Kết quả Đầu
KQXS Cần Thơ 23/09/2020
Giải đặc biệt 390589
Giải nhất 10498
Giải nhì 88868
Giải ba 73054-12563
Giải tư 68720-25948-14079-07193-15591-18640-29011
Giải năm 2384
Giải sáu 6215-2889-6395
Giải bảy 811
Giải tám 09
0: 09
1: 11,15,11
2: 20
3:
4: 48,40
5: 54
6: 68,63
7: 79
8: 89,84,89
9: 98,93,91,95
KQXS Cần Thơ 16/09/2020
Giải đặc biệt 292930
Giải nhất 88347
Giải nhì 02412
Giải ba 14356-69088
Giải tư 85892-85712-41500-79187-72361-54141-85006
Giải năm 0261
Giải sáu 8267-7927-2432
Giải bảy 067
Giải tám 60
0: 00,06
1: 12,12
2: 27
3: 30,32
4: 47,41
5: 56
6: 61,61,67,67,60
7:
8: 88,87
9: 92
KQXS Cần Thơ 09/09/2020
Giải đặc biệt 400686
Giải nhất 65924
Giải nhì 77240
Giải ba 78896-37187
Giải tư 07157-75653-71709-33796-73819-27747-96010
Giải năm 9541
Giải sáu 1540-8731-2038
Giải bảy 169
Giải tám 02
0: 09,02
1: 19,10
2: 24
3: 31,38
4: 40,47,41,40
5: 57,53
6: 69
7:
8: 86,87
9: 96,96
KQXS Cần Thơ 02/09/2020
Giải đặc biệt 573943
Giải nhất 52485
Giải nhì 43342
Giải ba 41852-44447
Giải tư 23877-25228-18279-96692-52644-74544-47808
Giải năm 3532
Giải sáu 9263-6065-6722
Giải bảy 968
Giải tám 51
0: 08
1:
2: 28,22
3: 32
4: 43,42,47,44,44
5: 52,51
6: 63,65,68
7: 77,79
8: 85
9: 92
KQXS Cần Thơ 26/08/2020
Giải đặc biệt 184489
Giải nhất 16114
Giải nhì 61066
Giải ba 25148-77077
Giải tư 47557-21934-56282-71047-86302-53325-62007
Giải năm 6131
Giải sáu 8775-7567-0233
Giải bảy 879
Giải tám 61
0: 02,07
1: 14
2: 25
3: 34,31,33
4: 48,47
5: 57
6: 66,67,61
7: 77,75,79
8: 89,82
9:
KQXS Cần Thơ 19/08/2020
Giải đặc biệt 479255
Giải nhất 58155
Giải nhì 45428
Giải ba 05529-47802
Giải tư 58101-53114-73500-21414-91278-55749-19945
Giải năm 6982
Giải sáu 9675-8912-9090
Giải bảy 726
Giải tám 75
0: 02,01,00
1: 14,14,12
2: 28,29,26
3:
4: 49,45
5: 55,55
6:
7: 78,75,75
8: 82
9: 90
KQXS Cần Thơ 12/08/2020
Giải đặc biệt 013740
Giải nhất 43030
Giải nhì 39584
Giải ba 78933-81108
Giải tư 39249-10933-25029-04628-09156-98396-08739
Giải năm 2051
Giải sáu 7751-4735-2947
Giải bảy 425
Giải tám 75
0: 08
1:
2: 29,28,25
3: 30,33,33,39,35
4: 40,49,47
5: 56,51,51
6:
7: 75
8: 84
9: 96
KQXS Cần Thơ 05/08/2020
Giải đặc biệt 993242
Giải nhất 46824
Giải nhì 78088
Giải ba 09533-46846
Giải tư 39813-74068-70919-01305-67643-77680-18387
Giải năm 3253
Giải sáu 5817-6240-0225
Giải bảy 549
Giải tám 12
0: 05
1: 13,19,17,12
