Kết quả Đầu
KQXS Kon Tum 27/09/2020
Giải đặc biệt 823535
Giải nhất 41589
Giải nhì 12170
Giải ba 20932-40464
Giải tư 85296-72125-45138-53378-42820-93062-61246
Giải năm 3562
Giải sáu 2426-4311-3340
Giải bảy 165
Giải tám 82
0:
1: 11
2: 25,20,26
3: 35,32,38
4: 46,40
5:
6: 64,62,62,65
7: 70,78
8: 89,82
9: 96
KQXS Kon Tum 20/09/2020
Giải đặc biệt 643965
Giải nhất 00025
Giải nhì 67482
Giải ba 61754-64989
Giải tư 15241-35712-53527-87608-41983-50456-38508
Giải năm 7988
Giải sáu 5244-5675-5220
Giải bảy 489
Giải tám 51
0: 08,08
1: 12
2: 25,27,20
3:
4: 41,44
5: 54,56,51
6: 65
7: 75
8: 82,89,83,88,89
9:
KQXS Kon Tum 13/09/2020
Giải đặc biệt 179663
Giải nhất 80496
Giải nhì 08815
Giải ba 25388-94400
Giải tư 85489-22566-25867-27900-47791-49194-29704
Giải năm 6029
Giải sáu 3675-9822-8399
Giải bảy 260
Giải tám 15
0: 00,00,04
1: 15,15
2: 29,22
3:
4:
5:
6: 63,66,67,60
7: 75
8: 88,89
9: 96,91,94,99
KQXS Kon Tum 06/09/2020
Giải đặc biệt 164281
Giải nhất 13915
Giải nhì 37362
Giải ba 54282-16145
Giải tư 76768-82736-95548-57118-85659-84582-47268
Giải năm 6716
Giải sáu 5894-7986-2526
Giải bảy 027
Giải tám 12
0:
1: 15,18,16,12
2: 26,27
3: 36
4: 45,48
5: 59
6: 62,68,68
7:
8: 81,82,82,86
9: 94
KQXS Kon Tum 30/08/2020
Giải đặc biệt 005981
Giải nhất 70334
Giải nhì 28277
Giải ba 84969-64754
Giải tư 81254-77223-40935-92180-76434-78813-38471
Giải năm 5244
Giải sáu 1441-5981-6548
Giải bảy 404
Giải tám 95
0: 04
1: 13
2: 23
3: 34,35,34
4: 44,41,48
5: 54,54
6: 69
7: 77,71
8: 81,80,81
9: 95
KQXS Kon Tum 23/08/2020
Giải đặc biệt 046258
Giải nhất 19032
Giải nhì 77570
Giải ba 86553-20678
Giải tư 25828-43703-73901-65153-59127-01296-91114
Giải năm 8607
Giải sáu 2742-8235-3672
Giải bảy 364
Giải tám 57
0: 03,01,07
1: 14
2: 28,27
3: 32,35
4: 42
5: 58,53,53,57
6: 64
7: 70,78,72
8:
9: 96
KQXS Kon Tum 16/08/2020
Giải đặc biệt 313970
Giải nhất 67295
Giải nhì 57308
Giải ba 56782-25554
Giải tư 51307-15321-12027-23347-84522-28777-11512
Giải năm 3154
Giải sáu 3697-5705-2125
Giải bảy 817
Giải tám 83
0: 08,07,05
1: 12,17
2: 21,27,22,25
3:
4: 47
5: 54,54
6:
7: 70,77
8: 82,83
9: 95,97
KQXS Kon Tum 09/08/2020
Giải đặc biệt 108687
Giải nhất 20455
Giải nhì 24023
Giải ba 98881-49758
Giải tư 94968-53828-09139-71413-79731-26803-84528
Giải năm 4795
Giải sáu 0147-8349-7765
Giải bảy 992
Giải tám 34
0: 03
1: 13
