• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Tiền Giang
  • KQXS Tiền Giang

Kết quả Đầu
KQXS Tiền Giang 28/02/2021
Giải đặc biệt 166688
Giải nhất 54480
Giải nhì 22577
Giải ba 64488-52558
Giải tư 38355-15149-23229-36149-08515-77461-29227
Giải năm 5816
Giải sáu 7126-3010-1103
Giải bảy 574
Giải tám 07
0: 03,07
1: 15,16,10
2: 29,27,26
3:
4: 49,49
5: 58,55
6: 61
7: 77,74
8: 88,80,88
9:
KQXS Tiền Giang 21/02/2021
Giải đặc biệt 636679
Giải nhất 80128
Giải nhì 07062
Giải ba 80205-04696
Giải tư 65534-14274-84507-43272-99737-12286-20203
Giải năm 9038
Giải sáu 0855-2809-5987
Giải bảy 495
Giải tám 62
0: 05,07,03,09
1:
2: 28
3: 34,37,38
4:
5: 55
6: 62,62
7: 79,74,72
8: 86,87
9: 96,95
KQXS Tiền Giang 07/02/2021
Giải đặc biệt 938000
Giải nhất 03579
Giải nhì 99430
Giải ba 11551-79294
Giải tư 63536-71867-09017-00163-65738-75656-86360
Giải năm 5619
Giải sáu 4899-4685-3084
Giải bảy 910
Giải tám 76
0: 00
1: 17,19,10
2:
3: 30,36,38
4:
5: 51,56
6: 67,63,60
7: 79,76
8: 85,84
9: 94,99
KQXS Tiền Giang 31/01/2021
Giải đặc biệt 926044
Giải nhất 53081
Giải nhì 89132
Giải ba 44228-01463
Giải tư 33498-08639-74796-68799-14301-64590-86563
Giải năm 5622
Giải sáu 2906-7368-9444
Giải bảy 583
Giải tám 70
0: 01,06
1:
2: 28,22
3: 32,39
4: 44,44
5:
6: 63,63,68
7: 70
8: 81,83
9: 98,96,99,90
KQXS Tiền Giang 24/01/2021
Giải đặc biệt 919015
Giải nhất 30339
Giải nhì 94036
Giải ba 93227-12016
Giải tư 34268-33233-56563-29251-25811-53675-97303
Giải năm 3074
Giải sáu 2439-5320-6076
Giải bảy 760
Giải tám 48
0: 03
1: 15,16,11
2: 27,20
3: 39,36,33,39
4: 48
5: 51
6: 68,63,60
7: 75,74,76
8:
9:
KQXS Tiền Giang 17/01/2021
Giải đặc biệt 468007
Giải nhất 78646
Giải nhì 17074
Giải ba 81013-25109
Giải tư 76932-44016-31386-84419-12864-04408-41985
Giải năm 7280
Giải sáu 9969-3911-4114
Giải bảy 322
Giải tám 16
0: 07,09,08
1: 13,16,19,11,14,16
2: 22
3: 32
4: 46
5:
6: 64,69
7: 74
8: 86,85,80
9:
KQXS Tiền Giang 10/01/2021
Giải đặc biệt 263301
Giải nhất 82472
Giải nhì 58161
Giải ba 08753-94426
Giải tư 39454-55668-47992-89336-02624-32929-93414
Giải năm 5383
Giải sáu 5208-6336-1291
Giải bảy 388
Giải tám 97
0: 01,08
1: 14
2: 26,24,29
3: 36,36
4:
5: 53,54
6: 61,68
7: 72
8: 83,88
9: 92,91,97
KQXS Tiền Giang 03/01/2021
Giải đặc biệt 025197
Giải nhất 30332
Giải nhì 74754
Giải ba 91080-69230
Giải tư 02945-11014-73738-64170-40910-61750-41659
Giải năm 5129
