Kết quả Đầu
KQXS Sóc Trăng 23/09/2020
Giải đặc biệt 314952
Giải nhất 07000
Giải nhì 14716
Giải ba 25746-38803
Giải tư 41463-01754-42537-67227-72122-24235-37953
Giải năm 6219
Giải sáu 1155-3554-2347
Giải bảy 591
Giải tám 32
0: 00,03
1: 16,19
2: 27,22
3: 37,35,32
4: 46,47
5: 52,54,53,55,54
6: 63
7:
8:
9: 91
KQXS Sóc Trăng 16/09/2020
Giải đặc biệt 859279
Giải nhất 08779
Giải nhì 98036
Giải ba 36037-44885
Giải tư 10226-37581-72462-39374-39357-93709-68275
Giải năm 1088
Giải sáu 3463-7294-2549
Giải bảy 200
Giải tám 53
0: 09,00
1:
2: 26
3: 36,37
4: 49
5: 57,53
6: 62,63
7: 79,79,74,75
8: 85,81,88
9: 94
KQXS Sóc Trăng 09/09/2020
Giải đặc biệt 564083
Giải nhất 98126
Giải nhì 18808
Giải ba 07329-43603
Giải tư 37014-22371-15885-11088-44625-87269-21959
Giải năm 4953
Giải sáu 3187-4485-1115
Giải bảy 124
Giải tám 85
0: 08,03
1: 14,15
2: 26,29,25,24
3:
4:
5: 59,53
6: 69
7: 71
8: 83,85,88,87,85,85
9:
KQXS Sóc Trăng 02/09/2020
Giải đặc biệt 834579
Giải nhất 01407
Giải nhì 50722
Giải ba 73769-55562
Giải tư 23002-14816-49065-48316-55410-46479-27660
Giải năm 0594
Giải sáu 6882-7586-7260
Giải bảy 744
Giải tám 73
0: 07,02
1: 16,16,10
2: 22
3:
4: 44
5:
6: 69,62,65,60,60
7: 79,79,73
8: 82,86
9: 94
KQXS Sóc Trăng 26/08/2020
Giải đặc biệt 940523
Giải nhất 35810
Giải nhì 98190
Giải ba 60663-28694
Giải tư 92501-19914-14789-24283-24473-08834-20061
Giải năm 6955
Giải sáu 1767-7363-5757
Giải bảy 731
Giải tám 43
0: 01
1: 10,14
2: 23
3: 34,31
4: 43
5: 55,57
6: 63,61,67,63
7: 73
8: 89,83
9: 90,94
KQXS Sóc Trăng 19/08/2020
Giải đặc biệt 966538
Giải nhất 25081
Giải nhì 68408
Giải ba 72646-35071
Giải tư 53057-88073-25051-91737-60896-29159-84416
Giải năm 6007
Giải sáu 0640-8159-2837
Giải bảy 754
Giải tám 39
0: 08,07
1: 16
2:
3: 38,37,37,39
4: 46,40
5: 57,51,59,59,54
6:
7: 71,73
8: 81
9: 96
KQXS Sóc Trăng 12/08/2020
Giải đặc biệt 598621
Giải nhất 77183
Giải nhì 76952
Giải ba 57572-03959
Giải tư 86859-88651-53994-66845-05967-66242-79287
Giải năm 0528
Giải sáu 9010-3425-2843
Giải bảy 298
Giải tám 21
0:
1: 10
2: 21,28,25,21
3:
4: 45,42,43
5: 52,59,59,51
6: 67
7: 72
8: 83,87
9: 94,98
KQXS Sóc Trăng 05/08/2020
Giải đặc biệt 357418
Giải nhất 81480
Giải nhì 95168
Giải ba 89219-04267
Giải tư 94623-72657-77783-31761-14476-22520-04539
Giải năm 3504
Giải sáu 9549-6414-1062
Giải bảy 750
Giải tám 15
0: 04
1: 18,19,14,15
2: 23,20
3: 39
4: 49
5: 57,50
6: 68,67,61,62
7: 76
8: 80,83
9:
