• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Đà Nẵng
  • KQXS Đà Nẵng

Kết quả Đầu
KQXS Đà Nẵng 16/01/2021
Giải đặc biệt 729537
Giải nhất 68119
Giải nhì 24808
Giải ba 98283-44378
Giải tư 97508-39733-72393-16615-78502-02424-37703
Giải năm 0997
Giải sáu 4141-2308-6128
Giải bảy 024
Giải tám 42
0: 08,08,02,03,08
1: 19,15
2: 24,28,24
3: 37,33
4: 41,42
5:
6:
7: 78
8: 83
9: 93,97
KQXS Đà Nẵng 09/01/2021
Giải đặc biệt 342110
Giải nhất 26351
Giải nhì 28584
Giải ba 14926-43947
Giải tư 98864-45558-99906-13269-75965-79993-67278
Giải năm 5401
Giải sáu 9100-9066-2862
Giải bảy 017
Giải tám 22
0: 06,01,00
1: 10,17
2: 26,22
3:
4: 47
5: 51,58
6: 64,69,65,66,62
7: 78
8: 84
9: 93
KQXS Đà Nẵng 02/01/2021
Giải đặc biệt 132907
Giải nhất 89871
Giải nhì 36572
Giải ba 43234-64724
Giải tư 92401-71525-52795-38698-55787-85368-94775
Giải năm 2868
Giải sáu 4530-7725-2635
Giải bảy 630
Giải tám 72
0: 07,01
1:
2: 24,25,25
3: 34,30,35,30
4:
5:
6: 68,68
7: 71,72,75,72
8: 87
9: 95,98
KQXS Đà Nẵng 30/12/2020
Giải đặc biệt 466910
Giải nhất 26798
Giải nhì 78534
Giải ba 16408-74654
Giải tư 19798-26831-47706-08099-82332-21131-38819
Giải năm 5009
Giải sáu 1514-8324-3169
Giải bảy 229
Giải tám 59
0: 08,06,09
1: 10,19,14
2: 24,29
3: 34,31,32,31
4:
5: 54,59
6: 69
7:
8:
9: 98,98,99
KQXS Đà Nẵng 26/12/2020
Giải đặc biệt 291139
Giải nhất 51859
Giải nhì 77679
Giải ba 66978-23704
Giải tư 02038-73316-95169-52151-53709-14484-09791
Giải năm 7369
Giải sáu 0212-1714-8566
Giải bảy 795
Giải tám 15
0: 04,09
1: 16,12,14,15
2:
3: 39,38
4:
5: 59,51
6: 69,69,66
7: 79,78
8: 84
9: 91,95
KQXS Đà Nẵng 23/12/2020
Giải đặc biệt 510489
Giải nhất 26863
Giải nhì 90623
Giải ba 99914-37474
Giải tư 63523-00266-06948-50765-24201-68050-09018
Giải năm 2390
Giải sáu 6140-5661-2463
Giải bảy 018
Giải tám 29
0: 01
1: 14,18,18
2: 23,23,29
3:
4: 48,40
5: 50
6: 63,66,65,61,63
7: 74
8: 89
9: 90
KQXS Đà Nẵng 19/12/2020
Giải đặc biệt 586684
Giải nhất 02217
Giải nhì 76797
Giải ba 15159-34756
Giải tư 83716-90747-75040-69970-69564-21501-68980
Giải năm 5134
Giải sáu 1473-0409-9364
Giải bảy 733
Giải tám 87
0: 01,09
1: 17,16
2:
3: 34,33
4: 47,40
5: 59,56
6: 64,64
7: 70,73
8: 84,80,87
9: 97
KQXS Đà Nẵng 16/12/2020
Giải đặc biệt 977189
Giải nhất 76597
Giải nhì 65855
Giải ba 99564-11873
Giải tư 05751-09186-50883-24437-61430-15469-79750
Giải năm 9119
Giải sáu 3158-5795-8674
Giải bảy 915
