• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Sóc Trăng
  • KQXS Sóc Trăng

Kết quả Đầu
KQXS Sóc Trăng 03/03/2021
Giải đặc biệt 454847
Giải nhất 72330
Giải nhì 42590
Giải ba 26544-70144
Giải tư 86931-79675-09519-85255-58821-60418-11558
Giải năm 2962
Giải sáu 6470-6472-0714
Giải bảy 127
Giải tám 47
0:
1: 19,18,14
2: 21,27
3: 30,31
4: 47,44,44,47
5: 55,58
6: 62
7: 75,70,72
8:
9: 90
KQXS Sóc Trăng 24/02/2021
Giải đặc biệt 062911
Giải nhất 98909
Giải nhì 48184
Giải ba 79690-58224
Giải tư 01664-13912-60227-33314-48324-51502-60146
Giải năm 5684
Giải sáu 7250-2618-1967
Giải bảy 802
Giải tám 38
0: 09,02,02
1: 11,12,14,18
2: 24,27,24
3: 38
4: 46
5: 50
6: 64,67
7:
8: 84,84
9: 90
KQXS Sóc Trăng 17/02/2021
Giải đặc biệt 149211
Giải nhất 68309
Giải nhì 21444
Giải ba 03207-90551
Giải tư 38686-00687-50303-71149-14196-90181-06487
Giải năm 8491
Giải sáu 3341-4267-5194
Giải bảy 549
Giải tám 99
0: 09,07,03
1: 11
2:
3:
4: 44,49,41,49
5: 51
6: 67
7:
8: 86,87,81,87
9: 96,91,94,99
KQXS Sóc Trăng 10/02/2021
Giải đặc biệt 365159
Giải nhất 10719
Giải nhì 80949
Giải ba 07182-67207
Giải tư 39863-21473-98293-63473-78866-13381-62702
Giải năm 0656
Giải sáu 4852-9917-3685
Giải bảy 860
Giải tám 06
0: 07,02,06
1: 19,17
2:
3:
4: 49
5: 59,56,52
6: 63,66,60
7: 73,73
8: 82,81,85
9: 93
KQXS Sóc Trăng 03/02/2021
Giải đặc biệt 673728
Giải nhất 70176
Giải nhì 27803
Giải ba 69441-40905
Giải tư 61136-10818-53510-58658-12851-97080-22842
Giải năm 0098
Giải sáu 9897-2802-5532
Giải bảy 637
Giải tám 31
0: 03,05,02
1: 18,10
2: 28
3: 36,32,37,31
4: 41,42
5: 58,51
6:
7: 76
8: 80
9: 98,97
KQXS Sóc Trăng 27/01/2021
Giải đặc biệt 799366
Giải nhất 30538
Giải nhì 39512
Giải ba 74887-44289
Giải tư 90403-79331-79091-44072-96526-13507-31735
Giải năm 0088
Giải sáu 1103-8362-0689
Giải bảy 470
Giải tám 04
0: 03,07,03,04
1: 12
2: 26
3: 38,31,35
4:
5:
6: 66,62
7: 72,70
8: 87,89,88,89
9: 91
KQXS Sóc Trăng 20/01/2021
Giải đặc biệt 779026
Giải nhất 69708
Giải nhì 39440
Giải ba 59400-18533
Giải tư 12832-33123-81963-50251-36875-65584-71567
Giải năm 3910
Giải sáu 9254-8700-9991
Giải bảy 680
Giải tám 44
0: 08,00,00
1: 10
2: 26,23
3: 33,32
4: 40,44
5: 51,54
6: 63,67
7: 75
8: 84,80
9: 91
KQXS Sóc Trăng 13/01/2021
Giải đặc biệt 180585
Giải nhất 72476
Giải nhì 34112
Giải ba 38633-91246
Giải tư 84432-87560-19685-23941-92071-64314-15793
Giải năm 4847
Giải sáu 6053-8500-8331
