• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Đà Lạt
  • KQXS Đà Lạt

Kết quả Đầu
KQXS Đà Lạt 28/02/2021
Giải đặc biệt 578741
Giải nhất 10195
Giải nhì 87371
Giải ba 21292-38713
Giải tư 29627-19953-80973-14017-03307-91998-76041
Giải năm 3183
Giải sáu 0106-0201-1568
Giải bảy 392
Giải tám 13
0: 07,06,01
1: 13,17,13
2: 27
3:
4: 41,41
5: 53
6: 68
7: 71,73
8: 83
9: 95,92,98,92
KQXS Đà Lạt 21/02/2021
Giải đặc biệt 113000
Giải nhất 07986
Giải nhì 69760
Giải ba 92761-59559
Giải tư 26327-59166-83013-79946-88844-11055-57337
Giải năm 7799
Giải sáu 6865-3167-2836
Giải bảy 532
Giải tám 58
0: 00
1: 13
2: 27
3: 37,36,32
4: 46,44
5: 59,55,58
6: 60,61,66,65,67
7:
8: 86
9: 99
KQXS Đà Lạt 07/02/2021
Giải đặc biệt 479392
Giải nhất 92341
Giải nhì 27077
Giải ba 29599-70466
Giải tư 44354-95297-43037-56290-87224-70249-19091
Giải năm 2734
Giải sáu 7734-3738-0013
Giải bảy 420
Giải tám 68
0:
1: 13
2: 24,20
3: 37,34,34,38
4: 41,49
5: 54
6: 66,68
7: 77
8:
9: 92,99,97,90,91
KQXS Đà Lạt 31/01/2021
Giải đặc biệt 469423
Giải nhất 02152
Giải nhì 83074
Giải ba 85081-79227
Giải tư 23018-82076-42992-35523-14288-37736-01554
Giải năm 9933
Giải sáu 7165-6171-8713
Giải bảy 666
Giải tám 44
0:
1: 18,13
2: 23,27,23
3: 36,33
4: 44
5: 52,54
6: 65,66
7: 74,76,71
8: 81,88
9: 92
KQXS Đà Lạt 24/01/2021
Giải đặc biệt 576831
Giải nhất 01733
Giải nhì 72276
Giải ba 37506-42283
Giải tư 00095-70062-12318-03419-91197-55624-80449
Giải năm 5617
Giải sáu 0642-0162-1016
Giải bảy 432
Giải tám 46
0: 06
1: 18,19,17,16
2: 24
3: 31,33,32
4: 49,42,46
5:
6: 62,62
7: 76
8: 83
9: 95,97
KQXS Đà Lạt 17/01/2021
Giải đặc biệt 149641
Giải nhất 50019
Giải nhì 28520
Giải ba 33347-71549
Giải tư 27563-10811-63974-25821-82905-78904-71558
Giải năm 0987
Giải sáu 8833-8476-7197
Giải bảy 932
Giải tám 79
0: 05,04
1: 19,11
2: 20,21
3: 33,32
4: 41,47,49
5: 58
6: 63
7: 74,76,79
8: 87
9: 97
KQXS Đà Lạt 10/01/2021
Giải đặc biệt 037613
Giải nhất 17682
Giải nhì 65255
Giải ba 22989-78591
Giải tư 16953-20553-16134-67899-93172-81250-67869
Giải năm 2023
Giải sáu 6766-1443-7990
Giải bảy 358
Giải tám 38
0:
1: 13
2: 23
3: 34,38
4: 43
5: 55,53,53,50,58
6: 69,66
7: 72
8: 82,89
9: 91,99,90
KQXS Đà Lạt 03/01/2021
Giải đặc biệt 625746
Giải nhất 36981
Giải nhì 05186
Giải ba 55980-64832
Giải tư 43110-91817-43728-42486-71125-63824-89560
Giải năm 0856
Giải sáu 0063-9264-9761
Giải bảy 948
