• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bình Định
  • KQXS Bình Định

Kết quả Đầu
KQXS Bình Định 04/03/2021
Giải đặc biệt 046984
Giải nhất 26804
Giải nhì 14498
Giải ba 26357-84084
Giải tư 35904-85878-41856-83641-21418-65577-11613
Giải năm 7158
Giải sáu 6156-7962-2308
Giải bảy 252
Giải tám 03
0: 04,04,08,03
1: 18,13
2:
3:
4: 41
5: 57,56,58,56,52
6: 62
7: 78,77
8: 84,84
9: 98
KQXS Bình Định 25/02/2021
Giải đặc biệt 251659
Giải nhất 85941
Giải nhì 35054
Giải ba 65703-43123
Giải tư 71238-46298-06629-66484-19425-33963-29675
Giải năm 8418
Giải sáu 6847-6142-3126
Giải bảy 807
Giải tám 57
0: 03,07
1: 18
2: 23,29,25,26
3: 38
4: 41,47,42
5: 59,54,57
6: 63
7: 75
8: 84
9: 98
KQXS Bình Định 18/02/2021
Giải đặc biệt 254083
Giải nhất 78455
Giải nhì 37184
Giải ba 27543-10117
Giải tư 80572-22109-63188-08008-63187-01655-89543
Giải năm 9880
Giải sáu 9361-7690-0853
Giải bảy 951
Giải tám 94
0: 09,08
1: 17
2:
3:
4: 43,43
5: 55,55,53,51
6: 61
7: 72
8: 83,84,88,87,80
9: 90,94
KQXS Bình Định 11/02/2021
Giải đặc biệt 195389
Giải nhất 23973
Giải nhì 70413
Giải ba 02600-68565
Giải tư 78931-69602-35014-70716-85673-73406-13715
Giải năm 0513
Giải sáu 2743-1594-4628
Giải bảy 203
Giải tám 60
0: 00,02,06,03
1: 13,14,16,15,13
2: 28
3: 31
4: 43
5:
6: 65,60
7: 73,73
8: 89
9: 94
KQXS Bình Định 04/02/2021
Giải đặc biệt 252839
Giải nhất 11680
Giải nhì 00554
Giải ba 05710-40264
Giải tư 61732-42537-91981-63607-57266-54404-26520
Giải năm 8952
Giải sáu 5952-0387-7041
Giải bảy 130
Giải tám 85
0: 07,04
1: 10
2: 20
3: 39,32,37,30
4: 41
5: 54,52,52
6: 64,66
7:
8: 80,81,87,85
9:
KQXS Bình Định 28/01/2021
Giải đặc biệt 410039
Giải nhất 08276
Giải nhì 52882
Giải ba 47438-89045
Giải tư 49088-70754-92822-60495-63626-56181-71940
Giải năm 3635
Giải sáu 5205-1764-7783
Giải bảy 507
Giải tám 57
0: 05,07
1:
2: 22,26
3: 39,38,35
4: 45,40
5: 54,57
6: 64
7: 76
8: 82,88,81,83
9: 95
KQXS Bình Định 21/01/2021
Giải đặc biệt 616386
Giải nhất 57275
Giải nhì 34803
Giải ba 24701-54754
Giải tư 82200-29014-03409-73229-72836-40887-99200
Giải năm 8744
Giải sáu 8341-9116-2478
Giải bảy 679
Giải tám 13
0: 03,01,00,09,00
1: 14,16,13
2: 29
3: 36
4: 44,41
5: 54
6:
7: 75,78,79
8: 86,87
9:
KQXS Bình Định 14/01/2021
Giải đặc biệt 979812
Giải nhất 97274
Giải nhì 05613
Giải ba 61074-24806
Giải tư 87899-57918-05658-40209-18518-09718-77303
Giải năm 4551
Giải sáu 1075-8274-6474
Giải bảy 818
