• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Ninh Thuận
  • KQXS Ninh Thuận

Kết quả Đầu
KQXS Ninh Thuận 05/03/2021
Giải đặc biệt 165133
Giải nhất 36862
Giải nhì 72990
Giải ba 20086-17708
Giải tư 22863-67191-32715-59607-10054-92793-65791
Giải năm 9552
Giải sáu 0886-4355-4004
Giải bảy 649
Giải tám 31
0: 08,07,04
1: 15
2:
3: 33,31
4: 49
5: 54,52,55
6: 62,63
7:
8: 86,86
9: 90,91,93,91
KQXS Ninh Thuận 26/02/2021
Giải đặc biệt 744914
Giải nhất 40361
Giải nhì 32380
Giải ba 57064-26967
Giải tư 37878-51508-46913-46070-69583-62800-45539
Giải năm 7426
Giải sáu 1619-9537-5041
Giải bảy 131
Giải tám 87
0: 08,00
1: 14,13,19
2: 26
3: 39,37,31
4: 41
5:
6: 61,64,67
7: 78,70
8: 80,83,87
9:
KQXS Ninh Thuận 19/02/2021
Giải đặc biệt 312872
Giải nhất 65186
Giải nhì 55477
Giải ba 61766-13409
Giải tư 23298-60703-84341-69899-70014-58381-71635
Giải năm 7372
Giải sáu 4692-3731-3990
Giải bảy 938
Giải tám 30
0: 09,03
1: 14
2:
3: 35,31,38,30
4: 41
5:
6: 66
7: 72,77,72
8: 86,81
9: 98,99,92,90
KQXS Ninh Thuận 12/02/2021
Giải đặc biệt 248133
Giải nhất 04887
Giải nhì 31046
Giải ba 64606-38137
Giải tư 42921-11467-80090-20983-47866-27778-65519
Giải năm 6047
Giải sáu 4232-5835-5225
Giải bảy 941
Giải tám 07
0: 06,07
1: 19
2: 21,25
3: 33,37,32,35
4: 46,47,41
5:
6: 67,66
7: 78
8: 87,83
9: 90
KQXS Ninh Thuận 05/02/2021
Giải đặc biệt 790114
Giải nhất 20808
Giải nhì 17673
Giải ba 62406-39084
Giải tư 65874-99770-05175-49612-72957-23901-58577
Giải năm 5544
Giải sáu 7655-0820-3960
Giải bảy 326
Giải tám 00
0: 08,06,01,00
1: 14,12
2: 20,26
3:
4: 44
5: 57,55
6: 60
7: 73,74,70,75,77
8: 84
9:
KQXS Ninh Thuận 29/01/2021
Giải đặc biệt 584868
Giải nhất 64562
Giải nhì 11254
Giải ba 97506-20437
Giải tư 15683-57024-00205-39693-99898-08754-00151
Giải năm 0846
Giải sáu 2858-3240-0043
Giải bảy 723
Giải tám 77
0: 06,05
1:
2: 24,23
3: 37
4: 46,40,43
5: 54,54,51,58
6: 68,62
7: 77
8: 83
9: 93,98
KQXS Ninh Thuận 22/01/2021
Giải đặc biệt 930093
Giải nhất 32786
Giải nhì 29333
Giải ba 85275-16154
Giải tư 96351-74957-72047-49600-79778-55136-38570
Giải năm 5133
Giải sáu 5882-1352-6372
Giải bảy 534
Giải tám 22
0: 00
1:
2: 22
3: 33,36,33,34
4: 47
5: 54,51,57,52
6:
7: 75,78,70,72
8: 86,82
9: 93
KQXS Ninh Thuận 15/01/2021
Giải đặc biệt 014540
Giải nhất 21650
Giải nhì 90495
Giải ba 41395-47148
Giải tư 13812-01771-14613-68337-00787-98967-16895
Giải năm 2263
Giải sáu 4644-5353-8693
Giải bảy 290
