• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Bình Phước
  • KQXS Bình Phước

Kết quả Đầu
KQXS Bình Phước 06/03/2021
Giải đặc biệt 452301
Giải nhất 10409
Giải nhì 75802
Giải ba 45543-30845
Giải tư 41029-13242-07549-95809-17559-90656-88093
Giải năm 9509
Giải sáu 1048-3738-0059
Giải bảy 166
Giải tám 27
0: 01,09,02,09,09
1:
2: 29,27
3: 38
4: 43,45,42,49,48
5: 59,56,59
6: 66
7:
8:
9: 93
KQXS Bình Phước 27/02/2021
Giải đặc biệt 150476
Giải nhất 55239
Giải nhì 55284
Giải ba 66764-24561
Giải tư 77650-03906-79482-53043-39522-25157-52655
Giải năm 1031
Giải sáu 2482-3935-4678
Giải bảy 340
Giải tám 48
0: 06
1:
2: 22
3: 39,31,35
4: 43,40,48
5: 50,57,55
6: 64,61
7: 76,78
8: 84,82,82
9:
KQXS Bình Phước 20/02/2021
Giải đặc biệt 238691
Giải nhất 91640
Giải nhì 64404
Giải ba 62980-75420
Giải tư 65741-08498-61860-01440-95934-13081-07637
Giải năm 1700
Giải sáu 2392-8087-1691
Giải bảy 320
Giải tám 32
0: 04,00
1:
2: 20,20
3: 34,37,32
4: 40,41,40
5:
6: 60
7:
8: 80,81,87
9: 91,98,92,91
KQXS Bình Phước 06/02/2021
Giải đặc biệt 758993
Giải nhất 87962
Giải nhì 24027
Giải ba 00197-75385
Giải tư 09862-35351-51304-04662-43977-82292-96125
Giải năm 3157
Giải sáu 7152-1156-5894
Giải bảy 427
Giải tám 04
0: 04,04
1:
2: 27,25,27
3:
4:
5: 51,57,52,56
6: 62,62,62
7: 77
8: 85
9: 93,97,92,94
KQXS Bình Phước 30/01/2021
Giải đặc biệt 854041
Giải nhất 76365
Giải nhì 35812
Giải ba 05552-13404
Giải tư 84932-56863-11666-13151-87701-33644-80059
Giải năm 8348
Giải sáu 0436-4804-4495
Giải bảy 092
Giải tám 12
0: 04,01,04
1: 12,12
2:
3: 32,36
4: 41,44,48
5: 52,51,59
6: 65,63,66
7:
8:
9: 95,92
KQXS Bình Phước 23/01/2021
Giải đặc biệt 846178
Giải nhất 09733
Giải nhì 09692
Giải ba 98604-50367
Giải tư 14239-97746-35537-75614-05664-13883-46343
Giải năm 0619
Giải sáu 3497-4838-4589
Giải bảy 429
Giải tám 25
0: 04
1: 14,19
2: 29,25
3: 33,39,37,38
4: 46,43
5:
6: 67,64
7: 78
8: 83,89
9: 92,97
KQXS Bình Phước 16/01/2021
Giải đặc biệt 694662
Giải nhất 07979
Giải nhì 30816
Giải ba 86609-31441
Giải tư 07124-97494-59280-27019-99870-46305-54326
Giải năm 3784
Giải sáu 7101-8953-8386
Giải bảy 884
Giải tám 07
0: 09,05,01,07
1: 16,19
2: 24,26
3:
4: 41
5: 53
6: 62
7: 79,70
8: 80,84,86,84
9: 94
KQXS Bình Phước 09/01/2021
Giải đặc biệt 568796
Giải nhất 23644
Giải nhì 79080
Giải ba 04373-84713
Giải tư 24609-78991-29043-69812-65260-48953-49374
Giải năm 2955
Giải sáu 1004-6750-4454
Giải bảy 633