2: 23,28,28
3: 39,31,34
4: 47,49
5: 55,58
6: 68,65
7:
8: 87,81
9: 95,92
KQXS Kon Tum 02/08/2020
Giải đặc biệt 796061
Giải nhất 04318
Giải nhì 07320
Giải ba 74907-14280
Giải tư 38443-46438-78382-19377-17477-30297-06073
Giải năm 3083
Giải sáu 8926-7484-6434
Giải bảy 990
Giải tám 59
0: 07
1: 18
2: 20,26
3: 38,34
4: 43
5: 59
6: 61
7: 77,77,73
8: 80,82,83,84
9: 97,90
KQXS Kon Tum 26/07/2020
Giải đặc biệt 109680
Giải nhất 70396
Giải nhì 07069
Giải ba 16118-73445
Giải tư 34841-00915-45568-37956-44910-63455-44226
Giải năm 0907
Giải sáu 1901-4536-9302
Giải bảy 245
Giải tám 30
0: 07,01,02
1: 18,15,10
2: 26
3: 36,30
4: 45,41,45
5: 56,55
6: 69,68
7:
8: 80
9: 96
KQXS Kon Tum 19/07/2020
Giải đặc biệt 660492
Giải nhất 78117
Giải nhì 87669
Giải ba 85486-47462
Giải tư 73891-63577-10340-17592-73148-10128-93947
Giải năm 9238
Giải sáu 9181-5318-0968
Giải bảy 414
Giải tám 33
0:
1: 17,18,14
2: 28
3: 38,33
4: 40,48,47
5:
6: 69,62,68
7: 77
8: 86,81
9: 92,91,92
KQXS Kon Tum 12/07/2020
Giải đặc biệt 547952
Giải nhất 31682
Giải nhì 77479
Giải ba 19433-85462
Giải tư 60196-69114-16782-66740-04604-34415-69786
Giải năm 0100
Giải sáu 0888-5226-9221
Giải bảy 811
Giải tám 56
0: 04,00
1: 14,15,11
2: 26,21
3: 33
4: 40
5: 52,56
6: 62
7: 79
8: 82,82,86,88
9: 96
KQXS Kon Tum 05/07/2020
Giải đặc biệt 251470
Giải nhất 24724
Giải nhì 80921
Giải ba 10296-94225
Giải tư 41991-42807-01132-05809-46220-32387-43694
Giải năm 4329
Giải sáu 9538-6349-1477
Giải bảy 501
Giải tám 31
0: 07,09,01
1:
2: 24,21,25,20,29
3: 32,38,31
4: 49
5:
6:
7: 70,77
8: 87
9: 96,91,94
KQXS Kon Tum 28/06/2020
Giải đặc biệt 551158
Giải nhất 16502
Giải nhì 78859
Giải ba 12326-36631
Giải tư 38778-85517-72681-65381-14692-54233-40073
Giải năm 9817
Giải sáu 6650-7010-8286
Giải bảy 606
Giải tám 00
0: 02,06,00
1: 17,17,10
2: 26
3: 31,33
4:
5: 58,59,50
6:
7: 78,73
8: 81,81,86
9: 92
KQXS Kon Tum 21/06/2020
Giải đặc biệt 423701
Giải nhất 90682
Giải nhì 59350
Giải ba 75911-79453
Giải tư 16778-29697-84540-31341-38347-97494-25868
Giải năm 8960
Giải sáu 4338-5094-2942
Giải bảy 385
Giải tám 91
0: 01
1: 11
2:
3: 38
4: 40,41,47,42
5: 50,53
6: 68,60
7: 78
8: 82,85
9: 97,94,94,91
KQXS Kon Tum 14/06/2020
Giải đặc biệt 482548
Giải nhất 36681
Giải nhì 28703
Giải ba 14627-73126
Giải tư 93810-13334-49316-96471-14069-75174-05027
Giải năm 3030
