• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Quảng Trị
  • KQXS Quảng Trị

Kết quả Đầu
KQXS Quảng Trị 04/03/2021
Giải đặc biệt 472594
Giải nhất 29225
Giải nhì 01300
Giải ba 91101-41863
Giải tư 43180-95429-34005-19857-59992-67190-15077
Giải năm 6488
Giải sáu 9293-1477-5804
Giải bảy 261
Giải tám 01
0: 00,01,05,04,01
1:
2: 25,29
3:
4:
5: 57
6: 63,61
7: 77,77
8: 80,88
9: 94,92,90,93
KQXS Quảng Trị 25/02/2021
Giải đặc biệt 692827
Giải nhất 46060
Giải nhì 96283
Giải ba 18865-93510
Giải tư 80859-79367-75681-16128-46231-78373-69099
Giải năm 6275
Giải sáu 9104-2718-9202
Giải bảy 261
Giải tám 43
0: 04,02
1: 10,18
2: 27,28
3: 31
4: 43
5: 59
6: 60,65,67,61
7: 73,75
8: 83,81
9: 99
KQXS Quảng Trị 18/02/2021
Giải đặc biệt 552872
Giải nhất 19004
Giải nhì 86197
Giải ba 64343-01256
Giải tư 87683-75804-83889-91890-69546-67149-86381
Giải năm 8256
Giải sáu 9097-9490-1931
Giải bảy 425
Giải tám 06
0: 04,04,06
1:
2: 25
3: 31
4: 43,46,49
5: 56,56
6:
7: 72
8: 83,89,81
9: 97,90,97,90
KQXS Quảng Trị 11/02/2021
Giải đặc biệt 102103
Giải nhất 43703
Giải nhì 24720
Giải ba 17477-17846
Giải tư 40066-49395-58044-82435-89420-68049-65978
Giải năm 7560
Giải sáu 0454-4751-9032
Giải bảy 535
Giải tám 39
0: 03,03
1:
2: 20,20
3: 35,32,35,39
4: 46,44,49
5: 54,51
6: 66,60
7: 77,78
8:
9: 95
KQXS Quảng Trị 04/02/2021
Giải đặc biệt 093590
Giải nhất 20344
Giải nhì 33334
Giải ba 80298-73467
Giải tư 34942-01014-76436-16652-35224-82636-62600
Giải năm 9963
Giải sáu 7015-7726-0992
Giải bảy 884
Giải tám 53
0: 00
1: 14,15
2: 24,26
3: 34,36,36
4: 44,42
5: 52,53
6: 67,63
7:
8: 84
9: 90,98,92
KQXS Quảng Trị 28/01/2021
Giải đặc biệt 920495
Giải nhất 88894
Giải nhì 45027
Giải ba 18674-43354
Giải tư 07076-59936-56220-52424-84806-67787-11613
Giải năm 9581
Giải sáu 6743-8847-3421
Giải bảy 559
Giải tám 63
0: 06
1: 13
2: 27,20,24,21
3: 36
4: 43,47
5: 54,59
6: 63
7: 74,76
8: 87,81
9: 95,94
KQXS Quảng Trị 21/01/2021
Giải đặc biệt 016036
Giải nhất 70518
Giải nhì 61393
Giải ba 09620-62636
Giải tư 59021-47597-92568-81998-61074-82292-78382
Giải năm 3906
Giải sáu 0576-1168-2164
Giải bảy 069
Giải tám 52
0: 06
1: 18
2: 20,21
3: 36,36
4:
5: 52
6: 68,68,64,69
7: 74,76
8: 82
9: 93,97,98,92
KQXS Quảng Trị 14/01/2021
Giải đặc biệt 414048
Giải nhất 04004
Giải nhì 75336
Giải ba 52275-05616
Giải tư 42173-09609-86623-34133-00074-45660-55934
Giải năm 5366
