• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Trà Vinh
  • KQXS Trà Vinh

Kết quả Đầu
KQXS Trà Vinh 15/01/2021
Giải đặc biệt 295088
Giải nhất 01440
Giải nhì 47614
Giải ba 48021-43255
Giải tư 99186-56436-13968-54128-12763-08189-00807
Giải năm 5696
Giải sáu 3046-3563-9737
Giải bảy 621
Giải tám 61
0: 07
1: 14
2: 21,28,21
3: 36,37
4: 40,46
5: 55
6: 68,63,63,61
7:
8: 88,86,89
9: 96
KQXS Trà Vinh 01/01/2021
Giải đặc biệt 017444
Giải nhất 16504
Giải nhì 10979
Giải ba 52507-33321
Giải tư 36098-52645-83100-22666-13793-48132-27808
Giải năm 0128
Giải sáu 0012-0912-8126
Giải bảy 862
Giải tám 00
0: 04,07,00,08,00
1: 12,12
2: 21,28,26
3: 32
4: 44,45
5:
6: 66,62
7: 79
8:
9: 98,93
KQXS Trà Vinh 25/12/2020
Giải đặc biệt 203884
Giải nhất 86666
Giải nhì 66201
Giải ba 22425-14628
Giải tư 32582-32052-29456-59358-43793-05722-93957
Giải năm 8528
Giải sáu 6254-0164-5095
Giải bảy 429
Giải tám 03
0: 01,03
1:
2: 25,28,22,28,29
3:
4:
5: 52,56,58,57,54
6: 66,64
7:
8: 84,82
9: 93,95
KQXS Trà Vinh 18/12/2020
Giải đặc biệt 052805
Giải nhất 02975
Giải nhì 46868
Giải ba 17483-70446
Giải tư 06042-96880-45286-62128-65589-54164-83526
Giải năm 6806
Giải sáu 1070-3150-3690
Giải bảy 925
Giải tám 58
0: 05,06
1:
2: 28,26,25
3:
4: 46,42
5: 50,58
6: 68,64
7: 75,70
8: 83,80,86,89
9: 90
KQXS Trà Vinh 11/12/2020
Giải đặc biệt 352503
Giải nhất 24149
Giải nhì 23777
Giải ba 93362-68264
Giải tư 68403-36366-85255-43284-29319-99390-18548
Giải năm 4654
Giải sáu 3535-8313-0408
Giải bảy 248
Giải tám 97
0: 03,03,08
1: 19,13
2:
3: 35
4: 49,48,48
5: 55,54
6: 62,64,66
7: 77
8: 84
9: 90,97
KQXS Trà Vinh 04/12/2020
Giải đặc biệt 503261
Giải nhất 02342
Giải nhì 45767
Giải ba 04945-59361
Giải tư 72213-66224-94569-30157-26964-68871-08248
Giải năm 5688
Giải sáu 7441-1705-1426
Giải bảy 221
Giải tám 31
0: 05
1: 13
2: 24,26,21
3: 31
4: 42,45,48,41
5: 57
6: 61,67,61,69,64
7: 71
8: 88
9:
KQXS Trà Vinh 27/11/2020
Giải đặc biệt 084831
Giải nhất 07401
Giải nhì 82324
Giải ba 51250-68525
Giải tư 60773-92706-62454-66745-31097-24306-73756
Giải năm 2301
Giải sáu 4137-3664-4430
Giải bảy 814
Giải tám 45
0: 01,06,06,01
1: 14
2: 24,25
3: 31,37,30
4: 45,45
5: 50,54,56
6: 64
7: 73
8:
9: 97
KQXS Trà Vinh 20/11/2020
Giải đặc biệt 358536
Giải nhất 43401
Giải nhì 42772
Giải ba 10805-02537
Giải tư 30959-13977-93970-29149-71580-53687-78076
Giải năm 1726
Giải sáu 3408-7448-6800
Giải bảy 706