Giải tám 71
0: 06,09,03
1: 12,13,18,18,18,18
2:
3:
4:
5: 58,51
6:
7: 74,74,75,74,74,71
8:
9: 99
KQXS Bình Định 31/12/2020
Giải đặc biệt 092956
Giải nhất 56417
Giải nhì 25419
Giải ba 40130-46474
Giải tư 44040-23849-18019-26212-30878-08886-74739
Giải năm 4898
Giải sáu 8983-0097-4509
Giải bảy 484
Giải tám 39
0: 09
1: 17,19,19,12
2:
3: 30,39,39
4: 40,49
5: 56
6:
7: 74,78
8: 86,83,84
9: 98,97
KQXS Bình Định 24/12/2020
Giải đặc biệt 600674
Giải nhất 61351
Giải nhì 40955
Giải ba 26917-13127
Giải tư 18486-79093-29708-95140-19214-76934-67884
Giải năm 1340
Giải sáu 4560-7694-7484
Giải bảy 329
Giải tám 33
0: 08
1: 17,14
2: 27,29
3: 34,33
4: 40,40
5: 51,55
6: 60
7: 74
8: 86,84,84
9: 93,94
KQXS Bình Định 17/12/2020
Giải đặc biệt 746261
Giải nhất 96328
Giải nhì 98887
Giải ba 36732-41255
Giải tư 50254-57615-00183-15086-63940-11517-09203
Giải năm 2908
Giải sáu 0632-4012-8147
Giải bảy 707
Giải tám 98
0: 03,08,07
1: 15,17,12
2: 28
3: 32,32
4: 40,47
5: 55,54
6: 61
7:
8: 87,83,86
9: 98
KQXS Bình Định 10/12/2020
Giải đặc biệt 401947
Giải nhất 57645
Giải nhì 33633
Giải ba 63950-74798
Giải tư 45653-92106-66011-69585-98579-24947-24149
Giải năm 1620
Giải sáu 0573-1709-2263
Giải bảy 399
Giải tám 45
0: 06,09
1: 11
2: 20
3: 33
4: 47,45,47,49,45
5: 50,53
6: 63
7: 79,73
8: 85
9: 98,99
KQXS Bình Định 03/12/2020
Giải đặc biệt 923015
Giải nhất 86757
Giải nhì 21678
Giải ba 26797-94589
Giải tư 85409-93767-39950-75594-42776-97065-86226
Giải năm 8501
Giải sáu 5330-2549-2155
Giải bảy 795
Giải tám 76
0: 09,01
1: 15
2: 26
3: 30
4: 49
5: 57,50,55
6: 67,65
7: 78,76,76
8: 89
9: 97,94,95
KQXS Bình Định 26/11/2020
Giải đặc biệt 348962
Giải nhất 66379
Giải nhì 10772
Giải ba 15243-22080
Giải tư 03702-76924-65226-65360-91736-15606-51916
Giải năm 8438
Giải sáu 7980-1537-8225
Giải bảy 289
Giải tám 03
0: 02,06,03
1: 16
2: 24,26,25
3: 36,38,37
4: 43
5:
6: 62,60
7: 79,72
8: 80,80,89
9:
KQXS Bình Định 19/11/2020
Giải đặc biệt 750785
Giải nhất 42649
Giải nhì 60773
Giải ba 59274-89004
Giải tư 11639-06664-15110-46515-02046-35431-45310
Giải năm 3934
Giải sáu 2743-6790-5843
Giải bảy 305
Giải tám 06
0: 04,05,06
1: 10,15,10
2:
3: 39,31,34
4: 49,46,43,43
5:
6: 64
7: 73,74
8: 85
9: 90
KQXS Bình Định 12/11/2020
Giải đặc biệt 061224
Giải nhất 41539
Giải nhì 38104
Giải ba 16435-67442
Giải tư 73137-46332-36368-68968-46044-36032-43728
Giải năm 7618
Giải sáu 0458-4766-0534
Giải bảy 296
