• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Tây Ninh
  • KQXS Tây Ninh

Kết quả Đầu
KQXS Tây Ninh 14/01/2021
Giải đặc biệt 060206
Giải nhất 56349
Giải nhì 72841
Giải ba 13225-65351
Giải tư 31696-89759-59705-85599-80280-00688-55357
Giải năm 4613
Giải sáu 1026-2681-1732
Giải bảy 649
Giải tám 75
0: 06,05
1: 13
2: 25,26
3: 32
4: 49,41,49
5: 51,59,57
6:
7: 75
8: 80,88,81
9: 96,99
KQXS Tây Ninh 31/12/2020
Giải đặc biệt 281831
Giải nhất 49907
Giải nhì 36663
Giải ba 74099-05998
Giải tư 44841-87934-95452-19220-90315-43442-87443
Giải năm 2299
Giải sáu 1161-2788-4295
Giải bảy 415
Giải tám 25
0: 07
1: 15,15
2: 20,25
3: 31,34
4: 41,42,43
5: 52
6: 63,61
7:
8: 88
9: 99,98,99,95
KQXS Tây Ninh 24/12/2020
Giải đặc biệt 870249
Giải nhất 70174
Giải nhì 17328
Giải ba 81201-10322
Giải tư 54970-42792-23951-47459-05427-37859-99474
Giải năm 8844
Giải sáu 9698-8754-0515
Giải bảy 654
Giải tám 21
0: 01
1: 15
2: 28,22,27,21
3:
4: 49,44
5: 51,59,59,54,54
6:
7: 74,70,74
8:
9: 92,98
KQXS Tây Ninh 17/12/2020
Giải đặc biệt 747987
Giải nhất 30601
Giải nhì 85101
Giải ba 17076-48524
Giải tư 08109-64167-81579-14581-32837-49451-94825
Giải năm 5785
Giải sáu 6515-9302-8273
Giải bảy 472
Giải tám 48
0: 01,01,09,02
1: 15
2: 24,25
3: 37
4: 48
5: 51
6: 67
7: 76,79,73,72
8: 87,81,85
9:
KQXS Tây Ninh 10/12/2020
Giải đặc biệt 100435
Giải nhất 56452
Giải nhì 74587
Giải ba 84036-59380
Giải tư 05708-52243-79021-21783-89805-60018-25143
Giải năm 5894
Giải sáu 0808-9434-5630
Giải bảy 902
Giải tám 70
0: 08,05,08,02
1: 18
2: 21
3: 35,36,34,30
4: 43,43
5: 52
6:
7: 70
8: 87,80,83
9: 94
KQXS Tây Ninh 03/12/2020
Giải đặc biệt 546922
Giải nhất 27537
Giải nhì 40995
Giải ba 33251-82463
Giải tư 08429-08343-57300-81618-66523-18123-18242
Giải năm 9984
Giải sáu 3045-9485-3570
Giải bảy 540
Giải tám 91
0: 00
1: 18
2: 22,29,23,23
3: 37
4: 43,42,45,40
5: 51
6: 63
7: 70
8: 84,85
9: 95,91
KQXS Tây Ninh 26/11/2020
Giải đặc biệt 663755
Giải nhất 28825
Giải nhì 45340
Giải ba 35826-25016
Giải tư 32083-63663-35031-49704-41452-12951-74840
Giải năm 9715
Giải sáu 8457-0282-3171
Giải bảy 337
Giải tám 08
0: 04,08
1: 16,15
2: 25,26
3: 31,37
4: 40,40
5: 55,52,51,57
6: 63
7: 71
8: 83,82
9:
KQXS Tây Ninh 19/11/2020
Giải đặc biệt 768436
Giải nhất 64692
Giải nhì 66616
Giải ba 39827-38239
Giải tư 36568-94157-67907-31038-59176-62242-24553
Giải năm 7866
Giải sáu 7872-6831-8017
Giải bảy 812
