• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Cần Thơ
  • KQXS Cần Thơ

Kết quả Đầu
KQXS Cần Thơ 03/03/2021
Giải đặc biệt 414303
Giải nhất 51374
Giải nhì 50151
Giải ba 51102-31421
Giải tư 77132-16282-27680-24815-84724-87059-08557
Giải năm 2523
Giải sáu 6215-4816-7933
Giải bảy 222
Giải tám 06
0: 03,02,06
1: 15,15,16
2: 21,24,23,22
3: 32,33
4:
5: 51,59,57
6:
7: 74
8: 82,80
9:
KQXS Cần Thơ 24/02/2021
Giải đặc biệt 436986
Giải nhất 94795
Giải nhì 98852
Giải ba 21683-36942
Giải tư 32000-05328-56819-25636-88257-06911-91478
Giải năm 2165
Giải sáu 2165-5067-0569
Giải bảy 225
Giải tám 15
0: 00
1: 19,11,15
2: 28,25
3: 36
4: 42
5: 52,57
6: 65,65,67,69
7: 78
8: 86,83
9: 95
KQXS Cần Thơ 17/02/2021
Giải đặc biệt 948595
Giải nhất 23459
Giải nhì 83215
Giải ba 44721-17351
Giải tư 60726-57162-99034-03554-20165-29452-83447
Giải năm 5158
Giải sáu 4177-4222-8515
Giải bảy 451
Giải tám 72
0:
1: 15,15
2: 21,26,22
3: 34
4: 47
5: 59,51,54,52,58,51
6: 62,65
7: 77,72
8:
9: 95
KQXS Cần Thơ 10/02/2021
Giải đặc biệt 828101
Giải nhất 76253
Giải nhì 78166
Giải ba 92054-60113
Giải tư 46579-90408-03391-97794-91138-12968-48553
Giải năm 3613
Giải sáu 4917-7299-7414
Giải bảy 698
Giải tám 78
0: 01,08
1: 13,13,17,14
2:
3: 38
4:
5: 53,54,53
6: 66,68
7: 79,78
8:
9: 91,94,99,98
KQXS Cần Thơ 03/02/2021
Giải đặc biệt 097062
Giải nhất 13270
Giải nhì 96908
Giải ba 37645-43206
Giải tư 35978-02994-33877-69212-38217-16411-82913
Giải năm 1126
Giải sáu 9958-7481-3809
Giải bảy 250
Giải tám 50
0: 08,06,09
1: 12,17,11,13
2: 26
3:
4: 45
5: 58,50,50
6: 62
7: 70,78,77
8: 81
9: 94
KQXS Cần Thơ 27/01/2021
Giải đặc biệt 770287
Giải nhất 49626
Giải nhì 69384
Giải ba 43425-97833
Giải tư 70504-71194-41580-72053-52849-90942-66522
Giải năm 1068
Giải sáu 0531-6638-1965
Giải bảy 378
Giải tám 82
0: 04
1:
2: 26,25,22
3: 33,31,38
4: 49,42
5: 53
6: 68,65
7: 78
8: 87,84,80,82
9: 94
KQXS Cần Thơ 20/01/2021
Giải đặc biệt 285895
Giải nhất 01520
Giải nhì 52039
Giải ba 72476-88936
Giải tư 39511-95191-64248-99649-86825-33641-66761
Giải năm 3935
Giải sáu 8563-7304-8147
Giải bảy 247
Giải tám 64
0: 04
1: 11
2: 20,25
3: 39,36,35
4: 48,49,41,47,47
5:
6: 61,63,64
7: 76
8:
9: 95,91
KQXS Cần Thơ 06/01/2021
Giải đặc biệt 643304
Giải nhất 06540
Giải nhì 59067
Giải ba 68183-12304
Giải tư 37204-33896-23448-06823-24201-97774-55185
Giải năm 0695
