• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Long An
  • KQXS Long An

Kết quả Đầu
KQXS Long An 06/03/2021
Giải đặc biệt 777809
Giải nhất 95650
Giải nhì 26380
Giải ba 76651-07070
Giải tư 95963-90163-93639-54091-35164-15040-71634
Giải năm 8912
Giải sáu 7083-0237-1185
Giải bảy 990
Giải tám 48
0: 09
1: 12
2:
3: 39,34,37
4: 40,48
5: 50,51
6: 63,63,64
7: 70
8: 80,83,85
9: 91,90
KQXS Long An 27/02/2021
Giải đặc biệt 612652
Giải nhất 11942
Giải nhì 32555
Giải ba 95117-49526
Giải tư 45853-45973-82323-15159-00957-03089-37487
Giải năm 7375
Giải sáu 1260-3942-5695
Giải bảy 680
Giải tám 75
0:
1: 17
2: 26,23
3:
4: 42,42
5: 52,55,53,59,57
6: 60
7: 73,75,75
8: 89,87,80
9: 95
KQXS Long An 20/02/2021
Giải đặc biệt 504948
Giải nhất 46271
Giải nhì 26781
Giải ba 92295-26098
Giải tư 76083-09284-37278-51908-81917-48566-32767
Giải năm 8420
Giải sáu 6431-0089-3271
Giải bảy 930
Giải tám 74
0: 08
1: 17
2: 20
3: 31,30
4: 48
5:
6: 66,67
7: 71,78,71,74
8: 81,83,84,89
9: 95,98
KQXS Long An 06/02/2021
Giải đặc biệt 734643
Giải nhất 48421
Giải nhì 33372
Giải ba 28010-74704
Giải tư 02360-40936-89562-62677-06267-24003-48520
Giải năm 0096
Giải sáu 5088-2884-6151
Giải bảy 721
Giải tám 95
0: 04,03
1: 10
2: 21,20,21
3: 36
4: 43
5: 51
6: 60,62,67
7: 72,77
8: 88,84
9: 96,95
KQXS Long An 30/01/2021
Giải đặc biệt 967228
Giải nhất 60631
Giải nhì 03937
Giải ba 49897-10209
Giải tư 30634-37734-67658-63422-41289-32443-13810
Giải năm 9978
Giải sáu 0967-3887-2174
Giải bảy 382
Giải tám 47
0: 09
1: 10
2: 28,22
3: 31,37,34,34
4: 43,47
5: 58
6: 67
7: 78,74
8: 89,87,82
9: 97
KQXS Long An 23/01/2021
Giải đặc biệt 800867
Giải nhất 21510
Giải nhì 33197
Giải ba 95305-08692
Giải tư 85904-04859-16097-63908-58793-26677-61865
Giải năm 8246
Giải sáu 4269-5398-8709
Giải bảy 428
Giải tám 06
0: 05,04,08,09,06
1: 10
2: 28
3:
4: 46
5: 59
6: 67,65,69
7: 77
8:
9: 97,92,97,93,98
KQXS Long An 16/01/2021
Giải đặc biệt 268376
Giải nhất 06945
Giải nhì 16923
Giải ba 11401-76534
Giải tư 67494-29989-76667-52488-45342-25918-63260
Giải năm 8100
Giải sáu 8998-6707-3576
Giải bảy 540
Giải tám 41
0: 01,00,07
1: 18
2: 23
3: 34
4: 45,42,40,41
5:
6: 67,60
7: 76,76
8: 89,88
9: 94,98
KQXS Long An 09/01/2021
Giải đặc biệt 639489
Giải nhất 67618
Giải nhì 19059
Giải ba 86066-77102
Giải tư 16308-45243-03209-52932-36080-03719-76633
Giải năm 7347
Giải sáu 9538-1497-1071
Giải bảy 478
Giải tám 13
0: 02,08,09
1: 18,19,13
2:
3: 32,33,38
4: 43,47
5: 59
6: 66
7: 71,78
8: 89,80
9: 97
KQXS Long An 02/01/2021
Giải đặc biệt 717105
Giải nhất 15119
Giải nhì 55789
Giải ba 36856-70298
Giải tư 98915-59595-99146-43550-77834-27174-48167
Giải năm 2622
Giải sáu 3958-0074-2897
Giải bảy 274
Giải tám 03
0: 05,03
1: 19,15
2: 22
3: 34
4: 46
5: 56,50,58
6: 67
7: 74,74,74
8: 89
9: 98,95,97
KQXS Long An 26/12/2020
Giải đặc biệt 138913
Giải nhất 47147
Giải nhì 83849
Giải ba 19348-02975
Giải tư 19236-65530-02721-36952-37685-19071-99592
Giải năm 9770
Giải sáu 5504-2795-5647
Giải bảy 075
Giải tám 90
0: 04
1: 13
2: 21
3: 36,30
4: 47,49,48,47
5: 52
6:
7: 75,71,70,75
8: 85
9: 92,95,90
KQXS Long An 19/12/2020
Giải đặc biệt 590250
Giải nhất 95191
