• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bến Tre
  • KQXS Bến Tre

Kết quả Đầu
KQXS Bến Tre 12/01/2021
Giải đặc biệt 695252
Giải nhất 68296
Giải nhì 17772
Giải ba 76219-52285
Giải tư 88336-43009-68605-51719-43220-94158-47201
Giải năm 0686
Giải sáu 3190-8733-2715
Giải bảy 421
Giải tám 36
0: 09,05,01
1: 19,19,15
2: 20,21
3: 36,33,36
4:
5: 52,58
6:
7: 72
8: 85,86
9: 96,90
KQXS Bến Tre 29/12/2020
Giải đặc biệt 053859
Giải nhất 33247
Giải nhì 18926
Giải ba 00844-59316
Giải tư 60476-48300-99833-84562-91983-85269-78903
Giải năm 8379
Giải sáu 8908-9682-4145
Giải bảy 873
Giải tám 81
0: 00,03,08
1: 16
2: 26
3: 33
4: 47,44,45
5: 59
6: 62,69
7: 76,79,73
8: 83,82,81
9:
KQXS Bến Tre 22/12/2020
Giải đặc biệt 167738
Giải nhất 67738
Giải nhì 73895
Giải ba 22369-94254
Giải tư 51980-55782-09942-62191-73943-36335-77044
Giải năm 9485
Giải sáu 7941-8677-0546
Giải bảy 641
Giải tám 15
0:
1: 15
2:
3: 38,38,35
4: 42,43,44,41,46,41
5: 54
6: 69
7: 77
8: 80,82,85
9: 95,91
KQXS Bến Tre 15/12/2020
Giải đặc biệt 415182
Giải nhất 68297
Giải nhì 81877
Giải ba 75633-54108
Giải tư 82696-45134-60977-57485-05635-40094-31522
Giải năm 5866
Giải sáu 0137-6092-6346
Giải bảy 711
Giải tám 14
0: 08
1: 11,14
2: 22
3: 33,34,35,37
4: 46
5:
6: 66
7: 77,77
8: 82,85
9: 97,96,94,92
KQXS Bến Tre 08/12/2020
Giải đặc biệt 416867
Giải nhất 75567
Giải nhì 80012
Giải ba 91436-54265
Giải tư 90777-07106-41790-67665-35376-40419-21365
Giải năm 7841
Giải sáu 3926-8446-4487
Giải bảy 872
Giải tám 20
0: 06
1: 12,19
2: 26,20
3: 36
4: 41,46
5:
6: 67,67,65,65,65
7: 77,76,72
8: 87
9: 90
KQXS Bến Tre 01/12/2020
Giải đặc biệt 780964
Giải nhất 28507
Giải nhì 09816
Giải ba 48797-91681
Giải tư 71063-83115-25551-96601-86059-85323-44319
Giải năm 3825
Giải sáu 9541-3934-1820
Giải bảy 580
Giải tám 01
0: 07,01,01
1: 16,15,19
2: 23,25,20
3: 34
4: 41
5: 51,59
6: 64,63
7:
8: 81,80
9: 97
KQXS Bến Tre 24/11/2020
Giải đặc biệt 447463
Giải nhất 86000
Giải nhì 48830
Giải ba 65304-90869
Giải tư 92533-97803-87925-99484-86261-23856-87921
Giải năm 8598
Giải sáu 6689-0123-9561
Giải bảy 088
Giải tám 33
0: 00,04,03
1:
2: 25,21,23
3: 30,33,33
4:
5: 56
6: 63,69,61,61
7:
8: 84,89,88
9: 98
KQXS Bến Tre 17/11/2020
Giải đặc biệt 308227
Giải nhất 80778
Giải nhì 73575
Giải ba 96940-65730
Giải tư 63482-99352-26714-43927-76512-15900-35622
Giải năm 2903
Giải sáu 9097-5254-5775
Giải bảy 694
