• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bình Dương
  • KQXS Bình Dương

Kết quả Đầu
KQXS Bình Dương 15/01/2021
Giải đặc biệt 373408
Giải nhất 80023
Giải nhì 27704
Giải ba 60646-25991
Giải tư 39607-30434-74026-25253-06545-29716-94949
Giải năm 6515
Giải sáu 0583-4107-2687
Giải bảy 664
Giải tám 39
0: 08,04,07,07
1: 16,15
2: 23,26
3: 34,39
4: 46,45,49
5: 53
6: 64
7:
8: 83,87
9: 91
KQXS Bình Dương 01/01/2021
Giải đặc biệt 092730
Giải nhất 12524
Giải nhì 26344
Giải ba 70481-86230
Giải tư 98181-84147-82615-40420-37220-53884-31537
Giải năm 5161
Giải sáu 3747-4111-9006
Giải bảy 854
Giải tám 07
0: 06,07
1: 15,11
2: 24,20,20
3: 30,30,37
4: 44,47,47
5: 54
6: 61
7:
8: 81,81,84
9:
KQXS Bình Dương 25/12/2020
Giải đặc biệt 522104
Giải nhất 45043
Giải nhì 30105
Giải ba 85926-89883
Giải tư 41775-72176-95193-04926-45322-68073-28735
Giải năm 6347
Giải sáu 0303-5823-7979
Giải bảy 093
Giải tám 72
0: 04,05,03
1:
2: 26,26,22,23
3: 35
4: 43,47
5:
6:
7: 75,76,73,79,72
8: 83
9: 93,93
KQXS Bình Dương 18/12/2020
Giải đặc biệt 840599
Giải nhất 83401
Giải nhì 83089
Giải ba 80355-18892
Giải tư 64446-48155-33198-10972-08661-92657-41923
Giải năm 1233
Giải sáu 0906-4158-3374
Giải bảy 018
Giải tám 42
0: 01,06
1: 18
2: 23
3: 33
4: 46,42
5: 55,55,57,58
6: 61
7: 72,74
8: 89
9: 99,92,98
KQXS Bình Dương 11/12/2020
Giải đặc biệt 626507
Giải nhất 51574
Giải nhì 76871
Giải ba 77512-90228
Giải tư 90655-75408-92354-42801-19562-00311-18722
Giải năm 3985
Giải sáu 7593-8739-2650
Giải bảy 871
Giải tám 37
0: 07,08,01
1: 12,11
2: 28,22
3: 39,37
4:
5: 55,54,50
6: 62
7: 74,71,71
8: 85
9: 93
KQXS Bình Dương 04/12/2020
Giải đặc biệt 466967
Giải nhất 47281
Giải nhì 08607
Giải ba 45727-80649
Giải tư 92090-78486-46716-88053-52767-91263-67922
Giải năm 5735
Giải sáu 3463-4889-0145
Giải bảy 018
Giải tám 06
0: 07,06
1: 16,18
2: 27,22
3: 35
4: 49,45
5: 53
6: 67,67,63,63
7:
8: 81,86,89
9: 90
KQXS Bình Dương 27/11/2020
Giải đặc biệt 333382
Giải nhất 88337
Giải nhì 03657
Giải ba 95102-06837
Giải tư 54414-48188-80991-58353-86240-47127-39750
Giải năm 0883
Giải sáu 1274-1638-7379
Giải bảy 204
Giải tám 28
0: 02,04
1: 14
2: 27,28
3: 37,37,38
4: 40
5: 57,53,50
6:
7: 74,79
8: 82,88,83
9: 91
KQXS Bình Dương 20/11/2020
Giải đặc biệt 574047
Giải nhất 06986
Giải nhì 80938
Giải ba 00954-13960
Giải tư 98199-57639-82017-18927-53977-21841-59702
Giải năm 8889
Giải sáu 0705-3885-2769
