• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Quảng Bình
  • KQXS Quảng Bình

Kết quả Đầu
KQXS Quảng Bình 04/03/2021
Giải đặc biệt 790815
Giải nhất 75813
Giải nhì 67807
Giải ba 75301-76950
Giải tư 14785-99798-29022-92564-63128-36923-04201
Giải năm 7188
Giải sáu 9250-6706-2152
Giải bảy 041
Giải tám 37
0: 07,01,01,06
1: 15,13
2: 22,28,23
3: 37
4: 41
5: 50,50,52
6: 64
7:
8: 85,88
9: 98
KQXS Quảng Bình 25/02/2021
Giải đặc biệt 018928
Giải nhất 67010
Giải nhì 94021
Giải ba 74164-99795
Giải tư 36634-39105-08230-01083-27253-67828-41316
Giải năm 6609
Giải sáu 5503-3039-7226
Giải bảy 555
Giải tám 58
0: 05,09,03
1: 10,16
2: 28,21,28,26
3: 34,30,39
4:
5: 53,55,58
6: 64
7:
8: 83
9: 95
KQXS Quảng Bình 18/02/2021
Giải đặc biệt 723837
Giải nhất 13787
Giải nhì 06485
Giải ba 46170-56033
Giải tư 70280-34653-82437-60735-99126-21253-38641
Giải năm 8337
Giải sáu 7974-1565-0655
Giải bảy 887
Giải tám 64
0:
1:
2: 26
3: 37,33,37,35,37
4: 41
5: 53,53,55
6: 65,64
7: 70,74
8: 87,85,80,87
9:
KQXS Quảng Bình 11/02/2021
Giải đặc biệt 022318
Giải nhất 73887
Giải nhì 21328
Giải ba 02564-72197
Giải tư 55345-20241-56549-92549-58372-67626-54843
Giải năm 3845
Giải sáu 1089-9922-6635
Giải bảy 456
Giải tám 49
0:
1: 18
2: 28,26,22
3: 35
4: 45,41,49,49,43,45,49
5: 56
6: 64
7: 72
8: 87,89
9: 97
KQXS Quảng Bình 04/02/2021
Giải đặc biệt 618608
Giải nhất 76898
Giải nhì 95681
Giải ba 29673-32792
Giải tư 61302-73515-48376-29475-71607-91158-61737
Giải năm 2195
Giải sáu 7799-3984-2584
Giải bảy 492
Giải tám 39
0: 08,02,07
1: 15
2:
3: 37,39
4:
5: 58
6:
7: 73,76,75
8: 81,84,84
9: 98,92,95,99,92
KQXS Quảng Bình 28/01/2021
Giải đặc biệt 867458
Giải nhất 02747
Giải nhì 76426
Giải ba 69797-59678
Giải tư 97739-90366-82168-98726-36201-30026-39053
Giải năm 4278
Giải sáu 9947-2031-5046
Giải bảy 712
Giải tám 20
0: 01
1: 12
2: 26,26,26,20
3: 39,31
4: 47,47,46
5: 58,53
6: 66,68
7: 78,78
8:
9: 97
KQXS Quảng Bình 21/01/2021
Giải đặc biệt 624852
Giải nhất 42389
Giải nhì 88439
Giải ba 09017-84372
Giải tư 12338-87531-85351-81064-93505-70321-27892
Giải năm 5303
Giải sáu 5114-7688-2899
Giải bảy 536
Giải tám 04
0: 05,03,04
1: 17,14
2: 21
3: 39,38,31,36
4:
5: 52,51
6: 64
7: 72
8: 89,88
9: 92,99
KQXS Quảng Bình 14/01/2021
Giải đặc biệt 354957
Giải nhất 17031
Giải nhì 61009
Giải ba 04377-73382
Giải tư 93538-51187-07524-64212-75649-65687-25053
Giải năm 9375