Giải tám 95
0:
1: 10,17
2: 28,25,24
3: 32
4: 46,48
5: 56
6: 60,63,64,61
7:
8: 81,86,80,86
9: 95
KQXS Đà Lạt 27/12/2020
Giải đặc biệt 601438
Giải nhất 41822
Giải nhì 06774
Giải ba 65823-03001
Giải tư 36367-13671-96713-36100-36183-17630-90218
Giải năm 5938
Giải sáu 0016-5142-4427
Giải bảy 828
Giải tám 65
0: 01,00
1: 13,18,16
2: 22,23,27,28
3: 38,30,38
4: 42
5:
6: 67,65
7: 74,71
8: 83
9:
KQXS Đà Lạt 20/12/2020
Giải đặc biệt 344270
Giải nhất 74628
Giải nhì 99242
Giải ba 35773-40785
Giải tư 49526-39633-40635-65958-37676-93687-03970
Giải năm 4805
Giải sáu 6046-3373-9775
Giải bảy 820
Giải tám 03
0: 05,03
1:
2: 28,26,20
3: 33,35
4: 42,46
5: 58
6:
7: 70,73,76,70,73,75
8: 85,87
9:
KQXS Đà Lạt 13/12/2020
Giải đặc biệt 351947
Giải nhất 68583
Giải nhì 67532
Giải ba 90534-39093
Giải tư 43572-62398-19660-52431-93219-27671-35084
Giải năm 2569
Giải sáu 0188-8212-6106
Giải bảy 438
Giải tám 11
0: 06
1: 19,12,11
2:
3: 32,34,31,38
4: 47
5:
6: 60,69
7: 72,71
8: 83,84,88
9: 93,98
KQXS Đà Lạt 06/12/2020
Giải đặc biệt 860930
Giải nhất 77793
Giải nhì 47113
Giải ba 71289-13860
Giải tư 42873-10676-49701-10735-75066-59937-99655
Giải năm 1882
Giải sáu 8248-1482-0187
Giải bảy 437
Giải tám 70
0: 01
1: 13
2:
3: 30,35,37,37
4: 48
5: 55
6: 60,66
7: 73,76,70
8: 89,82,82,87
9: 93
KQXS Đà Lạt 29/11/2020
Giải đặc biệt 600770
Giải nhất 45047
Giải nhì 29113
Giải ba 17074-12546
Giải tư 91366-97041-06932-18603-78284-03787-24352
Giải năm 6766
Giải sáu 1610-0392-7806
Giải bảy 710
Giải tám 74
0: 03,06
1: 13,10,10
2:
3: 32
4: 47,46,41
5: 52
6: 66,66
7: 70,74,74
8: 84,87
9: 92
KQXS Đà Lạt 22/11/2020
Giải đặc biệt 121246
Giải nhất 03523
Giải nhì 14812
Giải ba 61736-08355
Giải tư 94518-97061-18004-28444-90348-21003-67412
Giải năm 3815
Giải sáu 2527-3842-1857
Giải bảy 589
Giải tám 68
0: 04,03
1: 12,18,12,15
2: 23,27
3: 36
4: 46,44,48,42
5: 55,57
6: 61,68
7:
8: 89
9:
KQXS Đà Lạt 15/11/2020
Giải đặc biệt 254492
Giải nhất 12490
Giải nhì 39531
Giải ba 26464-15077
Giải tư 57529-22623-25995-53821-97721-17658-99688
Giải năm 0375
Giải sáu 6523-5178-0184
Giải bảy 712
Giải tám 62
0:
1: 12
2: 29,23,21,21,23
3: 31
4:
5: 58
6: 64,62
7: 77,75,78
8: 88,84
9: 92,90,95
KQXS Đà Lạt 08/11/2020
Giải đặc biệt 500167
Giải nhất 23623
Giải nhì 19723
Giải ba 12707-94648
Giải tư 32515-80721-04471-96795-87169-76472-30934
Giải năm 1629
Giải sáu 3013-6634-3651