Giải bảy 356
Giải tám 16
0: 02,05
1: 17,16
2: 27
3: 38,39
4: 47,41
5: 54,56
6: 60,69
7: 77
8: 86,89,85
9: 99
KQXS Bình Dương 13/11/2020
Giải đặc biệt 226477
Giải nhất 09088
Giải nhì 88660
Giải ba 06354-30428
Giải tư 28929-65819-10864-14228-03968-05378-70954
Giải năm 4940
Giải sáu 4054-8897-1347
Giải bảy 989
Giải tám 71
0:
1: 19
2: 28,29,28
3:
4: 40,47
5: 54,54,54
6: 60,64,68
7: 77,78,71
8: 88,89
9: 97
KQXS Bình Dương 06/11/2020
Giải đặc biệt 388811
Giải nhất 87593
Giải nhì 24231
Giải ba 01244-73852
Giải tư 96093-60402-67405-31629-09615-23561-12547
Giải năm 1515
Giải sáu 3410-9593-0129
Giải bảy 799
Giải tám 20
0: 02,05
1: 11,15,15,10
2: 29,29,20
3: 31
4: 44,47
5: 52
6: 61
7:
8:
9: 93,93,93,99
KQXS Bình Dương 30/10/2020
Giải đặc biệt 591363
Giải nhất 59065
Giải nhì 50196
Giải ba 94944-37831
Giải tư 82505-03994-27376-15273-87136-86130-56389
Giải năm 7111
Giải sáu 5236-2447-0962
Giải bảy 289
Giải tám 13
0: 05
1: 11,13
2:
3: 31,36,30,36
4: 44,47
5:
6: 63,65,62
7: 76,73
8: 89,89
9: 96,94
KQXS Bình Dương 23/10/2020
Giải đặc biệt 975780
Giải nhất 31162
Giải nhì 70087
Giải ba 49061-07915
Giải tư 86800-28075-82235-80761-40566-98309-40688
Giải năm 8568
Giải sáu 0170-9335-0774
Giải bảy 054
Giải tám 41
0: 00,09
1: 15
2:
3: 35,35
4: 41
5: 54
6: 62,61,61,66,68
7: 75,70,74
8: 80,87,88
9:
KQXS Bình Dương 16/10/2020
Giải đặc biệt 836716
Giải nhất 48121
Giải nhì 52216
Giải ba 25512-38967
Giải tư 36561-35220-67650-48831-28069-57497-08724
Giải năm 3688
Giải sáu 2570-8258-6336
Giải bảy 543
Giải tám 34
0:
1: 16,16,12
2: 21,20,24
3: 31,36,34
4: 43
5: 50,58
6: 67,61,69
7: 70
8: 88
9: 97
KQXS Bình Dương 09/10/2020
Giải đặc biệt 619297
Giải nhất 92917
Giải nhì 59634
Giải ba 67733-21064
Giải tư 66304-83528-48496-04142-93785-13885-10210
Giải năm 3702
Giải sáu 9207-9774-0184
Giải bảy 843
Giải tám 59
0: 04,02,07
1: 17,10
2: 28
3: 34,33
4: 42,43
5: 59
6: 64
7: 74
8: 85,85,84
9: 97,96
KQXS Bình Dương 02/10/2020
Giải đặc biệt 883337
Giải nhất 17637
Giải nhì 60801
Giải ba 74393-72979
Giải tư 77322-40625-03289-78548-45731-00532-73294
Giải năm 8898
Giải sáu 2454-1110-5109
Giải bảy 680
Giải tám 48
0: 01,09
1: 10
2: 22,25
3: 37,37,31,32
4: 48,48
5: 54
6:
7: 79
8: 89,80
9: 93,94,98
KQXS Bình Dương 25/09/2020
Giải đặc biệt 083289
Giải nhất 00925
Giải nhì 39392
Giải ba 45931-91716
Giải tư 86724-20853-93311-21507-00871-39780-25302
Giải năm 3699
Giải sáu 6495-4263-9341