Giải bảy 037
Giải tám 38
0: 00
1: 12,14
2:
3: 33,32,31,37,38
4: 46,41,47
5: 53
6: 60
7: 76,71
8: 85,85
9: 93
KQXS Sóc Trăng 06/01/2021
Giải đặc biệt 804803
Giải nhất 76893
Giải nhì 79612
Giải ba 19157-90661
Giải tư 69110-23804-11088-48017-45120-79333-59901
Giải năm 8938
Giải sáu 6928-8129-1804
Giải bảy 087
Giải tám 61
0: 03,04,01,04
1: 12,10,17
2: 20,28,29
3: 33,38
4:
5: 57
6: 61,61
7:
8: 88,87
9: 93
KQXS Sóc Trăng 30/12/2020
Giải đặc biệt 520116
Giải nhất 64952
Giải nhì 98456
Giải ba 63444-64686
Giải tư 77727-36503-88564-94935-45099-41838-19870
Giải năm 3509
Giải sáu 3204-9675-0784
Giải bảy 573
Giải tám 36
0: 03,09,04
1: 16
2: 27
3: 35,38,36
4: 44
5: 52,56
6: 64
7: 70,75,73
8: 86,84
9: 99
KQXS Sóc Trăng 23/12/2020
Giải đặc biệt 406149
Giải nhất 39612
Giải nhì 29903
Giải ba 16119-88081
Giải tư 33973-94271-53487-20281-27891-13436-31190
Giải năm 4521
Giải sáu 4543-2758-1109
Giải bảy 692
Giải tám 18
0: 03,09
1: 12,19,18
2: 21
3: 36
4: 49,43
5: 58
6:
7: 73,71
8: 81,87,81
9: 91,90,92
KQXS Sóc Trăng 16/12/2020
Giải đặc biệt 896536
Giải nhất 41096
Giải nhì 48287
Giải ba 11495-93598
Giải tư 86730-11345-20862-67334-88903-34767-34306
Giải năm 2438
Giải sáu 3105-6907-3291
Giải bảy 677
Giải tám 22
0: 03,06,05,07
1:
2: 22
3: 36,30,34,38
4: 45
5:
6: 62,67
7: 77
8: 87
9: 96,95,98,91
KQXS Sóc Trăng 09/12/2020
Giải đặc biệt 305021
Giải nhất 49212
Giải nhì 91992
Giải ba 38380-40730
Giải tư 02028-08485-51491-32239-21552-87873-30380
Giải năm 3200
Giải sáu 4796-9773-8250
Giải bảy 571
Giải tám 84
0: 00
1: 12
2: 21,28
3: 30,39
4:
5: 52,50
6:
7: 73,73,71
8: 80,85,80,84
9: 92,91,96
KQXS Sóc Trăng 02/12/2020
Giải đặc biệt 771553
Giải nhất 78016
Giải nhì 60311
Giải ba 99592-88290
Giải tư 65224-87691-15612-16262-52006-00631-24988
Giải năm 1919
Giải sáu 1049-5881-2509
Giải bảy 848
Giải tám 71
0: 06,09
1: 16,11,12,19
2: 24
3: 31
4: 49,48
5: 53
6: 62
7: 71
8: 88,81
9: 92,90,91
KQXS Sóc Trăng 25/11/2020
Giải đặc biệt 074117
Giải nhất 75256
Giải nhì 54833
Giải ba 45598-05538
Giải tư 76808-64627-98959-17222-84580-22223-40469
Giải năm 4151
Giải sáu 1695-2243-3559
Giải bảy 737
Giải tám 68
0: 08
1: 17
2: 27,22,23
3: 33,38,37
4: 43
5: 56,59,51,59
6: 69,68
7:
8: 80
9: 98,95
KQXS Sóc Trăng 18/11/2020
Giải đặc biệt 322911
Giải nhất 11116
Giải nhì 21469
Giải ba 50318-41849
Giải tư 34930-34021-56704-60209-33653-68838-48421
Giải năm 6067
