• Trang chủ
  • Công cụ lọc đặc biệt Vip - Thống kê đặc biệt đặc biệt ăn chạm
  • KQXS Miền Bắc

Chúng tôi đưa ra các thuật toán tương ứng với các cách bắt cầu đặc biệt cằng 4, càng 3, ăn chạm, ăn tổng. Ghép lại chúng tôi có 2 dàn số ghép vòng. Sau đó tổng hợp lọc ra dàn kết. Đây là công cụ lọc tự động được lập trình hoàn toàn. Không có ai chốt số hay cho số. Sau giờ quay có kết quả mới. Hệ thống tự động phân tích cho ra số sẽ về làm dự đoán cho ngày hôm sau.

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng Ghép Dàn Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 18/05/2021-T3 9,3,7,2,5 4,5,9,0,1,6 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số
2 17/05/2021-T2 67626 1,6,8,4,5 4,2,9,1,5,8 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số
3 16/05/2021-CN 32965 9,6,7,0,1 7,5,3,6 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 6 sau 1 ngày (x1)
4 15/05/2021-T7 59925 6,1,8,4,5 4,1,2,5,8,9 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 65 sau 1 ngày (x1)
5 14/05/2021-T6 81047 6,9,1,2,4 2,9,0,3,5,6 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 65 sau 2 ngày (x3)
6 13/05/2021-T5 68664 1,4,6,0,2 2,9,3,8 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số
7 12/05/2021-T4 49650 5,6,7,9,0 7,5,3,1 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 65 sau 4 ngày (x1)
8 11/05/2021-T3 57470 6,1,8,3,4 1,2,4,3,5,8 Đăng nhập Đăng nhập Xem 0 số Về 64 sau 2 ngày (x2)
9 10/05/2021-T2 54247 1,6,0,2,4 2,9,3,8 5,0,2,7,9,1 0,5,4,9,1 Xem 60 số 4247 (x1) Về 25 sau 5 ngày (x5)
10 09/05/2021-CN 76369 0,7,1,3,4 4,3,1,5,7,9 8,7,0,3,9,1 0,5,1,4,6 Xem 60 số 369 (x1) Về 47 sau 1 ngày (x4)
11 08/05/2021-T7 26493 1,6,8,3,4 1,2,3,4,5,8 1,0,3,8,7,2 0,4,5,9,1 Xem 54 số Về 47 sau 2 ngày (x4)
12 07/05/2021-T6 70447 3,0,1,2,4 0,9,2,3,6 0,9,2,3,4,6 0,5,1,6,2 Xem 58 số 47 (x1) Về 369 sau 2 ngày (x2)
13 06/05/2021-T5 80359 3,7,0,1,4 4,0,1,3,5,7 0,2,3,9,1,5 1,2,6,7,0 Xem 60 số 0359 (x1) Về 493 sau 2 ngày (x1)
14 05/05/2021-T4 83866 9,7,0,2,3 4,5,9,0,1,6 5,1,3,9,0,2 0,5,2,7,4 Xem 56 số Về 9650 sau 7 ngày (x1)
15 04/05/2021-T3 09580 5,6,7,0,1 7,1,3,5 5,3,0,6,9,1 0,5,2,7,4 Xem 60 số Về 6369 sau 5 ngày (x2)
16 03/05/2021-T2 51925 1,2,6,0,4 2,3,8,9,0 0,5,2,7,9,1 0,4,5,9,1 Xem 60 số 1925 (x1) Về 0359 sau 3 ngày (x1)
17 02/05/2021-CN 76578 1,8,3,4,5 1,2,3,4,8,9 0,7,8,3,9,1 4,9,0,5,1 Xem 60 số 78 (x3) Về 47 sau 5 ngày (x5)
18 01/05/2021-T7 05365 1,3,8,0,2 1,3,4,5,6,7 1,0,3,8,7,2 0,4,5,9,1 Xem 54 số Về 578 sau 1 ngày (x1)
19 30/04/2021-T6 96736 2,5,7,0,1 7,1,3,5,6 0,9,2,3,4,5 0,5,1,6,2 Xem 66 số Về 25 sau 3 ngày (x4)
20 29/04/2021-T5 21916 3,7,0,2,4 0,2,3,6,7,9 0,2,3,9,1,5 1,6,0,2,5 Xem 56 số Về 25 sau 4 ngày (x3)
21 28/04/2021-T4 91213 5,0,1,4,7 8,6,0,1,3,4 5,7,9,1,3,0 0,5,2,7,1 Xem 62 số 13 (x1) Về 16 sau 1 ngày (x4)
22 27/04/2021-T3 49333 1,2,5,7,0 5,7,1,3,6 5,0,3,6,9,1 0,5,1,2,4 Xem 56 số 333 (x1) Về 5365 sau 4 ngày (x1)
23 26/04/2021-T2 16252 1,2,0,4,5 9,2,3,8,0 0,5,6,7,8,9 4,9,0,5,1 Xem 62 số Về 5365 sau 5 ngày (x1)
24 25/04/2021-CN 73278 7,0,2,3,4 0,3,4,6,7,9 0,8,3,7,9,1 4,9,0,5,1 Xem 60 số 78 (x3) Về 13 sau 3 ngày (x4)
25 24/04/2021-T7 21177 5,0,4,7,9 8,3,6,0,4,7 1,0,3,8,2,6 0,4,5,9,1 Xem 60 số Về 736 sau 6 ngày (x1)
26 23/04/2021-T6 98860 1,4,3,5,6 1,2,3,4,6,9 0,9,2,3,4,8 0,5,1,6,2 Xem 58 số 60 (x1) Về 333 sau 4 ngày (x1)
27 22/04/2021-T5 56292 6,9,1,2,4 2,3,9,0,5,6 0,3,1,2,5,6 1,6,2,7,0 Xem 58 số 6292 (x1) Về 6252 sau 4 ngày (x3)
28 21/04/2021-T4 84355 3,7,9,0,1 4,0,1,5,7,8 5,9,7,1,2,3 0,5,1,4,6 Xem 56 số 55 (x3) Về 1177 sau 3 ngày (x1)
29 20/04/2021-T3 05475 1,4,2,3,6 1,2,0,3,6,9 5,0,3,9,2,6 0,4,5,9,1 Xem 58 số Về 4355 sau 1 ngày (x2)
30 19/04/2021-T2 81365 6,5,9,2,4 2,6,9,0,3,5 0,9,1,5,7,8 4,9,0,5,1 Xem 62 số 365 (x1) Về 4355 sau 2 ngày (x1)
31 18/04/2021-CN 89500 3,7,9,0,2 1,4,9,0,5,6 8,3,7,9,0,1 4,9,0,5,1 Xem 60 số 9500 (x3) Về 177 sau 6 ngày (x1)
Tổng về chạm: 35/180 -Tổng Về tổng: 18/155 - Tổng ghép: 2215 số
Tổng về 4 càng 12 ngày Ăn 4 càng 5 lần - Tổng về 3 càng 17 ngày ăn 3 càng 8 lần -Trúng đặc biệt 14 ngày Ăn 22 lần (Dàn Kết ăn 4 ngày )
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (22 x 70.000đ) - (2215 x 1.000đ) = -675.000đ

Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 0 số
Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 0 số