2: 24,25
3: 33
4: 42,46,43,40,49
5: 53
6: 68
7:
8: 88,80,87
9:
KQXS Cần Thơ 29/07/2020
Giải đặc biệt 252374
Giải nhất 37045
Giải nhì 76081
Giải ba 43618-34445
Giải tư 41411-54942-42748-78734-15500-94618-11847
Giải năm 9976
Giải sáu 7992-4224-5423
Giải bảy 612
Giải tám 54
0: 00
1: 18,11,18,12
2: 24,23
3: 34
4: 45,45,42,48,47
5: 54
6:
7: 74,76
8: 81
9: 92
KQXS Cần Thơ 22/07/2020
Giải đặc biệt 776827
Giải nhất 81760
Giải nhì 16394
Giải ba 36043-37454
Giải tư 42225-82712-03348-86166-54453-29423-55468
Giải năm 7692
Giải sáu 2120-6294-5673
Giải bảy 780
Giải tám 74
0:
1: 12
2: 27,25,23,20
3:
4: 43,48
5: 54,53
6: 60,66,68
7: 73,74
8: 80
9: 94,92,94
KQXS Cần Thơ 15/07/2020
Giải đặc biệt 422952
Giải nhất 91090
Giải nhì 93596
Giải ba 52111-72058
Giải tư 10075-20759-42175-24017-83156-38213-25954
Giải năm 2570
Giải sáu 6224-0394-9762
Giải bảy 972
Giải tám 61
0:
1: 11,17,13
2: 24
3:
4:
5: 52,58,59,56,54
6: 62,61
7: 75,75,70,72
8:
9: 90,96,94
KQXS Cần Thơ 08/07/2020
Giải đặc biệt 884884
Giải nhất 99347
Giải nhì 62270
Giải ba 31844-44818
Giải tư 98016-22036-18305-16991-85831-27343-79936
Giải năm 4955
Giải sáu 2245-4897-3520
Giải bảy 224
Giải tám 77
0: 05
1: 18,16
2: 20,24
3: 36,31,36
4: 47,44,43,45
5: 55
6:
7: 70,77
8: 84
9: 91,97
KQXS Cần Thơ 01/07/2020
Giải đặc biệt 854481
Giải nhất 90327
Giải nhì 22029
Giải ba 32865-76520
Giải tư 44525-94792-34268-52758-92989-86343-08139
Giải năm 6701
Giải sáu 2061-1416-3874
Giải bảy 873
Giải tám 94
0: 01
1: 16
2: 27,29,20,25
3: 39
4: 43
5: 58
6: 65,68,61
7: 74,73
8: 81,89
9: 92,94
KQXS Cần Thơ 24/06/2020
Giải đặc biệt 621535
Giải nhất 85344
Giải nhì 46913
Giải ba 71135-90037
Giải tư 07214-61975-31199-99724-30512-90304-21310
Giải năm 0450
Giải sáu 5753-6330-7749
Giải bảy 445
Giải tám 02
0: 04,02
1: 13,14,12,10
2: 24
3: 35,35,37,30
4: 44,49,45
5: 50,53
6:
7: 75
8:
9: 99
KQXS Cần Thơ 17/06/2020
Giải đặc biệt 675397
Giải nhất 45222
Giải nhì 51362
Giải ba 76393-77250
Giải tư 46753-11335-62538-21133-95510-93612-95029
Giải năm 8754
Giải sáu 5436-8708-9602
Giải bảy 149
Giải tám 21
0: 08,02
1: 10,12
2: 22,29,21
3: 35,38,33,36
4: 49
5: 50,53,54
6: 62
7:
8:
9: 97,93
KQXS Cần Thơ 10/06/2020
Giải đặc biệt 405879
Giải nhất 76614
Giải nhì 23121
Giải ba 52762-13048
Giải tư 37437-03070-80873-29346-14775-47051-53763
Giải năm 8987