KQXS Sóc Trăng 29/07/2020
Giải đặc biệt 649042
Giải nhất 61046
Giải nhì 00879
Giải ba 90511-53286
Giải tư 87640-91455-49910-29350-73838-77841-26376
Giải năm 1192
Giải sáu 0585-1910-5971
Giải bảy 199
Giải tám 60
0:
1: 11,10,10
2:
3: 38
4: 42,46,40,41
5: 55,50
6: 60
7: 79,76,71
8: 86,85
9: 92,99
KQXS Sóc Trăng 22/07/2020
Giải đặc biệt 186935
Giải nhất 30566
Giải nhì 97239
Giải ba 66760-75938
Giải tư 25939-83898-94241-54935-11864-20788-71462
Giải năm 0723
Giải sáu 9687-5716-2409
Giải bảy 723
Giải tám 01
0: 09,01
1: 16
2: 23,23
3: 35,39,38,39,35
4: 41
5:
6: 66,60,64,62
7:
8: 88,87
9: 98
KQXS Sóc Trăng 15/07/2020
Giải đặc biệt 047132
Giải nhất 72004
Giải nhì 46710
Giải ba 97586-66135
Giải tư 76982-75173-33686-38046-35258-07964-49958
Giải năm 1496
Giải sáu 1824-0994-1635
Giải bảy 261
Giải tám 56
0: 04
1: 10
2: 24
3: 32,35,35
4: 46
5: 58,58,56
6: 64,61
7: 73
8: 86,82,86
9: 96,94
KQXS Sóc Trăng 08/07/2020
Giải đặc biệt 635574
Giải nhất 63681
Giải nhì 63297
Giải ba 31201-44350
Giải tư 31524-38493-30307-51443-25756-14588-99390
Giải năm 2396
Giải sáu 8699-7605-6841
Giải bảy 276
Giải tám 90
0: 01,07,05
1:
2: 24
3:
4: 43,41
5: 50,56
6:
7: 74,76
8: 81,88
9: 97,93,90,96,99,90
KQXS Sóc Trăng 01/07/2020
Giải đặc biệt 395233
Giải nhất 53348
Giải nhì 00700
Giải ba 83865-73529
Giải tư 73389-98968-15822-31723-06951-07060-89694
Giải năm 3727
Giải sáu 5842-0998-8879
Giải bảy 304
Giải tám 89
0: 00,04
1:
2: 29,22,23,27
3: 33
4: 48,42
5: 51
6: 65,68,60
7: 79
8: 89,89
9: 94,98
KQXS Sóc Trăng 24/06/2020
Giải đặc biệt 257300
Giải nhất 20810
Giải nhì 05831
Giải ba 95223-26085
Giải tư 55931-66154-00491-41566-92514-50918-32125
Giải năm 8747
Giải sáu 9008-0545-1332
Giải bảy 029
Giải tám 02
0: 00,08,02
1: 10,14,18
2: 23,25,29
3: 31,31,32
4: 47,45
5: 54
6: 66
7:
8: 85
9: 91
KQXS Sóc Trăng 17/06/2020
Giải đặc biệt 979294
Giải nhất 84003
Giải nhì 92578
Giải ba 86936-51606
Giải tư 89617-87115-32937-07767-29572-01875-76286
Giải năm 1611
Giải sáu 2356-2980-8051
Giải bảy 091
Giải tám 91
0: 03,06
1: 17,15,11
2:
3: 36,37
4:
5: 56,51
6: 67
7: 78,72,75
8: 86,80
9: 94,91,91
KQXS Sóc Trăng 10/06/2020
Giải đặc biệt 960330
Giải nhất 73507
Giải nhì 65549
Giải ba 10104-24177
Giải tư 11058-42940-16395-87956-94321-46370-41774
Giải năm 0745
Giải sáu 1908-3460-7461
Giải bảy 504
Giải tám 71
0: 07,04,08,04
1:
2: 21
3: 30
4: 49,40,45
5: 58,56
6: 60,61
7: 77,70,74,71
8:
9: 95
KQXS Sóc Trăng 03/06/2020