Giải sáu 4140-6095-5017
Giải bảy 073
Giải tám 51
0: 03
1: 10,16,17
2: 27,26,27
3: 34,30
4: 48,40
5: 51
6: 69
7: 71,74,73
8: 81
9: 95
KQXS Kon Tum 07/06/2020
Giải đặc biệt 415638
Giải nhất 42439
Giải nhì 29562
Giải ba 43014-17701
Giải tư 72146-42022-74613-20181-74854-32107-95034
Giải năm 8206
Giải sáu 4027-5273-5672
Giải bảy 860
Giải tám 90
0: 01,07,06
1: 14,13
2: 22,27
3: 38,39,34
4: 46
5: 54
6: 62,60
7: 73,72
8: 81
9: 90
KQXS Kon Tum 31/05/2020
Giải đặc biệt 140266
Giải nhất 18874
Giải nhì 65940
Giải ba 61461-25841
Giải tư 27030-88830-82731-19700-23588-69457-89295
Giải năm 2787
Giải sáu 0795-4763-4842
Giải bảy 853
Giải tám 68
0: 00
1:
2:
3: 30,30,31
4: 40,41,42
5: 57,53
6: 66,61,63,68
7: 74
8: 88,87
9: 95,95
KQXS Kon Tum 24/05/2020
Giải đặc biệt 151901
Giải nhất 15370
Giải nhì 68666
Giải ba 47363-70629
Giải tư 61842-85106-44537-61521-45884-79211-11495
Giải năm 4670
Giải sáu 5870-7027-0349
Giải bảy 668
Giải tám 65
0: 01,06
1: 11
2: 29,21,27
3: 37
4: 42,49
5:
6: 66,63,68,65
7: 70,70,70
8: 84
9: 95
KQXS Kon Tum 17/05/2020
Giải đặc biệt 404759
Giải nhất 39325
Giải nhì 52795
Giải ba 53020-31946
Giải tư 59779-73625-33454-27721-91379-13052-94206
Giải năm 4084
Giải sáu 5785-0851-7847
Giải bảy 896
Giải tám 12
0: 06
1: 12
2: 25,20,25,21
3:
4: 46,47
5: 59,54,52,51
6:
7: 79,79
8: 84,85
9: 95,96
KQXS Kon Tum 10/05/2020
Giải đặc biệt 985588
Giải nhất 35571
Giải nhì 43041
Giải ba 36999-77165
Giải tư 92694-36591-84594-81848-91977-84412-72006
Giải năm 2358
Giải sáu 2593-9032-0216
Giải bảy 398
Giải tám 78
0: 06
1: 12,16
2:
3: 32
4: 41,48
5: 58
6: 65
7: 71,77,78
8: 88
9: 99,94,91,94,93,98
KQXS Kon Tum 03/05/2020
Giải đặc biệt 191411
Giải nhất 94894
Giải nhì 51725
Giải ba 14130-27605
Giải tư 41993-13747-57764-78279-44837-89376-22829
Giải năm 5241
Giải sáu 8899-8054-1018
Giải bảy 167
Giải tám 42
0: 05
1: 11,18
2: 25,29
3: 30,37
4: 47,41,42
5: 54
6: 64,67
7: 79,76
8:
9: 94,93,99
KQXS Kon Tum 26/04/2020
Giải đặc biệt 155397
Giải nhất 99128
Giải nhì 64089
Giải ba 69986-67683
Giải tư 88078-66144-26147-55070-53944-27779-53680
Giải năm 8441
Giải sáu 4676-5451-4213
Giải bảy 823
Giải tám 67
0:
1: 13
2: 28,23
3:
4: 44,47,44,41
5: 51
6: 67
7: 78,70,79,76
8: 89,86,83,80
9: 97
KQXS Kon Tum 29/03/2020
Giải đặc biệt 192597
Giải nhất 04591
Giải nhì 22266
Giải ba 16974-52344