Giải tám 36
0:
1: 12,13
2:
3: 37,36
4: 40,48,44
5: 50,53
6: 67,63
7: 71
8: 87
9: 95,95,95,93,90
KQXS Ninh Thuận 01/01/2021
Giải đặc biệt 121302
Giải nhất 13842
Giải nhì 14720
Giải ba 07141-58747
Giải tư 46777-96999-16461-38726-29057-82289-10610
Giải năm 9953
Giải sáu 0922-1276-4182
Giải bảy 430
Giải tám 11
0: 02
1: 10,11
2: 20,26,22
3: 30
4: 42,41,47
5: 57,53
6: 61
7: 77,76
8: 89,82
9: 99
KQXS Ninh Thuận 25/12/2020
Giải đặc biệt 677611
Giải nhất 80103
Giải nhì 60013
Giải ba 18458-25085
Giải tư 51597-91755-61562-88688-86026-42313-82758
Giải năm 3936
Giải sáu 2824-3937-7030
Giải bảy 969
Giải tám 26
0: 03
1: 11,13,13
2: 26,24,26
3: 36,37,30
4:
5: 58,55,58
6: 62,69
7:
8: 85,88
9: 97
KQXS Ninh Thuận 18/12/2020
Giải đặc biệt 505535
Giải nhất 79896
Giải nhì 76263
Giải ba 56927-40694
Giải tư 96886-45252-74052-07100-51167-58731-80986
Giải năm 9784
Giải sáu 7029-4261-5077
Giải bảy 024
Giải tám 79
0: 00
1:
2: 27,29,24
3: 35,31
4:
5: 52,52
6: 63,67,61
7: 77,79
8: 86,86,84
9: 96,94
KQXS Ninh Thuận 11/12/2020
Giải đặc biệt 556335
Giải nhất 87781
Giải nhì 88302
Giải ba 67622-21087
Giải tư 69578-97301-16071-44065-92879-15034-44512
Giải năm 3762
Giải sáu 2422-7656-4961
Giải bảy 023
Giải tám 84
0: 02,01
1: 12
2: 22,22,23
3: 35,34
4:
5: 56
6: 65,62,61
7: 78,71,79
8: 81,87,84
9:
KQXS Ninh Thuận 04/12/2020
Giải đặc biệt 613578
Giải nhất 65143
Giải nhì 56321
Giải ba 28342-19169
Giải tư 50974-51986-07386-14859-33119-94736-02154
Giải năm 7205
Giải sáu 2580-8051-2711
Giải bảy 737
Giải tám 37
0: 05
1: 19,11
2: 21
3: 36,37,37
4: 43,42
5: 59,54,51
6: 69
7: 78,74
8: 86,86,80
9:
KQXS Ninh Thuận 27/11/2020
Giải đặc biệt 265750
Giải nhất 12356
Giải nhì 26602
Giải ba 22587-39753
Giải tư 06172-42002-39721-44231-36134-83457-71002
Giải năm 5382
Giải sáu 6036-4827-4408
Giải bảy 957
Giải tám 68
0: 02,02,02,08
1:
2: 21,27
3: 31,34,36
4:
5: 50,56,53,57,57
6: 68
7: 72
8: 87,82
9:
KQXS Ninh Thuận 20/11/2020
Giải đặc biệt 681318
Giải nhất 21018
Giải nhì 01274
Giải ba 12019-42416
Giải tư 03558-54282-67127-22812-12512-90207-18457
Giải năm 6540
Giải sáu 9702-1250-1814
Giải bảy 441
Giải tám 94
0: 07,02
1: 18,18,19,16,12,12,14
2: 27
3:
4: 40,41
5: 58,57,50
6:
7: 74
8: 82
9: 94
KQXS Ninh Thuận 13/11/2020
Giải đặc biệt 480458
Giải nhất 59385
Giải nhì 78230
Giải ba 95957-37730
Giải tư 66076-91467-11737-48150-22876-33737-26725
Giải năm 1569
Giải sáu 9546-2853-3071
Giải bảy 545
