Kết quả Đầu
KQXS Ninh Thuận 25/09/2020
Giải đặc biệt 333325
Giải nhất 22646
Giải nhì 05861
Giải ba 65968-91283
Giải tư 33804-72142-04240-64147-20014-74628-47455
Giải năm 4106
Giải sáu 5901-3736-2460
Giải bảy 870
Giải tám 99
0: 04,06,01
1: 14
2: 25,28
3: 36
4: 46,42,40,47
5: 55
6: 61,68,60
7: 70
8: 83
9: 99
KQXS Ninh Thuận 18/09/2020
Giải đặc biệt 517744
Giải nhất 61184
Giải nhì 71763
Giải ba 10381-19577
Giải tư 81955-61312-94862-69362-59313-20661-55719
Giải năm 0623
Giải sáu 4405-8438-8122
Giải bảy 019
Giải tám 96
0: 05
1: 12,13,19,19
2: 23,22
3: 38
4: 44
5: 55
6: 63,62,62,61
7: 77
8: 84,81
9: 96
KQXS Ninh Thuận 11/09/2020
Giải đặc biệt 125194
Giải nhất 43661
Giải nhì 70406
Giải ba 95401-48654
Giải tư 80033-28418-34723-87457-18954-43839-93655
Giải năm 8430
Giải sáu 8494-0409-2876
Giải bảy 805
Giải tám 71
0: 06,01,09,05
1: 18
2: 23
3: 33,39,30
4:
5: 54,57,54,55
6: 61
7: 76,71
8:
9: 94,94
KQXS Ninh Thuận 04/09/2020
Giải đặc biệt 976668
Giải nhất 37701
Giải nhì 48608
Giải ba 50967-75670
Giải tư 78999-91290-07643-56078-41313-26909-22856
Giải năm 3494
Giải sáu 3402-7911-4628
Giải bảy 562
Giải tám 96
0: 01,08,09,02
1: 13,11
2: 28
3:
4: 43
5: 56
6: 68,67,62
7: 70,78
8:
9: 99,90,94,96
KQXS Ninh Thuận 28/08/2020
Giải đặc biệt 186700
Giải nhất 74590
Giải nhì 04617
Giải ba 49082-65424
Giải tư 63617-18023-49193-59665-36619-68898-11469
Giải năm 8971
Giải sáu 7981-0944-5701
Giải bảy 459
Giải tám 27
0: 00,01
1: 17,17,19
2: 24,23,27
3:
4: 44
5: 59
6: 65,69
7: 71
8: 82,81
9: 90,93,98
KQXS Ninh Thuận 21/08/2020
Giải đặc biệt 784550
Giải nhất 21753
Giải nhì 48895
Giải ba 58268-09678
Giải tư 79429-71706-84371-75547-10281-01626-95548
Giải năm 7943
Giải sáu 1959-9614-6254
Giải bảy 337
Giải tám 70
0: 06
1: 14
2: 29,26
3: 37
4: 47,48,43
5: 50,53,59,54
6: 68
7: 78,71,70
8: 81
9: 95
KQXS Ninh Thuận 14/08/2020
Giải đặc biệt 067749
Giải nhất 11574
Giải nhì 96434
Giải ba 40012-80152
Giải tư 19414-64691-21492-16339-35318-80927-29710
Giải năm 6511
Giải sáu 3060-9243-3521
Giải bảy 835
Giải tám 20
0:
1: 12,14,18,10,11
2: 27,21,20
3: 34,39,35
4: 49,43
5: 52
6: 60
7: 74
8:
9: 91,92
KQXS Ninh Thuận 07/08/2020
Giải đặc biệt 519735
Giải nhất 15943
Giải nhì 45739
Giải ba 97690-42257
Giải tư 67711-77789-99698-73212-99298-17053-52257
Giải năm 2564
Giải sáu 1722-9470-2238
Giải bảy 070
Giải tám 17
0:
1: 11,12,17