Giải sáu 7179-4662-3522
Giải bảy 243
Giải tám 29
0: 04,04,04,01
1:
2: 23,22,29
3:
4: 40,48,43
5:
6: 67,62
7: 74,79
8: 83,85
9: 96,95
KQXS Cần Thơ 30/12/2020
Giải đặc biệt 241956
Giải nhất 12893
Giải nhì 68615
Giải ba 54853-15680
Giải tư 34452-17989-11762-03266-62999-37206-94199
Giải năm 8846
Giải sáu 1782-4387-8412
Giải bảy 919
Giải tám 03
0: 06,03
1: 15,12,19
2:
3:
4: 46
5: 56,53,52
6: 62,66
7:
8: 80,89,82,87
9: 93,99,99
KQXS Cần Thơ 23/12/2020
Giải đặc biệt 320304
Giải nhất 98463
Giải nhì 49126
Giải ba 77915-67414
Giải tư 80518-23932-01804-10566-85067-57851-76078
Giải năm 6696
Giải sáu 2932-7467-1959
Giải bảy 961
Giải tám 73
0: 04,04
1: 15,14,18
2: 26
3: 32,32
4:
5: 51,59
6: 63,66,67,67,61
7: 78,73
8:
9: 96
KQXS Cần Thơ 16/12/2020
Giải đặc biệt 848351
Giải nhất 63238
Giải nhì 52509
Giải ba 61479-00944
Giải tư 81811-05426-79145-26013-82935-17854-43946
Giải năm 8563
Giải sáu 2953-5526-5176
Giải bảy 825
Giải tám 91
0: 09
1: 11,13
2: 26,26,25
3: 38,35
4: 44,45,46
5: 51,54,53
6: 63
7: 79,76
8:
9: 91
KQXS Cần Thơ 09/12/2020
Giải đặc biệt 622766
Giải nhất 90534
Giải nhì 47946
Giải ba 88169-41281
Giải tư 94931-69949-38890-98694-48420-40652-47120
Giải năm 1525
Giải sáu 9644-3468-0256
Giải bảy 479
Giải tám 46
0:
1:
2: 20,20,25
3: 34,31
4: 46,49,44,46
5: 52,56
6: 66,69,68
7: 79
8: 81
9: 90,94
KQXS Cần Thơ 02/12/2020
Giải đặc biệt 462506
Giải nhất 39344
Giải nhì 93951
Giải ba 28466-80861
Giải tư 17918-47151-73565-30467-43640-26914-07737
Giải năm 4550
Giải sáu 0916-2369-1067
Giải bảy 409
Giải tám 53
0: 06,09
1: 18,14,16
2:
3: 37
4: 44,40
5: 51,51,50,53
6: 66,61,65,67,69,67
7:
8:
9:
KQXS Cần Thơ 25/11/2020
Giải đặc biệt 107847
Giải nhất 25636
Giải nhì 42630
Giải ba 59440-44428
Giải tư 08043-05042-34715-85838-40610-69857-52648
Giải năm 8568
Giải sáu 4156-8988-0717
Giải bảy 325
Giải tám 45
0:
1: 15,10,17
2: 28,25
3: 36,30,38
4: 47,40,43,42,48,45
5: 57,56
6: 68
7:
8: 88
9:
KQXS Cần Thơ 18/11/2020
Giải đặc biệt 858036
Giải nhất 71829
Giải nhì 61532
Giải ba 25341-35487
Giải tư 19187-03302-10900-13709-90860-96773-73386
Giải năm 3033
Giải sáu 9462-3837-4600
Giải bảy 840
Giải tám 32
0: 02,00,09,00
1:
2: 29
3: 36,32,33,37,32
4: 41,40
5:
6: 60,62
7: 73
8: 87,87,86
9:
KQXS Cần Thơ 11/11/2020
Giải đặc biệt 865162
Giải nhất 92110
Giải nhì 15391
Giải ba 72933-25526
Giải tư 80480-64091-18425-55102-06697-45414-69708
