• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Gia Lai
  • KQXS Gia Lai

Kết quả Đầu
KQXS Gia Lai 15/01/2021
Giải đặc biệt 091778
Giải nhất 47118
Giải nhì 08840
Giải ba 50704-14888
Giải tư 17455-52012-68245-92739-41238-87586-24266
Giải năm 9445
Giải sáu 4543-0983-2206
Giải bảy 866
Giải tám 09
0: 04,06,09
1: 18,12
2:
3: 39,38
4: 40,45,45,43
5: 55
6: 66,66
7: 78
8: 88,86,83
9:
KQXS Gia Lai 01/01/2021
Giải đặc biệt 720642
Giải nhất 03615
Giải nhì 42981
Giải ba 65033-56510
Giải tư 58387-78146-44785-33774-49175-99722-27188
Giải năm 2683
Giải sáu 1188-0002-4250
Giải bảy 482
Giải tám 06
0: 02,06
1: 15,10
2: 22
3: 33
4: 42,46
5: 50
6:
7: 74,75
8: 81,87,85,88,83,88,82
9:
KQXS Gia Lai 25/12/2020
Giải đặc biệt 372195
Giải nhất 27740
Giải nhì 44681
Giải ba 16048-16054
Giải tư 46743-26491-35478-66652-71666-44182-73206
Giải năm 2148
Giải sáu 4386-8131-3255
Giải bảy 008
Giải tám 30
0: 06,08
1:
2:
3: 31,30
4: 40,48,43,48
5: 54,52,55
6: 66
7: 78
8: 81,82,86
9: 95,91
KQXS Gia Lai 18/12/2020
Giải đặc biệt 977764
Giải nhất 01870
Giải nhì 43158
Giải ba 41868-86684
Giải tư 77768-12831-12000-97509-24924-85667-37000
Giải năm 1598
Giải sáu 8885-1245-4299
Giải bảy 301
Giải tám 86
0: 00,09,00,01
1:
2: 24
3: 31
4: 45
5: 58
6: 64,68,68,67
7: 70
8: 84,85,86
9: 98,99
KQXS Gia Lai 11/12/2020
Giải đặc biệt 753493
Giải nhất 65953
Giải nhì 00244
Giải ba 58293-92586
Giải tư 14915-45082-97932-16291-56494-80333-25607
Giải năm 7735
Giải sáu 6702-1869-3247
Giải bảy 888
Giải tám 38
0: 07,02
1: 15
2:
3: 32,33,35,38
4: 44,47
5: 53
6: 69
7:
8: 86,82,88
9: 93,93,91,94
KQXS Gia Lai 04/12/2020
Giải đặc biệt 703559
Giải nhất 07836
Giải nhì 45880
Giải ba 54121-13377
Giải tư 99645-38489-49964-62319-01531-17831-02432
Giải năm 9562
Giải sáu 7639-0779-3436
Giải bảy 381
Giải tám 08
0: 08
1: 19
2: 21
3: 36,31,31,32,39,36
4: 45
5: 59
6: 64,62
7: 77,79
8: 80,89,81
9:
KQXS Gia Lai 27/11/2020
Giải đặc biệt 726241
Giải nhất 86525
Giải nhì 29857
Giải ba 59639-58074
Giải tư 07382-86522-43339-58117-03022-32969-30282
Giải năm 0837
Giải sáu 2005-4745-0815
Giải bảy 909
Giải tám 51
0: 05,09
1: 17,15
2: 25,22,22
3: 39,39,37
4: 41,45
5: 57,51
6: 69
7: 74
8: 82,82
9:
KQXS Gia Lai 20/11/2020
Giải đặc biệt 970325
Giải nhất 54500
Giải nhì 46383
Giải ba 25246-19731
Giải tư 66641-30223-28179-41984-13886-54459-08410
Giải năm 6641
Giải sáu 1257-3047-3317
Giải bảy 115
