79
8: 89,83
9: 95
KQXS Bạc Liêu 02/02/2021
Giải đặc biệt 986058
Giải nhất 97161
Giải nhì 27427
Giải ba 12393-78982
Giải tư 17533-97985-78038-98305-33425-66056-84868
Giải năm 6376
Giải sáu 1328-2454-0048
Giải bảy 096
Giải tám 38
0: 05
1:
2: 27,25,28
3: 33,38,38
4: 48
5: 58,56,54
6: 61,68
7: 76
8: 82,85
9: 93,96
KQXS Bạc Liêu 26/01/2021
Giải đặc biệt 933407
Giải nhất 06029
Giải nhì 86559
Giải ba 88170-00028
Giải tư 80206-64193-25279-18866-55893-70897-07303
Giải năm 6145
Giải sáu 7157-8144-1004
Giải bảy 627
Giải tám 85
0: 07,06,03,04
1:
2: 29,28,27
3:
4: 45,44
5: 59,57
6: 66
7: 70,79
8: 85
9: 93,93,97
KQXS Bạc Liêu 19/01/2021
Giải đặc biệt 632615
Giải nhất 35596
Giải nhì 99453
Giải ba 55940-88457
Giải tư 59512-13344-60274-26690-63121-60556-95505
Giải năm 4487
Giải sáu 8796-8479-1760
Giải bảy 165
Giải tám 60
0: 05
1: 15,12
2: 21
3:
4: 40,44
5: 53,57,56
6: 60,65,60
7: 74,79
8: 87
9: 96,90,96
KQXS Bạc Liêu 12/01/2021
Giải đặc biệt 425219
Giải nhất 27038
Giải nhì 83395
Giải ba 20946-60205
Giải tư 14162-98020-98273-83246-06886-88386-60098
Giải năm 1637
Giải sáu 2418-2737-1955
Giải bảy 641
Giải tám 51
0: 05
1: 19,18
2: 20
3: 38,37,37
4: 46,46,41
5: 55,51
6: 62
7: 73
8: 86,86
9: 95,98
KQXS Bạc Liêu 29/12/2020
Giải đặc biệt 703033
Giải nhất 17546
Giải nhì 72985
Giải ba 65025-08053
Giải tư 84415-77818-40649-41024-50582-73601-27142
Giải năm 5485
Giải sáu 9866-4600-9091
Giải bảy 082
Giải tám 41
0: 01,00
1: 15,18
2: 25,24
3: 33
4: 46,49,42,41
5: 53
6: 66
7:
8: 85,82,85,82
9: 91
KQXS Bạc Liêu 22/12/2020
Giải đặc biệt 746403
Giải nhất 30257
Giải nhì 88105
Giải ba 42719-61896
Giải tư 47003-56749-43115-88649-33515-45557-70573
Giải năm 9432
Giải sáu 0704-9550-9751
Giải bảy 061
Giải tám 16
0: 03,05,03,04
1: 19,15,15,16
2:
3: 32
4: 49,49
5: 57,57,50,51
6: 61
7: 73
8:
9: 96
KQXS Bạc Liêu 15/12/2020
Giải đặc biệt 235710
Giải nhất 30330
Giải nhì 08171
Giải ba 19243-82890
Giải tư 66029-55919-31160-74601-87088-19708-50214
Giải năm 7897
Giải sáu 2254-6621-5549
Giải bảy 839
Giải tám 99
0: 01,08
1: 10,19,14
2: 29,21
3: 30,39
4: 43,49
5: 54
6: 60
7: 71
8: 88
9: 90,97,99
KQXS Bạc Liêu 08/12/2020
Giải đặc biệt 264629
Giải nhất 49844
Giải nhì 20847
Giải ba 71893-62018
Giải tư 92578-60019-88451-58756-51140-71427-88959
Giải năm 0538
Giải sáu 3136-0073-8376
Giải bảy 095
Giải tám 64
0:
1: 18,19
2: 29,27
3: 38,36
4: 44,47,40
5: 51,56,59
6: 64
7: 78,73,76
8:
9: 93,95
KQXS Bạc Liêu 01/12/2020
Giải đặc biệt 357945
Giải nhất 05698
Giải nhì 39991
Giải ba 65080-58309
Giải tư 44710-05463-61070-78803-98400-50672-34474
Giải năm 7161
Giải sáu 4229-0206-6045
Giải bảy 370
Giải tám 12
0: 09,03,00,06
1: 10,12
2: 29
3:
4: 45,45
5:
6: 63,61
7: 70,72,74,70
8: 80
9: 98,91