Giải tám 33
0:
1: 19,15
2:
3: 37,30,33
4:
5: 55,51,50,58
6: 64,69
7: 73,74
8: 89,86,83
9: 97,95
KQXS Đà Nẵng 12/12/2020
Giải đặc biệt 955531
Giải nhất 21042
Giải nhì 85136
Giải ba 06031-35015
Giải tư 32275-61218-35903-73233-20954-20576-42403
Giải năm 1811
Giải sáu 3936-3400-2156
Giải bảy 189
Giải tám 07
0: 03,03,00,07
1: 15,18,11
2:
3: 31,36,31,33,36
4: 42
5: 54,56
6:
7: 75,76
8: 89
9:
KQXS Đà Nẵng 09/12/2020
Giải đặc biệt 327690
Giải nhất 06669
Giải nhì 51179
Giải ba 16893-58252
Giải tư 48626-98800-64895-51859-75043-40664-44582
Giải năm 5828
Giải sáu 5522-5686-8932
Giải bảy 896
Giải tám 52
0: 00
1:
2: 26,28,22
3: 32
4: 43
5: 52,59,52
6: 69,64
7: 79
8: 82,86
9: 90,93,95,96
KQXS Đà Nẵng 05/12/2020
Giải đặc biệt 902623
Giải nhất 90171
Giải nhì 43504
Giải ba 19226-83078
Giải tư 20169-41235-97275-80399-49368-02336-82736
Giải năm 4627
Giải sáu 4693-9818-8037
Giải bảy 481
Giải tám 31
0: 04
1: 18
2: 23,26,27
3: 35,36,36,37,31
4:
5:
6: 69,68
7: 71,78,75
8: 81
9: 99,93
KQXS Đà Nẵng 02/12/2020
Giải đặc biệt 978827
Giải nhất 45534
Giải nhì 40668
Giải ba 10974-09036
Giải tư 48742-11288-73704-15162-96423-33672-73552
Giải năm 7011
Giải sáu 7569-0264-7541
Giải bảy 366
Giải tám 78
0: 04
1: 11
2: 27,23
3: 34,36
4: 42,41
5: 52
6: 68,62,69,64,66
7: 74,72,78
8: 88
9:
KQXS Đà Nẵng 28/11/2020
Giải đặc biệt 919520
Giải nhất 27630
Giải nhì 81428
Giải ba 40744-18288
Giải tư 69726-55621-76461-14436-90338-83163-85915
Giải năm 3958
Giải sáu 4883-2783-2843
Giải bảy 506
Giải tám 42
0: 06
1: 15
2: 20,28,26,21
3: 30,36,38
4: 44,43,42
5: 58
6: 61,63
7:
8: 88,83,83
9:
KQXS Đà Nẵng 25/11/2020
Giải đặc biệt 412766
Giải nhất 65413
Giải nhì 66676
Giải ba 78702-34592
Giải tư 23317-03637-57333-76928-14026-77243-34944
Giải năm 9227
Giải sáu 6535-2185-6813
Giải bảy 430
Giải tám 44
0: 02
1: 13,17,13
2: 28,26,27
3: 37,33,35,30
4: 43,44,44
5:
6: 66
7: 76
8: 85
9: 92
KQXS Đà Nẵng 21/11/2020
Giải đặc biệt 174094
Giải nhất 60929
Giải nhì 71286
Giải ba 18615-02504
Giải tư 88220-48331-68615-46843-30172-61168-09983
Giải năm 3623
Giải sáu 5736-9764-0104
Giải bảy 476
Giải tám 46
0: 04,04
1: 15,15
2: 29,20,23
3: 31,36
4: 43,46
5:
6: 68,64
7: 72,76
8: 86,83
9: 94
KQXS Đà Nẵng 18/11/2020
Giải đặc biệt 722315
Giải nhất 37636
Giải nhì 65426
Giải ba 27413-87618
Giải tư 54834-02903-13229-70344-71167-49894-82076
Giải năm 3053
Giải sáu 2307-2167-5044
