Tổng hợp VIP các kênh chốt Đặc biệt Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 13/06/2021-CN Chờ...
2 12/06/2021-T7 Chờ...
3 11/06/2021-T6 15348 07,17,29,70,71,92 Không về
4 10/06/2021-T5 92979 Không chốt
5 09/06/2021-T4 81099 Không chốt
6 08/06/2021-T3 82266 Không chốt
7 07/06/2021-T2 26422 Không chốt
8 06/06/2021-CN 73663 Không chốt
9 05/06/2021-T7 10263 Không chốt
10 04/06/2021-T6 60930 Không chốt
11 03/06/2021-T5 62721 Không chốt
12 02/06/2021-T4 51714 Không chốt
13 01/06/2021-T3 57266 Không chốt
14 31/05/2021-T2 18650 05,22,50,77 50 4 về 1
15 30/05/2021-CN 15553 Không chốt
16 29/05/2021-T7 81687 Không chốt
17 28/05/2021-T6 07076 Không chốt
18 27/05/2021-T5 33003 38,83 Không về
19 26/05/2021-T4 64904 Không chốt
20 25/05/2021-T3 82871 Không chốt
21 24/05/2021-T2 19685 Không chốt
22 23/05/2021-CN 13529 Không chốt
23 22/05/2021-T7 94325 Không chốt
24 21/05/2021-T6 75723 Không chốt
25 20/05/2021-T5 55967 Không chốt
26 19/05/2021-T4 83572 Không chốt
27 18/05/2021-T3 10448 Không chốt
28 17/05/2021-T2 67626 Không chốt
29 16/05/2021-CN 32965 Không chốt
30 15/05/2021-T7 59925 Không chốt
31 14/05/2021-T6 81047 Không chốt
Tổng về: 1 / 12 - Tỷ lệ : 8%