Giải sáu 2776-4342-5320
Giải bảy 705
Giải tám 85
0: 05
1: 14
2: 21,20
3: 37
4: 48,46,42
5: 51
6: 62,63
7: 79,70,73,75,76
8: 87,85
9:
KQXS Cần Thơ 03/06/2020
Giải đặc biệt 365332
Giải nhất 38002
Giải nhì 87899
Giải ba 94887-27337
Giải tư 78187-24786-89285-81561-75889-30887-06876
Giải năm 2158
Giải sáu 1204-7011-7134
Giải bảy 134
Giải tám 56
0: 02,04
1: 11
2:
3: 32,37,34,34
4:
5: 58,56
6: 61
7: 76
8: 87,87,86,85,89,87
9: 99
KQXS Cần Thơ 27/05/2020
Giải đặc biệt 867166
Giải nhất 57449
Giải nhì 55846
Giải ba 48516-39395
Giải tư 37484-40732-47543-46732-71683-59649-40948
Giải năm 9843
Giải sáu 5533-8078-9235
Giải bảy 006
Giải tám 28
0: 06
1: 16
2: 28
3: 32,32,33,35
4: 49,46,43,49,48,43
5:
6: 66
7: 78
8: 84,83
9: 95
KQXS Cần Thơ 20/05/2020
Giải đặc biệt 045452
Giải nhất 97451
Giải nhì 98501
Giải ba 42014-92451
Giải tư 31551-06073-54639-80708-46261-98001-24153
Giải năm 0985
Giải sáu 3672-9419-4691
Giải bảy 912
Giải tám 23
0: 01,08,01
1: 14,19,12
2: 23
3: 39
4:
5: 52,51,51,51,53
6: 61
7: 73,72
8: 85
9: 91
KQXS Cần Thơ 13/05/2020
Giải đặc biệt 488552
Giải nhất 09325
Giải nhì 41019
Giải ba 10196-37089
Giải tư 99093-74755-62634-33702-05788-61596-04265
Giải năm 1481
Giải sáu 9351-3861-5051
Giải bảy 649
Giải tám 84
0: 02
1: 19
2: 25
3: 34
4: 49
5: 52,55,51,51
6: 65,61
7:
8: 89,88,81,84
9: 96,93,96
KQXS Cần Thơ 06/05/2020
Giải đặc biệt 419588
Giải nhất 67404
Giải nhì 48906
Giải ba 94988-72945
Giải tư 62716-53760-28208-34125-11866-55161-32036
Giải năm 7839
Giải sáu 1175-0612-3372
Giải bảy 253
Giải tám 75
0: 04,06,08
1: 16,12
2: 25
3: 36,39
4: 45
5: 53
6: 60,66,61
7: 75,72,75
8: 88,88
9:
KQXS Cần Thơ 29/04/2020
Giải đặc biệt 610377
Giải nhất 42189
Giải nhì 01213
Giải ba 32423-52578
Giải tư 47125-93675-72450-43607-39888-14875-27692
Giải năm 3801
Giải sáu 5081-9592-6016
Giải bảy 571
Giải tám 85
0: 07,01
1: 13,16
2: 23,25
3:
4:
5: 50
6:
7: 77,78,75,75,71
8: 89,88,81,85
9: 92,92
KQXS Cần Thơ 25/03/2020
Giải đặc biệt 643219
Giải nhất 73626
Giải nhì 69997
Giải ba 97541-86907
Giải tư 93808-36387-99093-02905-25941-62221-64566
Giải năm 6807
Giải sáu 5561-3263-5070
Giải bảy 630
Giải tám 55
0: 07,08,05,07
1: 19
2: 26,21
3: 30
4: 41,41
5: 55
6: 66,61,63
7: 70
8: 87
9: 97,93
KQXS Cần Thơ 18/03/2020
Giải đặc biệt 144739
Giải nhất 68739
Giải nhì 85133
Giải ba 76645-00133