Giải tám 39
0: 07
1: 16,17,12
2: 27
3: 36,39,38,31,39
4: 42
5: 57,53
6: 68,66
7: 76,72
8:
9: 92
KQXS Tây Ninh 12/11/2020
Giải đặc biệt 268317
Giải nhất 65449
Giải nhì 95955
Giải ba 20391-00064
Giải tư 37662-04634-66602-32538-39033-43814-49936
Giải năm 2302
Giải sáu 1964-2261-3475
Giải bảy 538
Giải tám 93
0: 02,02
1: 17,14
2:
3: 34,38,33,36,38
4: 49
5: 55
6: 64,62,64,61
7: 75
8:
9: 91,93
KQXS Tây Ninh 05/11/2020
Giải đặc biệt 220121
Giải nhất 75324
Giải nhì 12999
Giải ba 78754-13979
Giải tư 90097-86000-56273-73383-74138-28015-92321
Giải năm 8593
Giải sáu 8006-2753-3348
Giải bảy 380
Giải tám 58
0: 00,06
1: 15
2: 21,24,21
3: 38
4: 48
5: 54,53,58
6:
7: 79,73
8: 83,80
9: 99,97,93
KQXS Tây Ninh 29/10/2020
Giải đặc biệt 754859
Giải nhất 25131
Giải nhì 58486
Giải ba 83653-52839
Giải tư 32615-92912-33303-56570-99197-44420-48029
Giải năm 2984
Giải sáu 0999-3363-9416
Giải bảy 225
Giải tám 01
0: 03,01
1: 15,12,16
2: 20,29,25
3: 31,39
4:
5: 59,53
6: 63
7: 70
8: 86,84
9: 97,99
KQXS Tây Ninh 22/10/2020
Giải đặc biệt 702792
Giải nhất 15264
Giải nhì 09991
Giải ba 95994-87902
Giải tư 97063-03902-08699-73453-07033-72551-47074
Giải năm 7582
Giải sáu 2513-7859-7146
Giải bảy 570
Giải tám 73
0: 02,02
1: 13
2:
3: 33
4: 46
5: 53,51,59
6: 64,63
7: 74,70,73
8: 82
9: 92,91,94,99
KQXS Tây Ninh 15/10/2020
Giải đặc biệt 029682
Giải nhất 43751
Giải nhì 17969
Giải ba 76515-19701
Giải tư 53252-35778-22237-33386-24160-73909-21240
Giải năm 8485
Giải sáu 5504-8108-7412
Giải bảy 602
Giải tám 88
0: 01,09,04,08,02
1: 15,12
2:
3: 37
4: 40
5: 51,52
6: 69,60
7: 78
8: 82,86,85,88
9:
KQXS Tây Ninh 08/10/2020
Giải đặc biệt 453006
Giải nhất 44827
Giải nhì 69160
Giải ba 11307-33588
Giải tư 74285-69187-91133-66756-57394-70103-49442
Giải năm 5076
Giải sáu 4314-3304-6799
Giải bảy 706
Giải tám 63
0: 06,07,03,04,06
1: 14
2: 27
3: 33
4: 42
5: 56
6: 60,63
7: 76
8: 88,85,87
9: 94,99
KQXS Tây Ninh 01/10/2020
Giải đặc biệt 000757
Giải nhất 13545
Giải nhì 74580
Giải ba 66233-45338
Giải tư 91615-62511-01490-99860-57238-75496-76617
Giải năm 6876
Giải sáu 7296-1247-6064
Giải bảy 600
Giải tám 96
0: 00
1: 15,11,17
2:
3: 33,38,38
4: 45,47
5: 57
6: 60,64
7: 76
8: 80
9: 90,96,96,96
KQXS Tây Ninh 24/09/2020
Giải đặc biệt 438912
Giải nhất 55687
Giải nhì 97020
Giải ba 43408-21975
Giải tư 28047-43808-17900-82473-08025-35825-51758
Giải năm 1293
Giải sáu 5313-4486-0491