Giải tám 43
0:
1:
2: 25
3: 30,30,37,37
4: 46,45,43
5: 58,57,50,53
6: 67,69
7: 76,76,71
8: 85
9:
KQXS Ninh Thuận 06/11/2020
Giải đặc biệt 239230
Giải nhất 79479
Giải nhì 81931
Giải ba 97776-65459
Giải tư 75063-87532-70078-00687-11683-80684-19327
Giải năm 9129
Giải sáu 7303-1590-6896
Giải bảy 971
Giải tám 91
0: 03
1:
2: 27,29
3: 30,31,32
4:
5: 59
6: 63
7: 79,76,78,71
8: 87,83,84
9: 90,96,91
KQXS Ninh Thuận 30/10/2020
Giải đặc biệt 890299
Giải nhất 61853
Giải nhì 82169
Giải ba 99390-96443
Giải tư 67668-26815-31091-89359-21493-23511-91731
Giải năm 5627
Giải sáu 8189-2280-5601
Giải bảy 113
Giải tám 42
0: 01
1: 15,11,13
2: 27
3: 31
4: 43,42
5: 53,59
6: 69,68
7:
8: 89,80
9: 99,90,91,93
KQXS Ninh Thuận 23/10/2020
Giải đặc biệt 706642
Giải nhất 03936
Giải nhì 12918
Giải ba 70729-20278
Giải tư 79253-08690-32375-77118-14163-83940-99822
Giải năm 5893
Giải sáu 2558-8947-3830
Giải bảy 113
Giải tám 29
0:
1: 18,18,13
2: 29,22,29
3: 36,30
4: 42,40,47
5: 53,58
6: 63
7: 78,75
8:
9: 90,93
KQXS Ninh Thuận 16/10/2020
Giải đặc biệt 068312
Giải nhất 27292
Giải nhì 80759
Giải ba 33283-27902
Giải tư 78323-08470-44222-89883-05590-75577-54744
Giải năm 8964
Giải sáu 2774-8167-6249
Giải bảy 452
Giải tám 50
0: 02
1: 12
2: 23,22
3:
4: 44,49
5: 59,52,50
6: 64,67
7: 70,77,74
8: 83,83
9: 92,90
KQXS Ninh Thuận 09/10/2020
Giải đặc biệt 175330
Giải nhất 92915
Giải nhì 54634
Giải ba 48003-10413
Giải tư 66010-47013-33522-58094-78729-82799-30911
Giải năm 2084
Giải sáu 1803-5764-2559
Giải bảy 810
Giải tám 54
0: 03,03
1: 15,13,10,13,11,10
2: 22,29
3: 30,34
4:
5: 59,54
6: 64
7:
8: 84
9: 94,99
KQXS Ninh Thuận 02/10/2020
Giải đặc biệt 969462
Giải nhất 21176
Giải nhì 48336
Giải ba 82436-24133
Giải tư 61990-26244-50209-30927-63579-77701-84208
Giải năm 6686
Giải sáu 4539-5876-5364
Giải bảy 130
Giải tám 48
0: 09,01,08
1:
2: 27
3: 36,36,33,39,30
4: 44,48
5:
6: 62,64
7: 76,79,76
8: 86
9: 90
KQXS Ninh Thuận 25/09/2020
Giải đặc biệt 333325
Giải nhất 22646
Giải nhì 05861
Giải ba 65968-91283
Giải tư 33804-72142-04240-64147-20014-74628-47455
Giải năm 4106
Giải sáu 5901-3736-2460
Giải bảy 870
Giải tám 99
0: 04,06,01
1: 14
2: 25,28
3: 36
4: 46,42,40,47
5: 55
6: 61,68,60
7: 70
8: 83
9: 99
KQXS Ninh Thuận 18/09/2020
Giải đặc biệt 517744
Giải nhất 61184
Giải nhì 71763
Giải ba 10381-19577
Giải tư 81955-61312-94862-69362-59313-20661-55719
Giải năm 0623
Giải sáu 4405-8438-8122