Giải sáu 8744-8770-8736
Giải bảy 065
Giải tám 20
0: 09
1: 12
2: 24,20
3: 31,38,36
4: 49,44
5: 57,53
6: 65
7: 77,75,70
8: 82,87,87
9:
KQXS Quảng Bình 31/12/2020
Giải đặc biệt 423116
Giải nhất 07921
Giải nhì 67195
Giải ba 60809-94996
Giải tư 21697-71606-84528-44286-43298-13265-16472
Giải năm 2854
Giải sáu 0426-8085-5136
Giải bảy 557
Giải tám 07
0: 09,06,07
1: 16
2: 21,28,26
3: 36
4:
5: 54,57
6: 65
7: 72
8: 86,85
9: 95,96,97,98
KQXS Quảng Bình 24/12/2020
Giải đặc biệt 910038
Giải nhất 30551
Giải nhì 05128
Giải ba 99156-28946
Giải tư 91954-91393-99992-11508-22997-22951-98952
Giải năm 3047
Giải sáu 6890-2472-8933
Giải bảy 698
Giải tám 52
0: 08
1:
2: 28
3: 38,33
4: 46,47
5: 51,56,54,51,52,52
6:
7: 72
8:
9: 93,92,97,90,98
KQXS Quảng Bình 17/12/2020
Giải đặc biệt 940018
Giải nhất 29849
Giải nhì 28808
Giải ba 17352-91989
Giải tư 67214-17020-32162-60431-36461-49147-29312
Giải năm 0245
Giải sáu 9039-7794-7831
Giải bảy 989
Giải tám 40
0: 08
1: 18,14,12
2: 20
3: 31,39,31
4: 49,47,45,40
5: 52
6: 62,61
7:
8: 89,89
9: 94
KQXS Quảng Bình 10/12/2020
Giải đặc biệt 238040
Giải nhất 36040
Giải nhì 97847
Giải ba 50600-71814
Giải tư 58722-24259-35218-12587-52220-59126-40221
Giải năm 8964
Giải sáu 5481-5075-6139
Giải bảy 122
Giải tám 60
0: 00
1: 14,18
2: 22,20,26,21,22
3: 39
4: 40,40,47
5: 59
6: 64,60
7: 75
8: 87,81
9:
KQXS Quảng Bình 03/12/2020
Giải đặc biệt 423166
Giải nhất 01086
Giải nhì 47141
Giải ba 31018-70796
Giải tư 62148-09259-12503-71618-62815-41452-14555
Giải năm 9582
Giải sáu 0226-8621-2327
Giải bảy 232
Giải tám 11
0: 03
1: 18,18,15,11
2: 26,21,27
3: 32
4: 41,48
5: 59,52,55
6: 66
7:
8: 86,82
9: 96
KQXS Quảng Bình 26/11/2020
Giải đặc biệt 315853
Giải nhất 70677
Giải nhì 88237
Giải ba 85468-27340
Giải tư 36586-51328-49853-77152-33097-14955-72029
Giải năm 7251
Giải sáu 0245-8169-1705
Giải bảy 345
Giải tám 11
0: 05
1: 11
2: 28,29
3: 37
4: 40,45,45
5: 53,53,52,55,51
6: 68,69
7: 77
8: 86
9: 97
KQXS Quảng Bình 19/11/2020
Giải đặc biệt 907388
Giải nhất 15244
Giải nhì 33082
Giải ba 24255-64828
Giải tư 73281-83780-31699-98192-81014-45082-39410
Giải năm 8448
Giải sáu 9395-0470-6905
Giải bảy 401
Giải tám 38
0: 05,01
1: 14,10
2: 28
3: 38
4: 44,48
5: 55
6:
7: 70
8: 88,82,81,80,82
9: 99,92,95
KQXS Quảng Bình 12/11/2020
Giải đặc biệt 021013
Giải nhất 52573
Giải nhì 57107
Giải ba 69671-34953
Giải tư 98605-04774-33951-67214-32116-07026-96567