Giải tám 48
0: 01,05,08,00,06
1:
2: 26
3: 36,37
4: 49,48,48
5: 59
6:
7: 72,77,70,76
8: 80,87
9:
KQXS Trà Vinh 13/11/2020
Giải đặc biệt 666115
Giải nhất 90962
Giải nhì 92926
Giải ba 84106-27746
Giải tư 16765-65672-29743-26913-84707-80772-54763
Giải năm 5363
Giải sáu 6483-1175-8095
Giải bảy 084
Giải tám 91
0: 06,07
1: 15,13
2: 26
3:
4: 46,43
5:
6: 62,65,63,63
7: 72,72,75
8: 83,84
9: 95,91
KQXS Trà Vinh 06/11/2020
Giải đặc biệt 844463
Giải nhất 98940
Giải nhì 94049
Giải ba 46732-10518
Giải tư 98102-33664-51896-68627-43604-03326-41764
Giải năm 9182
Giải sáu 6114-4146-0445
Giải bảy 361
Giải tám 97
0: 02,04
1: 18,14
2: 27,26
3: 32
4: 40,49,46,45
5:
6: 63,64,64,61
7:
8: 82
9: 96,97
KQXS Trà Vinh 30/10/2020
Giải đặc biệt 062743
Giải nhất 37910
Giải nhì 99367
Giải ba 30538-17821
Giải tư 90407-36332-85484-74630-79356-30474-83737
Giải năm 3214
Giải sáu 5973-1879-8792
Giải bảy 943
Giải tám 57
0: 07
1: 10,14
2: 21
3: 38,32,30,37
4: 43,43
5: 56,57
6: 67
7: 74,73,79
8: 84
9: 92
KQXS Trà Vinh 23/10/2020
Giải đặc biệt 562446
Giải nhất 37811
Giải nhì 28258
Giải ba 46373-99916
Giải tư 71938-96000-12597-25401-97397-63044-99950
Giải năm 7342
Giải sáu 3366-4819-6698
Giải bảy 791
Giải tám 12
0: 00,01
1: 11,16,19,12
2:
3: 38
4: 46,44,42
5: 58,50
6: 66
7: 73
8:
9: 97,97,98,91
KQXS Trà Vinh 16/10/2020
Giải đặc biệt 830889
Giải nhất 75147
Giải nhì 15317
Giải ba 77883-70081
Giải tư 22135-72864-03525-48741-43804-26009-24201
Giải năm 0075
Giải sáu 6210-9769-4754
Giải bảy 997
Giải tám 57
0: 04,09,01
1: 17,10
2: 25
3: 35
4: 47,41
5: 54,57
6: 64,69
7: 75
8: 89,83,81
9: 97
KQXS Trà Vinh 09/10/2020
Giải đặc biệt 114560
Giải nhất 79825
Giải nhì 61547
Giải ba 56401-19431
Giải tư 05788-93747-29718-92597-07843-91971-29936
Giải năm 0191
Giải sáu 6479-7302-0464
Giải bảy 891
Giải tám 65
0: 01,02
1: 18
2: 25
3: 31,36
4: 47,47,43
5:
6: 60,64,65
7: 71,79
8: 88
9: 97,91,91
KQXS Trà Vinh 02/10/2020
Giải đặc biệt 261621
Giải nhất 20283
Giải nhì 05692
Giải ba 23480-48699
Giải tư 78704-79537-40897-06183-47928-58375-16749
Giải năm 9360
Giải sáu 7983-4135-4628
Giải bảy 498
Giải tám 89
0: 04
1:
2: 21,28,28
3: 37,35
4: 49
5:
6: 60
7: 75
8: 83,80,83,83,89
9: 92,99,97,98
KQXS Trà Vinh 25/09/2020
Giải đặc biệt 711842
Giải nhất 82049
Giải nhì 31890
Giải ba 95421-48542
Giải tư 11114-17348-60639-49181-60540-96568-91267
Giải năm 8367
Giải sáu 9193-0155-0553
