• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Quảng Nam
  • KQXS Quảng Nam

Kết quả Đầu
KQXS Quảng Nam 02/03/2021
Giải đặc biệt 439867
Giải nhất 22533
Giải nhì 23711
Giải ba 30323-45185
Giải tư 18803-91149-93886-18518-00853-12578-38209
Giải năm 6752
Giải sáu 5906-3924-9580
Giải bảy 510
Giải tám 97
0: 03,09,06
1: 11,18,10
2: 23,24
3: 33
4: 49
5: 53,52
6: 67
7: 78
8: 85,86,80
9: 97
KQXS Quảng Nam 23/02/2021
Giải đặc biệt 410736
Giải nhất 57792
Giải nhì 29251
Giải ba 24751-10681
Giải tư 67163-50266-44621-78167-30777-64481-23175
Giải năm 6397
Giải sáu 5346-8444-6885
Giải bảy 429
Giải tám 11
0:
1: 11
2: 21,29
3: 36
4: 46,44
5: 51,51
6: 63,66,67
7: 77,75
8: 81,81,85
9: 92,97
KQXS Quảng Nam 16/02/2021
Giải đặc biệt 674942
Giải nhất 50479
Giải nhì 70322
Giải ba 78039-98853
Giải tư 72958-02749-26562-24731-88440-34557-99274
Giải năm 0003
Giải sáu 2424-6879-6016
Giải bảy 084
Giải tám 08
0: 03,08
1: 16
2: 22,24
3: 39,31
4: 42,49,40
5: 53,58,57
6: 62
7: 79,74,79
8: 84
9:
KQXS Quảng Nam 09/02/2021
Giải đặc biệt 951840
Giải nhất 65237
Giải nhì 90165
Giải ba 74855-06480
Giải tư 11366-65639-00787-51735-69450-93524-78870
Giải năm 4620
Giải sáu 1778-1443-4242
Giải bảy 213
Giải tám 57
0:
1: 13
2: 24,20
3: 37,39,35
4: 40,43,42
5: 55,50,57
6: 65,66
7: 70,78
8: 80,87
9:
KQXS Quảng Nam 02/02/2021
Giải đặc biệt 349588
Giải nhất 09598
Giải nhì 76853
Giải ba 48527-95939
Giải tư 73012-14850-64533-36803-26463-97007-85720
Giải năm 0780
Giải sáu 5690-2066-0573
Giải bảy 718
Giải tám 30
0: 03,07
1: 12,18
2: 27,20
3: 39,33,30
4:
5: 53,50
6: 63,66
7: 73
8: 88,80
9: 98,90
KQXS Quảng Nam 26/01/2021
Giải đặc biệt 268189
Giải nhất 95542
Giải nhì 13868
Giải ba 32548-86936
Giải tư 82203-74780-93974-68982-54582-70229-43789
Giải năm 2034
Giải sáu 7839-4768-0456
Giải bảy 348
Giải tám 61
0: 03
1:
2: 29
3: 36,34,39
4: 42,48,48
5: 56
6: 68,68,61
7: 74
8: 89,80,82,82,89
9:
KQXS Quảng Nam 19/01/2021
Giải đặc biệt 995411
Giải nhất 16618
Giải nhì 15020
Giải ba 95563-17323
Giải tư 58441-21762-58402-33808-45678-07540-83536
Giải năm 2334
Giải sáu 8338-5790-9534
Giải bảy 233
Giải tám 79
0: 02,08
1: 11,18
2: 20,23
3: 36,34,38,34,33
4: 41,40
5:
6: 63,62
7: 78,79
8:
9: 90
KQXS Quảng Nam 12/01/2021
Giải đặc biệt 420736
Giải nhất 63230
Giải nhì 31006
Giải ba 56205-37866
Giải tư 09709-55270-45398-95797-55829-19794-19531
Giải năm 6603
Giải sáu 4209-0473-0138
Giải bảy 985