Giải tư 45595-00515-17867-28206-79020-82790-70781
Giải năm 1789
Giải sáu 6385-6306-5785
Giải bảy 180
Giải tám 50
0: 06,06
1: 15
2: 20
3:
4: 44
5: 50
6: 66,67
7: 74
8: 81,89,85,85,80
9: 97,91,95,90
KQXS Kon Tum 22/03/2020
Giải đặc biệt 561978
Giải nhất 38074
Giải nhì 15226
Giải ba 69728-71154
Giải tư 56545-67394-34939-26718-77745-73769-45285
Giải năm 1604
Giải sáu 1432-0964-3494
Giải bảy 435
Giải tám 54
0: 04
1: 18
2: 26,28
3: 39,32,35
4: 45,45
5: 54,54
6: 69,64
7: 78,74
8: 85
9: 94,94
KQXS Kon Tum 15/03/2020
Giải đặc biệt 275447
Giải nhất 42912
Giải nhì 59443
Giải ba 31822-59435
Giải tư 61716-14569-75091-35598-51605-72114-81137
Giải năm 7027
Giải sáu 3799-0537-9306
Giải bảy 898
Giải tám 97
0: 05,06
1: 12,16,14
2: 22,27
3: 35,37,37
4: 47,43
5:
6: 69
7:
8:
9: 91,98,99,98,97
KQXS Kon Tum 08/03/2020
Giải đặc biệt 184615
Giải nhất 12669
Giải nhì 15885
Giải ba 75157-49589
Giải tư 94435-43160-92149-42164-13879-11908-04005
Giải năm 0305
Giải sáu 7747-6369-4595
Giải bảy 261
Giải tám 94
0: 08,05,05
1: 15
2:
3: 35
4: 49,47
5: 57
6: 69,60,64,69,61
7: 79
8: 85,89
9: 95,94
KQXS Kon Tum 01/03/2020
Giải đặc biệt 605400
Giải nhất 41648
Giải nhì 50150
Giải ba 57714-06821
Giải tư 12743-48320-23690-96463-78602-85926-12938
Giải năm 0913
Giải sáu 5644-3480-9152
Giải bảy 268
Giải tám 94
0: 00,02
1: 14,13
2: 21,20,26
3: 38
4: 48,43,44
5: 50,52
6: 63,68
7:
8: 80
9: 90,94
KQXS Kon Tum 23/02/2020
Giải đặc biệt 390560
Giải nhất 12141
Giải nhì 68761
Giải ba 31084-56610
Giải tư 76277-50098-93160-22419-65224-16290-01801
Giải năm 1580
Giải sáu 6295-0907-8936
Giải bảy 345
Giải tám 72
0: 01,07
1: 10,19
2: 24
3: 36
4: 41,45
5:
6: 60,61,60
7: 77,72
8: 84,80
9: 98,90,95
KQXS Kon Tum 16/02/2020
Giải đặc biệt 082926
Giải nhất 26059
Giải nhì 82760
Giải ba 97797-21483
Giải tư 09125-48747-09446-85308-24964-47879-39922
Giải năm 9885
Giải sáu 7222-5165-1447
Giải bảy 422
Giải tám 89
0: 08
1:
2: 26,25,22,22,22
3:
4: 47,46,47
5: 59
6: 60,64,65
7: 79
8: 83,85,89
9: 97
KQXS Kon Tum 09/02/2020
Giải đặc biệt 553673
Giải nhất 89884
Giải nhì 31519
Giải ba 74108-73779
Giải tư 11681-10324-57006-38036-99732-78312-73104
Giải năm 0395
Giải sáu 3340-7262-5280
Giải bảy 495
Giải tám 77
0: 08,06,04
1: 19,12
2: 24
3: 36,32
4: 40
5:
6: 62
7: 73,79,77
8: 84,81,80
9: 95,95

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!