2: 22
3: 35,39,38
4: 43
5: 57,53,57
6: 64
7: 70,70
8: 89
9: 90,98,98
KQXS Ninh Thuận 31/07/2020
Giải đặc biệt 512228
Giải nhất 73066
Giải nhì 93476
Giải ba 45394-04831
Giải tư 83425-24592-79843-31268-73596-92880-63572
Giải năm 0230
Giải sáu 3599-6839-9599
Giải bảy 443
Giải tám 05
0: 05
1:
2: 28,25
3: 31,30,39
4: 43,43
5:
6: 66,68
7: 76,72
8: 80
9: 94,92,96,99,99
KQXS Ninh Thuận 24/07/2020
Giải đặc biệt 571868
Giải nhất 74968
Giải nhì 53785
Giải ba 83924-96396
Giải tư 81413-22178-45761-62015-60466-47768-00802
Giải năm 9207
Giải sáu 7883-0055-0780
Giải bảy 136
Giải tám 26
0: 02,07
1: 13,15
2: 24,26
3: 36
4:
5: 55
6: 68,68,61,66,68
7: 78
8: 85,83,80
9: 96
KQXS Ninh Thuận 17/07/2020
Giải đặc biệt 577739
Giải nhất 48647
Giải nhì 81398
Giải ba 06120-48152
Giải tư 93733-47576-59518-79454-05498-16224-91889
Giải năm 8616
Giải sáu 4380-7585-8282
Giải bảy 549
Giải tám 22
0:
1: 18,16
2: 20,24,22
3: 39,33
4: 47,49
5: 52,54
6:
7: 76
8: 89,80,85,82
9: 98,98
KQXS Ninh Thuận 10/07/2020
Giải đặc biệt 043467
Giải nhất 38734
Giải nhì 99562
Giải ba 93643-01296
Giải tư 54351-12849-54352-10151-16215-46183-69552
Giải năm 5776
Giải sáu 5387-6507-8270
Giải bảy 835
Giải tám 91
0: 07
1: 15
2:
3: 34,35
4: 43,49
5: 51,52,51,52
6: 67,62
7: 76,70
8: 83,87
9: 96,91
KQXS Ninh Thuận 03/07/2020
Giải đặc biệt 466520
Giải nhất 19612
Giải nhì 59717
Giải ba 81163-62558
Giải tư 23099-51279-31224-93193-31738-91434-42588
Giải năm 2278
Giải sáu 6690-4539-2013
Giải bảy 157
Giải tám 54
0:
1: 12,17,13
2: 20,24
3: 38,34,39
4:
5: 58,57,54
6: 63
7: 79,78
8: 88
9: 99,93,90
KQXS Ninh Thuận 26/06/2020
Giải đặc biệt 613891
Giải nhất 71056
Giải nhì 54198
Giải ba 65526-71148
Giải tư 29384-08127-79689-44268-60044-79047-09458
Giải năm 4083
Giải sáu 1421-6675-6440
Giải bảy 378
Giải tám 07
0: 07
1:
2: 26,27,21
3:
4: 48,44,47,40
5: 56,58
6: 68
7: 75,78
8: 84,89,83
9: 91,98
KQXS Ninh Thuận 19/06/2020
Giải đặc biệt 998948
Giải nhất 21582
Giải nhì 95392
Giải ba 22923-22328
Giải tư 57617-06762-87268-20783-50745-87661-46218
Giải năm 1210
Giải sáu 4914-1229-5609
Giải bảy 100
Giải tám 32
0: 09,00
1: 17,18,10,14
2: 23,28,29
3: 32
4: 48,45
5:
6: 62,68,61
7:
8: 82,83
9: 92
KQXS Ninh Thuận 12/06/2020
Giải đặc biệt 397053
Giải nhất 64518
Giải nhì 22126
Giải ba 69025-66958
Giải tư 49001-89357-81872-67318-23020-02701-73652
Giải năm 2369