Giải năm 8706
Giải sáu 5132-7590-1609
Giải bảy 514
Giải tám 52
0: 07,05,06,09
1: 13,14,16,14
2: 26
3: 32
4:
5: 53,51,52
6: 67
7: 73,71,74
8:
9: 90
KQXS Quảng Bình 05/11/2020
Giải đặc biệt 711057
Giải nhất 33740
Giải nhì 73996
Giải ba 88207-86335
Giải tư 75316-10966-22229-72349-19805-75677-81167
Giải năm 5463
Giải sáu 1772-5123-9942
Giải bảy 954
Giải tám 58
0: 07,05
1: 16
2: 29,23
3: 35
4: 40,49,42
5: 57,54,58
6: 66,67,63
7: 77,72
8:
9: 96
KQXS Quảng Bình 29/10/2020
Giải đặc biệt 454997
Giải nhất 78856
Giải nhì 53644
Giải ba 62503-98560
Giải tư 36690-30022-55415-93244-31271-46792-41864
Giải năm 4608
Giải sáu 6472-1082-5407
Giải bảy 795
Giải tám 02
0: 03,08,07,02
1: 15
2: 22
3:
4: 44,44
5: 56
6: 60,64
7: 71,72
8: 82
9: 97,90,92,95
KQXS Quảng Bình 22/10/2020
Giải đặc biệt 728919
Giải nhất 45293
Giải nhì 41998
Giải ba 80190-62389
Giải tư 82104-51664-86060-74908-83897-08059-30320
Giải năm 4851
Giải sáu 9726-3687-4241
Giải bảy 156
Giải tám 80
0: 04,08
1: 19
2: 20,26
3:
4: 41
5: 59,51,56
6: 64,60
7:
8: 89,87,80
9: 93,98,90,97
KQXS Quảng Bình 15/10/2020
Giải đặc biệt 597319
Giải nhất 41440
Giải nhì 58115
Giải ba 79641-02682
Giải tư 80515-88471-04246-43159-51029-93578-20139
Giải năm 5962
Giải sáu 9348-6853-4976
Giải bảy 601
Giải tám 06
0: 01,06
1: 19,15,15
2: 29
3: 39
4: 40,41,46,48
5: 59,53
6: 62
7: 71,78,76
8: 82
9:
KQXS Quảng Bình 08/10/2020
Giải đặc biệt 834316
Giải nhất 45464
Giải nhì 55140
Giải ba 92959-78131
Giải tư 68278-98584-72879-23570-82821-03322-16920
Giải năm 5333
Giải sáu 8106-3989-1306
Giải bảy 076
Giải tám 49
0: 06,06
1: 16
2: 21,22,20
3: 31,33
4: 40,49
5: 59
6: 64
7: 78,79,70,76
8: 84,89
9:
KQXS Quảng Bình 01/10/2020
Giải đặc biệt 380530
Giải nhất 58645
Giải nhì 12488
Giải ba 35540-33929
Giải tư 67174-01076-79229-44370-82767-11606-79825
Giải năm 8761
Giải sáu 0177-9635-0091
Giải bảy 606
Giải tám 84
0: 06,06
1:
2: 29,29,25
3: 30,35
4: 45,40
5:
6: 67,61
7: 74,76,70,77
8: 88,84
9: 91
KQXS Quảng Bình 24/09/2020
Giải đặc biệt 677067
Giải nhất 22127
Giải nhì 11211
Giải ba 58629-94445
Giải tư 39141-91057-09846-41511-67373-97636-14425
Giải năm 0977
Giải sáu 3951-4132-8265
Giải bảy 951
Giải tám 28
0:
1: 11,11
2: 27,29,25,28
3: 36,32
4: 45,41,46
5: 57,51,51
6: 67,65
7: 73,77
8:
9:
KQXS Quảng Bình 17/09/2020
Giải đặc biệt 127946
Giải nhất 35290
Giải nhì 94051
Giải ba 73510-59731
