Kết quả Đầu
KQXS Quảng Nam 22/09/2020
Giải đặc biệt 514615
Giải nhất 97651
Giải nhì 39275
Giải ba 38995-79302
Giải tư 62309-15687-42309-35853-01803-33450-82673
Giải năm 8913
Giải sáu 5166-2319-2224
Giải bảy 715
Giải tám 28
0: 02,09,09,03
1: 15,13,19,15
2: 24,28
3:
4:
5: 51,53,50
6: 66
7: 75,73
8: 87
9: 95
KQXS Quảng Nam 15/09/2020
Giải đặc biệt 746613
Giải nhất 71899
Giải nhì 09004
Giải ba 74413-11419
Giải tư 21243-34785-33202-11545-62714-10627-25836
Giải năm 3707
Giải sáu 9092-8551-9970
Giải bảy 750
Giải tám 27
0: 04,02,07
1: 13,13,19,14
2: 27,27
3: 36
4: 43,45
5: 51,50
6:
7: 70
8: 85
9: 99,92
KQXS Quảng Nam 08/09/2020
Giải đặc biệt 368929
Giải nhất 75146
Giải nhì 61425
Giải ba 43982-54342
Giải tư 34411-81707-99742-95451-73630-14661-26277
Giải năm 8506
Giải sáu 7487-6594-1330
Giải bảy 031
Giải tám 06
0: 07,06,06
1: 11
2: 29,25
3: 30,30,31
4: 46,42,42
5: 51
6: 61
7: 77
8: 82,87
9: 94
KQXS Quảng Nam 01/09/2020
Giải đặc biệt 878007
Giải nhất 51468
Giải nhì 64208
Giải ba 52167-35673
Giải tư 18324-14289-59428-46270-54838-18680-13396
Giải năm 7027
Giải sáu 0589-5692-7254
Giải bảy 224
Giải tám 84
0: 07,08
1:
2: 24,28,27,24
3: 38
4:
5: 54
6: 68,67
7: 73,70
8: 89,80,89,84
9: 96,92
KQXS Quảng Nam 25/08/2020
Giải đặc biệt 725336
Giải nhất 63169
Giải nhì 40037
Giải ba 71199-23103
Giải tư 69234-59064-29964-56322-89575-87057-45412
Giải năm 1161
Giải sáu 1729-2729-8175
Giải bảy 403
Giải tám 02
0: 03,03,02
1: 12
2: 22,29,29
3: 36,37,34
4:
5: 57
6: 69,64,64,61
7: 75,75
8:
9: 99
KQXS Quảng Nam 18/08/2020
Giải đặc biệt 559478
Giải nhất 96249
Giải nhì 96197
Giải ba 98431-61240
Giải tư 39385-08525-52893-39376-37690-57544-63866
Giải năm 1400
Giải sáu 5226-3652-3502
Giải bảy 723
Giải tám 33
0: 00,02
1:
2: 25,26,23
3: 31,33
4: 49,40,44
5: 52
6: 66
7: 78,76
8: 85
9: 97,93,90
KQXS Quảng Nam 11/08/2020
Giải đặc biệt 614884
Giải nhất 01779
Giải nhì 64243
Giải ba 09277-19767
Giải tư 88533-41637-56969-46872-36016-25010-60457
Giải năm 3709
Giải sáu 7016-2416-5395
Giải bảy 443
Giải tám 72
0: 09
1: 16,10,16,16
2:
3: 33,37
4: 43,43
5: 57
6: 67,69
7: 79,77,72,72
8: 84
9: 95
KQXS Quảng Nam 04/08/2020
Giải đặc biệt 102499
Giải nhất 43360
Giải nhì 97142
Giải ba 03342-66477
Giải tư 00798-85347-43357-83216-07488-65664-09704
Giải năm 2665
Giải sáu 6069-2017-9351
Giải bảy 503
Giải tám 59
0: 04,03
1: 16,17