Giải đặc biệt 090838
Giải nhất 52582
Giải nhì 07654
Giải ba 85190-41840
Giải tư 93371-98099-86299-24176-39373-79785-15234
Giải năm 0162
Giải sáu 9938-4240-6841
Giải bảy 055
Giải tám 19
0:
1: 19
2:
3: 38,34,38
4: 40,40,41
5: 54,55
6: 62
7: 71,76,73
8: 82,85
9: 90,99,99
KQXS Sóc Trăng 27/05/2020
Giải đặc biệt 874919
Giải nhất 01947
Giải nhì 42206
Giải ba 93064-49235
Giải tư 88900-93431-87292-37119-17151-40855-59410
Giải năm 7046
Giải sáu 2765-2131-8756
Giải bảy 981
Giải tám 11
0: 06,00
1: 19,19,10,11
2:
3: 35,31,31
4: 47,46
5: 51,55,56
6: 64,65
7:
8: 81
9: 92
KQXS Sóc Trăng 20/05/2020
Giải đặc biệt 463945
Giải nhất 30330
Giải nhì 35876
Giải ba 39206-90605
Giải tư 41353-76835-64557-25616-46917-06543-02374
Giải năm 7849
Giải sáu 4679-0854-5527
Giải bảy 558
Giải tám 92
0: 06,05
1: 16,17
2: 27
3: 30,35
4: 45,43,49
5: 53,57,54,58
6:
7: 76,74,79
8:
9: 92
KQXS Sóc Trăng 13/05/2020
Giải đặc biệt 223329
Giải nhất 75192
Giải nhì 79453
Giải ba 16338-00045
Giải tư 77682-62356-60292-79444-84881-40904-83910
Giải năm 2818
Giải sáu 5566-2264-0494
Giải bảy 304
Giải tám 57
0: 04,04
1: 10,18
2: 29
3: 38
4: 45,44
5: 53,56,57
6: 66,64
7:
8: 82,81
9: 92,92,94
KQXS Sóc Trăng 06/05/2020
Giải đặc biệt 864619
Giải nhất 82863
Giải nhì 21302
Giải ba 10855-32054
Giải tư 65680-00144-63249-27035-53243-40111-76269
Giải năm 6234
Giải sáu 5621-5237-7522
Giải bảy 600
Giải tám 22
0: 02,00
1: 19,11
2: 21,22,22
3: 35,34,37
4: 44,49,43
5: 55,54
6: 63,69
7:
8: 80
9:
KQXS Sóc Trăng 29/04/2020
Giải đặc biệt 775118
Giải nhất 01973
Giải nhì 34174
Giải ba 31515-47260
Giải tư 37896-86256-00836-07552-46392-84665-43097
Giải năm 9950
Giải sáu 9222-6060-0451
Giải bảy 627
Giải tám 94
0:
1: 18,15
2: 22,27
3: 36
4:
5: 56,52,50,51
6: 60,65,60
7: 73,74
8:
9: 96,92,97,94
KQXS Sóc Trăng 25/03/2020
Giải đặc biệt 200347
Giải nhất 91091
Giải nhì 35626
Giải ba 34320-45145
Giải tư 57871-59230-54570-20784-73286-78352-86029
Giải năm 3198
Giải sáu 2447-9558-6756
Giải bảy 915
Giải tám 50
0:
1: 15
2: 26,20,29
3: 30
4: 47,45,47
5: 52,58,56,50
6:
7: 71,70
8: 84,86
9: 91,98
KQXS Sóc Trăng 18/03/2020
Giải đặc biệt 455086
Giải nhất 84851
Giải nhì 88989
Giải ba 63113-09865
Giải tư 45029-16218-72442-96633-53106-30686-85640
Giải năm 3967
Giải sáu 0662-0674-3409
Giải bảy 320
Giải tám 67
0: 06,09
1: 13,18
2: 29,20
3: 33
4: 42,40
5: 51
6: 65,67,62,67
7: 74
8: 86,89,86
9:
KQXS Sóc Trăng 11/03/2020
Giải đặc biệt 080617