Giải năm 0418
Giải sáu 8391-9457-1103
Giải bảy 644
Giải tám 07
0: 02,08,03,07
1: 10,14,18
2: 26,25
3: 33
4: 44
5: 57
6: 62
7:
8: 80
9: 91,91,97,91
KQXS Cần Thơ 04/11/2020
Giải đặc biệt 654040
Giải nhất 96962
Giải nhì 43579
Giải ba 02549-96425
Giải tư 12851-57699-04291-41953-36940-27766-92612
Giải năm 9338
Giải sáu 5240-3976-0381
Giải bảy 011
Giải tám 90
0:
1: 12,11
2: 25
3: 38
4: 40,49,40,40
5: 51,53
6: 62,66
7: 79,76
8: 81
9: 99,91,90
KQXS Cần Thơ 28/10/2020
Giải đặc biệt 994427
Giải nhất 46763
Giải nhì 94497
Giải ba 75329-88059
Giải tư 45238-26594-58656-61424-80867-51833-96722
Giải năm 8323
Giải sáu 8222-9466-9783
Giải bảy 883
Giải tám 11
0:
1: 11
2: 27,29,24,22,23,22
3: 38,33
4:
5: 59,56
6: 63,67,66
7:
8: 83,83
9: 97,94
KQXS Cần Thơ 21/10/2020
Giải đặc biệt 010151
Giải nhất 28373
Giải nhì 38242
Giải ba 55008-71508
Giải tư 60100-70724-93177-75909-67177-82288-13359
Giải năm 2567
Giải sáu 6824-2687-9875
Giải bảy 945
Giải tám 59
0: 08,08,00,09
1:
2: 24,24
3:
4: 42,45
5: 51,59,59
6: 67
7: 73,77,77,75
8: 88,87
9:
KQXS Cần Thơ 14/10/2020
Giải đặc biệt 918927
Giải nhất 41566
Giải nhì 92314
Giải ba 38851-57174
Giải tư 43113-25204-58679-68800-41364-64738-46858
Giải năm 8805
Giải sáu 4038-9561-1461
Giải bảy 526
Giải tám 62
0: 04,00,05
1: 14,13
2: 27,26
3: 38,38
4:
5: 51,58
6: 66,64,61,61,62
7: 74,79
8:
9:
KQXS Cần Thơ 07/10/2020
Giải đặc biệt 637035
Giải nhất 75259
Giải nhì 27308
Giải ba 17004-90913
Giải tư 80121-58767-90550-09640-72678-09386-50192
Giải năm 1804
Giải sáu 9983-8316-7541
Giải bảy 779
Giải tám 00
0: 08,04,04,00
1: 13,16
2: 21
3: 35
4: 40,41
5: 59,50
6: 67
7: 78,79
8: 86,83
9: 92
KQXS Cần Thơ 30/09/2020
Giải đặc biệt 711566
Giải nhất 32269
Giải nhì 06675
Giải ba 21803-52839
Giải tư 56918-51085-63246-08376-04725-60291-03577
Giải năm 9820
Giải sáu 7215-1540-6277
Giải bảy 563
Giải tám 11
0: 03
1: 18,15,11
2: 25,20
3: 39
4: 46,40
5:
6: 66,69,63
7: 75,76,77,77
8: 85
9: 91
KQXS Cần Thơ 23/09/2020
Giải đặc biệt 390589
Giải nhất 10498
Giải nhì 88868
Giải ba 73054-12563
Giải tư 68720-25948-14079-07193-15591-18640-29011
Giải năm 2384
Giải sáu 6215-2889-6395
Giải bảy 811
Giải tám 09
0: 09
1: 11,15,11
2: 20
3:
4: 48,40
5: 54
6: 68,63
7: 79
8: 89,84,89
9: 98,93,91,95
KQXS Cần Thơ 16/09/2020
Giải đặc biệt 292930
Giải nhất 88347
Giải nhì 02412
Giải ba 14356-69088