Giải tám 91
0: 06,05,09,03,09
1:
2: 29
3: 36,30,31,38
4:
5:
6: 66
7: 70,73
8: 85
9: 98,97,94,91
KQXS Quảng Nam 29/12/2020
Giải đặc biệt 648853
Giải nhất 06884
Giải nhì 87221
Giải ba 46767-33547
Giải tư 35689-11586-01753-46042-09860-97741-12007
Giải năm 3451
Giải sáu 9984-0078-3736
Giải bảy 762
Giải tám 79
0: 07
1:
2: 21
3: 36
4: 47,42,41
5: 53,53,51
6: 67,60,62
7: 78,79
8: 84,89,86,84
9:
KQXS Quảng Nam 22/12/2020
Giải đặc biệt 242518
Giải nhất 28007
Giải nhì 08810
Giải ba 95017-94174
Giải tư 07646-17616-19510-60450-72994-64679-11986
Giải năm 8037
Giải sáu 0288-1979-0312
Giải bảy 181
Giải tám 02
0: 07,02
1: 18,10,17,16,10,12
2:
3: 37
4: 46
5: 50
6:
7: 74,79,79
8: 86,88,81
9: 94
KQXS Quảng Nam 15/12/2020
Giải đặc biệt 573250
Giải nhất 67093
Giải nhì 52128
Giải ba 01461-78372
Giải tư 43796-48963-19098-48459-01077-24943-69828
Giải năm 3568
Giải sáu 8087-1744-5996
Giải bảy 219
Giải tám 30
0:
1: 19
2: 28,28
3: 30
4: 43,44
5: 50,59
6: 61,63,68
7: 72,77
8: 87
9: 93,96,98,96
KQXS Quảng Nam 08/12/2020
Giải đặc biệt 921117
Giải nhất 49653
Giải nhì 05185
Giải ba 38732-39013
Giải tư 36093-17423-59344-05401-86376-39846-61115
Giải năm 0402
Giải sáu 7316-7594-1164
Giải bảy 110
Giải tám 58
0: 01,02
1: 17,13,15,16,10
2: 23
3: 32
4: 44,46
5: 53,58
6: 64
7: 76
8: 85
9: 93,94
KQXS Quảng Nam 01/12/2020
Giải đặc biệt 442074
Giải nhất 36800
Giải nhì 38233
Giải ba 00219-54953
Giải tư 01313-88531-74094-33419-76134-52176-52162
Giải năm 4802
Giải sáu 9659-7989-1550
Giải bảy 142
Giải tám 19
0: 00,02
1: 19,13,19,19
2:
3: 33,31,34
4: 42
5: 53,59,50
6: 62
7: 74,76
8: 89
9: 94
KQXS Quảng Nam 24/11/2020
Giải đặc biệt 911419
Giải nhất 91516
Giải nhì 03401
Giải ba 78655-80019
Giải tư 91334-04473-32578-11939-47056-93740-70539
Giải năm 0325
Giải sáu 4647-8029-4842
Giải bảy 320
Giải tám 17
0: 01
1: 19,16,19,17
2: 25,29,20
3: 34,39,39
4: 40,47,42
5: 55,56
6:
7: 73,78
8:
9:
KQXS Quảng Nam 17/11/2020
Giải đặc biệt 117224
Giải nhất 91330
Giải nhì 98190
Giải ba 00690-33694
Giải tư 57101-35289-43194-39659-57828-10165-69535
Giải năm 8802
Giải sáu 1302-9916-2309
Giải bảy 350
Giải tám 38
0: 01,02,02,09
1: 16
2: 24,28
3: 30,35,38
4:
5: 59,50
6: 65
7:
8: 89
9: 90,90,94,94
KQXS Quảng Nam 10/11/2020
Giải đặc biệt 246799
Giải nhất 58951
Giải nhì 50390
Giải ba 55815-10903
Giải tư 24264-99700-98418-65258-54921-90806-36637
Giải năm 4794
Giải sáu 8774-2489-3404
Giải bảy 162