Giải sáu 3721-6645-0810
Giải bảy 794
Giải tám 97
0:
1: 14,10,10
2: 29,21
3: 32,30,38
4: 45,45
5: 54,50,59
6:
7: 70
8: 80
9: 97,94,97
KQXS Tiền Giang 27/12/2020
Giải đặc biệt 055833
Giải nhất 56042
Giải nhì 04944
Giải ba 87098-00043
Giải tư 29107-49925-62444-59327-25868-69403-88248
Giải năm 3568
Giải sáu 0049-2166-3230
Giải bảy 156
Giải tám 57
0: 07,03
1:
2: 25,27
3: 33,30
4: 42,44,43,44,48,49
5: 56,57
6: 68,68,66
7:
8:
9: 98
KQXS Tiền Giang 20/12/2020
Giải đặc biệt 394902
Giải nhất 90612
Giải nhì 47277
Giải ba 96774-01813
Giải tư 09272-28688-56461-68029-16104-70372-26287
Giải năm 9573
Giải sáu 8630-0659-4321
Giải bảy 888
Giải tám 51
0: 02,04
1: 12,13
2: 29,21
3: 30
4:
5: 59,51
6: 61
7: 77,74,72,72,73
8: 88,87,88
9:
KQXS Tiền Giang 13/12/2020
Giải đặc biệt 737529
Giải nhất 25349
Giải nhì 85350
Giải ba 33770-51600
Giải tư 34391-17020-01599-42766-37201-71459-78272
Giải năm 6478
Giải sáu 1986-8238-7278
Giải bảy 054
Giải tám 95
0: 00,01
1:
2: 29,20
3: 38
4: 49
5: 50,59,54
6: 66
7: 70,72,78,78
8: 86
9: 91,99,95
KQXS Tiền Giang 06/12/2020
Giải đặc biệt 865890
Giải nhất 73843
Giải nhì 57105
Giải ba 47690-35390
Giải tư 43741-33277-65960-58498-34342-43850-46413
Giải năm 7325
Giải sáu 6627-0542-1373
Giải bảy 719
Giải tám 85
0: 05
1: 13,19
2: 25,27
3:
4: 43,41,42,42
5: 50
6: 60
7: 77,73
8: 85
9: 90,90,90,98
KQXS Tiền Giang 29/11/2020
Giải đặc biệt 044718
Giải nhất 90093
Giải nhì 02738
Giải ba 22106-41984
Giải tư 28637-95054-32466-88488-78163-03262-11087
Giải năm 4245
Giải sáu 5153-3418-5147
Giải bảy 692
Giải tám 71
0: 06
1: 18,18
2:
3: 38,37
4: 45,47
5: 54,53
6: 66,63,62
7: 71
8: 84,88,87
9: 93,92
KQXS Tiền Giang 22/11/2020
Giải đặc biệt 111772
Giải nhất 63698
Giải nhì 20341
Giải ba 00457-90938
Giải tư 03314-06778-14440-88022-46195-47144-93966
Giải năm 6632
Giải sáu 4961-4526-6766
Giải bảy 050
Giải tám 00
0: 00
1: 14
2: 22,26
3: 38,32
4: 41,40,44
5: 57,50
6: 66,61,66
7: 72,78
8:
9: 98,95
KQXS Tiền Giang 15/11/2020
Giải đặc biệt 992481
Giải nhất 90567
Giải nhì 66012
Giải ba 61176-72314
Giải tư 32228-40923-53305-32788-98014-31178-83377
Giải năm 3710
Giải sáu 9591-8093-9489
Giải bảy 966
Giải tám 11
0: 05
1: 12,14,14,10,11
2: 28,23
3:
4:
5:
6: 67,66
7: 76,78,77
8: 81,88,89
9: 91,93
KQXS Tiền Giang 08/11/2020
Giải đặc biệt 844662
Giải nhất 28084
Giải nhì 72992
Giải ba 76474-97788
Giải tư 58512-82533-92811-70117-76768-21383-88094