Giải tư 59142-13641-99551-56893-74090-71332-82405
Giải năm 3641
Giải sáu 5038-2791-8183
Giải bảy 322
Giải tám 65
0: 05
1:
2: 22
3: 39,39,33,33,32,38
4: 45,42,41,41
5: 51
6: 65
7:
8: 83
9: 93,90,91
KQXS Cần Thơ 11/03/2020
Giải đặc biệt 650550
Giải nhất 12210
Giải nhì 04498
Giải ba 29024-96243
Giải tư 87910-15019-30486-33618-00816-31751-15862
Giải năm 0876
Giải sáu 3931-1439-1106
Giải bảy 569
Giải tám 49
0: 06
1: 10,10,19,18,16
2: 24
3: 31,39
4: 43,49
5: 50,51
6: 62,69
7: 76
8: 86
9: 98
KQXS Cần Thơ 04/03/2020
Giải đặc biệt 431049
Giải nhất 02293
Giải nhì 24084
Giải ba 83070-37233
Giải tư 04710-49419-94742-79294-03264-25523-31971
Giải năm 6179
Giải sáu 8430-4659-3714
Giải bảy 750
Giải tám 15
0:
1: 10,19,14,15
2: 23
3: 33,30
4: 49,42
5: 59,50
6: 64
7: 70,71,79
8: 84
9: 93,94
KQXS Cần Thơ 26/02/2020
Giải đặc biệt 704378
Giải nhất 43942
Giải nhì 35640
Giải ba 12344-92346
Giải tư 97883-61269-01732-07521-74720-88009-49057
Giải năm 5584
Giải sáu 7998-4844-9702
Giải bảy 005
Giải tám 81
0: 09,02,05
1:
2: 21,20
3: 32
4: 42,40,44,46,44
5: 57
6: 69
7: 78
8: 83,84,81
9: 98
KQXS Cần Thơ 19/02/2020
Giải đặc biệt 214910
Giải nhất 25815
Giải nhì 05609
Giải ba 04610-02496
Giải tư 68212-96233-88623-92122-54903-68076-11323
Giải năm 8263
Giải sáu 7481-7520-3076
Giải bảy 507
Giải tám 71
0: 09,03,07
1: 10,15,10,12
2: 23,22,23,20
3: 33
4:
5:
6: 63
7: 76,76,71
8: 81
9: 96
KQXS Cần Thơ 12/02/2020
Giải đặc biệt 372850
Giải nhất 33711
Giải nhì 07145
Giải ba 46874-71939
Giải tư 68044-59324-91403-94670-66996-56285-33640
Giải năm 4174
Giải sáu 7698-0693-2304
Giải bảy 744
Giải tám 38
0: 03,04
1: 11
2: 24
3: 39,38
4: 45,44,40,44
5: 50
6:
7: 74,70,74
8: 85
9: 96,98,93
KQXS Cần Thơ 05/02/2020
Giải đặc biệt 369663
Giải nhất 73234
Giải nhì 22040
Giải ba 17289-53667
Giải tư 22945-57619-28931-56336-32282-17320-17466
Giải năm 7909
Giải sáu 1630-9983-5171
Giải bảy 049
Giải tám 12
0: 09
1: 19,12
2: 20
3: 34,31,36,30
4: 40,45,49
5:
6: 63,67,66
7: 71
8: 89,82,83
9:
KQXS Cần Thơ 29/01/2020
Giải đặc biệt 545810
Giải nhất 58720
Giải nhì 59539
Giải ba 75737-18807
Giải tư 45869-98479-20265-76281-89662-85043-72092
Giải năm 6816
Giải sáu 8366-5892-1720
Giải bảy 158
Giải tám 73
0: 07
1: 10,16
2: 20,20
3: 39,37
4: 43
5: 58
6: 69,65,62,66
7: 79,73
8: 81
9: 92,92

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!