Giải tám 69
0: 00
1: 10,17,15
2: 25,23
3: 31
4: 46,41,41,47
5: 59,57
6: 69
7: 79
8: 83,84,86
9:
KQXS Gia Lai 13/11/2020
Giải đặc biệt 363921
Giải nhất 87276
Giải nhì 27453
Giải ba 63660-10324
Giải tư 00642-21586-74925-79386-48097-38284-50606
Giải năm 4564
Giải sáu 9004-6932-2544
Giải bảy 363
Giải tám 98
0: 06,04
1:
2: 21,24,25
3: 32
4: 42,44
5: 53
6: 60,64,63
7: 76
8: 86,86,84
9: 97,98
KQXS Gia Lai 06/11/2020
Giải đặc biệt 178002
Giải nhất 21369
Giải nhì 54450
Giải ba 15475-66676
Giải tư 65386-16444-84763-00829-77239-36821-18250
Giải năm 3208
Giải sáu 3696-6061-1713
Giải bảy 448
Giải tám 37
0: 02,08
1: 13
2: 29,21
3: 39,37
4: 44,48
5: 50,50
6: 69,63,61
7: 75,76
8: 86
9: 96
KQXS Gia Lai 30/10/2020
Giải đặc biệt 387682
Giải nhất 87396
Giải nhì 55081
Giải ba 10748-56434
Giải tư 38404-60864-20919-56285-47339-14780-66932
Giải năm 3161
Giải sáu 5027-3556-2837
Giải bảy 553
Giải tám 23
0: 04
1: 19
2: 27,23
3: 34,39,32,37
4: 48
5: 56,53
6: 64,61
7:
8: 82,81,85,80
9: 96
KQXS Gia Lai 23/10/2020
Giải đặc biệt 902321
Giải nhất 69888
Giải nhì 68265
Giải ba 63817-01606
Giải tư 53227-63471-22875-88332-15611-61133-39758
Giải năm 3729
Giải sáu 9389-3794-1842
Giải bảy 750
Giải tám 58
0: 06
1: 17,11
2: 21,27,29
3: 32,33
4: 42
5: 58,50,58
6: 65
7: 71,75
8: 88,89
9: 94
KQXS Gia Lai 16/10/2020
Giải đặc biệt 548917
Giải nhất 17481
Giải nhì 02367
Giải ba 27985-92304
Giải tư 46867-54224-46682-25007-54041-97987-25650
Giải năm 7977
Giải sáu 2669-4953-6101
Giải bảy 704
Giải tám 58
0: 04,07,01,04
1: 17
2: 24
3:
4: 41
5: 50,53,58
6: 67,67,69
7: 77
8: 81,85,82,87
9:
KQXS Gia Lai 09/10/2020
Giải đặc biệt 898292
Giải nhất 60505
Giải nhì 54177
Giải ba 81127-81337
Giải tư 62589-85464-73676-58212-30977-87476-81259
Giải năm 3836
Giải sáu 9414-2373-9591
Giải bảy 681
Giải tám 70
0: 05
1: 12,14
2: 27
3: 37,36
4:
5: 59
6: 64
7: 77,76,77,76,73,70
8: 89,81
9: 92,91
KQXS Gia Lai 02/10/2020
Giải đặc biệt 283299
Giải nhất 51527
Giải nhì 54888
Giải ba 85372-67165
Giải tư 90281-52452-49647-68031-17421-35039-56927
Giải năm 7689
Giải sáu 2212-0778-7234
Giải bảy 031
Giải tám 32
0:
1: 12
2: 27,21,27
3: 31,39,34,31,32
4: 47
5: 52
6: 65
7: 72,78
8: 88,81,89
9: 99
KQXS Gia Lai 25/09/2020
Giải đặc biệt 834088
Giải nhất 56885
Giải nhì 60191
Giải ba 03632-11962
Giải tư 47556-12438-69408-84927-18517-51678-84240
Giải năm 9099
Giải sáu 9591-2020-2848