Giải tám 57
0: 09,04
1: 13,12
2:
3: 33
4: 44,43
5: 53,55,50,54,57
6: 60
7: 73,74
8: 80
9: 96,91
KQXS Bình Phước 02/01/2021
Giải đặc biệt 920486
Giải nhất 14970
Giải nhì 42619
Giải ba 05183-74902
Giải tư 35400-29984-78756-25548-14037-58926-41329
Giải năm 9084
Giải sáu 5326-9078-7545
Giải bảy 022
Giải tám 41
0: 02,00
1: 19
2: 26,29,26,22
3: 37
4: 48,45,41
5: 56
6:
7: 70,78
8: 86,83,84,84
9:
KQXS Bình Phước 26/12/2020
Giải đặc biệt 507907
Giải nhất 19944
Giải nhì 21010
Giải ba 95882-03148
Giải tư 06089-77939-76625-46477-69278-19195-50953
Giải năm 1551
Giải sáu 3920-2872-3867
Giải bảy 718
Giải tám 35
0: 07
1: 10,18
2: 25,20
3: 39,35
4: 44,48
5: 53,51
6: 67
7: 77,78,72
8: 82,89
9: 95
KQXS Bình Phước 19/12/2020
Giải đặc biệt 325716
Giải nhất 76004
Giải nhì 97511
Giải ba 35810-94548
Giải tư 54584-97917-19682-88626-54406-13985-15553
Giải năm 8761
Giải sáu 0360-9726-0700
Giải bảy 234
Giải tám 32
0: 04,06,00
1: 16,11,10,17
2: 26,26
3: 34,32
4: 48
5: 53
6: 61,60
7:
8: 84,82,85
9:
KQXS Bình Phước 12/12/2020
Giải đặc biệt 536848
Giải nhất 09964
Giải nhì 20784
Giải ba 01117-23146
Giải tư 19885-95841-72221-57950-94368-63485-31919
Giải năm 8300
Giải sáu 9795-6946-7733
Giải bảy 962
Giải tám 26
0: 00
1: 17,19
2: 21,26
3: 33
4: 48,46,41,46
5: 50
6: 64,68,62
7:
8: 84,85,85
9: 95
KQXS Bình Phước 05/12/2020
Giải đặc biệt 315435
Giải nhất 20632
Giải nhì 35774
Giải ba 74575-04846
Giải tư 69063-83411-76097-10400-24814-87621-98440
Giải năm 3743
Giải sáu 8016-6925-2728
Giải bảy 617
Giải tám 25
0: 00
1: 11,14,16,17
2: 21,25,28,25
3: 35,32
4: 46,40,43
5:
6: 63
7: 74,75
8:
9: 97
KQXS Bình Phước 28/11/2020
Giải đặc biệt 031339
Giải nhất 41645
Giải nhì 78383
Giải ba 76970-60597
Giải tư 59516-61020-22028-53062-92231-60728-22373
Giải năm 4031
Giải sáu 4290-1913-2332
Giải bảy 067
Giải tám 78
0:
1: 16,13
2: 20,28,28
3: 39,31,31,32
4: 45
5:
6: 62,67
7: 70,73,78
8: 83
9: 97,90
KQXS Bình Phước 21/11/2020
Giải đặc biệt 086210
Giải nhất 22095
Giải nhì 55341
Giải ba 85668-12187
Giải tư 75652-44271-09074-59313-19412-53198-85103
Giải năm 3364
Giải sáu 2164-4282-7891
Giải bảy 955
Giải tám 88
0: 03
1: 10,13,12
2:
3:
4: 41
5: 52,55
6: 68,64,64
7: 71,74
8: 87,82,88
9: 95,98,91
KQXS Bình Phước 14/11/2020
Giải đặc biệt 076157
Giải nhất 64373
Giải nhì 19558
Giải ba 39227-79681
Giải tư 95216-82539-87426-07832-36201-61156-56353
Giải năm 2066
Giải sáu 1855-0326-2244
Giải bảy 165