Giải sáu 7151-1145-8503
Giải bảy 029
Giải tám 51
0: 04,09,03
1: 11,16,18
2: 21,21,29
3: 30,38
4: 49,45
5: 53,51,51
6: 69,67
7:
8:
9:
KQXS Sóc Trăng 11/11/2020
Giải đặc biệt 760961
Giải nhất 31595
Giải nhì 85696
Giải ba 21913-86057
Giải tư 65295-33395-18984-21785-31825-55410-36580
Giải năm 0307
Giải sáu 1379-0670-6615
Giải bảy 596
Giải tám 71
0: 07
1: 13,10,15
2: 25
3:
4:
5: 57
6: 61
7: 79,70,71
8: 84,85,80
9: 95,96,95,95,96
KQXS Sóc Trăng 04/11/2020
Giải đặc biệt 737157
Giải nhất 71314
Giải nhì 85521
Giải ba 30921-91285
Giải tư 72252-69400-35887-06211-60954-02976-87177
Giải năm 2261
Giải sáu 5136-4824-3150
Giải bảy 768
Giải tám 88
0: 00
1: 14,11
2: 21,21,24
3: 36
4:
5: 57,52,54,50
6: 61,68
7: 76,77
8: 85,87,88
9:
KQXS Sóc Trăng 28/10/2020
Giải đặc biệt 972537
Giải nhất 99536
Giải nhì 61118
Giải ba 00320-45227
Giải tư 03397-75667-45575-32525-50980-84986-01763
Giải năm 1265
Giải sáu 7046-9068-1311
Giải bảy 990
Giải tám 07
0: 07
1: 18,11
2: 20,27,25
3: 37,36
4: 46
5:
6: 67,63,65,68
7: 75
8: 80,86
9: 97,90
KQXS Sóc Trăng 21/10/2020
Giải đặc biệt 710023
Giải nhất 51004
Giải nhì 60397
Giải ba 45647-39070
Giải tư 20183-22307-90285-95657-83948-94197-58142
Giải năm 5189
Giải sáu 7734-2010-7600
Giải bảy 412
Giải tám 03
0: 04,07,00,03
1: 10,12
2: 23
3: 34
4: 47,48,42
5: 57
6:
7: 70
8: 83,85,89
9: 97,97
KQXS Sóc Trăng 14/10/2020
Giải đặc biệt 058054
Giải nhất 08768
Giải nhì 24779
Giải ba 81120-18260
Giải tư 77454-32732-80029-34243-93936-56145-44310
Giải năm 9142
Giải sáu 7748-0963-9327
Giải bảy 142
Giải tám 46
0:
1: 10
2: 20,29,27
3: 32,36
4: 43,45,42,48,42,46
5: 54,54
6: 68,60,63
7: 79
8:
9:
KQXS Sóc Trăng 07/10/2020
Giải đặc biệt 970009
Giải nhất 73433
Giải nhì 27264
Giải ba 68510-78485
Giải tư 93754-35826-32644-99802-45818-92018-53348
Giải năm 8366
Giải sáu 8226-6841-4845
Giải bảy 144
Giải tám 93
0: 09,02
1: 10,18,18
2: 26,26
3: 33
4: 44,48,41,45,44
5: 54
6: 64,66
7:
8: 85
9: 93
KQXS Sóc Trăng 30/09/2020
Giải đặc biệt 203151
Giải nhất 16725
Giải nhì 94901
Giải ba 13737-56245
Giải tư 96041-69113-99748-26698-88359-97426-31248
Giải năm 1735
Giải sáu 1197-1152-9861
Giải bảy 308
Giải tám 19
0: 01,08
1: 13,19
2: 25,26
3: 37,35
4: 45,41,48,48
5: 51,59,52
6: 61
7:
8:
9: 98,97
KQXS Sóc Trăng 23/09/2020
Giải đặc biệt 314952
Giải nhất 07000
Giải nhì 14716
Giải ba 25746-38803
Giải tư 41463-01754-42537-67227-72122-24235-37953