Giải bảy 226
Giải tám 76
0: 08
1: 17
2: 27,20,26
3: 32,38
4: 40,48
5: 56
6: 62
7: 78,76
8: 88,85
9: 91,99,91
KQXS Gia Lai 18/09/2020
Giải đặc biệt 476020
Giải nhất 95028
Giải nhì 87539
Giải ba 46152-88381
Giải tư 42543-10003-71670-11770-97651-20553-88652
Giải năm 7565
Giải sáu 5900-6472-4896
Giải bảy 089
Giải tám 79
0: 03,00
1:
2: 20,28
3: 39
4: 43
5: 52,51,53,52
6: 65
7: 70,70,72,79
8: 81,89
9: 96
KQXS Gia Lai 11/09/2020
Giải đặc biệt 139151
Giải nhất 14129
Giải nhì 84520
Giải ba 92107-66231
Giải tư 34775-17730-33198-31392-90071-61519-66907
Giải năm 4586
Giải sáu 4190-7977-9351
Giải bảy 994
Giải tám 71
0: 07,07
1: 19
2: 29,20
3: 31,30
4:
5: 51,51
6:
7: 75,71,77,71
8: 86
9: 98,92,90,94
KQXS Gia Lai 04/09/2020
Giải đặc biệt 812973
Giải nhất 28321
Giải nhì 48727
Giải ba 11034-22854
Giải tư 05350-10310-72949-90750-08003-16914-00440
Giải năm 4656
Giải sáu 5553-4338-9518
Giải bảy 034
Giải tám 26
0: 03
1: 10,14,18
2: 21,27,26
3: 34,38,34
4: 49,40
5: 54,50,50,56,53
6:
7: 73
8:
9:
KQXS Gia Lai 28/08/2020
Giải đặc biệt 119679
Giải nhất 82757
Giải nhì 49841
Giải ba 82902-99522
Giải tư 10915-42508-91594-80892-22097-16624-10947
Giải năm 4680
Giải sáu 5983-3165-4473
Giải bảy 706
Giải tám 11
0: 02,08,06
1: 15,11
2: 22,24
3:
4: 41,47
5: 57
6: 65
7: 79,73
8: 80,83
9: 94,92,97
KQXS Gia Lai 21/08/2020
Giải đặc biệt 088205
Giải nhất 38546
Giải nhì 73302
Giải ba 90644-36405
Giải tư 19542-83006-22177-38091-23392-47564-51411
Giải năm 2971
Giải sáu 1830-5831-1869
Giải bảy 797
Giải tám 22
0: 05,02,05,06
1: 11
2: 22
3: 30,31
4: 46,44,42
5:
6: 64,69
7: 77,71
8:
9: 91,92,97
KQXS Gia Lai 14/08/2020
Giải đặc biệt 308610
Giải nhất 35400
Giải nhì 52457
Giải ba 93848-01781
Giải tư 35314-54773-54474-74269-41454-96873-41666
Giải năm 6280
Giải sáu 8777-7315-2494
Giải bảy 431
Giải tám 57
0: 00
1: 10,14,15
2:
3: 31
4: 48
5: 57,54,57
6: 69,66
7: 73,74,73,77
8: 81,80
9: 94
KQXS Gia Lai 07/08/2020
Giải đặc biệt 139336
Giải nhất 92257
Giải nhì 69224
Giải ba 97857-58376
Giải tư 26574-23628-15076-72171-82352-51393-76816
Giải năm 6568
Giải sáu 6672-0044-6951
Giải bảy 015
Giải tám 25
0:
1: 16,15
2: 24,28,25
3: 36
4: 44
5: 57,57,52,51
6: 68
7: 76,74,76,71,72
8:
9: 93
KQXS Gia Lai 31/07/2020
Giải đặc biệt 258093
Giải nhất 06753
Giải nhì 32811
Giải ba 57773-87718
Giải tư 70765-81787-75162-63633-20034-47314-62457
Giải năm 9746
Giải sáu 3430-0896-2084