Giải nhất 72164
Giải nhì 36504
Giải ba 56381-21263
Giải tư 24139-35933-19600-53148-09538-16000-78040
Giải năm 1458
Giải sáu 2516-0393-3653
Giải bảy 142
Giải tám 44
0: 04,00,00
1: 17,16
2:
3: 39,33,38
4: 48,40,42,44
5: 58,53
6: 64,63
7:
8: 81
9: 93
KQXS Sóc Trăng 04/03/2020
Giải đặc biệt 642445
Giải nhất 53718
Giải nhì 42208
Giải ba 97145-97360
Giải tư 63443-68657-50274-11889-38934-96186-65187
Giải năm 6897
Giải sáu 5888-6874-8505
Giải bảy 251
Giải tám 70
0: 08,05
1: 18
2:
3: 34
4: 45,45,43
5: 57,51
6: 60
7: 74,74,70
8: 89,86,87,88
9: 97
KQXS Sóc Trăng 26/02/2020
Giải đặc biệt 115338
Giải nhất 22112
Giải nhì 49605
Giải ba 41504-68456
Giải tư 93792-67249-21687-46364-51847-30546-14903
Giải năm 5654
Giải sáu 7066-1138-5102
Giải bảy 763
Giải tám 32
0: 05,04,03,02
1: 12
2:
3: 38,38,32
4: 49,47,46
5: 56,54
6: 64,66,63
7:
8: 87
9: 92
KQXS Sóc Trăng 19/02/2020
Giải đặc biệt 409161
Giải nhất 56301
Giải nhì 79676
Giải ba 45556-13169
Giải tư 02151-35203-62891-89688-07927-24639-03187
Giải năm 8377
Giải sáu 0296-6349-3852
Giải bảy 306
Giải tám 92
0: 01,03,06
1:
2: 27
3: 39
4: 49
5: 56,51,52
6: 61,69
7: 76,77
8: 88,87
9: 91,96,92
KQXS Sóc Trăng 12/02/2020
Giải đặc biệt 140942
Giải nhất 45161
Giải nhì 12769
Giải ba 83870-90608
Giải tư 54341-76182-03440-27057-22242-01403-17477
Giải năm 1990
Giải sáu 6417-7065-4740
Giải bảy 108
Giải tám 23
0: 08,03,08
1: 17
2: 23
3:
4: 42,41,40,42,40
5: 57
6: 61,69,65
7: 70,77
8: 82
9: 90
KQXS Sóc Trăng 05/02/2020
Giải đặc biệt 360834
Giải nhất 06593
Giải nhì 73100
Giải ba 95737-00567
Giải tư 33501-89613-68512-49367-39770-01447-71795
Giải năm 6926
Giải sáu 2775-4297-0225
Giải bảy 829
Giải tám 50
0: 00,01
1: 13,12
2: 26,25,29
3: 34,37
4: 47
5: 50
6: 67,67
7: 70,75
8:
9: 93,95,97
KQXS Sóc Trăng 29/01/2020
Giải đặc biệt 865547
Giải nhất 51491
Giải nhì 56688
Giải ba 62522-80096
Giải tư 93844-84666-10812-08805-96656-54240-46078
Giải năm 7304
Giải sáu 6628-9450-0747
Giải bảy 443
Giải tám 64
0: 05,04
1: 12
2: 22,28
3:
4: 47,44,40,47,43
5: 56,50
6: 66,64
7: 78
8: 88
9: 91,96

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI KẾT QUẢ 360

Hiện nay chúng tôi có 2 tên miền đó là: ketqua360.com (trang thống kê kết quả) và ketqua360.net (trang blog hỗ trợ gải thích và hướng dẫn). Hệ thống được lập trình hoàn toàn không có ai chốt số hay cho số. Số được lập trình dựa trên một số cầu kèo có sẵn. Chúc anh chị em may mắn !!!