Giải sáu 8822-4588-2304
Giải bảy 671
Giải tám 81
0: 04,09,04
1: 16
2: 23,22
3: 36,33,34
4: 48
5:
6: 60,66
7: 75,73,74,71
8: 88,81
9:
KQXS Quảng Trị 31/12/2020
Giải đặc biệt 244187
Giải nhất 20012
Giải nhì 73231
Giải ba 97793-15233
Giải tư 60033-61384-73061-42516-37749-19073-48301
Giải năm 7427
Giải sáu 8678-5153-3931
Giải bảy 477
Giải tám 39
0: 01
1: 12,16
2: 27
3: 31,33,33,31,39
4: 49
5: 53
6: 61
7: 73,78,77
8: 87,84
9: 93
KQXS Quảng Trị 24/12/2020
Giải đặc biệt 151500
Giải nhất 90146
Giải nhì 37067
Giải ba 11379-44367
Giải tư 23386-94375-45774-55646-77931-70899-91849
Giải năm 6233
Giải sáu 3535-4847-0397
Giải bảy 160
Giải tám 45
0: 00
1:
2:
3: 31,33,35
4: 46,46,49,47,45
5:
6: 67,67,60
7: 79,75,74
8: 86
9: 99,97
KQXS Quảng Trị 17/12/2020
Giải đặc biệt 536331
Giải nhất 15134
Giải nhì 34912
Giải ba 84193-22912
Giải tư 72123-13784-35133-50496-38238-03588-13222
Giải năm 5917
Giải sáu 9238-5585-7834
Giải bảy 792
Giải tám 35
0:
1: 12,12,17
2: 23,22
3: 31,34,33,38,38,34,35
4:
5:
6:
7:
8: 84,88,85
9: 93,96,92
KQXS Quảng Trị 10/12/2020
Giải đặc biệt 893626
Giải nhất 88954
Giải nhì 32335
Giải ba 45956-22157
Giải tư 73461-86609-75046-24715-37418-17322-18899
Giải năm 0741
Giải sáu 7622-2519-9754
Giải bảy 469
Giải tám 34
0: 09
1: 15,18,19
2: 26,22,22
3: 35,34
4: 46,41
5: 54,56,57,54
6: 61,69
7:
8:
9: 99
KQXS Quảng Trị 03/12/2020
Giải đặc biệt 252762
Giải nhất 54383
Giải nhì 00064
Giải ba 06361-54079
Giải tư 06818-49512-86559-46961-85289-41300-12600
Giải năm 9930
Giải sáu 8100-2905-9538
Giải bảy 152
Giải tám 94
0: 00,00,00,05
1: 18,12
2:
3: 30,38
4:
5: 59,52
6: 62,64,61,61
7: 79
8: 83,89
9: 94
KQXS Quảng Trị 26/11/2020
Giải đặc biệt 846481
Giải nhất 56935
Giải nhì 71400
Giải ba 97460-64863
Giải tư 04618-50059-37736-11572-67854-11275-78825
Giải năm 1267
Giải sáu 7672-5512-5721
Giải bảy 249
Giải tám 22
0: 00
1: 18,12
2: 25,21,22
3: 35,36
4: 49
5: 59,54
6: 60,63,67
7: 72,75,72
8: 81
9:
KQXS Quảng Trị 19/11/2020
Giải đặc biệt 070765
Giải nhất 59141
Giải nhì 88192
Giải ba 46891-48334
Giải tư 38741-81933-81115-54151-88171-39748-20222
Giải năm 6036
Giải sáu 2754-8606-5985
Giải bảy 916
Giải tám 12
0: 06
1: 15,16,12
2: 22
3: 34,33,36
4: 41,41,48
5: 51,54
6: 65
7: 71
8: 85
9: 92,91
KQXS Quảng Trị 12/11/2020
Giải đặc biệt 594540
Giải nhất 32841
Giải nhì 83554
Giải ba 01292-93998
Giải tư 84994-73980-29880-76744-60456-06179-99736