Giải bảy 713
Giải tám 11
0:
1: 11,18,14,13,11
2:
3: 33,34,30
4: 46
5: 53,57
6: 65,62
7: 73
8: 87,84
9: 93,96
KQXS Gia Lai 24/07/2020
Giải đặc biệt 199984
Giải nhất 14531
Giải nhì 52490
Giải ba 81936-84886
Giải tư 09841-95053-57946-64563-84689-79229-03961
Giải năm 7932
Giải sáu 0559-5863-4073
Giải bảy 767
Giải tám 42
0:
1:
2: 29
3: 31,36,32
4: 41,46,42
5: 53,59
6: 63,61,63,67
7: 73
8: 84,86,89
9: 90
KQXS Gia Lai 17/07/2020
Giải đặc biệt 607819
Giải nhất 43128
Giải nhì 78844
Giải ba 67599-62638
Giải tư 54218-96596-18277-60132-08880-92285-81838
Giải năm 7940
Giải sáu 0138-6277-4822
Giải bảy 983
Giải tám 74
0:
1: 19,18
2: 28,22
3: 38,32,38,38
4: 44,40
5:
6:
7: 77,77,74
8: 80,85,83
9: 99,96
KQXS Gia Lai 10/07/2020
Giải đặc biệt 302130
Giải nhất 35116
Giải nhì 14726
Giải ba 23309-50131
Giải tư 58831-75199-85897-69243-47471-53269-23817
Giải năm 5805
Giải sáu 6814-4014-4422
Giải bảy 195
Giải tám 18
0: 09,05
1: 16,17,14,14,18
2: 26,22
3: 30,31,31
4: 43
5:
6: 69
7: 71
8:
9: 99,97,95
KQXS Gia Lai 03/07/2020
Giải đặc biệt 843071
Giải nhất 98776
Giải nhì 12766
Giải ba 51247-74842
Giải tư 35572-92688-11094-21158-20952-98506-64047
Giải năm 1882
Giải sáu 9497-8712-3076
Giải bảy 673
Giải tám 55
0: 06
1: 12
2:
3:
4: 47,42,47
5: 58,52,55
6: 66
7: 71,76,72,76,73
8: 88,82
9: 94,97
KQXS Gia Lai 26/06/2020
Giải đặc biệt 265767
Giải nhất 39293
Giải nhì 99614
Giải ba 29939-46062
Giải tư 09316-86882-20613-24889-47061-13059-65054
Giải năm 3810
Giải sáu 2888-0939-0856
Giải bảy 371
Giải tám 61
0:
1: 14,16,13,10
2:
3: 39,39
4:
5: 59,54,56
6: 67,62,61,61
7: 71
8: 82,89,88
9: 93
KQXS Gia Lai 19/06/2020
Giải đặc biệt 654806
Giải nhất 58403
Giải nhì 19305
Giải ba 05291-51063
Giải tư 36276-61249-90529-63105-05996-94311-52001
Giải năm 2013
Giải sáu 4329-3002-3918
Giải bảy 688
Giải tám 64
0: 06,03,05,05,01,02
1: 11,13,18
2: 29,29
3:
4: 49
5:
6: 63,64
7: 76
8: 88
9: 91,96
KQXS Gia Lai 12/06/2020
Giải đặc biệt 209582
Giải nhất 41606
Giải nhì 07762
Giải ba 64463-17588
Giải tư 99681-06311-38996-82066-88989-64277-67880
Giải năm 5358
Giải sáu 1656-3002-7548
Giải bảy 634
Giải tám 08
0: 06,02,08
1: 11
2:
3: 34
4: 48
5: 58,56
6: 62,63,66
7: 77
8: 82,88,81,89,80
9: 96

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/01/2021
81 12 21 31 56 65 11 13 18

Top Đặc Biệt: 17/01/2021
56

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.