• Trang chủ
  • Kết quả xổ số Vũng Tàu
  • KQXS Vũng Tàu

Kết quả Đầu
KQXS Vũng Tàu 02/03/2021
Giải đặc biệt 156089
Giải nhất 31954
Giải nhì 55773
Giải ba 46461-25981
Giải tư 88989-52451-71664-95394-52406-60497-45228
Giải năm 6073
Giải sáu 9840-2128-2664
Giải bảy 006
Giải tám 94
0: 06,06
1:
2: 28,28
3:
4: 40
5: 54,51
6: 61,64,64
7: 73,73
8: 89,81,89
9: 94,97,94
KQXS Vũng Tàu 23/02/2021
Giải đặc biệt 099726
Giải nhất 12672
Giải nhì 01596
Giải ba 39736-67566
Giải tư 10604-10268-41577-00275-30526-85147-48991
Giải năm 8281
Giải sáu 6384-0477-1447
Giải bảy 470
Giải tám 49
0: 04
1:
2: 26,26
3: 36
4: 47,47,49
5:
6: 66,68
7: 72,77,75,77,70
8: 81,84
9: 96,91
KQXS Vũng Tàu 16/02/2021
Giải đặc biệt 928409
Giải nhất 69070
Giải nhì 82763
Giải ba 65488-49934
Giải tư 44961-31473-87373-74735-33635-53697-41117
Giải năm 3971
Giải sáu 4062-1440-8895
Giải bảy 653
Giải tám 76
0: 09
1: 17
2:
3: 34,35,35
4: 40
5: 53
6: 63,61,62
7: 70,73,73,71,76
8: 88
9: 97,95
KQXS Vũng Tàu 09/02/2021
Giải đặc biệt 004375
Giải nhất 95970
Giải nhì 63841
Giải ba 49420-90471
Giải tư 07465-76441-32497-24340-13356-85786-43390
Giải năm 9989
Giải sáu 7428-5288-9747
Giải bảy 970
Giải tám 12
0:
1: 12
2: 20,28
3:
4: 41,41,40,47
5: 56
6: 65
7: 75,70,71,70
8: 86,89,88
9: 97,90
KQXS Vũng Tàu 02/02/2021
Giải đặc biệt 454010
Giải nhất 85276
Giải nhì 27087
Giải ba 32205-52791
Giải tư 87495-96484-85300-64295-69077-36697-57546
Giải năm 0423
Giải sáu 9393-3820-7888
Giải bảy 177
Giải tám 32
0: 05,00
1: 10
2: 23,20
3: 32
4: 46
5:
6:
7: 76,77,77
8: 87,84,88
9: 91,95,95,97,93
KQXS Vũng Tàu 26/01/2021
Giải đặc biệt 972164
Giải nhất 07745
Giải nhì 34399
Giải ba 14511-78455
Giải tư 02290-67705-77511-88479-41038-63023-44270
Giải năm 3042
Giải sáu 1651-0902-2399
Giải bảy 597
Giải tám 47
0: 05,02
1: 11,11
2: 23
3: 38
4: 45,42,47
5: 55,51
6: 64
7: 79,70
8:
9: 99,90,99,97
KQXS Vũng Tàu 19/01/2021
Giải đặc biệt 502962
Giải nhất 92041
Giải nhì 74916
Giải ba 09766-15281
Giải tư 91757-85876-50759-77157-70133-92589-61181
Giải năm 0528
Giải sáu 6678-5209-5980
Giải bảy 697
Giải tám 67
0: 09
1: 16
2: 28
3: 33
4: 41
5: 57,59,57
6: 62,66,67
7: 76,78
8: 81,89,81,80
9: 97
KQXS Vũng Tàu 12/01/2021
Giải đặc biệt 187568
Giải nhất 94467
Giải nhì 98337
Giải ba 63853-27531
Giải tư 58383-82217-79804-47281-88327-73955-82130
Giải năm 6234
Giải sáu 4089-0671-3979
Giải bảy 909
Giải tám 57
0: 04,09
1: 17
2: 27
3: 37,31,30,34