Giải tư 51652-79340-97514-04806-22969-14863-30257
Giải năm 4350
Giải sáu 4256-6873-6215
Giải bảy 516
Giải tám 76
0: 06
1: 10,14,15,16
2:
3: 31
4: 46,40
5: 51,52,57,50,56
6: 69,63
7: 73,76
8:
9: 90
KQXS Quảng Bình 10/09/2020
Giải đặc biệt 379710
Giải nhất 38630
Giải nhì 39495
Giải ba 99844-28936
Giải tư 04263-99301-30441-04925-17984-81514-34120
Giải năm 3056
Giải sáu 9757-9239-9274
Giải bảy 148
Giải tám 00
0: 01,00
1: 10,14
2: 25,20
3: 30,36,39
4: 44,41,48
5: 56,57
6: 63
7: 74
8: 84
9: 95
KQXS Quảng Bình 03/09/2020
Giải đặc biệt 456517
Giải nhất 20921
Giải nhì 04237
Giải ba 07921-05473
Giải tư 18027-35119-48936-27546-29206-28210-10519
Giải năm 4680
Giải sáu 1397-8306-5341
Giải bảy 283
Giải tám 97
0: 06,06
1: 17,19,10,19
2: 21,21,27
3: 37,36
4: 46,41
5:
6:
7: 73
8: 80,83
9: 97,97
KQXS Quảng Bình 27/08/2020
Giải đặc biệt 553229
Giải nhất 00340
Giải nhì 51111
Giải ba 62754-47939
Giải tư 13945-06326-98907-27517-48356-87216-94364
Giải năm 4115
Giải sáu 7652-7705-3727
Giải bảy 625
Giải tám 94
0: 07,05
1: 11,17,16,15
2: 29,26,27,25
3: 39
4: 40,45
5: 54,56,52
6: 64
7:
8:
9: 94
KQXS Quảng Bình 20/08/2020
Giải đặc biệt 486426
Giải nhất 69746
Giải nhì 36811
Giải ba 51673-58868
Giải tư 28870-98928-09116-40044-62175-19175-10338
Giải năm 4094
Giải sáu 1853-7913-2105
Giải bảy 737
Giải tám 45
0: 05
1: 11,16,13
2: 26,28
3: 38,37
4: 46,44,45
5: 53
6: 68
7: 73,70,75,75
8:
9: 94
KQXS Quảng Bình 13/08/2020
Giải đặc biệt 913877
Giải nhất 72628
Giải nhì 53801
Giải ba 26430-35562
Giải tư 85515-09241-98833-00705-26702-50987-51459
Giải năm 9815
Giải sáu 3584-7899-8346
Giải bảy 520
Giải tám 33
0: 01,05,02
1: 15,15
2: 28,20
3: 30,33,33
4: 41,46
5: 59
6: 62
7: 77
8: 87,84
9: 99
KQXS Quảng Bình 06/08/2020
Giải đặc biệt 971686
Giải nhất 02277
Giải nhì 71751
Giải ba 34921-14920
Giải tư 58375-95368-33072-94135-99828-04968-01746
Giải năm 3317
Giải sáu 8535-8807-3946
Giải bảy 349
Giải tám 50
0: 07
1: 17
2: 21,20,28
3: 35,35
4: 46,46,49
5: 51,50
6: 68,68
7: 77,75,72
8: 86
9:
KQXS Quảng Bình 30/07/2020
Giải đặc biệt 642221
Giải nhất 41170
Giải nhì 34345
Giải ba 78377-44119
Giải tư 28117-65956-43764-41531-69632-99797-54748
Giải năm 6436
Giải sáu 7014-6331-2767
Giải bảy 091
Giải tám 94
0:
1: 19,17,14
2: 21
3: 31,32,36,31
4: 45,48
5: 56
6: 64,67
7: 70,77
8:
9: 97,91,94

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.