Giải tám 79
0: 04
1: 18
2: 24,28
3: 39,35,37,32,32,34
4: 42,44
5: 58
6: 68,68,66
7: 79
8:
9: 96
KQXS Bình Định 05/11/2020
Giải đặc biệt 147859
Giải nhất 94345
Giải nhì 19105
Giải ba 19466-42709
Giải tư 15256-46438-65439-89030-78077-76699-24826
Giải năm 7380
Giải sáu 0681-5544-3455
Giải bảy 489
Giải tám 44
0: 05,09
1:
2: 26
3: 38,39,30
4: 45,44,44
5: 59,56,55
6: 66
7: 77
8: 80,81,89
9: 99
KQXS Bình Định 29/10/2020
Giải đặc biệt 899087
Giải nhất 79884
Giải nhì 99907
Giải ba 37522-50105
Giải tư 90431-34585-00497-55737-96905-42283-48792
Giải năm 2185
Giải sáu 3072-7214-2940
Giải bảy 236
Giải tám 29
0: 07,05,05
1: 14
2: 22,29
3: 31,37,36
4: 40
5:
6:
7: 72
8: 87,84,85,83,85
9: 97,92
KQXS Bình Định 22/10/2020
Giải đặc biệt 687395
Giải nhất 13073
Giải nhì 28258
Giải ba 20041-36499
Giải tư 43304-91939-75897-92042-66340-84777-44074
Giải năm 1317
Giải sáu 9039-6974-6360
Giải bảy 348
Giải tám 27
0: 04
1: 17
2: 27
3: 39,39
4: 41,42,40,48
5: 58
6: 60
7: 73,77,74,74
8:
9: 95,99,97
KQXS Bình Định 15/10/2020
Giải đặc biệt 962327
Giải nhất 58497
Giải nhì 43603
Giải ba 72638-36725
Giải tư 17792-18911-82205-34965-84258-66700-27617
Giải năm 7309
Giải sáu 6368-4491-5950
Giải bảy 261
Giải tám 46
0: 03,05,00,09
1: 11,17
2: 27,25
3: 38
4: 46
5: 58,50
6: 65,68,61
7:
8:
9: 97,92,91
KQXS Bình Định 08/10/2020
Giải đặc biệt 603903
Giải nhất 94085
Giải nhì 61635
Giải ba 76120-46249
Giải tư 50537-60349-32243-11585-87204-65931-15503
Giải năm 1910
Giải sáu 4305-0373-3633
Giải bảy 488
Giải tám 43
0: 03,04,03,05
1: 10
2: 20
3: 35,37,31,33
4: 49,49,43,43
5:
6:
7: 73
8: 85,85,88
9:
KQXS Bình Định 01/10/2020
Giải đặc biệt 700648
Giải nhất 71488
Giải nhì 33235
Giải ba 96170-27583
Giải tư 44515-43108-59648-91329-09534-45345-27623
Giải năm 9299
Giải sáu 5819-0830-7669
Giải bảy 293
Giải tám 87
0: 08
1: 15,19
2: 29,23
3: 35,34,30
4: 48,48,45
5:
6: 69
7: 70
8: 88,83,87
9: 99,93
KQXS Bình Định 24/09/2020
Giải đặc biệt 902805
Giải nhất 78910
Giải nhì 43878
Giải ba 29026-72456
Giải tư 17019-51169-18821-48970-57646-73406-76614
Giải năm 2138
Giải sáu 4624-9993-5985
Giải bảy 112
Giải tám 42
0: 05,06
1: 10,19,14,12
2: 26,21,24
3: 38
4: 46,42
5: 56
6: 69
7: 78,70
8: 85
9: 93
KQXS Bình Định 17/09/2020
Giải đặc biệt 690411
Giải nhất 24982
Giải nhì 41182
Giải ba 44740-65640
Giải tư 30254-52302-49885-54596-42806-99346-05611
Giải năm 6099
Giải sáu 5086-0051-5692