Giải bảy 940
Giải tám 58
0: 08,08,00
1: 12,13
2: 20,25,25
3:
4: 47,40
5: 58,58
6:
7: 75,73
8: 87,86
9: 93,91
KQXS Tây Ninh 17/09/2020
Giải đặc biệt 508433
Giải nhất 33590
Giải nhì 43908
Giải ba 05308-92983
Giải tư 30304-39370-69555-77500-27330-66779-62032
Giải năm 0921
Giải sáu 5060-3829-6906
Giải bảy 116
Giải tám 18
0: 08,08,04,00,06
1: 16,18
2: 21,29
3: 33,30,32
4:
5: 55
6: 60
7: 70,79
8: 83
9: 90
KQXS Tây Ninh 10/09/2020
Giải đặc biệt 635728
Giải nhất 46129
Giải nhì 99077
Giải ba 92130-29038
Giải tư 30883-76860-69349-02546-04295-42057-29254
Giải năm 5114
Giải sáu 6341-6767-9893
Giải bảy 048
Giải tám 08
0: 08
1: 14
2: 28,29
3: 30,38
4: 49,46,41,48
5: 57,54
6: 60,67
7: 77
8: 83
9: 95,93
KQXS Tây Ninh 03/09/2020
Giải đặc biệt 900354
Giải nhất 42061
Giải nhì 69408
Giải ba 36682-62914
Giải tư 78110-32410-65838-96242-14617-84713-55322
Giải năm 7994
Giải sáu 6479-8874-4813
Giải bảy 289
Giải tám 65
0: 08
1: 14,10,10,17,13,13
2: 22
3: 38
4: 42
5: 54
6: 61,65
7: 79,74
8: 82,89
9: 94
KQXS Tây Ninh 27/08/2020
Giải đặc biệt 807743
Giải nhất 71659
Giải nhì 35737
Giải ba 61087-73969
Giải tư 39075-01700-64207-01323-36931-81126-46079
Giải năm 4861
Giải sáu 1199-3504-5741
Giải bảy 717
Giải tám 09
0: 00,07,04,09
1: 17
2: 23,26
3: 37,31
4: 43,41
5: 59
6: 69,61
7: 75,79
8: 87
9: 99
KQXS Tây Ninh 20/08/2020
Giải đặc biệt 430961
Giải nhất 25132
Giải nhì 14941
Giải ba 49943-60971
Giải tư 84552-35419-69317-46251-19333-43698-13561
Giải năm 4738
Giải sáu 7240-4620-5268
Giải bảy 460
Giải tám 04
0: 04
1: 19,17
2: 20
3: 32,33,38
4: 41,43,40
5: 52,51
6: 61,61,68,60
7: 71
8:
9: 98
KQXS Tây Ninh 13/08/2020
Giải đặc biệt 194034
Giải nhất 65034
Giải nhì 28876
Giải ba 14731-17083
Giải tư 06638-18515-07995-71910-34896-16780-86677
Giải năm 6745
Giải sáu 2226-7174-5366
Giải bảy 486
Giải tám 08
0: 08
1: 15,10
2: 26
3: 34,34,31,38
4: 45
5:
6: 66
7: 76,77,74
8: 83,80,86
9: 95,96
KQXS Tây Ninh 06/08/2020
Giải đặc biệt 376637
Giải nhất 81882
Giải nhì 18188
Giải ba 46224-93837
Giải tư 41124-16411-64620-30561-18631-08398-75691
Giải năm 7797
Giải sáu 3276-1459-8104
Giải bảy 127
Giải tám 94
0: 04
1: 11
2: 24,24,20,27
3: 37,37,31
4:
5: 59
6: 61
7: 76
8: 82,88
9: 98,91,97,94
KQXS Tây Ninh 30/07/2020
Giải đặc biệt 964267
Giải nhất 12404
Giải nhì 63338
Giải ba 26827-85826
Giải tư 39172-72987-62737-39379-47760-55782-46610
Giải năm 6622
Giải sáu 8468-4623-0784