Giải bảy 451
Giải tám 26
0: 07,02
1: 16,11
2: 25,24,26
3: 31
4: 41
5: 53,51
6: 63
7: 71
8: 89,80
9: 92,99,95
KQXS Bình Dương 18/09/2020
Giải đặc biệt 567574
Giải nhất 30571
Giải nhì 68111
Giải ba 07496-20460
Giải tư 84605-06538-88755-93718-05198-87688-53115
Giải năm 4251
Giải sáu 1356-0598-1361
Giải bảy 652
Giải tám 09
0: 05,09
1: 11,18,15
2:
3: 38
4:
5: 55,51,56,52
6: 60,61
7: 74,71
8: 88
9: 96,98,98
KQXS Bình Dương 11/09/2020
Giải đặc biệt 356198
Giải nhất 78596
Giải nhì 19885
Giải ba 51299-33759
Giải tư 85881-50857-08797-71833-09305-96742-32156
Giải năm 1583
Giải sáu 6984-7693-0645
Giải bảy 711
Giải tám 03
0: 05,03
1: 11
2:
3: 33
4: 42,45
5: 59,57,56
6:
7:
8: 85,81,83,84
9: 98,96,99,97,93
KQXS Bình Dương 04/09/2020
Giải đặc biệt 399770
Giải nhất 89156
Giải nhì 32665
Giải ba 73567-75034
Giải tư 92627-19477-07388-84187-75594-94411-82769
Giải năm 9008
Giải sáu 2447-4035-1848
Giải bảy 908
Giải tám 59
0: 08,08
1: 11
2: 27
3: 34,35
4: 47,48
5: 56,59
6: 65,67,69
7: 70,77
8: 88,87
9: 94
KQXS Bình Dương 28/08/2020
Giải đặc biệt 203351
Giải nhất 92790
Giải nhì 18808
Giải ba 66508-33596
Giải tư 47783-89021-20423-80606-86403-70323-65227
Giải năm 9183
Giải sáu 1850-9580-3141
Giải bảy 317
Giải tám 55
0: 08,08,06,03
1: 17
2: 21,23,23,27
3:
4: 41
5: 51,50,55
6:
7:
8: 83,83,80
9: 90,96
KQXS Bình Dương 21/08/2020
Giải đặc biệt 022662
Giải nhất 38797
Giải nhì 18065
Giải ba 26872-30313
Giải tư 96191-66780-87234-63864-77167-82143-47381
Giải năm 7234
Giải sáu 8552-3707-0269
Giải bảy 093
Giải tám 65
0: 07
1: 13
2:
3: 34,34
4: 43
5: 52
6: 62,65,64,67,69,65
7: 72
8: 80,81
9: 97,91,93
KQXS Bình Dương 14/08/2020
Giải đặc biệt 689460
Giải nhất 73683
Giải nhì 88400
Giải ba 42774-53406
Giải tư 61347-97019-39567-28645-02121-10373-81298
Giải năm 3497
Giải sáu 2373-2560-3645
Giải bảy 630
Giải tám 74
0: 00,06
1: 19
2: 21
3: 30
4: 47,45,45
5:
6: 60,67,60
7: 74,73,73,74
8: 83
9: 98,97
KQXS Bình Dương 07/08/2020
Giải đặc biệt 673283
Giải nhất 93984
Giải nhì 28888
Giải ba 71434-88682
Giải tư 91056-06432-96720-21942-35350-13312-01170
Giải năm 3428
Giải sáu 4885-4425-8130
Giải bảy 950
Giải tám 76
0:
1: 12
2: 20,28,25
3: 34,32,30
4: 42
5: 56,50,50
6:
7: 70,76
8: 83,84,88,82,85
9:
KQXS Bình Dương 31/07/2020
Giải đặc biệt 945608
Giải nhất 09314
Giải nhì 38819
Giải ba 02522-82872
Giải tư 81840-11586-15523-85959-22161-08680-28495
Giải năm 3178
Giải sáu 7180-6745-6604