Giải bảy 019
Giải tám 96
0: 05
1: 12,13,19,19
2: 23,22
3: 38
4: 44
5: 55
6: 63,62,62,61
7: 77
8: 84,81
9: 96
KQXS Ninh Thuận 11/09/2020
Giải đặc biệt 125194
Giải nhất 43661
Giải nhì 70406
Giải ba 95401-48654
Giải tư 80033-28418-34723-87457-18954-43839-93655
Giải năm 8430
Giải sáu 8494-0409-2876
Giải bảy 805
Giải tám 71
0: 06,01,09,05
1: 18
2: 23
3: 33,39,30
4:
5: 54,57,54,55
6: 61
7: 76,71
8:
9: 94,94
KQXS Ninh Thuận 04/09/2020
Giải đặc biệt 976668
Giải nhất 37701
Giải nhì 48608
Giải ba 50967-75670
Giải tư 78999-91290-07643-56078-41313-26909-22856
Giải năm 3494
Giải sáu 3402-7911-4628
Giải bảy 562
Giải tám 96
0: 01,08,09,02
1: 13,11
2: 28
3:
4: 43
5: 56
6: 68,67,62
7: 70,78
8:
9: 99,90,94,96
KQXS Ninh Thuận 28/08/2020
Giải đặc biệt 186700
Giải nhất 74590
Giải nhì 04617
Giải ba 49082-65424
Giải tư 63617-18023-49193-59665-36619-68898-11469
Giải năm 8971
Giải sáu 7981-0944-5701
Giải bảy 459
Giải tám 27
0: 00,01
1: 17,17,19
2: 24,23,27
3:
4: 44
5: 59
6: 65,69
7: 71
8: 82,81
9: 90,93,98
KQXS Ninh Thuận 21/08/2020
Giải đặc biệt 784550
Giải nhất 21753
Giải nhì 48895
Giải ba 58268-09678
Giải tư 79429-71706-84371-75547-10281-01626-95548
Giải năm 7943
Giải sáu 1959-9614-6254
Giải bảy 337
Giải tám 70
0: 06
1: 14
2: 29,26
3: 37
4: 47,48,43
5: 50,53,59,54
6: 68
7: 78,71,70
8: 81
9: 95
KQXS Ninh Thuận 14/08/2020
Giải đặc biệt 067749
Giải nhất 11574
Giải nhì 96434
Giải ba 40012-80152
Giải tư 19414-64691-21492-16339-35318-80927-29710
Giải năm 6511
Giải sáu 3060-9243-3521
Giải bảy 835
Giải tám 20
0:
1: 12,14,18,10,11
2: 27,21,20
3: 34,39,35
4: 49,43
5: 52
6: 60
7: 74
8:
9: 91,92
KQXS Ninh Thuận 07/08/2020
Giải đặc biệt 519735
Giải nhất 15943
Giải nhì 45739
Giải ba 97690-42257
Giải tư 67711-77789-99698-73212-99298-17053-52257
Giải năm 2564
Giải sáu 1722-9470-2238
Giải bảy 070
Giải tám 17
0:
1: 11,12,17
2: 22
3: 35,39,38
4: 43
5: 57,53,57
6: 64
7: 70,70
8: 89
9: 90,98,98
KQXS Ninh Thuận 31/07/2020
Giải đặc biệt 512228
Giải nhất 73066
Giải nhì 93476
Giải ba 45394-04831
Giải tư 83425-24592-79843-31268-73596-92880-63572
Giải năm 0230
Giải sáu 3599-6839-9599
Giải bảy 443
Giải tám 05
0: 05
1:
2: 28,25
3: 31,30,39
4: 43,43
5:
6: 66,68
7: 76,72
8: 80
9: 94,92,96,99,99

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 69 78 87 96 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021
69 78 87 96

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.