2:
3:
4: 42,42,47
5: 57,51,59
6: 60,64,65,69
7: 77
8: 88
9: 99,98
KQXS Quảng Nam 28/07/2020
Giải đặc biệt 124534
Giải nhất 65469
Giải nhì 50452
Giải ba 60626-12987
Giải tư 89604-78110-23155-87150-70496-85259-01894
Giải năm 2249
Giải sáu 8898-7485-4764
Giải bảy 583
Giải tám 06
0: 04,06
1: 10
2: 26
3: 34
4: 49
5: 52,55,50,59
6: 69,64
7:
8: 87,85,83
9: 96,94,98
KQXS Quảng Nam 21/07/2020
Giải đặc biệt 908361
Giải nhất 99700
Giải nhì 79229
Giải ba 43075-55998
Giải tư 91491-83746-72997-44982-75616-02896-85060
Giải năm 1408
Giải sáu 8779-3173-1927
Giải bảy 992
Giải tám 00
0: 00,08,00
1: 16
2: 29,27
3:
4: 46
5:
6: 61,60
7: 75,79,73
8: 82
9: 98,91,97,96,92
KQXS Quảng Nam 14/07/2020
Giải đặc biệt 975865
Giải nhất 43152
Giải nhì 65322
Giải ba 00636-55391
Giải tư 40896-42373-83620-78510-05939-66169-13936
Giải năm 0346
Giải sáu 5486-5511-7553
Giải bảy 328
Giải tám 58
0:
1: 10,11
2: 22,20,28
3: 36,39,36
4: 46
5: 52,53,58
6: 65,69
7: 73
8: 86
9: 91,96
KQXS Quảng Nam 07/07/2020
Giải đặc biệt 038332
Giải nhất 75137
Giải nhì 19345
Giải ba 74270-30092
Giải tư 66744-36807-02382-08208-40347-80078-24434
Giải năm 3387
Giải sáu 0273-9262-6138
Giải bảy 509
Giải tám 22
0: 07,08,09
1:
2: 22
3: 32,37,34,38
4: 45,44,47
5:
6: 62
7: 70,78,73
8: 82,87
9: 92
KQXS Quảng Nam 30/06/2020
Giải đặc biệt 510504
Giải nhất 40929
Giải nhì 02410
Giải ba 35992-98333
Giải tư 33473-30296-19216-35502-91648-33509-61713
Giải năm 8919
Giải sáu 9836-6529-9693
Giải bảy 197
Giải tám 36
0: 04,02,09
1: 10,16,13,19
2: 29,29
3: 33,36,36
4: 48
5:
6:
7: 73
8:
9: 92,96,93,97
KQXS Quảng Nam 23/06/2020
Giải đặc biệt 609384
Giải nhất 10641
Giải nhì 62942
Giải ba 29562-21090
Giải tư 31646-43818-99100-52423-69356-03996-60122
Giải năm 9903
Giải sáu 7437-7942-3745
Giải bảy 301
Giải tám 24
0: 00,03,01
1: 18
2: 23,22,24
3: 37
4: 41,42,46,42,45
5: 56
6: 62
7:
8: 84
9: 90,96
KQXS Quảng Nam 16/06/2020
Giải đặc biệt 010648
Giải nhất 53952
Giải nhì 51813
Giải ba 19713-31662
Giải tư 11945-69129-34386-32000-86719-83471-22237
Giải năm 3866
Giải sáu 0102-2602-4728
Giải bảy 446
Giải tám 90
0: 00,02,02
1: 13,13,19
2: 29,28
3: 37
4: 48,45,46
5: 52
6: 62,66
7: 71
8: 86
9: 90
KQXS Quảng Nam 09/06/2020
Giải đặc biệt 984853
Giải nhất 32541
Giải nhì 84117
Giải ba 84322-22003
Giải tư 83558-83866-89733-67724-68573-93626-59939
Giải năm 2688