Giải bảy 357
Giải tám 30
0: 04
1: 10
2: 27,26,22,23
3: 38,37,30
4:
5: 57
6: 67,60,68
7: 72,79
8: 87,82,84
9:
KQXS Tây Ninh 23/07/2020
Giải đặc biệt 663235
Giải nhất 97224
Giải nhì 43722
Giải ba 16597-81988
Giải tư 31097-32887-84559-03363-86980-15717-36899
Giải năm 0491
Giải sáu 6109-9812-7667
Giải bảy 179
Giải tám 29
0: 09
1: 17,12
2: 24,22,29
3: 35
4:
5: 59
6: 63,67
7: 79
8: 88,87,80
9: 97,97,99,91
KQXS Tây Ninh 16/07/2020
Giải đặc biệt 030555
Giải nhất 47093
Giải nhì 93540
Giải ba 00356-56998
Giải tư 27705-97565-29595-48619-42291-34315-53093
Giải năm 6317
Giải sáu 2602-7218-1225
Giải bảy 780
Giải tám 64
0: 05,02
1: 19,15,17,18
2: 25
3:
4: 40
5: 55,56
6: 65,64
7:
8: 80
9: 93,98,95,91,93
KQXS Tây Ninh 09/07/2020
Giải đặc biệt 980735
Giải nhất 39097
Giải nhì 71707
Giải ba 86731-11374
Giải tư 35538-58315-63156-15637-20149-60744-82549
Giải năm 0080
Giải sáu 6507-6994-7261
Giải bảy 784
Giải tám 10
0: 07,07
1: 15,10
2:
3: 35,31,38,37
4: 49,44,49
5: 56
6: 61
7: 74
8: 80,84
9: 97,94
KQXS Tây Ninh 02/07/2020
Giải đặc biệt 687914
Giải nhất 16973
Giải nhì 21483
Giải ba 09440-21378
Giải tư 38534-90440-23904-15316-04095-43238-87380
Giải năm 3535
Giải sáu 9759-9872-4703
Giải bảy 000
Giải tám 72
0: 04,03,00
1: 14,16
2:
3: 34,38,35
4: 40,40
5: 59
6:
7: 73,78,72,72
8: 83,80
9: 95
KQXS Tây Ninh 25/06/2020
Giải đặc biệt 111679
Giải nhất 34587
Giải nhì 03962
Giải ba 81214-59520
Giải tư 51663-24876-74617-25141-35944-85475-50538
Giải năm 6978
Giải sáu 8480-3560-8781
Giải bảy 083
Giải tám 68
0:
1: 14,17
2: 20
3: 38
4: 41,44
5:
6: 62,63,60,68
7: 79,76,75,78
8: 87,80,81,83
9:
KQXS Tây Ninh 18/06/2020
Giải đặc biệt 700440
Giải nhất 09300
Giải nhì 43924
Giải ba 19675-69070
Giải tư 27520-08560-72387-16340-29069-89102-58021
Giải năm 7358
Giải sáu 1753-2276-2377
Giải bảy 245
Giải tám 26
0: 00,02
1:
2: 24,20,21,26
3:
4: 40,40,45
5: 58,53
6: 60,69
7: 75,70,76,77
8: 87
9:
KQXS Tây Ninh 11/06/2020
Giải đặc biệt 664088
Giải nhất 24873
Giải nhì 46872
Giải ba 02040-35816
Giải tư 69704-43120-52253-84651-22615-83035-78956
Giải năm 5502
Giải sáu 5857-5290-1866
Giải bảy 123
Giải tám 06
0: 04,02,06
1: 16,15
2: 20,23
3: 35
4: 40
5: 53,51,56,57
6: 66
7: 73,72
8: 88
9: 90

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/01/2021
81 12 21 31 56 65 11 13 18

Top Đặc Biệt: 17/01/2021
56

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.