Giải sáu 8462-7261-2317
Giải bảy 585
Giải tám 17
0: 01,01
1: 18,18,17,17
2: 26,25,20
3:
4:
5: 53,58,57,52
6: 69,62,61
7: 72
8: 85
9:
KQXS Ninh Thuận 05/06/2020
Giải đặc biệt 868354
Giải nhất 88460
Giải nhì 47162
Giải ba 42218-28069
Giải tư 82918-65574-57309-18493-47035-38962-55054
Giải năm 8177
Giải sáu 7516-9285-7313
Giải bảy 512
Giải tám 21
0: 09
1: 18,18,16,13,12
2: 21
3: 35
4:
5: 54,54
6: 60,62,69,62
7: 74,77
8: 85
9: 93
KQXS Ninh Thuận 29/05/2020
Giải đặc biệt 745084
Giải nhất 82329
Giải nhì 60539
Giải ba 32275-54815
Giải tư 04367-98456-05146-27346-26041-47753-59636
Giải năm 8373
Giải sáu 0016-1060-6990
Giải bảy 249
Giải tám 82
0:
1: 15,16
2: 29
3: 39,36
4: 46,46,41,49
5: 56,53
6: 67,60
7: 75,73
8: 84,82
9: 90
KQXS Ninh Thuận 22/05/2020
Giải đặc biệt 542977
Giải nhất 46806
Giải nhì 01699
Giải ba 83071-48855
Giải tư 90227-16260-18248-01523-82561-71678-28384
Giải năm 3289
Giải sáu 8871-4781-0403
Giải bảy 332
Giải tám 11
0: 06,03
1: 11
2: 27,23
3: 32
4: 48
5: 55
6: 60,61
7: 77,71,78,71
8: 84,89,81
9: 99
KQXS Ninh Thuận 15/05/2020
Giải đặc biệt 395753
Giải nhất 05759
Giải nhì 51611
Giải ba 31110-77701
Giải tư 27554-31686-44919-61922-21048-38390-53015
Giải năm 6256
Giải sáu 4951-2716-2760
Giải bảy 124
Giải tám 56
0: 01
1: 11,10,19,15,16
2: 22,24
3:
4: 48
5: 53,59,54,56,51,56
6: 60
7:
8: 86
9: 90
KQXS Ninh Thuận 08/05/2020
Giải đặc biệt 414494
Giải nhất 27621
Giải nhì 54747
Giải ba 16974-50224
Giải tư 18931-88277-16495-81451-14721-05982-91124
Giải năm 4785
Giải sáu 5589-5993-7533
Giải bảy 134
Giải tám 98
0:
1:
2: 21,24,21,24
3: 31,33,34
4: 47
5: 51
6:
7: 74,77
8: 82,85,89
9: 94,95,93,98
KQXS Ninh Thuận 01/05/2020
Giải đặc biệt 297238
Giải nhất 28937
Giải nhì 42613
Giải ba 55970-00713
Giải tư 52499-94518-33482-88918-79756-50403-47095
Giải năm 6963
Giải sáu 4186-9015-1951
Giải bảy 634
Giải tám 16
0: 03
1: 13,13,18,18,15,16
2:
3: 38,37,34
4:
5: 56,51
6: 63
7: 70
8: 82,86
9: 99,95
KQXS Ninh Thuận 24/04/2020
Giải đặc biệt 930866
Giải nhất 83134
Giải nhì 90522
Giải ba 67017-74514
Giải tư 34428-89255-00941-54044-55448-63328-34616
Giải năm 1574
Giải sáu 4153-1612-3375
Giải bảy 260
Giải tám 47
0:
1: 17,14,16,12
2: 22,28,28
3: 34
4: 41,44,48,47
5: 55,53
6: 66,60
7: 74,75
8:
9:
KQXS Ninh Thuận 27/03/2020
Giải đặc biệt 170587
Giải nhất 52995
Giải nhì 23976
Giải ba 10771-22597