Giải tám 04
0: 00,03,04
1: 14,12
2: 27,27,22
3: 30
4: 40
5: 52,54
6:
7: 78,75,75
8: 82
9: 97,94
KQXS Bến Tre 10/11/2020
Giải đặc biệt 406873
Giải nhất 80271
Giải nhì 20344
Giải ba 45645-33795
Giải tư 84337-94942-27075-99902-34906-98698-08350
Giải năm 0014
Giải sáu 1688-3958-1780
Giải bảy 838
Giải tám 30
0: 02,06
1: 14
2:
3: 37,38,30
4: 44,45,42
5: 50,58
6:
7: 73,71,75
8: 88,80
9: 95,98
KQXS Bến Tre 03/11/2020
Giải đặc biệt 783577
Giải nhất 67255
Giải nhì 67653
Giải ba 45577-88787
Giải tư 08669-00672-05698-45353-14461-26769-21464
Giải năm 4875
Giải sáu 7461-7137-0837
Giải bảy 578
Giải tám 74
0:
1:
2:
3: 37,37
4:
5: 55,53,53
6: 69,61,69,64,61
7: 77,77,72,75,78,74
8: 87
9: 98
KQXS Bến Tre 27/10/2020
Giải đặc biệt 975340
Giải nhất 90463
Giải nhì 48471
Giải ba 43534-78514
Giải tư 91868-77328-47324-48575-64344-65855-60580
Giải năm 6714
Giải sáu 2759-6640-1256
Giải bảy 376
Giải tám 66
0:
1: 14,14
2: 28,24
3: 34
4: 40,44,40
5: 55,59,56
6: 63,68,66
7: 71,75,76
8: 80
9:
KQXS Bến Tre 20/10/2020
Giải đặc biệt 736025
Giải nhất 55081
Giải nhì 99612
Giải ba 23292-07383
Giải tư 41352-50011-11799-98714-51111-31722-52303
Giải năm 3685
Giải sáu 7043-3948-9802
Giải bảy 583
Giải tám 30
0: 03,02
1: 12,11,14,11
2: 25,22
3: 30
4: 43,48
5: 52
6:
7:
8: 81,83,85,83
9: 92,99
KQXS Bến Tre 13/10/2020
Giải đặc biệt 770382
Giải nhất 49078
Giải nhì 54830
Giải ba 60979-87341
Giải tư 23979-43769-84641-83096-53817-04432-03392
Giải năm 4755
Giải sáu 1442-6421-8449
Giải bảy 222
Giải tám 46
0:
1: 17
2: 21,22
3: 30,32
4: 41,41,42,49,46
5: 55
6: 69
7: 78,79,79
8: 82
9: 96,92
KQXS Bến Tre 06/10/2020
Giải đặc biệt 201903
Giải nhất 80532
Giải nhì 87134
Giải ba 91785-24327
Giải tư 43518-63221-07926-63818-78006-97537-08301
Giải năm 7926
Giải sáu 3400-6478-3862
Giải bảy 042
Giải tám 97
0: 03,06,01,00
1: 18,18
2: 27,21,26,26
3: 32,34,37
4: 42
5:
6: 62
7: 78
8: 85
9: 97
KQXS Bến Tre 29/09/2020
Giải đặc biệt 676250
Giải nhất 82302
Giải nhì 74241
Giải ba 77607-89307
Giải tư 40186-44264-94041-02400-60983-53611-25074
Giải năm 9255
Giải sáu 8097-7491-9307
Giải bảy 890
Giải tám 03
0: 02,07,07,00,07,03
1: 11
2:
3:
4: 41,41
5: 50,55
6: 64
7: 74
8: 86,83
9: 97,91,90
KQXS Bến Tre 22/09/2020
Giải đặc biệt 156717
Giải nhất 29796
Giải nhì 73057
Giải ba 25844-50831
Giải tư 03873-47042-27803-98842-69834-26596-47013
Giải năm 9458
Giải sáu 6337-9996-3263