Giải bảy 134
Giải tám 89
0: 03,07
1: 15,13,18
2: 26,29
3: 36,34,34
4: 44,44
5: 53
6: 67,67
7: 76
8: 89
9: 94
KQXS Đà Nẵng 14/11/2020
Giải đặc biệt 174069
Giải nhất 78171
Giải nhì 66968
Giải ba 42091-41667
Giải tư 66570-10498-55872-02807-00711-92672-91996
Giải năm 2585
Giải sáu 1597-5629-7632
Giải bảy 234
Giải tám 38
0: 07
1: 11
2: 29
3: 32,34,38
4:
5:
6: 69,68,67
7: 71,70,72,72
8: 85
9: 91,98,96,97
KQXS Đà Nẵng 11/11/2020
Giải đặc biệt 912502
Giải nhất 83267
Giải nhì 38909
Giải ba 71815-31709
Giải tư 43935-37165-10092-17718-50263-93827-26110
Giải năm 9111
Giải sáu 3673-6793-6189
Giải bảy 967
Giải tám 65
0: 02,09,09
1: 15,18,10,11
2: 27
3: 35
4:
5:
6: 67,65,63,67,65
7: 73
8: 89
9: 92,93
KQXS Đà Nẵng 07/11/2020
Giải đặc biệt 911675
Giải nhất 96540
Giải nhì 63210
Giải ba 71963-57914
Giải tư 97954-27049-66415-21866-96870-05704-70438
Giải năm 4788
Giải sáu 8651-9845-4762
Giải bảy 605
Giải tám 10
0: 04,05
1: 10,14,15,10
2:
3: 38
4: 40,49,45
5: 54,51
6: 63,66,62
7: 75,70
8: 88
9:
KQXS Đà Nẵng 04/11/2020
Giải đặc biệt 207286
Giải nhất 49321
Giải nhì 30989
Giải ba 10001-80286
Giải tư 74163-92589-60012-60536-67512-61593-44905
Giải năm 6388
Giải sáu 4787-6461-7402
Giải bảy 537
Giải tám 90
0: 01,05,02
1: 12,12
2: 21
3: 36,37
4:
5:
6: 63,61
7:
8: 86,89,86,89,88,87
9: 93,90
KQXS Đà Nẵng 31/10/2020
Giải đặc biệt 873980
Giải nhất 33904
Giải nhì 71612
Giải ba 45098-13817
Giải tư 76168-46378-33458-18705-19935-41662-49157
Giải năm 4172
Giải sáu 2574-3618-6699
Giải bảy 180
Giải tám 88
0: 04,05
1: 12,17,18
2:
3: 35
4:
5: 58,57
6: 68,62
7: 78,72,74
8: 80,80,88
9: 98,99
KQXS Đà Nẵng 28/10/2020
Giải đặc biệt 281838
Giải nhất 22044
Giải nhì 05199
Giải ba 36134-95496
Giải tư 73899-15640-91409-09662-37197-04231-04901
Giải năm 0227
Giải sáu 4898-3853-1280
Giải bảy 892
Giải tám 99
0: 09,01
1:
2: 27
3: 38,34,31
4: 44,40
5: 53
6: 62
7:
8: 80
9: 99,96,99,97,98,92,99
KQXS Đà Nẵng 24/10/2020
Giải đặc biệt 563689
Giải nhất 98174
Giải nhì 75630
Giải ba 74723-02665
Giải tư 32189-30168-30318-52767-66591-72889-58956
Giải năm 9428
Giải sáu 4371-8683-7710
Giải bảy 978
Giải tám 62
0:
1: 18,10
2: 23,28
3: 30
4:
5: 56
6: 65,68,67,62
7: 74,71,78
8: 89,89,89,83
9: 91
KQXS Đà Nẵng 21/10/2020
Giải đặc biệt 029061
Giải nhất 74810
Giải nhì 02262
Giải ba 77381-67272
Giải tư 14289-47687-16578-96559-30208-74199-99559
Giải năm 3362
Giải sáu 7478-0669-5800