Giải bảy 958
Giải tám 59
0:
1: 14
2: 21
3: 39
4: 42,49,42,48,40
5: 55,53,58,59
6: 68,67,67
7:
8: 81
9: 90,93
KQXS Trà Vinh 18/09/2020
Giải đặc biệt 579686
Giải nhất 95819
Giải nhì 99711
Giải ba 61157-66008
Giải tư 69046-63094-03258-47071-37463-08270-98580
Giải năm 5026
Giải sáu 7374-9954-7516
Giải bảy 923
Giải tám 02
0: 08,02
1: 19,11,16
2: 26,23
3:
4: 46
5: 57,58,54
6: 63
7: 71,70,74
8: 86,80
9: 94
KQXS Trà Vinh 11/09/2020
Giải đặc biệt 074903
Giải nhất 97608
Giải nhì 66086
Giải ba 87870-90194
Giải tư 42324-41988-21559-39294-19896-66986-45877
Giải năm 3858
Giải sáu 1233-1294-6264
Giải bảy 833
Giải tám 11
0: 03,08
1: 11
2: 24
3: 33,33
4:
5: 59,58
6: 64
7: 70,77
8: 86,88,86
9: 94,94,96,94
KQXS Trà Vinh 04/09/2020
Giải đặc biệt 645367
Giải nhất 82605
Giải nhì 76259
Giải ba 08874-16276
Giải tư 68309-32131-47146-01276-07776-65947-91284
Giải năm 3388
Giải sáu 5714-0687-5503
Giải bảy 604
Giải tám 28
0: 05,09,03,04
1: 14
2: 28
3: 31
4: 46,47
5: 59
6: 67
7: 74,76,76,76
8: 84,88,87
9:
KQXS Trà Vinh 28/08/2020
Giải đặc biệt 337435
Giải nhất 23126
Giải nhì 12285
Giải ba 02772-35552
Giải tư 17381-40265-88168-28574-22369-96923-49123
Giải năm 4401
Giải sáu 2112-5823-5317
Giải bảy 266
Giải tám 62
0: 01
1: 12,17
2: 26,23,23,23
3: 35
4:
5: 52
6: 65,68,69,66,62
7: 72,74
8: 85,81
9:
KQXS Trà Vinh 21/08/2020
Giải đặc biệt 725890
Giải nhất 99859
Giải nhì 25428
Giải ba 06787-01483
Giải tư 17171-09212-57283-72441-73481-00443-12698
Giải năm 1453
Giải sáu 8571-1595-0295
Giải bảy 448
Giải tám 74
0:
1: 12
2: 28
3:
4: 41,43,48
5: 59,53
6:
7: 71,71,74
8: 87,83,83,81
9: 90,98,95,95
KQXS Trà Vinh 14/08/2020
Giải đặc biệt 253197
Giải nhất 34796
Giải nhì 78524
Giải ba 46723-38137
Giải tư 82537-84290-40802-40210-37473-96119-84812
Giải năm 7896
Giải sáu 5987-2575-4052
Giải bảy 148
Giải tám 87
0: 02
1: 10,19,12
2: 24,23
3: 37,37
4: 48
5: 52
6:
7: 73,75
8: 87,87
9: 97,96,90,96
KQXS Trà Vinh 07/08/2020
Giải đặc biệt 185111
Giải nhất 83675
Giải nhì 97325
Giải ba 90879-06565
Giải tư 04825-42250-84118-16680-32210-63247-65504
Giải năm 5368
Giải sáu 4016-9734-0850
Giải bảy 653
Giải tám 54
0: 04
1: 11,18,10,16
2: 25,25
3: 34
4: 47
5: 50,50,53,54
6: 65,68
7: 75,79
8: 80
9:
KQXS Trà Vinh 31/07/2020
Giải đặc biệt 619717
Giải nhất 52631
Giải nhì 43353
Giải ba 48773-63828
Giải tư 69176-80028-61445-73935-16264-95967-82469
Giải năm 5465
Giải sáu 7974-4224-7582