Giải năm 6219
Giải sáu 1155-3554-2347
Giải bảy 591
Giải tám 32
0: 00,03
1: 16,19
2: 27,22
3: 37,35,32
4: 46,47
5: 52,54,53,55,54
6: 63
7:
8:
9: 91
KQXS Sóc Trăng 16/09/2020
Giải đặc biệt 859279
Giải nhất 08779
Giải nhì 98036
Giải ba 36037-44885
Giải tư 10226-37581-72462-39374-39357-93709-68275
Giải năm 1088
Giải sáu 3463-7294-2549
Giải bảy 200
Giải tám 53
0: 09,00
1:
2: 26
3: 36,37
4: 49
5: 57,53
6: 62,63
7: 79,79,74,75
8: 85,81,88
9: 94
KQXS Sóc Trăng 09/09/2020
Giải đặc biệt 564083
Giải nhất 98126
Giải nhì 18808
Giải ba 07329-43603
Giải tư 37014-22371-15885-11088-44625-87269-21959
Giải năm 4953
Giải sáu 3187-4485-1115
Giải bảy 124
Giải tám 85
0: 08,03
1: 14,15
2: 26,29,25,24
3:
4:
5: 59,53
6: 69
7: 71
8: 83,85,88,87,85,85
9:
KQXS Sóc Trăng 02/09/2020
Giải đặc biệt 834579
Giải nhất 01407
Giải nhì 50722
Giải ba 73769-55562
Giải tư 23002-14816-49065-48316-55410-46479-27660
Giải năm 0594
Giải sáu 6882-7586-7260
Giải bảy 744
Giải tám 73
0: 07,02
1: 16,16,10
2: 22
3:
4: 44
5:
6: 69,62,65,60,60
7: 79,79,73
8: 82,86
9: 94
KQXS Sóc Trăng 26/08/2020
Giải đặc biệt 940523
Giải nhất 35810
Giải nhì 98190
Giải ba 60663-28694
Giải tư 92501-19914-14789-24283-24473-08834-20061
Giải năm 6955
Giải sáu 1767-7363-5757
Giải bảy 731
Giải tám 43
0: 01
1: 10,14
2: 23
3: 34,31
4: 43
5: 55,57
6: 63,61,67,63
7: 73
8: 89,83
9: 90,94
KQXS Sóc Trăng 19/08/2020
Giải đặc biệt 966538
Giải nhất 25081
Giải nhì 68408
Giải ba 72646-35071
Giải tư 53057-88073-25051-91737-60896-29159-84416
Giải năm 6007
Giải sáu 0640-8159-2837
Giải bảy 754
Giải tám 39
0: 08,07
1: 16
2:
3: 38,37,37,39
4: 46,40
5: 57,51,59,59,54
6:
7: 71,73
8: 81
9: 96
KQXS Sóc Trăng 12/08/2020
Giải đặc biệt 598621
Giải nhất 77183
Giải nhì 76952
Giải ba 57572-03959
Giải tư 86859-88651-53994-66845-05967-66242-79287
Giải năm 0528
Giải sáu 9010-3425-2843
Giải bảy 298
Giải tám 21
0:
1: 10
2: 21,28,25,21
3:
4: 45,42,43
5: 52,59,59,51
6: 67
7: 72
8: 83,87
9: 94,98
KQXS Sóc Trăng 05/08/2020
Giải đặc biệt 357418
Giải nhất 81480
Giải nhì 95168
Giải ba 89219-04267
Giải tư 94623-72657-77783-31761-14476-22520-04539
Giải năm 3504
Giải sáu 9549-6414-1062
Giải bảy 750
Giải tám 15
0: 04
1: 18,19,14,15
2: 23,20
3: 39
4: 49
5: 57,50
6: 68,67,61,62
7: 76
8: 80,83
9:

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021


Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.