Giải bảy 116
Giải tám 15
0: 07
1: 15,13,16,15
2: 23,23,21,29
3: 34,34
4: 48
5: 51
6: 67,69
7: 71,72
8:
9: 95
KQXS Đà Lạt 01/11/2020
Giải đặc biệt 965863
Giải nhất 30357
Giải nhì 38119
Giải ba 97836-28720
Giải tư 59172-41050-06677-47481-99340-90026-62009
Giải năm 6271
Giải sáu 8126-4135-4632
Giải bảy 334
Giải tám 90
0: 09
1: 19
2: 20,26,26
3: 36,35,32,34
4: 40
5: 57,50
6: 63
7: 72,77,71
8: 81
9: 90
KQXS Đà Lạt 25/10/2020
Giải đặc biệt 434979
Giải nhất 39418
Giải nhì 24708
Giải ba 11278-51285
Giải tư 25567-87836-90567-11039-91213-60724-91474
Giải năm 0981
Giải sáu 5888-0383-0043
Giải bảy 837
Giải tám 12
0: 08
1: 18,13,12
2: 24
3: 36,39,37
4: 43
5:
6: 67,67
7: 79,78,74
8: 85,81,88,83
9:
KQXS Đà Lạt 18/10/2020
Giải đặc biệt 373457
Giải nhất 48084
Giải nhì 95250
Giải ba 17554-19237
Giải tư 34677-11597-16331-04365-60426-89847-95937
Giải năm 3363
Giải sáu 2133-0147-8432
Giải bảy 163
Giải tám 02
0: 02
1:
2: 26
3: 37,31,37,33,32
4: 47,47
5: 57,50,54
6: 65,63,63
7: 77
8: 84
9: 97
KQXS Đà Lạt 11/10/2020
Giải đặc biệt 546888
Giải nhất 64460
Giải nhì 32813
Giải ba 78359-71515
Giải tư 30202-91807-72425-51522-45554-51380-73363
Giải năm 8865
Giải sáu 8851-4104-7586
Giải bảy 669
Giải tám 93
0: 02,07,04
1: 13,15
2: 25,22
3:
4:
5: 59,54,51
6: 60,63,65,69
7:
8: 88,80,86
9: 93
KQXS Đà Lạt 04/10/2020
Giải đặc biệt 918223
Giải nhất 39768
Giải nhì 02592
Giải ba 32244-61188
Giải tư 19755-28072-32454-44586-33285-14458-17170
Giải năm 1536
Giải sáu 1265-0430-3548
Giải bảy 468
Giải tám 13
0:
1: 13
2: 23
3: 36,30
4: 44,48
5: 55,54,58
6: 68,65,68
7: 72,70
8: 88,86,85
9: 92
KQXS Đà Lạt 27/09/2020
Giải đặc biệt 239213
Giải nhất 25588
Giải nhì 86907
Giải ba 37995-85944
Giải tư 14757-62947-38921-75480-12754-96621-19176
Giải năm 1810
Giải sáu 0694-4763-6406
Giải bảy 403
Giải tám 13
0: 07,06,03
1: 13,10,13
2: 21,21
3:
4: 44,47
5: 57,54
6: 63
7: 76
8: 88,80
9: 95,94
KQXS Đà Lạt 20/09/2020
Giải đặc biệt 938429
Giải nhất 12958
Giải nhì 02167
Giải ba 66566-12607
Giải tư 46083-62237-59355-69196-87407-79132-83255
Giải năm 1412
Giải sáu 4754-4672-3423
Giải bảy 117
Giải tám 20
0: 07,07
1: 12,17
2: 29,23,20
3: 37,32
4:
5: 58,55,55,54
6: 67,66
7: 72
8: 83
9: 96
KQXS Đà Lạt 13/09/2020
Giải đặc biệt 022281
Giải nhất 68940
Giải nhì 32252
Giải ba 23102-18274
Giải tư 73076-73279-32528-12951-96785-46764-58306
Giải năm 5747
Giải sáu 2706-9413-9113