Giải tám 92
0: 03,00,06,04
1: 15,18
2: 21
3: 37
4:
5: 51,58
6: 64,62
7: 74
8: 89
9: 99,90,94,92
KQXS Quảng Nam 03/11/2020
Giải đặc biệt 357750
Giải nhất 32341
Giải nhì 42861
Giải ba 72639-11780
Giải tư 52388-44830-31606-68889-61429-59166-59516
Giải năm 3244
Giải sáu 7287-7602-4950
Giải bảy 986
Giải tám 05
0: 06,02,05
1: 16
2: 29
3: 39,30
4: 41,44
5: 50,50
6: 61,66
7:
8: 80,88,89,87,86
9:
KQXS Quảng Nam 27/10/2020
Giải đặc biệt 523550
Giải nhất 29249
Giải nhì 49613
Giải ba 86904-43717
Giải tư 38562-15274-32244-49880-50599-55939-23429
Giải năm 6935
Giải sáu 3320-1099-2821
Giải bảy 264
Giải tám 50
0: 04
1: 13,17
2: 29,20,21
3: 39,35
4: 49,44
5: 50,50
6: 62,64
7: 74
8: 80
9: 99,99
KQXS Quảng Nam 20/10/2020
Giải đặc biệt 840439
Giải nhất 55575
Giải nhì 54774
Giải ba 81387-02130
Giải tư 78687-58735-80972-62079-31861-72964-95951
Giải năm 0563
Giải sáu 8410-5051-5930
Giải bảy 684
Giải tám 19
0:
1: 10,19
2:
3: 39,30,35,30
4:
5: 51,51
6: 61,64,63
7: 75,74,72,79
8: 87,87,84
9:
KQXS Quảng Nam 13/10/2020
Giải đặc biệt 030645
Giải nhất 04596
Giải nhì 11596
Giải ba 66534-66603
Giải tư 61149-96580-73044-73551-61064-51377-73770
Giải năm 2720
Giải sáu 2268-0862-6100
Giải bảy 533
Giải tám 71
0: 03,00
1:
2: 20
3: 34,33
4: 45,49,44
5: 51
6: 64,68,62
7: 77,70,71
8: 80
9: 96,96
KQXS Quảng Nam 06/10/2020
Giải đặc biệt 765964
Giải nhất 20538
Giải nhì 24826
Giải ba 32437-81080
Giải tư 38300-77724-60133-93048-09658-55375-98843
Giải năm 4494
Giải sáu 8064-8224-3187
Giải bảy 777
Giải tám 40
0: 00
1:
2: 26,24,24
3: 38,37,33
4: 48,43,40
5: 58
6: 64,64
7: 75,77
8: 80,87
9: 94
KQXS Quảng Nam 29/09/2020
Giải đặc biệt 594478
Giải nhất 19232
Giải nhì 75941
Giải ba 44931-01141
Giải tư 94070-13447-23005-10172-03857-93824-60773
Giải năm 4011
Giải sáu 7102-8744-5722
Giải bảy 816
Giải tám 90
0: 05,02
1: 11,16
2: 24,22
3: 32,31
4: 41,41,47,44
5: 57
6:
7: 78,70,72,73
8:
9: 90
KQXS Quảng Nam 22/09/2020
Giải đặc biệt 514615
Giải nhất 97651
Giải nhì 39275
Giải ba 38995-79302
Giải tư 62309-15687-42309-35853-01803-33450-82673
Giải năm 8913
Giải sáu 5166-2319-2224
Giải bảy 715
Giải tám 28
0: 02,09,09,03
1: 15,13,19,15
2: 24,28
3:
4:
5: 51,53,50
6: 66
7: 75,73
8: 87
9: 95
KQXS Quảng Nam 15/09/2020
Giải đặc biệt 746613
Giải nhất 71899
Giải nhì 09004
Giải ba 74413-11419
Giải tư 21243-34785-33202-11545-62714-10627-25836
Giải năm 3707
Giải sáu 9092-8551-9970
Giải bảy 750