KQXS Bạc Liêu 24/11/2020
Giải đặc biệt 898698
Giải nhất 22376
Giải nhì 04233
Giải ba 66408-22826
Giải tư 95235-89252-58029-07266-04871-01435-84493
Giải năm 3704
Giải sáu 4777-3086-8394
Giải bảy 818
Giải tám 31
0: 08,04
1: 18
2: 26,29
3: 33,35,35,31
4:
5: 52
6: 66
7: 76,71,77
8: 86
9: 98,93,94
KQXS Bạc Liêu 17/11/2020
Giải đặc biệt 732262
Giải nhất 92550
Giải nhì 11905
Giải ba 58791-26370
Giải tư 00999-53963-00717-97876-00938-50303-98428
Giải năm 2422
Giải sáu 6532-6937-9607
Giải bảy 435
Giải tám 80
0: 05,03,07
1: 17
2: 28,22
3: 38,32,37,35
4:
5: 50
6: 62,63
7: 70,76
8: 80
9: 91,99
KQXS Bạc Liêu 10/11/2020
Giải đặc biệt 387093
Giải nhất 86911
Giải nhì 99751
Giải ba 48530-53235
Giải tư 61788-37555-99541-35898-45587-62222-17208
Giải năm 4703
Giải sáu 5861-8533-4770
Giải bảy 433
Giải tám 87
0: 08,03
1: 11
2: 22
3: 30,35,33,33
4: 41
5: 51,55
6: 61
7: 70
8: 88,87,87
9: 93,98
KQXS Bạc Liêu 03/11/2020
Giải đặc biệt 865814
Giải nhất 35440
Giải nhì 40517
Giải ba 55568-84384
Giải tư 86918-98767-25912-77600-32334-97743-81608
Giải năm 6407
Giải sáu 1066-3747-9650
Giải bảy 421
Giải tám 84
0: 00,08,07
1: 14,17,18,12
2: 21
3: 34
4: 40,43,47
5: 50
6: 68,67,66
7:
8: 84,84
9:
KQXS Bạc Liêu 27/10/2020
Giải đặc biệt 928537
Giải nhất 57874
Giải nhì 64829
Giải ba 79449-30288
Giải tư 02969-57521-14640-24458-95740-48999-49783
Giải năm 3719
Giải sáu 8023-5624-6676
Giải bảy 741
Giải tám 45
0:
1: 19
2: 29,21,23,24
3: 37
4: 49,40,40,41,45
5: 58
6: 69
7: 74,76
8: 88,83
9: 99
KQXS Bạc Liêu 20/10/2020
Giải đặc biệt 685108
Giải nhất 52776
Giải nhì 56261
Giải ba 46372-92736
Giải tư 49331-21564-31470-43822-18877-11938-52798
Giải năm 3620
Giải sáu 6351-1958-3829
Giải bảy 135
Giải tám 90
0: 08
1:
2: 22,20,29
3: 36,31,38,35
4:
5: 51,58
6: 61,64
7: 76,72,70,77
8:
9: 98,90
KQXS Bạc Liêu 13/10/2020
Giải đặc biệt 588694
Giải nhất 27712
Giải nhì 81935
Giải ba 02899-67441
Giải tư 50134-90628-11769-72913-39830-59054-89050
Giải năm 7737
Giải sáu 9187-4858-9072
Giải bảy 766
Giải tám 50
0:
1: 12,13
2: 28
3: 35,34,30,37
4: 41
5: 54,50,58,50
6: 69,66
7: 72
8: 87
9: 94,99
KQXS Bạc Liêu 06/10/2020
Giải đặc biệt 806768
Giải nhất 27587
Giải nhì 97574
Giải ba 08187-25827
Giải tư 00831-68031-85744-48439-91259-10176-14202
Giải năm 5133
Giải sáu 1671-0092-4268
Giải bảy 747
Giải tám 71
0: 02
1:
2: 27
3: 31,31,39,33
4: 44,47
5: 59
6: 68,68
7: 74,76,71,71
8: 87,87
9: 92
KQXS Bạc Liêu 29/09/2020
Giải đặc biệt 998874
Giải nhất 27534
Giải nhì 15512
Giải ba 11777-12224
Giải tư 72455-50785-41171-67582-11761-06324-14563
Giải năm 7126
Giải sáu 9182-8525-6333
Giải bảy 877
Giải tám 55
0:
1: 12
2: 24,24,26,25
3: 34,33
4:
5: 55,55
6: 61,63
7: 74,77,71,77
8: 85,82,82
9:
KQXS Bạc Liêu 22/09/2020