4:
5: 53,55,57
6: 68,67
7: 71,79
8: 83,81,89
9:
KQXS Vũng Tàu 29/12/2020
Giải đặc biệt 585231
Giải nhất 39993
Giải nhì 92664
Giải ba 02080-10565
Giải tư 09427-25998-01813-73236-72273-46747-14019
Giải năm 7425
Giải sáu 6852-8217-0979
Giải bảy 993
Giải tám 05
0: 05
1: 13,19,17
2: 27,25
3: 31,36
4: 47
5: 52
6: 64,65
7: 73,79
8: 80
9: 93,98,93
KQXS Vũng Tàu 22/12/2020
Giải đặc biệt 151893
Giải nhất 80247
Giải nhì 18726
Giải ba 95273-19516
Giải tư 81313-73869-63246-13697-79717-50575-97879
Giải năm 0007
Giải sáu 0138-4711-2551
Giải bảy 962
Giải tám 53
0: 07
1: 16,13,17,11
2: 26
3: 38
4: 47,46
5: 51,53
6: 69,62
7: 73,75,79
8:
9: 93,97
KQXS Vũng Tàu 15/12/2020
Giải đặc biệt 462072
Giải nhất 03211
Giải nhì 14132
Giải ba 96311-22165
Giải tư 42557-95162-41568-63713-56563-50726-28959
Giải năm 7098
Giải sáu 8292-9615-9381
Giải bảy 547
Giải tám 95
0:
1: 11,11,13,15
2: 26
3: 32
4: 47
5: 57,59
6: 65,62,68,63
7: 72
8: 81
9: 98,92,95
KQXS Vũng Tàu 08/12/2020
Giải đặc biệt 340509
Giải nhất 60751
Giải nhì 37343
Giải ba 84513-91339
Giải tư 32920-33185-62890-78552-77675-34853-81612
Giải năm 5269
Giải sáu 0695-4437-2582
Giải bảy 322
Giải tám 17
0: 09
1: 13,12,17
2: 20,22
3: 39,37
4: 43
5: 51,52,53
6: 69
7: 75
8: 85,82
9: 90,95
KQXS Vũng Tàu 01/12/2020
Giải đặc biệt 983778
Giải nhất 02141
Giải nhì 76217
Giải ba 32707-52829
Giải tư 60213-24106-26885-25310-16647-88876-37939
Giải năm 3481
Giải sáu 5419-8177-7991
Giải bảy 652
Giải tám 32
0: 07,06
1: 17,13,10,19
2: 29
3: 39,32
4: 41,47
5: 52
6:
7: 78,76,77
8: 85,81
9: 91
KQXS Vũng Tàu 24/11/2020
Giải đặc biệt 390846
Giải nhất 95485
Giải nhì 29846
Giải ba 46384-30205
Giải tư 50640-49608-57248-27807-73211-45254-93071
Giải năm 9297
Giải sáu 0384-4592-1720
Giải bảy 001
Giải tám 10
0: 05,08,07,01
1: 11,10
2: 20
3:
4: 46,46,40,48
5: 54
6:
7: 71
8: 85,84,84
9: 97,92
KQXS Vũng Tàu 17/11/2020
Giải đặc biệt 897810
Giải nhất 35492
Giải nhì 97130
Giải ba 44713-40842
Giải tư 85433-00837-76424-39617-18628-17750-87356
Giải năm 8982
Giải sáu 5026-2306-5349
Giải bảy 187
Giải tám 66
0: 06
1: 10,13,17
2: 24,28,26
3: 30,33,37
4: 42,49
5: 50,56
6: 66
7:
8: 82,87
9: 92
KQXS Vũng Tàu 10/11/2020
Giải đặc biệt 928851
Giải nhất 02999
Giải nhì 92164
Giải ba 57787-58937
Giải tư 76306-36895-73044-97296-87946-51352-26528
Giải năm 8187
Giải sáu 4385-8213-8462
Giải bảy 347
Giải tám 13
0: 06
1: 13,13
2: 28
3: 37
4: 44,46,47
5: 51,52
6: 64,62