Giải sáu 1344-1017-1554
Giải bảy 004
Giải tám 84
0: 03,04
1: 17,17
2: 22,24,26
3: 33,39
4: 41,44
5: 53,58,54
6: 66
7: 73
8: 88,84
9:
KQXS Quảng Nam 02/06/2020
Giải đặc biệt 409809
Giải nhất 34194
Giải nhì 71188
Giải ba 35500-79468
Giải tư 86052-42769-92488-60651-18361-44816-40494
Giải năm 2426
Giải sáu 4780-5578-1239
Giải bảy 673
Giải tám 47
0: 09,00
1: 16
2: 26
3: 39
4: 47
5: 52,51
6: 68,69,61
7: 78,73
8: 88,88,80
9: 94,94
KQXS Quảng Nam 26/05/2020
Giải đặc biệt 011269
Giải nhất 58529
Giải nhì 66498
Giải ba 68638-94844
Giải tư 62670-74397-72100-63849-49174-37834-99556
Giải năm 8348
Giải sáu 3901-8073-0187
Giải bảy 840
Giải tám 97
0: 00,01
1:
2: 29
3: 38,34
4: 44,49,48,40
5: 56
6: 69
7: 70,74,73
8: 87
9: 98,97,97
KQXS Quảng Nam 19/05/2020
Giải đặc biệt 706558
Giải nhất 80174
Giải nhì 21566
Giải ba 27425-00157
Giải tư 56186-89134-44531-74501-46290-98733-83394
Giải năm 7514
Giải sáu 7069-4882-6741
Giải bảy 506
Giải tám 12
0: 01,06
1: 14,12
2: 25
3: 34,31,33
4: 41
5: 58,57
6: 66,69
7: 74
8: 86,82
9: 90,94
KQXS Quảng Nam 12/05/2020
Giải đặc biệt 877364
Giải nhất 85410
Giải nhì 68686
Giải ba 84435-85647
Giải tư 58708-53124-35993-10702-46742-26892-03673
Giải năm 3686
Giải sáu 4694-3932-1713
Giải bảy 502
Giải tám 92
0: 08,02,02
1: 10,13
2: 24
3: 35,32
4: 47,42
5:
6: 64
7: 73
8: 86,86
9: 93,92,94,92
KQXS Quảng Nam 05/05/2020
Giải đặc biệt 995803
Giải nhất 29635
Giải nhì 47621
Giải ba 63925-49369
Giải tư 76073-22927-66375-69001-32458-42691-64483
Giải năm 0570
Giải sáu 3849-3518-6424
Giải bảy 632
Giải tám 63
0: 03,01
1: 18
2: 21,25,27,24
3: 35,32
4: 49
5: 58
6: 69,63
7: 73,75,70
8: 83
9: 91
KQXS Quảng Nam 28/04/2020
Giải đặc biệt 478728
Giải nhất 83339
Giải nhì 71332
Giải ba 48028-90643
Giải tư 95347-34860-23237-27787-26049-14881-10128
Giải năm 1859
Giải sáu 5597-3381-5418
Giải bảy 545
Giải tám 35
0:
1: 18
2: 28,28,28
3: 39,32,37,35
4: 43,47,49,45
5: 59
6: 60
7:
8: 87,81,81
9: 97
KQXS Quảng Nam 31/03/2020
Giải đặc biệt 793553
Giải nhất 68792
Giải nhì 71713
Giải ba 10892-53592
Giải tư 44737-77757-92339-31472-72685-62628-19659
Giải năm 8527
Giải sáu 5209-0142-4748
Giải bảy 263
Giải tám 53
0: 09
1: 13
2: 28,27
3: 37,39
4: 42,48
5: 53,57,59,53
6: 63
7: 72
8: 85
9: 92,92,92
KQXS Quảng Nam 24/03/2020
Giải đặc biệt 402845
Giải nhất 03639
Giải nhì 82196
Giải ba 90487-34741