Giải bảy 331
Giải tám 07
0: 07
1: 17
2: 28,28,24
3: 31,35,31
4: 45
5: 53
6: 64,67,69,65
7: 73,76,74
8: 82
9:
KQXS Trà Vinh 24/07/2020
Giải đặc biệt 848713
Giải nhất 16634
Giải nhì 67177
Giải ba 64836-51555
Giải tư 17022-73454-69644-03525-23360-47607-31944
Giải năm 4588
Giải sáu 0564-5709-6900
Giải bảy 977
Giải tám 34
0: 07,09,00
1: 13
2: 22,25
3: 34,36,34
4: 44,44
5: 55,54
6: 60,64
7: 77,77
8: 88
9:
KQXS Trà Vinh 17/07/2020
Giải đặc biệt 201563
Giải nhất 59309
Giải nhì 83334
Giải ba 32267-77440
Giải tư 42054-36120-00112-06885-45409-93788-70029
Giải năm 2777
Giải sáu 4911-8898-1381
Giải bảy 531
Giải tám 04
0: 09,09,04
1: 12,11
2: 20,29
3: 34,31
4: 40
5: 54
6: 63,67
7: 77
8: 85,88,81
9: 98
KQXS Trà Vinh 10/07/2020
Giải đặc biệt 544551
Giải nhất 87204
Giải nhì 51065
Giải ba 80353-30043
Giải tư 13529-04111-72189-82505-04224-36167-09105
Giải năm 0416
Giải sáu 7443-8197-3926
Giải bảy 620
Giải tám 75
0: 04,05,05
1: 11,16
2: 29,24,26,20
3:
4: 43,43
5: 51,53
6: 65,67
7: 75
8: 89
9: 97
KQXS Trà Vinh 03/07/2020
Giải đặc biệt 580757
Giải nhất 88924
Giải nhì 08744
Giải ba 80759-55898
Giải tư 24163-38057-09574-47125-17456-79327-59812
Giải năm 2188
Giải sáu 5876-8766-9027
Giải bảy 746
Giải tám 88
0:
1: 12
2: 24,25,27,27
3:
4: 44,46
5: 57,59,57,56
6: 63,66
7: 74,76
8: 88,88
9: 98
KQXS Trà Vinh 26/06/2020
Giải đặc biệt 331723
Giải nhất 34534
Giải nhì 70690
Giải ba 07801-92406
Giải tư 66846-84069-23045-36564-06060-12845-45343
Giải năm 3730
Giải sáu 0199-8084-8412
Giải bảy 647
Giải tám 76
0: 01,06
1: 12
2: 23
3: 34,30
4: 46,45,45,43,47
5:
6: 69,64,60
7: 76
8: 84
9: 90,99
KQXS Trà Vinh 19/06/2020
Giải đặc biệt 238179
Giải nhất 12397
Giải nhì 20303
Giải ba 51486-61081
Giải tư 26015-18478-42944-22766-38480-98453-45982
Giải năm 8549
Giải sáu 9231-1432-4719
Giải bảy 243
Giải tám 94
0: 03
1: 15,19
2:
3: 31,32
4: 44,49,43
5: 53
6: 66
7: 79,78
8: 86,81,80,82
9: 97,94
KQXS Trà Vinh 12/06/2020
Giải đặc biệt 169517
Giải nhất 82918
Giải nhì 90996
Giải ba 16110-08880
Giải tư 58744-48065-77748-05735-36575-23745-19059
Giải năm 6277
Giải sáu 8009-3529-7000
Giải bảy 405
Giải tám 96
0: 09,00,05
1: 17,18,10
2: 29
3: 35
4: 44,48,45
5: 59
6: 65
7: 75,77
8: 80
9: 96,96

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 17/01/2021
81 12 21 31 56 65 11 13 18

Top Đặc Biệt: 17/01/2021
56

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.