Giải tám 72
0: 01
1: 16
2: 27,26,26
3: 39,32
4: 44
5: 57,58,56,53,55
6: 66,65
7: 73,72
8: 81
9:
KQXS Bình Phước 07/11/2020
Giải đặc biệt 338767
Giải nhất 10236
Giải nhì 27165
Giải ba 00557-68790
Giải tư 18141-21925-78753-92219-38012-11484-38173
Giải năm 7584
Giải sáu 7238-0205-6720
Giải bảy 515
Giải tám 36
0: 05
1: 19,12,15
2: 25,20
3: 36,38,36
4: 41
5: 57,53
6: 67,65
7: 73
8: 84,84
9: 90
KQXS Bình Phước 31/10/2020
Giải đặc biệt 355172
Giải nhất 27335
Giải nhì 07781
Giải ba 55093-24175
Giải tư 19027-44778-13021-58458-73752-20961-40075
Giải năm 5842
Giải sáu 5062-4542-6662
Giải bảy 456
Giải tám 04
0: 04
1:
2: 27,21
3: 35
4: 42,42
5: 58,52,56
6: 61,62,62
7: 72,75,78,75
8: 81
9: 93
KQXS Bình Phước 24/10/2020
Giải đặc biệt 235998
Giải nhất 59087
Giải nhì 29303
Giải ba 90576-54504
Giải tư 39291-39030-77829-55398-16372-32704-81119
Giải năm 5568
Giải sáu 1220-7515-0813
Giải bảy 789
Giải tám 65
0: 03,04,04
1: 19,15,13
2: 29,20
3: 30
4:
5:
6: 68,65
7: 76,72
8: 87,89
9: 98,91,98
KQXS Bình Phước 17/10/2020
Giải đặc biệt 823490
Giải nhất 94065
Giải nhì 14837
Giải ba 41228-80232
Giải tư 25986-99609-18311-03873-86351-63458-09424
Giải năm 2431
Giải sáu 4031-0383-9160
Giải bảy 395
Giải tám 95
0: 09
1: 11
2: 28,24
3: 37,32,31,31
4:
5: 51,58
6: 65,60
7: 73
8: 86,83
9: 90,95,95
KQXS Bình Phước 10/10/2020
Giải đặc biệt 927913
Giải nhất 79170
Giải nhì 69205
Giải ba 18842-87146
Giải tư 75113-38328-72269-57178-22845-57440-18386
Giải năm 2386
Giải sáu 6055-2963-3274
Giải bảy 987
Giải tám 26
0: 05
1: 13,13
2: 28,26
3:
4: 42,46,45,40
5: 55
6: 69,63
7: 70,78,74
8: 86,86,87
9:
KQXS Bình Phước 03/10/2020
Giải đặc biệt 055584
Giải nhất 84432
Giải nhì 33207
Giải ba 56836-18734
Giải tư 98594-38418-90688-90184-81771-12861-79968
Giải năm 1556
Giải sáu 6265-5921-2457
Giải bảy 348
Giải tám 12
0: 07
1: 18,12
2: 21
3: 32,36,34
4: 48
5: 56,57
6: 61,68,65
7: 71
8: 84,88,84
9: 94
KQXS Bình Phước 26/09/2020
Giải đặc biệt 545706
Giải nhất 39860
Giải nhì 60415
Giải ba 16707-22180
Giải tư 98127-48867-77772-81697-10648-58397-47927
Giải năm 2060
Giải sáu 4342-8122-5430
Giải bảy 985
Giải tám 09
0: 06,07,09
1: 15
2: 27,27,22
3: 30
4: 48,42
5:
6: 60,67,60
7: 72
8: 80,85
9: 97,97
KQXS Bình Phước 19/09/2020
Giải đặc biệt 916438
Giải nhất 85678
Giải nhì 17551
Giải ba 34572-53913
Giải tư 85145-03939-17356-04777-73677-39678-92988
Giải năm 1447
Giải sáu 6866-5199-0059