7:
8: 87,87,85
9: 99,95,96
KQXS Vũng Tàu 03/11/2020
Giải đặc biệt 843778
Giải nhất 31835
Giải nhì 59815
Giải ba 41598-61869
Giải tư 31841-54051-65059-34860-58921-63623-16764
Giải năm 9320
Giải sáu 5764-4561-0475
Giải bảy 166
Giải tám 40
0:
1: 15
2: 21,23,20
3: 35
4: 41,40
5: 51,59
6: 69,60,64,64,61,66
7: 78,75
8:
9: 98
KQXS Vũng Tàu 27/10/2020
Giải đặc biệt 016853
Giải nhất 78137
Giải nhì 32626
Giải ba 90934-40598
Giải tư 37991-37196-35897-68896-59566-16282-98932
Giải năm 3055
Giải sáu 0848-8993-6380
Giải bảy 476
Giải tám 01
0: 01
1:
2: 26
3: 37,34,32
4: 48
5: 53,55
6: 66
7: 76
8: 82,80
9: 98,91,96,97,96,93
KQXS Vũng Tàu 20/10/2020
Giải đặc biệt 439138
Giải nhất 61293
Giải nhì 93229
Giải ba 02260-27411
Giải tư 43635-91543-70866-77171-89198-10584-48464
Giải năm 3587
Giải sáu 8516-7642-2406
Giải bảy 548
Giải tám 08
0: 06,08
1: 11,16
2: 29
3: 38,35
4: 43,42,48
5:
6: 60,66,64
7: 71
8: 84,87
9: 93,98
KQXS Vũng Tàu 13/10/2020
Giải đặc biệt 024725
Giải nhất 20070
Giải nhì 33113
Giải ba 92555-33564
Giải tư 11665-37048-42342-16625-00681-03734-51024
Giải năm 8266
Giải sáu 3432-0361-5135
Giải bảy 842
Giải tám 07
0: 07
1: 13
2: 25,25,24
3: 34,32,35
4: 48,42,42
5: 55
6: 64,65,66,61
7: 70
8: 81
9:
KQXS Vũng Tàu 06/10/2020
Giải đặc biệt 323397
Giải nhất 26961
Giải nhì 83546
Giải ba 23916-40110
Giải tư 69873-36185-22343-82551-07597-53289-02338
Giải năm 4548
Giải sáu 9172-1537-0612
Giải bảy 467
Giải tám 89
0:
1: 16,10,12
2:
3: 38,37
4: 46,43,48
5: 51
6: 61,67
7: 73,72
8: 85,89,89
9: 97,97
KQXS Vũng Tàu 29/09/2020
Giải đặc biệt 709567
Giải nhất 61050
Giải nhì 02366
Giải ba 69401-94496
Giải tư 34694-09020-04933-48319-07725-45423-25002
Giải năm 4853
Giải sáu 0264-0437-8695
Giải bảy 662
Giải tám 99
0: 01,02
1: 19
2: 20,25,23
3: 33,37
4:
5: 50,53
6: 67,66,64,62
7:
8:
9: 96,94,95,99
KQXS Vũng Tàu 22/09/2020
Giải đặc biệt 737985
Giải nhất 73140
Giải nhì 63304
Giải ba 08823-40042
Giải tư 56916-40817-84394-78300-41900-78153-97474
Giải năm 8356
Giải sáu 1926-8307-3922
Giải bảy 227
Giải tám 89
0: 04,00,00,07
1: 16,17
2: 23,26,22,27
3:
4: 40,42
5: 53,56
6:
7: 74
8: 85,89
9: 94
KQXS Vũng Tàu 15/09/2020
Giải đặc biệt 342825
Giải nhất 95988
Giải nhì 95413
Giải ba 59075-94222
Giải tư 80457-89234-40070-40048-69821-39954-63701
Giải năm 0301
Giải sáu 9659-2496-1030
Giải bảy 195
Giải tám 48
0: 01,01
1: 13
2: 25,22,21
3: 34,30
4: 48,48
5: 57,54,59
6:
7: 75,70
8: 88