Giải tư 85892-85712-41500-79187-72361-54141-85006
Giải năm 0261
Giải sáu 8267-7927-2432
Giải bảy 067
Giải tám 60
0: 00,06
1: 12,12
2: 27
3: 30,32
4: 47,41
5: 56
6: 61,61,67,67,60
7:
8: 88,87
9: 92
KQXS Cần Thơ 09/09/2020
Giải đặc biệt 400686
Giải nhất 65924
Giải nhì 77240
Giải ba 78896-37187
Giải tư 07157-75653-71709-33796-73819-27747-96010
Giải năm 9541
Giải sáu 1540-8731-2038
Giải bảy 169
Giải tám 02
0: 09,02
1: 19,10
2: 24
3: 31,38
4: 40,47,41,40
5: 57,53
6: 69
7:
8: 86,87
9: 96,96
KQXS Cần Thơ 02/09/2020
Giải đặc biệt 573943
Giải nhất 52485
Giải nhì 43342
Giải ba 41852-44447
Giải tư 23877-25228-18279-96692-52644-74544-47808
Giải năm 3532
Giải sáu 9263-6065-6722
Giải bảy 968
Giải tám 51
0: 08
1:
2: 28,22
3: 32
4: 43,42,47,44,44
5: 52,51
6: 63,65,68
7: 77,79
8: 85
9: 92
KQXS Cần Thơ 26/08/2020
Giải đặc biệt 184489
Giải nhất 16114
Giải nhì 61066
Giải ba 25148-77077
Giải tư 47557-21934-56282-71047-86302-53325-62007
Giải năm 6131
Giải sáu 8775-7567-0233
Giải bảy 879
Giải tám 61
0: 02,07
1: 14
2: 25
3: 34,31,33
4: 48,47
5: 57
6: 66,67,61
7: 77,75,79
8: 89,82
9:
KQXS Cần Thơ 19/08/2020
Giải đặc biệt 479255
Giải nhất 58155
Giải nhì 45428
Giải ba 05529-47802
Giải tư 58101-53114-73500-21414-91278-55749-19945
Giải năm 6982
Giải sáu 9675-8912-9090
Giải bảy 726
Giải tám 75
0: 02,01,00
1: 14,14,12
2: 28,29,26
3:
4: 49,45
5: 55,55
6:
7: 78,75,75
8: 82
9: 90
KQXS Cần Thơ 12/08/2020
Giải đặc biệt 013740
Giải nhất 43030
Giải nhì 39584
Giải ba 78933-81108
Giải tư 39249-10933-25029-04628-09156-98396-08739
Giải năm 2051
Giải sáu 7751-4735-2947
Giải bảy 425
Giải tám 75
0: 08
1:
2: 29,28,25
3: 30,33,33,39,35
4: 40,49,47
5: 56,51,51
6:
7: 75
8: 84
9: 96
KQXS Cần Thơ 05/08/2020
Giải đặc biệt 993242
Giải nhất 46824
Giải nhì 78088
Giải ba 09533-46846
Giải tư 39813-74068-70919-01305-67643-77680-18387
Giải năm 3253
Giải sáu 5817-6240-0225
Giải bảy 549
Giải tám 12
0: 05
1: 13,19,17,12
2: 24,25
3: 33
4: 42,46,43,40,49
5: 53
6: 68
7:
8: 88,80,87
9:
KQXS Cần Thơ 29/07/2020
Giải đặc biệt 252374
Giải nhất 37045
Giải nhì 76081
Giải ba 43618-34445
Giải tư 41411-54942-42748-78734-15500-94618-11847
Giải năm 9976
Giải sáu 7992-4224-5423
Giải bảy 612
Giải tám 54
0: 00
1: 18,11,18,12
2: 24,23
3: 34
4: 45,45,42,48,47
5: 54
6:
7: 74,76
8: 81
9: 92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.