Giải năm 7737
Giải sáu 1926-9874-7480
Giải bảy 922
Giải tám 87
0:
1:
2: 26,22
3: 36,37
4: 40,41,44
5: 54,56
6:
7: 79,74
8: 80,80,80,87
9: 92,98,94
KQXS Quảng Trị 05/11/2020
Giải đặc biệt 348667
Giải nhất 17561
Giải nhì 08492
Giải ba 89723-36195
Giải tư 61424-74225-89168-89056-23158-58730-97092
Giải năm 4081
Giải sáu 8021-7809-8104
Giải bảy 761
Giải tám 55
0: 09,04
1:
2: 23,24,25,21
3: 30
4:
5: 56,58,55
6: 67,61,68,61
7:
8: 81
9: 92,95,92
KQXS Quảng Trị 29/10/2020
Giải đặc biệt 807261
Giải nhất 91914
Giải nhì 33649
Giải ba 49078-65769
Giải tư 88265-10551-51077-30082-80097-98926-22878
Giải năm 4321
Giải sáu 6994-3394-9062
Giải bảy 625
Giải tám 13
0:
1: 14,13
2: 26,21,25
3:
4: 49
5: 51
6: 61,69,65,62
7: 78,77,78
8: 82
9: 97,94,94
KQXS Quảng Trị 22/10/2020
Giải đặc biệt 166271
Giải nhất 40921
Giải nhì 78986
Giải ba 61354-41660
Giải tư 49987-01931-78963-19068-32231-69394-71044
Giải năm 9534
Giải sáu 5096-4923-0438
Giải bảy 142
Giải tám 48
0:
1:
2: 21,23
3: 31,31,34,38
4: 44,42,48
5: 54
6: 60,63,68
7: 71
8: 86,87
9: 94,96
KQXS Quảng Trị 15/10/2020
Giải đặc biệt 438526
Giải nhất 47039
Giải nhì 23257
Giải ba 92613-47085
Giải tư 77495-64095-97817-22420-20717-04764-44328
Giải năm 9433
Giải sáu 3545-8267-0861
Giải bảy 708
Giải tám 75
0: 08
1: 13,17,17
2: 26,20,28
3: 39,33
4: 45
5: 57
6: 64,67,61
7: 75
8: 85
9: 95,95
KQXS Quảng Trị 08/10/2020
Giải đặc biệt 319306
Giải nhất 73786
Giải nhì 67029
Giải ba 72774-91400
Giải tư 90192-69994-63722-80822-07936-16116-48842
Giải năm 5552
Giải sáu 3719-7401-4104
Giải bảy 413
Giải tám 12
0: 06,00,01,04
1: 16,19,13,12
2: 29,22,22
3: 36
4: 42
5: 52
6:
7: 74
8: 86
9: 92,94
KQXS Quảng Trị 01/10/2020
Giải đặc biệt 577172
Giải nhất 74638
Giải nhì 92854
Giải ba 82957-58390
Giải tư 75507-06096-49900-07079-61287-40322-67786
Giải năm 8901
Giải sáu 7101-4871-9687
Giải bảy 775
Giải tám 05
0: 07,00,01,01,05
1:
2: 22
3: 38
4:
5: 54,57
6:
7: 72,79,71,75
8: 87,86,87
9: 90,96
KQXS Quảng Trị 24/09/2020
Giải đặc biệt 019442
Giải nhất 81902
Giải nhì 52932
Giải ba 97473-99671
Giải tư 99138-26025-69159-15470-67140-18802-09447
Giải năm 3608
Giải sáu 4167-4981-7358
Giải bảy 758
Giải tám 13
0: 02,02,08
1: 13
2: 25
3: 32,38
4: 42,40,47
5: 59,58,58
6: 67
7: 73,71,70
8: 81
9:
KQXS Quảng Trị 17/09/2020
Giải đặc biệt 659400
Giải nhất 48188
Giải nhì 09413
Giải ba 21644-69791