Giải năm 6721
Giải sáu 9528-9155-0333
Giải bảy 927
Giải tám 96
0:
1: 12,11,17
2: 21,28,27
3: 33,33
4:
5: 55
6: 62,68
7: 74
8: 84,88,83
9: 92,94,96
KQXS Tiền Giang 01/11/2020
Giải đặc biệt 468650
Giải nhất 88378
Giải nhì 48241
Giải ba 28928-77892
Giải tư 59336-03365-22620-71140-65296-49713-56844
Giải năm 5545
Giải sáu 0127-8158-9247
Giải bảy 748
Giải tám 29
0:
1: 13
2: 28,20,27,29
3: 36
4: 41,40,44,45,47,48
5: 50,58
6: 65
7: 78
8:
9: 92,96
KQXS Tiền Giang 25/10/2020
Giải đặc biệt 658553
Giải nhất 99056
Giải nhì 30459
Giải ba 41885-92792
Giải tư 01660-16196-48321-58272-55989-49088-73327
Giải năm 2082
Giải sáu 5780-1471-4073
Giải bảy 707
Giải tám 36
0: 07
1:
2: 21,27
3: 36
4:
5: 53,56,59
6: 60
7: 72,71,73
8: 85,89,88,82,80
9: 92,96
KQXS Tiền Giang 18/10/2020
Giải đặc biệt 680848
Giải nhất 07871
Giải nhì 85070
Giải ba 58025-00685
Giải tư 91321-95460-39434-18139-61612-75986-06791
Giải năm 7478
Giải sáu 2421-4696-8899
Giải bảy 865
Giải tám 79
0:
1: 12
2: 25,21,21
3: 34,39
4: 48
5:
6: 60,65
7: 71,70,78,79
8: 85,86
9: 91,96,99
KQXS Tiền Giang 11/10/2020
Giải đặc biệt 212249
Giải nhất 37871
Giải nhì 60219
Giải ba 89986-50173
Giải tư 81717-86293-15592-75985-93857-52829-28255
Giải năm 0856
Giải sáu 1385-3300-8918
Giải bảy 336
Giải tám 18
0: 00
1: 19,17,18,18
2: 29
3: 36
4: 49
5: 57,55,56
6:
7: 71,73
8: 86,85,85
9: 93,92
KQXS Tiền Giang 04/10/2020
Giải đặc biệt 395807
Giải nhất 66166
Giải nhì 91428
Giải ba 83881-31332
Giải tư 87522-12063-00082-71206-58833-57471-55440
Giải năm 8502
Giải sáu 8728-9205-1324
Giải bảy 756
Giải tám 06
0: 07,06,02,05,06
1:
2: 28,22,28,24
3: 32,33
4: 40
5: 56
6: 66,63
7: 71
8: 81,82
9:
KQXS Tiền Giang 27/09/2020
Giải đặc biệt 902193
Giải nhất 71534
Giải nhì 78479
Giải ba 84643-82237
Giải tư 15316-50340-72950-37484-45204-98732-40521
Giải năm 8953
Giải sáu 5879-4561-9281
Giải bảy 475
Giải tám 51
0: 04
1: 16
2: 21
3: 34,37,32
4: 43,40
5: 50,53,51
6: 61
7: 79,79,75
8: 84,81
9: 93
KQXS Tiền Giang 20/09/2020
Giải đặc biệt 359693
Giải nhất 29495
Giải nhì 06069
Giải ba 20841-12471
Giải tư 96019-15488-47850-11511-68213-30183-28780
Giải năm 5212
Giải sáu 6725-9395-4702
Giải bảy 795
Giải tám 02
0: 02,02
1: 19,11,13,12
2: 25
3:
4: 41
5: 50
6: 69
7: 71
8: 88,83,80
9: 93,95,95,95
KQXS Tiền Giang 13/09/2020
Giải đặc biệt 080331
Giải nhất 44668
Giải nhì 23594
Giải ba 74980-93853