Giải tư 40495-40941-48679-65020-64366-06460-04357
Giải năm 0972
Giải sáu 9217-4090-0463
Giải bảy 110
Giải tám 59
0:
1: 17,10
2: 20
3:
4: 41
5: 57,59
6: 66,60,63
7: 76,71,79,72
8: 87
9: 95,97,95,90
KQXS Ninh Thuận 20/03/2020
Giải đặc biệt 449424
Giải nhất 24320
Giải nhì 51350
Giải ba 13758-65507
Giải tư 41502-37488-07007-34236-32858-96228-45113
Giải năm 0270
Giải sáu 9399-0224-4714
Giải bảy 101
Giải tám 12
0: 07,02,07,01
1: 13,14,12
2: 24,20,28,24
3: 36
4:
5: 50,58,58
6:
7: 70
8: 88
9: 99
KQXS Ninh Thuận 13/03/2020
Giải đặc biệt 922288
Giải nhất 57003
Giải nhì 50916
Giải ba 59790-50632
Giải tư 99417-62547-28614-53713-93786-13999-89003
Giải năm 9254
Giải sáu 5888-4261-6080
Giải bảy 479
Giải tám 77
0: 03,03
1: 16,17,14,13
2:
3: 32
4: 47
5: 54
6: 61
7: 79,77
8: 88,86,88,80
9: 90,99
KQXS Ninh Thuận 06/03/2020
Giải đặc biệt 270295
Giải nhất 18720
Giải nhì 82001
Giải ba 92913-39941
Giải tư 55146-61249-86668-50235-25103-20020-68970
Giải năm 2927
Giải sáu 5912-3738-5391
Giải bảy 814
Giải tám 60
0: 01,03
1: 13,12,14
2: 20,20,27
3: 35,38
4: 41,46,49
5:
6: 68,60
7: 70
8:
9: 95,91
KQXS Ninh Thuận 28/02/2020
Giải đặc biệt 378232
Giải nhất 91009
Giải nhì 55637
Giải ba 86381-41598
Giải tư 50741-88581-96364-49243-05874-47704-02682
Giải năm 5872
Giải sáu 8267-1347-5232
Giải bảy 645
Giải tám 97
0: 09,04
1:
2:
3: 32,37,32
4: 41,43,47,45
5:
6: 64,67
7: 74,72
8: 81,81,82
9: 98,97
KQXS Ninh Thuận 21/02/2020
Giải đặc biệt 144484
Giải nhất 27685
Giải nhì 47540
Giải ba 85926-25702
Giải tư 18253-13608-25161-97155-19396-45333-08855
Giải năm 3241
Giải sáu 5489-0772-9328
Giải bảy 791
Giải tám 35
0: 02,08
1:
2: 26,28
3: 33,35
4: 40,41
5: 53,55,55
6: 61
7: 72
8: 84,85,89
9: 96,91
KQXS Ninh Thuận 14/02/2020
Giải đặc biệt 246528
Giải nhất 11272
Giải nhì 13282
Giải ba 75850-65320
Giải tư 06699-62030-96760-20923-35241-07034-54450
Giải năm 6360
Giải sáu 9454-0022-4487
Giải bảy 004
Giải tám 81
0: 04
1:
2: 28,20,23,22
3: 30,34
4: 41
5: 50,50,54
6: 60,60
7: 72
8: 82,87,81
9: 99
KQXS Ninh Thuận 07/02/2020
Giải đặc biệt 336497
Giải nhất 36136
Giải nhì 50229
Giải ba 12256-45823
Giải tư 78507-12407-83599-73139-71711-86312-44415
Giải năm 0243
Giải sáu 1142-0549-2441
Giải bảy 905
Giải tám 40
0: 07,07,05
1: 11,12,15
2: 29,23
3: 36,39
4: 43,42,49,41,40
5: 56
6:
7:
8:
9: 97,99

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!