Giải tư 84957-76283-67783-12167-61934-43845-62879
Giải năm 2013
Giải sáu 2675-6501-3163
Giải bảy 529
Giải tám 84
0: 00,01
1: 13,13
2: 29
3: 34
4: 44,45
5: 57
6: 67,63
7: 79,75
8: 88,83,83,84
9: 91
KQXS Quảng Trị 10/09/2020
Giải đặc biệt 474538
Giải nhất 20622
Giải nhì 65349
Giải ba 43869-82047
Giải tư 95830-03152-72305-09399-76674-04777-16310
Giải năm 0491
Giải sáu 4258-9149-6135
Giải bảy 189
Giải tám 71
0: 05
1: 10
2: 22
3: 38,30,35
4: 49,47,49
5: 52,58
6: 69
7: 74,77,71
8: 89
9: 99,91
KQXS Quảng Trị 03/09/2020
Giải đặc biệt 839760
Giải nhất 96172
Giải nhì 23163
Giải ba 77114-96953
Giải tư 18976-30966-10100-24150-08674-27619-84451
Giải năm 8665
Giải sáu 3572-7418-6076
Giải bảy 119
Giải tám 00
0: 00,00
1: 14,19,18,19
2:
3:
4:
5: 53,50,51
6: 60,63,66,65
7: 72,76,74,72,76
8:
9:
KQXS Quảng Trị 27/08/2020
Giải đặc biệt 913288
Giải nhất 58753
Giải nhì 30289
Giải ba 81182-98776
Giải tư 09385-87265-75288-34964-28419-39943-36480
Giải năm 6016
Giải sáu 2766-7524-9690
Giải bảy 381
Giải tám 68
0:
1: 19,16
2: 24
3:
4: 43
5: 53
6: 65,64,66,68
7: 76
8: 88,89,82,85,88,80,81
9: 90
KQXS Quảng Trị 20/08/2020
Giải đặc biệt 951536
Giải nhất 82843
Giải nhì 42741
Giải ba 09080-38741
Giải tư 37412-75016-93740-78928-24542-75756-04414
Giải năm 8255
Giải sáu 9670-1018-7509
Giải bảy 128
Giải tám 04
0: 09,04
1: 12,16,14,18
2: 28,28
3: 36
4: 43,41,41,40,42
5: 56,55
6:
7: 70
8: 80
9:
KQXS Quảng Trị 13/08/2020
Giải đặc biệt 832593
Giải nhất 85748
Giải nhì 57924
Giải ba 33885-46964
Giải tư 37382-00872-36009-88444-67237-15195-50192
Giải năm 7921
Giải sáu 3906-6869-3543
Giải bảy 102
Giải tám 92
0: 09,06,02
1:
2: 24,21
3: 37
4: 48,44,43
5:
6: 64,69
7: 72
8: 85,82
9: 93,95,92,92
KQXS Quảng Trị 06/08/2020
Giải đặc biệt 906959
Giải nhất 16683
Giải nhì 18748
Giải ba 33476-46667
Giải tư 64801-00506-21113-90044-79587-33012-37006
Giải năm 7838
Giải sáu 2689-7402-8654
Giải bảy 049
Giải tám 39
0: 01,06,06,02
1: 13,12
2:
3: 38,39
4: 48,44,49
5: 59,54
6: 67
7: 76
8: 83,87,89
9:
KQXS Quảng Trị 30/07/2020
Giải đặc biệt 388324
Giải nhất 10426
Giải nhì 87267
Giải ba 64393-94060
Giải tư 56658-63353-70706-88005-60587-22529-31727
Giải năm 6280
Giải sáu 4688-4756-3107
Giải bảy 472
Giải tám 46
0: 06,05,07
1:
2: 24,26,29,27
3:
4: 46
5: 58,53,56
6: 67,60
7: 72
8: 87,80,88
9: 93

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.