Giải bảy 679
Giải tám 99
0: 03
1: 17,13
2:
3: 31,34,37
4: 44,42,42
5: 57,58
6: 63
7: 73,79
8:
9: 96,96,96,99
KQXS Bến Tre 15/09/2020
Giải đặc biệt 078027
Giải nhất 30080
Giải nhì 30678
Giải ba 23069-71573
Giải tư 38825-91025-61038-43442-38346-30674-84033
Giải năm 1417
Giải sáu 8759-6615-3401
Giải bảy 167
Giải tám 04
0: 01,04
1: 17,15
2: 27,25,25
3: 38,33
4: 42,46
5: 59
6: 69,67
7: 78,73,74
8: 80
9:
KQXS Bến Tre 08/09/2020
Giải đặc biệt 984707
Giải nhất 29584
Giải nhì 25286
Giải ba 79584-06185
Giải tư 53207-47440-19420-70757-57345-34460-91030
Giải năm 7040
Giải sáu 8754-6408-2677
Giải bảy 604
Giải tám 84
0: 07,07,08,04
1:
2: 20
3: 30
4: 40,45,40
5: 57,54
6: 60
7: 77
8: 84,86,84,85,84
9:
KQXS Bến Tre 01/09/2020
Giải đặc biệt 033852
Giải nhất 31499
Giải nhì 53341
Giải ba 89918-59446
Giải tư 92622-16287-14783-85977-59697-66654-52629
Giải năm 3210
Giải sáu 8329-8179-7448
Giải bảy 183
Giải tám 12
0:
1: 18,10,12
2: 22,29,29
3:
4: 41,46,48
5: 52,54
6:
7: 77,79
8: 87,83,83
9: 99,97
KQXS Bến Tre 25/08/2020
Giải đặc biệt 009953
Giải nhất 36104
Giải nhì 50250
Giải ba 69582-73762
Giải tư 20146-73405-06319-77615-63715-07393-74113
Giải năm 3137
Giải sáu 2704-9018-5283
Giải bảy 084
Giải tám 28
0: 04,05,04
1: 19,15,15,13,18
2: 28
3: 37
4: 46
5: 53,50
6: 62
7:
8: 82,83,84
9: 93
KQXS Bến Tre 18/08/2020
Giải đặc biệt 875495
Giải nhất 25749
Giải nhì 49001
Giải ba 70848-18543
Giải tư 86973-01967-55039-20770-77273-09731-20230
Giải năm 2930
Giải sáu 7031-9337-6085
Giải bảy 151
Giải tám 50
0: 01
1:
2:
3: 39,31,30,30,31,37
4: 49,48,43
5: 51,50
6: 67
7: 73,70,73
8: 85
9: 95
KQXS Bến Tre 11/08/2020
Giải đặc biệt 944544
Giải nhất 09374
Giải nhì 38741
Giải ba 74862-76702
Giải tư 53520-71743-55849-51817-70718-89668-74049
Giải năm 0724
Giải sáu 5992-3729-1733
Giải bảy 549
Giải tám 99
0: 02
1: 17,18
2: 20,24,29
3: 33
4: 44,41,43,49,49,49
5:
6: 62,68
7: 74
8:
9: 92,99
KQXS Bến Tre 04/08/2020
Giải đặc biệt 791663
Giải nhất 28930
Giải nhì 76495
Giải ba 15772-78143
Giải tư 60013-29684-72238-13789-65235-83583-07015
Giải năm 6711
Giải sáu 7539-3102-8289
Giải bảy 700
Giải tám 44
0: 02,00
1: 13,15,11
2:
3: 30,38,35,39
4: 43,44
5:
6: 63
7: 72
8: 84,89,83,89
9: 95
KQXS Bến Tre 28/07/2020
Giải đặc biệt 619301
Giải nhất 39776
Giải nhì 04876
Giải ba 53765-73030
Giải tư 08022-52768-01832-87558-61831-55318-97337
Giải năm 1724
Giải sáu 3356-0152-5191