Giải bảy 371
Giải tám 80
0: 02,06,06
1: 13,13
2: 28
3:
4: 40,47
5: 52,51
6: 64
7: 74,76,79,71
8: 81,85,80
9:
KQXS Đà Lạt 06/09/2020
Giải đặc biệt 654568
Giải nhất 96933
Giải nhì 36503
Giải ba 77940-50465
Giải tư 41148-96761-58053-11322-31873-35543-81795
Giải năm 1878
Giải sáu 5747-8459-2062
Giải bảy 530
Giải tám 87
0: 03
1:
2: 22
3: 33,30
4: 40,48,43,47
5: 53,59
6: 68,65,61,62
7: 73,78
8: 87
9: 95
KQXS Đà Lạt 30/08/2020
Giải đặc biệt 955366
Giải nhất 08905
Giải nhì 08454
Giải ba 32462-43774
Giải tư 40873-94866-85249-54319-50558-49618-19345
Giải năm 9610
Giải sáu 1709-0399-3465
Giải bảy 221
Giải tám 95
0: 05,09
1: 19,18,10
2: 21
3:
4: 49,45
5: 54,58
6: 66,62,66,65
7: 74,73
8:
9: 99,95
KQXS Đà Lạt 23/08/2020
Giải đặc biệt 795680
Giải nhất 46211
Giải nhì 92358
Giải ba 99637-33696
Giải tư 31893-24258-61301-27782-46492-11996-79314
Giải năm 9056
Giải sáu 8344-6819-8069
Giải bảy 878
Giải tám 52
0: 01
1: 11,14,19
2:
3: 37
4: 44
5: 58,58,56,52
6: 69
7: 78
8: 80,82
9: 96,93,92,96
KQXS Đà Lạt 16/08/2020
Giải đặc biệt 208692
Giải nhất 56262
Giải nhì 60004
Giải ba 72552-87704
Giải tư 93202-14739-71322-91439-99743-42185-46615
Giải năm 5005
Giải sáu 1510-3043-2755
Giải bảy 658
Giải tám 12
0: 04,04,02,05
1: 15,10,12
2: 22
3: 39,39
4: 43,43
5: 52,55,58
6: 62
7:
8: 85
9: 92
KQXS Đà Lạt 09/08/2020
Giải đặc biệt 411553
Giải nhất 92037
Giải nhì 95462
Giải ba 31558-13701
Giải tư 51245-63860-37139-18722-10481-38767-84440
Giải năm 7890
Giải sáu 5540-1324-4480
Giải bảy 049
Giải tám 82
0: 01
1:
2: 22,24
3: 37,39
4: 45,40,40,49
5: 53,58
6: 62,60,67
7:
8: 81,80,82
9: 90
KQXS Đà Lạt 02/08/2020
Giải đặc biệt 638656
Giải nhất 46167
Giải nhì 87200
Giải ba 94906-45923
Giải tư 12377-51028-66542-00232-39062-98290-14541
Giải năm 2845
Giải sáu 3852-5778-3470
Giải bảy 868
Giải tám 58
0: 00,06
1:
2: 23,28
3: 32
4: 42,41,45
5: 56,52,58
6: 67,62,68
7: 77,78,70
8:
9: 90
KQXS Đà Lạt 26/07/2020
Giải đặc biệt 325604
Giải nhất 78860
Giải nhì 34412
Giải ba 57627-46104
Giải tư 22144-20932-39491-90541-51287-71148-91496
Giải năm 8151
Giải sáu 8920-4079-1791
Giải bảy 383
Giải tám 17
0: 04,04
1: 12,17
2: 27,20
3: 32
4: 44,41,48
5: 51
6: 60
7: 79
8: 87,83
9: 91,96,91

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 06/03/2021
06 10 77 88 33 60 79 97

Top Đặc Biệt: 06/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.