Giải tư 52311-68662-98849-66056-84727-94575-37818
Giải năm 8204
Giải sáu 7817-7844-0689
Giải bảy 068
Giải tám 20
0: 04
1: 11,18,17
2: 27,20
3: 31
4: 49,44
5: 53,56
6: 68,62,68
7: 75
8: 80,89
9: 94
KQXS Tiền Giang 06/09/2020
Giải đặc biệt 707270
Giải nhất 42177
Giải nhì 35497
Giải ba 08643-90865
Giải tư 77159-22595-16590-11821-20528-02524-11206
Giải năm 8117
Giải sáu 0104-1271-7666
Giải bảy 855
Giải tám 50
0: 06,04
1: 17
2: 21,28,24
3:
4: 43
5: 59,55,50
6: 65,66
7: 70,77,71
8:
9: 97,95,90
KQXS Tiền Giang 30/08/2020
Giải đặc biệt 130708
Giải nhất 97327
Giải nhì 67617
Giải ba 87985-14016
Giải tư 58183-84738-40403-70015-97533-86387-89523
Giải năm 8953
Giải sáu 9382-1942-7510
Giải bảy 532
Giải tám 75
0: 08,03
1: 17,16,15,10
2: 27,23
3: 38,33,32
4: 42
5: 53
6:
7: 75
8: 85,83,87,82
9:
KQXS Tiền Giang 23/08/2020
Giải đặc biệt 791014
Giải nhất 17656
Giải nhì 26683
Giải ba 24328-51358
Giải tư 98660-67405-31322-89913-24496-34659-05561
Giải năm 1221
Giải sáu 8700-5489-0949
Giải bảy 936
Giải tám 07
0: 05,00,07
1: 14,13
2: 28,22,21
3: 36
4: 49
5: 56,58,59
6: 60,61
7:
8: 83,89
9: 96
KQXS Tiền Giang 16/08/2020
Giải đặc biệt 968613
Giải nhất 15173
Giải nhì 28264
Giải ba 32620-26489
Giải tư 62258-40354-49427-51025-09977-61374-74782
Giải năm 9479
Giải sáu 7911-9880-3664
Giải bảy 432
Giải tám 05
0: 05
1: 13,11
2: 20,27,25
3: 32
4:
5: 58,54
6: 64,64
7: 73,77,74,79
8: 89,82,80
9:
KQXS Tiền Giang 09/08/2020
Giải đặc biệt 285519
Giải nhất 26285
Giải nhì 43502
Giải ba 53991-99783
Giải tư 98083-40385-67737-15499-96175-24050-93702
Giải năm 5501
Giải sáu 2298-5454-0215
Giải bảy 144
Giải tám 79
0: 02,02,01
1: 19,15
2:
3: 37
4: 44
5: 50,54
6:
7: 75,79
8: 85,83,83,85
9: 91,99,98
KQXS Tiền Giang 02/08/2020
Giải đặc biệt 891165
Giải nhất 39207
Giải nhì 40061
Giải ba 47419-19375
Giải tư 73605-97326-57576-14609-52612-99191-23390
Giải năm 6765
Giải sáu 2224-1821-0526
Giải bảy 600
Giải tám 62
0: 07,05,09,00
1: 19,12
2: 26,24,21,26
3:
4:
5:
6: 65,61,65,62
7: 75,76
8:
9: 91,90
KQXS Tiền Giang 26/07/2020
Giải đặc biệt 943666
Giải nhất 75096
Giải nhì 23839
Giải ba 19844-81061
Giải tư 41247-81204-32078-40682-86744-75088-86687
Giải năm 2863
Giải sáu 6318-7279-2765
Giải bảy 661
Giải tám 21
0: 04
1: 18
2: 21
3: 39
4: 44,47,44
5:
6: 66,61,63,65,61
7: 78,79
8: 82,88,87
9: 96

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.