Giải đặc biệt 389657
Giải nhất 37723
Giải nhì 65129
Giải ba 71315-81381
Giải tư 60439-22099-09279-50222-76588-77068-05602
Giải năm 4540
Giải sáu 3889-3456-8470
Giải bảy 567
Giải tám 33
0: 02
1: 15
2: 23,29,22
3: 39,33
4: 40
5: 57,56
6: 68,67
7: 79,70
8: 81,88,89
9: 99
KQXS Bạc Liêu 15/09/2020
Giải đặc biệt 170181
Giải nhất 43999
Giải nhì 82700
Giải ba 61900-82164
Giải tư 47353-45735-36864-88968-13150-82628-27171
Giải năm 2817
Giải sáu 1468-5014-5446
Giải bảy 397
Giải tám 45
0: 00,00
1: 17,14
2: 28
3: 35
4: 46,45
5: 53,50
6: 64,64,68,68
7: 71
8: 81
9: 99,97
KQXS Bạc Liêu 08/09/2020
Giải đặc biệt 923953
Giải nhất 39303
Giải nhì 04086
Giải ba 74738-17318
Giải tư 83723-88690-08002-81850-59543-73244-04276
Giải năm 1229
Giải sáu 3764-1973-7914
Giải bảy 103
Giải tám 63
0: 03,02,03
1: 18,14
2: 23,29
3: 38
4: 43,44
5: 53,50
6: 64,63
7: 76,73
8: 86
9: 90
KQXS Bạc Liêu 01/09/2020
Giải đặc biệt 572474
Giải nhất 78925
Giải nhì 54044
Giải ba 38496-68856
Giải tư 99145-56114-75070-14057-66703-71861-33743
Giải năm 1848
Giải sáu 7366-0346-2395
Giải bảy 159
Giải tám 24
0: 03
1: 14
2: 25,24
3:
4: 44,45,43,48,46
5: 56,57,59
6: 61,66
7: 74,70
8:
9: 96,95
KQXS Bạc Liêu 25/08/2020
Giải đặc biệt 557724
Giải nhất 10656
Giải nhì 77261
Giải ba 69733-63850
Giải tư 89555-91617-18504-29904-33002-56639-13295
Giải năm 4754
Giải sáu 2850-0646-5339
Giải bảy 538
Giải tám 31
0: 04,04,02
1: 17
2: 24
3: 33,39,39,38,31
4: 46
5: 56,50,55,54,50
6: 61
7:
8:
9: 95
KQXS Bạc Liêu 18/08/2020
Giải đặc biệt 902300
Giải nhất 12041
Giải nhì 50949
Giải ba 48668-19953
Giải tư 11112-58519-80157-37501-10659-98773-19541
Giải năm 3641
Giải sáu 7844-5010-9005
Giải bảy 516
Giải tám 00
0: 00,01,05,00
1: 12,19,10,16
2:
3:
4: 41,49,41,41,44
5: 53,57,59
6: 68
7: 73
8:
9:
KQXS Bạc Liêu 11/08/2020
Giải đặc biệt 415933
Giải nhất 36334
Giải nhì 65276
Giải ba 18906-39519
Giải tư 90764-41115-66377-39546-50511-01194-89050
Giải năm 3303
Giải sáu 5605-2972-0445
Giải bảy 880
Giải tám 03
0: 06,03,05,03
1: 19,15,11
2:
3: 33,34
4: 46,45
5: 50
6: 64
7: 76,77,72
8: 80
9: 94
KQXS Bạc Liêu 04/08/2020
Giải đặc biệt 964250
Giải nhất 25682
Giải nhì 29950
Giải ba 05971-39997
Giải tư 05234-34012-07870-84953-12162-77987-73262
Giải năm 7405
Giải sáu 1843-8976-2010
Giải bảy 414
Giải tám 56
0: 05
1: 12,10,14
2:
3: 34
4: 43
5: 50,50,53,56
6: 62,62
7: 71,70,76
8: 82,87
9: 97
KQXS Bạc Liêu 28/07/2020
Giải đặc biệt 116296
Giải nhất 47401
Giải nhì 68361
Giải ba 28789-63656
Giải tư 53193-90430-89498-05627-67952-23610-98959
Giải năm 3141
Giải sáu 4015-7244-7225
Giải bảy 409
Giải tám 21
0: 01,09
1: 10,15
2: 27,25,21
3: 30
4: 41,44
5: 56,52,59
6: 61
7:
8: 89
9: 96,93,98

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.