Giải nhì 48064
Giải ba 17627-72593
Giải tư 24341-71725-74434-83661-01612-20679-44629
Giải năm 6698
Giải sáu 1834-1249-8836
Giải bảy 244
Giải tám 66
0:
1: 12
2: 27,25,29
3: 34,34,36
4: 41,49,44
5: 50
6: 64,61,66
7: 79
8:
9: 91,93,98
KQXS Long An 12/12/2020
Giải đặc biệt 876408
Giải nhất 79433
Giải nhì 65130
Giải ba 43438-35265
Giải tư 47895-03514-48844-28251-45321-58092-62152
Giải năm 2600
Giải sáu 1005-4923-5235
Giải bảy 946
Giải tám 51
0: 08,00,05
1: 14
2: 21,23
3: 33,30,38,35
4: 44,46
5: 51,52,51
6: 65
7:
8:
9: 95,92
KQXS Long An 05/12/2020
Giải đặc biệt 901987
Giải nhất 64517
Giải nhì 06799
Giải ba 44224-22233
Giải tư 89260-48813-06588-69068-32810-80429-65465
Giải năm 4039
Giải sáu 3110-5833-8715
Giải bảy 308
Giải tám 81
0: 08
1: 17,13,10,10,15
2: 24,29
3: 33,39,33
4:
5:
6: 60,68,65
7:
8: 87,88,81
9: 99
KQXS Long An 28/11/2020
Giải đặc biệt 198662
Giải nhất 99473
Giải nhì 54962
Giải ba 83940-63945
Giải tư 50550-22268-72550-58890-94774-68005-52175
Giải năm 6928
Giải sáu 1925-4476-3854
Giải bảy 623
Giải tám 54
0: 05
1:
2: 28,25,23
3:
4: 40,45
5: 50,50,54,54
6: 62,62,68
7: 73,74,75,76
8:
9: 90
KQXS Long An 21/11/2020
Giải đặc biệt 696840
Giải nhất 25994
Giải nhì 61530
Giải ba 31076-87862
Giải tư 19278-40209-24339-40648-46004-25379-19864
Giải năm 5833
Giải sáu 2399-0668-4198
Giải bảy 691
Giải tám 09
0: 09,04,09
1:
2:
3: 30,39,33
4: 40,48
5:
6: 62,64,68
7: 76,78,79
8:
9: 94,99,98,91
KQXS Long An 14/11/2020
Giải đặc biệt 987080
Giải nhất 97812
Giải nhì 55048
Giải ba 43324-53558
Giải tư 29902-81807-04950-56407-31644-11499-93382
Giải năm 8386
Giải sáu 3661-7989-7454
Giải bảy 116
Giải tám 21
0: 02,07,07
1: 12,16
2: 24,21
3:
4: 48,44
5: 58,50,54
6: 61
7:
8: 80,82,86,89
9: 99
KQXS Long An 07/11/2020
Giải đặc biệt 157535
Giải nhất 25708
Giải nhì 41721
Giải ba 22717-85076
Giải tư 33685-42349-19964-31415-95805-72298-70860
Giải năm 0812
Giải sáu 8891-6225-4397
Giải bảy 282
Giải tám 71
0: 08,05
1: 17,15,12
2: 21,25
3: 35
4: 49
5:
6: 64,60
7: 76,71
8: 85,82
9: 98,91,97
KQXS Long An 31/10/2020
Giải đặc biệt 270610
Giải nhất 77539
Giải nhì 01446
Giải ba 58453-04243
Giải tư 57224-86948-58504-92662-68998-05167-86726
Giải năm 8260
Giải sáu 0717-0499-1654
Giải bảy 913
Giải tám 07
0: 04,07
1: 10,17,13
2: 24,26
3: 39
4: 46,43,48
5: 53,54
6: 62,67,60
7:
8:
9: 98,99
KQXS Long An 24/10/2020
Giải đặc biệt 602634
Giải nhất 60157
Giải nhì 04964
Giải ba 73145-49262
Giải tư 46653-68707-33468-50786-20513-52926-48464
Giải năm 6424
Giải sáu 6448-4315-2230
Giải bảy 274
Giải tám 36
0: 07
1: 13,15
2: 26,24
3: 34,30,36
4: 45,48
5: 57,53
6: 64,62,68,64
7: 74
8: 86
9:
KQXS Long An 17/10/2020
Giải đặc biệt 907062
Giải nhất 52899
Giải nhì 52949
Giải ba 01672-04485
Giải tư 06560-02047-94613-96356-07074-88912-04370
Giải năm 2820
Giải sáu 9888-1373-5174
Giải bảy 384
Giải tám 12
0:
1: 13,12,12
2: 20
3:
4: 49,47
5: 56
6: 62,60
7: 72,74,70,73,74
8: 85,88,84
9: 99
KQXS Long An 10/10/2020
Giải đặc biệt 988247
Giải nhất 06146
Giải nhì 29295
Giải ba 73112-17829
Giải tư 56821-48395-51123-87013-13613-20770-90819
Giải năm 5724
Giải sáu 1095-4845-0111
Giải bảy 458