9: 96,95
KQXS Vũng Tàu 08/09/2020
Giải đặc biệt 343786
Giải nhất 76072
Giải nhì 97329
Giải ba 00999-57216
Giải tư 99991-80776-13122-03077-19996-64046-95120
Giải năm 8268
Giải sáu 7133-9883-5991
Giải bảy 495
Giải tám 94
0:
1: 16
2: 29,22,20
3: 33
4: 46
5:
6: 68
7: 72,76,77
8: 86,83
9: 99,91,96,91,95,94
KQXS Vũng Tàu 01/09/2020
Giải đặc biệt 398056
Giải nhất 61444
Giải nhì 68497
Giải ba 25634-91588
Giải tư 65032-00582-39382-27876-25247-90080-12034
Giải năm 0976
Giải sáu 5224-9685-0759
Giải bảy 982
Giải tám 40
0:
1:
2: 24
3: 34,32,34
4: 44,47,40
5: 56,59
6:
7: 76,76
8: 88,82,82,80,85,82
9: 97
KQXS Vũng Tàu 25/08/2020
Giải đặc biệt 639850
Giải nhất 42424
Giải nhì 48686
Giải ba 59135-68119
Giải tư 44654-88073-93918-78251-22355-21378-74497
Giải năm 5764
Giải sáu 5836-5052-0005
Giải bảy 172
Giải tám 51
0: 05
1: 19,18
2: 24
3: 35,36
4:
5: 50,54,51,55,52,51
6: 64
7: 73,78,72
8: 86
9: 97
KQXS Vũng Tàu 18/08/2020
Giải đặc biệt 699289
Giải nhất 00662
Giải nhì 67479
Giải ba 77630-66528
Giải tư 41536-60285-01113-92965-95932-68718-02719
Giải năm 3010
Giải sáu 3408-7989-3152
Giải bảy 571
Giải tám 12
0: 08
1: 13,18,19,10,12
2: 28
3: 30,36,32
4:
5: 52
6: 62,65
7: 79,71
8: 89,85,89
9:
KQXS Vũng Tàu 11/08/2020
Giải đặc biệt 527204
Giải nhất 79516
Giải nhì 46442
Giải ba 38706-93774
Giải tư 10210-43027-37174-36571-34261-88937-93054
Giải năm 7346
Giải sáu 6206-5592-6226
Giải bảy 213
Giải tám 11
0: 04,06,06
1: 16,10,13,11
2: 27,26
3: 37
4: 42,46
5: 54
6: 61
7: 74,74,71
8:
9: 92
KQXS Vũng Tàu 04/08/2020
Giải đặc biệt 017584
Giải nhất 02715
Giải nhì 18429
Giải ba 22802-71832
Giải tư 54269-35117-90538-88878-17225-49863-08106
Giải năm 3569
Giải sáu 2003-7792-4335
Giải bảy 222
Giải tám 27
0: 02,06,03
1: 15,17
2: 29,25,22,27
3: 32,38,35
4:
5:
6: 69,63,69
7: 78
8: 84
9: 92
KQXS Vũng Tàu 28/07/2020
Giải đặc biệt 051601
Giải nhất 22609
Giải nhì 73166
Giải ba 59758-81783
Giải tư 43120-83501-17950-71062-36350-47778-82623
Giải năm 3809
Giải sáu 9575-7877-4517
Giải bảy 659
Giải tám 84
0: 01,09,01,09
1: 17
2: 20,23
3:
4:
5: 58,50,50,59
6: 66,62
7: 78,75,77
8: 83,84
9:

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình


BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 07/03/2021
09 10 69 78 87 96 14 70

Top Đặc Biệt: 07/03/2021
69 78 87 96

Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 4h chiều là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.