Giải bảy 558
Giải tám 23
0:
1: 13
2: 23
3: 38,39
4: 45,47
5: 51,56,59,58
6: 66
7: 78,72,77,77,78
8: 88
9: 99
KQXS Bình Phước 12/09/2020
Giải đặc biệt 733413
Giải nhất 24440
Giải nhì 79719
Giải ba 02625-90067
Giải tư 93426-53687-45152-41442-46067-38106-80258
Giải năm 6463
Giải sáu 8604-4365-4564
Giải bảy 726
Giải tám 22
0: 06,04
1: 13,19
2: 25,26,26,22
3:
4: 40,42
5: 52,58
6: 67,67,63,65,64
7:
8: 87
9:
KQXS Bình Phước 05/09/2020
Giải đặc biệt 460814
Giải nhất 92608
Giải nhì 53534
Giải ba 83594-57786
Giải tư 11459-06982-19521-09928-12111-33466-98245
Giải năm 9759
Giải sáu 8124-2973-1449
Giải bảy 191
Giải tám 01
0: 08,01
1: 14,11
2: 21,28,24
3: 34
4: 45,49
5: 59,59
6: 66
7: 73
8: 86,82
9: 94,91
KQXS Bình Phước 29/08/2020
Giải đặc biệt 118817
Giải nhất 00062
Giải nhì 01293
Giải ba 37922-54657
Giải tư 45337-70783-04064-91023-15387-28763-38552
Giải năm 7609
Giải sáu 6993-9798-4868
Giải bảy 244
Giải tám 29
0: 09
1: 17
2: 22,23,29
3: 37
4: 44
5: 57,52
6: 62,64,63,68
7:
8: 83,87
9: 93,93,98
KQXS Bình Phước 22/08/2020
Giải đặc biệt 455871
Giải nhất 27602
Giải nhì 97416
Giải ba 59381-58987
Giải tư 79925-99013-89255-10827-61934-13374-52242
Giải năm 8730
Giải sáu 9964-1814-6189
Giải bảy 497
Giải tám 29
0: 02
1: 16,13,14
2: 25,27,29
3: 34,30
4: 42
5: 55
6: 64
7: 71,74
8: 81,87,89
9: 97
KQXS Bình Phước 15/08/2020
Giải đặc biệt 234541
Giải nhất 21422
Giải nhì 97705
Giải ba 88057-64918
Giải tư 24952-35523-78660-11087-02852-26551-41014
Giải năm 9472
Giải sáu 2359-3894-4338
Giải bảy 965
Giải tám 87
0: 05
1: 18,14
2: 22,23
3: 38
4: 41
5: 57,52,52,51,59
6: 60,65
7: 72
8: 87,87
9: 94
KQXS Bình Phước 08/08/2020
Giải đặc biệt 556479
Giải nhất 54465
Giải nhì 20567
Giải ba 23742-47173
Giải tư 96356-23867-76259-73728-65279-57479-15773
Giải năm 0247
Giải sáu 6063-5639-4576
Giải bảy 767
Giải tám 19
0:
1: 19
2: 28
3: 39
4: 42,47
5: 56,59
6: 65,67,67,63,67
7: 79,73,79,79,73,76
8:
9:
KQXS Bình Phước 01/08/2020
Giải đặc biệt 932091
Giải nhất 71261
Giải nhì 73144
Giải ba 95186-26822
Giải tư 66901-10178-04745-15891-18701-94929-54563
Giải năm 6350
Giải sáu 2803-4657-0125
Giải bảy 948
Giải tám 90
0: 01,01,03
1:
2: 22,29,25
3:
4: 44,45,48
5: 50,57
6: 61,63
7: 78
8: 86
9: 91,91,90

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 69 78 87 96 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021
69 78 87 96

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.