Giải tám 38
0:
1: 12,13,13,19,11
2: 29,21,23,24
3: 38
4: 47,46,45
5: 58
6:
7: 70
8:
9: 95,95,95
KQXS Long An 03/10/2020
Giải đặc biệt 634248
Giải nhất 82713
Giải nhì 66403
Giải ba 96005-33412
Giải tư 79285-09284-58441-10963-89396-28861-64872
Giải năm 5170
Giải sáu 8435-1244-8732
Giải bảy 934
Giải tám 67
0: 03,05
1: 13,12
2:
3: 35,32,34
4: 48,41,44
5:
6: 63,61,67
7: 72,70
8: 85,84
9: 96
KQXS Long An 26/09/2020
Giải đặc biệt 453558
Giải nhất 77320
Giải nhì 89996
Giải ba 45023-52393
Giải tư 62242-97075-63771-46752-92765-25465-42241
Giải năm 6412
Giải sáu 8226-6191-7831
Giải bảy 370
Giải tám 91
0:
1: 12
2: 20,23,26
3: 31
4: 42,41
5: 58,52
6: 65,65
7: 75,71,70
8:
9: 96,93,91,91
KQXS Long An 19/09/2020
Giải đặc biệt 072445
Giải nhất 25343
Giải nhì 86920
Giải ba 28802-47844
Giải tư 71743-17025-73961-94307-91563-68107-59679
Giải năm 9700
Giải sáu 0453-4853-2351
Giải bảy 580
Giải tám 46
0: 02,07,07,00
1:
2: 20,25
3:
4: 45,43,44,43,46
5: 53,53,51
6: 61,63
7: 79
8: 80
9:
KQXS Long An 12/09/2020
Giải đặc biệt 076451
Giải nhất 23320
Giải nhì 43121
Giải ba 03150-53058
Giải tư 80906-70634-49118-76543-50161-84394-46367
Giải năm 4704
Giải sáu 9341-1170-1425
Giải bảy 558
Giải tám 76
0: 06,04
1: 18
2: 20,21,25
3: 34
4: 43,41
5: 51,50,58,58
6: 61,67
7: 70,76
8:
9: 94
KQXS Long An 05/09/2020
Giải đặc biệt 018490
Giải nhất 04906
Giải nhì 93655
Giải ba 13024-84466
Giải tư 12041-38083-27661-58037-96927-04648-56270
Giải năm 6895
Giải sáu 1474-2033-5430
Giải bảy 345
Giải tám 01
0: 06,01
1:
2: 24,27
3: 37,33,30
4: 41,48,45
5: 55
6: 66,61
7: 70,74
8: 83
9: 90,95
KQXS Long An 29/08/2020
Giải đặc biệt 791918
Giải nhất 33008
Giải nhì 96864
Giải ba 89614-39746
Giải tư 76615-39169-14000-46485-61648-12923-59500
Giải năm 4475
Giải sáu 2504-1505-4816
Giải bảy 938
Giải tám 54
0: 08,00,00,04,05
1: 18,14,15,16
2: 23
3: 38
4: 46,48
5: 54
6: 64,69
7: 75
8: 85
9:
KQXS Long An 22/08/2020
Giải đặc biệt 710089
Giải nhất 37070
Giải nhì 48307
Giải ba 39937-39802
Giải tư 30398-09312-07036-64954-21931-83313-10084
Giải năm 0552
Giải sáu 8799-3993-5259
Giải bảy 416
Giải tám 93
0: 07,02
1: 12,13,16
2:
3: 37,36,31
4:
5: 54,52,59
6:
7: 70
8: 89,84
9: 98,99,93,93
KQXS Long An 15/08/2020
Giải đặc biệt 190990
Giải nhất 07834
Giải nhì 63183
Giải ba 52958-63391
Giải tư 73496-95471-62679-27335-96558-26833-77903
Giải năm 5175
Giải sáu 5117-1410-6435
Giải bảy 766
Giải tám 32
0: 03
1: 17,10
2:
3: 34,35,33,35,32
4:
5: 58,58
6: 66
7: 71,79,75
8: 83
9: 90,91,96
KQXS Long An 08/08/2020
Giải đặc biệt 694115
Giải nhất 12681
Giải nhì 60265
Giải ba 09811-22838
Giải tư 81205-28694-44058-76138-13982-01788-12090
Giải năm 0961
Giải sáu 6563-2305-8695
Giải bảy 968
Giải tám 21
0: 05,05
1: 15,11
2: 21
3: 38,38
4:
5: 58
6: 65,61,63,68
7:
8: 81,82,88
9: 94,90,95
KQXS Long An 01/08/2020
Giải đặc biệt 983009
Giải nhất 68495
Giải nhì 77210
Giải ba 92327-06416
Giải tư 17532-40609-98998-63993-77717-30184-08398
Giải năm 4810
Giải sáu 3734-2138-8963
Giải bảy 301
Giải tám 74
0: 09,09,01
1: 10,16,17,10
2: 27
3: 32,34,38
4:
5:
6: 63
7: 74
8: 84
9: 95,98,93,98

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.