Giải bảy 680
Giải tám 10
0: 01
1: 18,10
2: 22,24
3: 30,32,31,37
4:
5: 58,56,52
6: 65,68
7: 76,76
8: 80
9: 91
KQXS Bến Tre 21/07/2020
Giải đặc biệt 637648
Giải nhất 14122
Giải nhì 21718
Giải ba 60322-65766
Giải tư 73929-87452-41462-27267-61874-84471-29126
Giải năm 6168
Giải sáu 8569-4067-9569
Giải bảy 866
Giải tám 46
0:
1: 18
2: 22,22,29,26
3:
4: 48,46
5: 52
6: 66,62,67,68,69,67,69,66
7: 74,71
8:
9:
KQXS Bến Tre 14/07/2020
Giải đặc biệt 235490
Giải nhất 66556
Giải nhì 08971
Giải ba 89120-18035
Giải tư 59790-59985-06391-23055-26228-09512-42364
Giải năm 5756
Giải sáu 0922-7599-0802
Giải bảy 822
Giải tám 03
0: 02,03
1: 12
2: 20,28,22,22
3: 35
4:
5: 56,55,56
6: 64
7: 71
8: 85
9: 90,90,91,99
KQXS Bến Tre 07/07/2020
Giải đặc biệt 543782
Giải nhất 38394
Giải nhì 05908
Giải ba 71597-06752
Giải tư 55268-85364-34827-29720-10986-08930-39109
Giải năm 9998
Giải sáu 8932-3159-7847
Giải bảy 624
Giải tám 80
0: 08,09
1:
2: 27,20,24
3: 30,32
4: 47
5: 52,59
6: 68,64
7:
8: 82,86,80
9: 94,97,98
KQXS Bến Tre 30/06/2020
Giải đặc biệt 275304
Giải nhất 66738
Giải nhì 82485
Giải ba 47217-31146
Giải tư 07967-34875-88516-46762-60379-60286-44095
Giải năm 2727
Giải sáu 5696-7015-8478
Giải bảy 540
Giải tám 96
0: 04
1: 17,16,15
2: 27
3: 38
4: 46,40
5:
6: 67,62
7: 75,79,78
8: 85,86
9: 95,96,96
KQXS Bến Tre 23/06/2020
Giải đặc biệt 699888
Giải nhất 23316
Giải nhì 00921
Giải ba 68952-68001
Giải tư 85958-26313-34637-20629-10202-47188-80760
Giải năm 1765
Giải sáu 5080-6056-5171
Giải bảy 795
Giải tám 42
0: 01,02
1: 16,13
2: 21,29
3: 37
4: 42
5: 52,58,56
6: 60,65
7: 71
8: 88,88,80
9: 95
KQXS Bến Tre 16/06/2020
Giải đặc biệt 713752
Giải nhất 01725
Giải nhì 88281
Giải ba 10999-42207
Giải tư 73355-56881-10029-88414-05295-12171-30600
Giải năm 4288
Giải sáu 4042-2015-3876
Giải bảy 369
Giải tám 40
0: 07,00
1: 14,15
2: 25,29
3:
4: 42,40
5: 52,55
6: 69
7: 71,76
8: 81,81,88
9: 99,95
KQXS Bến Tre 09/06/2020
Giải đặc biệt 810200
Giải nhất 03234
Giải nhì 93303
Giải ba 86652-00086
Giải tư 23968-11277-67915-19380-84642-06632-49226
Giải năm 5400
Giải sáu 9468-4096-0947
Giải bảy 391
Giải tám 02
0: 00,03,00,02
1: 15
2: 26
3: 34,32
4: 42,47
5: 52
6: 68,68
7: 77
8: 86,80
9: 96,91

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/01/2021
81 12 21 31 56 65 11 13 18

Top Đặc Biệt: 17/01/2021
56

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.