Giải bảy 662
Giải tám 41
0: 08,04
1: 14,19
2: 22,23
3:
4: 40,45,41
5: 59
6: 61,62
7: 72,78
8: 86,80,80
9: 95
KQXS Bình Dương 24/07/2020
Giải đặc biệt 014039
Giải nhất 16579
Giải nhì 27267
Giải ba 64796-34522
Giải tư 50991-13433-92660-78126-51189-70199-74062
Giải năm 5000
Giải sáu 2655-5283-1062
Giải bảy 312
Giải tám 46
0: 00
1: 12
2: 22,26
3: 39,33
4: 46
5: 55
6: 67,60,62,62
7: 79
8: 89,83
9: 96,91,99
KQXS Bình Dương 17/07/2020
Giải đặc biệt 234173
Giải nhất 03663
Giải nhì 50857
Giải ba 35532-76514
Giải tư 15779-70397-98806-78474-28433-60236-53329
Giải năm 7338
Giải sáu 7465-5977-0328
Giải bảy 876
Giải tám 32
0: 06
1: 14
2: 29,28
3: 32,33,36,38,32
4:
5: 57
6: 63,65
7: 73,79,74,77,76
8:
9: 97
KQXS Bình Dương 10/07/2020
Giải đặc biệt 148703
Giải nhất 42349
Giải nhì 85519
Giải ba 93128-30013
Giải tư 76093-47630-49189-45190-16340-78741-93198
Giải năm 3864
Giải sáu 2728-8471-3703
Giải bảy 184
Giải tám 99
0: 03,03
1: 19,13
2: 28,28
3: 30
4: 49,40,41
5:
6: 64
7: 71
8: 89,84
9: 93,90,98,99
KQXS Bình Dương 03/07/2020
Giải đặc biệt 018119
Giải nhất 60239
Giải nhì 39207
Giải ba 49226-42272
Giải tư 98297-58872-29793-48691-91179-43417-11840
Giải năm 5218
Giải sáu 6759-8515-9405
Giải bảy 036
Giải tám 89
0: 07,05
1: 19,17,18,15
2: 26
3: 39,36
4: 40
5: 59
6:
7: 72,72,79
8: 89
9: 97,93,91
KQXS Bình Dương 26/06/2020
Giải đặc biệt 763441
Giải nhất 28181
Giải nhì 50207
Giải ba 09979-40222
Giải tư 50881-25330-11615-16033-19273-87176-84501
Giải năm 0389
Giải sáu 0874-3037-7438
Giải bảy 792
Giải tám 88
0: 07,01
1: 15
2: 22
3: 30,33,37,38
4: 41
5:
6:
7: 79,73,76,74
8: 81,81,89,88
9: 92
KQXS Bình Dương 19/06/2020
Giải đặc biệt 911725
Giải nhất 91687
Giải nhì 75841
Giải ba 35186-76374
Giải tư 46956-97294-03923-06198-99629-77252-72967
Giải năm 6546
Giải sáu 6466-0905-5613
Giải bảy 584
Giải tám 40
0: 05
1: 13
2: 25,23,29
3:
4: 41,46,40
5: 56,52
6: 67,66
7: 74
8: 87,86,84
9: 94,98
KQXS Bình Dương 12/06/2020
Giải đặc biệt 058236
Giải nhất 58339
Giải nhì 41816
Giải ba 09272-30659
Giải tư 55433-43085-01054-06418-51668-17609-72945
Giải năm 9568
Giải sáu 9578-3689-0157
Giải bảy 458
Giải tám 22
0: 09
1: 16,18
2: 22
3: 36,39,33
4: 45
5: 59,54,57,58
6: 68,68
7: 72,78
8: 85,89
9:

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/01/2021
81 12 21 31 56 65 11 13 18

Top Đặc Biệt: 17/01/2021
56

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.