Giải bảy 119
Giải tám 35
0: 08,00
1: 10,19
2:
3: 35
4:
5: 59,59
6: 61,62,62,69
7: 72,78,78
8: 81,89,87
9: 99
KQXS Đà Nẵng 17/10/2020
Giải đặc biệt 594080
Giải nhất 04640
Giải nhì 37510
Giải ba 37461-12322
Giải tư 10774-95716-28101-22969-11328-76289-76855
Giải năm 7890
Giải sáu 1378-3338-3830
Giải bảy 234
Giải tám 92
0: 01
1: 10,16
2: 22,28
3: 38,30,34
4: 40
5: 55
6: 61,69
7: 74,78
8: 80,89
9: 90,92
KQXS Đà Nẵng 14/10/2020
Giải đặc biệt 327984
Giải nhất 08899
Giải nhì 63998
Giải ba 51035-93880
Giải tư 54295-12238-98790-31609-33510-51534-56394
Giải năm 6297
Giải sáu 1356-4421-9819
Giải bảy 054
Giải tám 23
0: 09
1: 10,19
2: 21,23
3: 35,38,34
4:
5: 56,54
6:
7:
8: 84,80
9: 99,98,95,90,94,97
KQXS Đà Nẵng 10/10/2020
Giải đặc biệt 206989
Giải nhất 54098
Giải nhì 64975
Giải ba 76790-76695
Giải tư 11756-07588-31501-37004-99266-47820-06542
Giải năm 0831
Giải sáu 9164-7996-5033
Giải bảy 569
Giải tám 69
0: 01,04
1:
2: 20
3: 31,33
4: 42
5: 56
6: 66,64,69,69
7: 75
8: 89,88
9: 98,90,95,96
KQXS Đà Nẵng 07/10/2020
Giải đặc biệt 306122
Giải nhất 27955
Giải nhì 67180
Giải ba 76397-64817
Giải tư 38838-70917-74837-02032-06255-75453-73245
Giải năm 9948
Giải sáu 3756-0824-4512
Giải bảy 486
Giải tám 49
0:
1: 17,17,12
2: 22,24
3: 38,37,32
4: 45,48,49
5: 55,55,53,56
6:
7:
8: 80,86
9: 97
KQXS Đà Nẵng 03/10/2020
Giải đặc biệt 955779
Giải nhất 01039
Giải nhì 23192
Giải ba 80110-65723
Giải tư 23279-31150-66052-28394-42581-59225-44834
Giải năm 7236
Giải sáu 4857-9670-0434
Giải bảy 073
Giải tám 33
0:
1: 10
2: 23,25
3: 39,34,36,34,33
4:
5: 50,52,57
6:
7: 79,79,70,73
8: 81
9: 92,94
KQXS Đà Nẵng 30/09/2020
Giải đặc biệt 506624
Giải nhất 10660
Giải nhì 02998
Giải ba 31100-18582
Giải tư 80414-88194-02148-63709-83279-74639-09047
Giải năm 4428
Giải sáu 6652-8211-5907
Giải bảy 525
Giải tám 35
0: 00,09,07
1: 14,11
2: 24,28,25
3: 39,35
4: 48,47
5: 52
6: 60
7: 79
8: 82
9: 98,94
KQXS Đà Nẵng 26/09/2020
Giải đặc biệt 120448
Giải nhất 03379
Giải nhì 37668
Giải ba 69554-69225
Giải tư 45854-32100-30792-58999-22841-75093-18684
Giải năm 1574
Giải sáu 8092-0760-9461
Giải bảy 416
Giải tám 07
0: 00,07
1: 16
2: 25
3:
4: 48,41
5: 54,54
6: 68,60,61
7: 79,74
8: 84
9: 92,99,93,92

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/01/2021
81 12 21 31 56 65 11 13 18

Top Đặc Biệt: 17/01/2021
56

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.