Giải bảy 046
Giải tám 96
0: 02,06
1: 11,11
2:
3:
4: 40,40,46,46
5: 54,51
6:
7:
8: 82,82,85,86
9: 96,99,92,96
KQXS Bình Định 10/09/2020
Giải đặc biệt 905736
Giải nhất 88312
Giải nhì 62138
Giải ba 62382-31671
Giải tư 60748-17963-53583-24228-88454-97527-73569
Giải năm 2349
Giải sáu 7068-8603-0453
Giải bảy 177
Giải tám 47
0: 03
1: 12
2: 28,27
3: 36,38
4: 48,49,47
5: 54,53
6: 63,69,68
7: 71,77
8: 82,83
9:
KQXS Bình Định 03/09/2020
Giải đặc biệt 786643
Giải nhất 02260
Giải nhì 46522
Giải ba 10326-05877
Giải tư 55329-86543-58388-34049-17135-09062-22434
Giải năm 4090
Giải sáu 1521-2112-5899
Giải bảy 363
Giải tám 18
0:
1: 12,18
2: 22,26,29,21
3: 35,34
4: 43,43,49
5:
6: 60,62,63
7: 77
8: 88
9: 90,99
KQXS Bình Định 27/08/2020
Giải đặc biệt 386612
Giải nhất 69706
Giải nhì 97664
Giải ba 88385-93343
Giải tư 05440-34759-38074-63292-30164-25405-58021
Giải năm 3657
Giải sáu 6826-9472-9727
Giải bảy 610
Giải tám 31
0: 06,05
1: 12,10
2: 21,26,27
3: 31
4: 43,40
5: 59,57
6: 64,64
7: 74,72
8: 85
9: 92
KQXS Bình Định 20/08/2020
Giải đặc biệt 369567
Giải nhất 16876
Giải nhì 80593
Giải ba 53085-57618
Giải tư 50159-36466-84563-57709-89170-24136-10575
Giải năm 1578
Giải sáu 5071-3892-9171
Giải bảy 976
Giải tám 72
0: 09
1: 18
2:
3: 36
4:
5: 59
6: 67,66,63
7: 76,70,75,78,71,71,76,72
8: 85
9: 93,92
KQXS Bình Định 13/08/2020
Giải đặc biệt 597932
Giải nhất 18183
Giải nhì 06830
Giải ba 71368-29695
Giải tư 10176-83923-39976-33762-32289-58356-61732
Giải năm 6301
Giải sáu 0694-3486-8858
Giải bảy 708
Giải tám 27
0: 01,08
1:
2: 23,27
3: 32,30,32
4:
5: 56,58
6: 68,62
7: 76,76
8: 83,89,86
9: 95,94
KQXS Bình Định 06/08/2020
Giải đặc biệt 171421
Giải nhất 86548
Giải nhì 12360
Giải ba 06847-97283
Giải tư 24263-14909-45774-15083-41698-01598-42276
Giải năm 3093
Giải sáu 1296-3319-0995
Giải bảy 720
Giải tám 34
0: 09
1: 19
2: 21,20
3: 34
4: 48,47
5:
6: 60,63
7: 74,76
8: 83,83
9: 98,98,93,96,95
KQXS Bình Định 30/07/2020
Giải đặc biệt 649362
Giải nhất 06137
Giải nhì 65274
Giải ba 41396-57694
Giải tư 67526-71479-02456-05616-30542-24300-61165
Giải năm 2453
Giải sáu 5550-6525-3940
Giải bảy 171
Giải tám 16
0: 00
1: 16,16
2: 26,25
3: 37
4: 42,40
5: 56,53,50
6: 62,65
7: 74,79,71
8:
9: 96,94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 69 78 87 96 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021
69 78 87 96

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.