Giải tám 27
0: 04,02,07
1: 13,13,19,14
2: 27,27
3: 36
4: 43,45
5: 51,50
6:
7: 70
8: 85
9: 99,92
KQXS Quảng Nam 08/09/2020
Giải đặc biệt 368929
Giải nhất 75146
Giải nhì 61425
Giải ba 43982-54342
Giải tư 34411-81707-99742-95451-73630-14661-26277
Giải năm 8506
Giải sáu 7487-6594-1330
Giải bảy 031
Giải tám 06
0: 07,06,06
1: 11
2: 29,25
3: 30,30,31
4: 46,42,42
5: 51
6: 61
7: 77
8: 82,87
9: 94
KQXS Quảng Nam 01/09/2020
Giải đặc biệt 878007
Giải nhất 51468
Giải nhì 64208
Giải ba 52167-35673
Giải tư 18324-14289-59428-46270-54838-18680-13396
Giải năm 7027
Giải sáu 0589-5692-7254
Giải bảy 224
Giải tám 84
0: 07,08
1:
2: 24,28,27,24
3: 38
4:
5: 54
6: 68,67
7: 73,70
8: 89,80,89,84
9: 96,92
KQXS Quảng Nam 25/08/2020
Giải đặc biệt 725336
Giải nhất 63169
Giải nhì 40037
Giải ba 71199-23103
Giải tư 69234-59064-29964-56322-89575-87057-45412
Giải năm 1161
Giải sáu 1729-2729-8175
Giải bảy 403
Giải tám 02
0: 03,03,02
1: 12
2: 22,29,29
3: 36,37,34
4:
5: 57
6: 69,64,64,61
7: 75,75
8:
9: 99
KQXS Quảng Nam 18/08/2020
Giải đặc biệt 559478
Giải nhất 96249
Giải nhì 96197
Giải ba 98431-61240
Giải tư 39385-08525-52893-39376-37690-57544-63866
Giải năm 1400
Giải sáu 5226-3652-3502
Giải bảy 723
Giải tám 33
0: 00,02
1:
2: 25,26,23
3: 31,33
4: 49,40,44
5: 52
6: 66
7: 78,76
8: 85
9: 97,93,90
KQXS Quảng Nam 11/08/2020
Giải đặc biệt 614884
Giải nhất 01779
Giải nhì 64243
Giải ba 09277-19767
Giải tư 88533-41637-56969-46872-36016-25010-60457
Giải năm 3709
Giải sáu 7016-2416-5395
Giải bảy 443
Giải tám 72
0: 09
1: 16,10,16,16
2:
3: 33,37
4: 43,43
5: 57
6: 67,69
7: 79,77,72,72
8: 84
9: 95
KQXS Quảng Nam 04/08/2020
Giải đặc biệt 102499
Giải nhất 43360
Giải nhì 97142
Giải ba 03342-66477
Giải tư 00798-85347-43357-83216-07488-65664-09704
Giải năm 2665
Giải sáu 6069-2017-9351
Giải bảy 503
Giải tám 59
0: 04,03
1: 16,17
2:
3:
4: 42,42,47
5: 57,51,59
6: 60,64,65,69
7: 77
8: 88
9: 99,98
KQXS Quảng Nam 28/07/2020
Giải đặc biệt 124534
Giải nhất 65469
Giải nhì 50452
Giải ba 60626-12987
Giải tư 89604-78110-23155-87150-70496-85259-01894
Giải năm 2249
Giải sáu 8898-7485-4764
Giải bảy 583
Giải tám 06
0: 04,06
1: 10
2: 26
3: 34
4: 49
5: 52,55,50,59
6: 69,64
7:
8: 87,85,83
9: 96,94,98

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 69 78 87 96 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021
69 78 87 96

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.