Giải tư 19968-10434-27493-59852-67152-72628-07235
Giải năm 5957
Giải sáu 9127-8438-3125
Giải bảy 812
Giải tám 13
0:
1: 12,13
2: 28,27,25
3: 39,34,35,38
4: 45,41
5: 52,52,57
6: 68
7:
8: 87
9: 96,93
KQXS Quảng Nam 17/03/2020
Giải đặc biệt 436923
Giải nhất 61768
Giải nhì 90187
Giải ba 69428-85329
Giải tư 16654-75734-00990-50351-90786-68867-71910
Giải năm 4858
Giải sáu 2489-5561-5613
Giải bảy 049
Giải tám 34
0:
1: 10,13
2: 23,28,29
3: 34,34
4: 49
5: 54,51,58
6: 68,67,61
7:
8: 87,86,89
9: 90
KQXS Quảng Nam 10/03/2020
Giải đặc biệt 174879
Giải nhất 73649
Giải nhì 52977
Giải ba 75808-68069
Giải tư 60702-96408-05869-24773-02824-54571-51183
Giải năm 9906
Giải sáu 1980-8740-7411
Giải bảy 974
Giải tám 93
0: 08,02,08,06
1: 11
2: 24
3:
4: 49,40
5:
6: 69,69
7: 79,77,73,71,74
8: 83,80
9: 93
KQXS Quảng Nam 03/03/2020
Giải đặc biệt 592831
Giải nhất 85175
Giải nhì 23945
Giải ba 63955-11176
Giải tư 93326-51487-22085-60763-52823-65009-15467
Giải năm 5619
Giải sáu 4336-7536-6558
Giải bảy 750
Giải tám 93
0: 09
1: 19
2: 26,23
3: 31,36,36
4: 45
5: 55,58,50
6: 63,67
7: 75,76
8: 87,85
9: 93
KQXS Quảng Nam 25/02/2020
Giải đặc biệt 896312
Giải nhất 93350
Giải nhì 35882
Giải ba 03420-84910
Giải tư 68119-48567-46497-95677-06042-82686-09951
Giải năm 5682
Giải sáu 8602-8165-8530
Giải bảy 414
Giải tám 68
0: 02
1: 12,10,19,14
2: 20
3: 30
4: 42
5: 50,51
6: 67,65,68
7: 77
8: 82,86,82
9: 97
KQXS Quảng Nam 18/02/2020
Giải đặc biệt 028904
Giải nhất 82036
Giải nhì 76658
Giải ba 50143-54954
Giải tư 91131-33035-10384-34271-01540-86142-60020
Giải năm 5762
Giải sáu 6546-0406-1957
Giải bảy 746
Giải tám 83
0: 04,06
1:
2: 20
3: 36,31,35
4: 43,40,42,46,46
5: 58,54,57
6: 62
7: 71
8: 84,83
9:
KQXS Quảng Nam 11/02/2020
Giải đặc biệt 723056
Giải nhất 74705
Giải nhì 35371
Giải ba 25029-76727
Giải tư 94516-61453-20096-90470-96072-40886-35731
Giải năm 7533
Giải sáu 2358-4423-7364
Giải bảy 534
Giải tám 69
0: 05
1: 16
2: 29,27,23
3: 31,33,34
4:
5: 56,53,58
6: 64,69
7: 71,70,72
8: 86
9: 96
KQXS Quảng Nam 04/02/2020
Giải đặc biệt 074622
Giải nhất 50362
Giải nhì 69144
Giải ba 22990-43931
Giải tư 87454-53443-55685-80132-31013-00583-44756
Giải năm 9640
Giải sáu 4321-5410-6363
Giải bảy 104
Giải tám 97
0: 04
1: 13,10
2: 22,21
3: 31,32
4: 44,43,40
5: 54,56
6: 62,63
7:
8: 85,83
9: 90,97

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!