Hiện tại chúng tôi đưa ra các thuật toán loto VIP là các kiểu cầu chạy với tần suất 1-14 ngày. Lưu ý: loto VIP sẽ về khung 3 ngày và sử dụng công cụ lọc để biết tần suất hay về của các cặp số. Chúng tôi lập trình hoàn toàn tự động. Sau khi có KQ mới hệ thống tự động phân tích và đưa ra các con số mới. Chúng tôi không mua bán số. Hệ thống Lo Vip không có ai chốt. Riêng kênh chốt số là kênh do người dùng đăng ký => đăng nhập => Tạo kênh chốt số để đua lên top cao thủ chốt số


STT Ngày tháng Giải ĐB Khả năng về Kết quả về Trạng thái Về sau 1 ngày Về sau 2 ngày Về sau 3 ngày Tổng điểm Ăn điểm Lãi Lỗ
1 31/10/2020
Đăng nhập
0 0
2 30/10/2020 57483 Đăng nhập 1 ngày
0 0
3 29/10/2020 33136 Đăng nhập 2 ngày
0 0
4 28/10/2020 07707 Đăng nhập 3 ngày
0 0
5 27/10/2020 45538 02,16,21,23,36,40,44,45 36,45 8 về 2 02,16,16,40 36,45 21,21 8 2 -24.000đ
6 26/10/2020 77946 16,02,10,14,22,31,38,39 1 ngày 31,38 16,16,02,10,38 39,39 24 4 -232.000đ
7 25/10/2020 32436 11,35,01,06,08,23,31,38 06,38 8 về 2 11,01,08,08 11,31,38 11,01,38 8 2 -24.000đ
8 24/10/2020 43128 00,01,04,13,19,23,35,38 1 ngày 38 01,04,13,19 04,13,19,38 24 2 -392.000đ
9 23/10/2020 06125 01,11,13,19,35,61,78,85 61 8 về 1 61,61,61,85 01,11,13,19 8 1 -104.000đ
10 22/10/2020 48879 00,01,09,13,19,21,26,67 00 8 về 1 00,26 09,26 8 1 -104.000đ
11 21/10/2020 07043 21,67,01,02,05,34,35,36 02 8 về 1 35 02,05,05 8 1 -104.000đ
12 20/10/2020 90157 21,34,01,05,35,36,40,52 01,36 8 về 2 35,40,40 05,05,40 8 2 -24.000đ
13 19/10/2020 18225 33,05,06,11,13,21,36,40 1 ngày 36 11 06,40,40 24 2 -392.000đ
14 18/10/2020 62319 12,06,11,33,38,42,57,68 12,42 8 về 2 57 11,57 8 2 -24.000đ
15 17/10/2020 99469 01,04,11,13,29,34,35,41 01,11,13,29,35 8 về 5 13 04,34,35 01 8 5 216.000đ
16 16/10/2020 14408 13,71,04,11,12,23,30,40 04,04,40 8 về 3 13,11 13,12 04,23 8 3 56.000đ
17 15/10/2020 62428 21,41,01,11,13,28,30,38 13,28 8 về 2 21,21,41,01 21,01,11,13,38,38 13 8 2 -24.000đ
18 14/10/2020 77616 21,28,01,08,14,19,34,38 14,19,38 8 về 3 28,34,34 21,21,01,08,08,14 21,01,14,38,38 8 3 56.000đ
19 13/10/2020 46266 06,01,09,21,29,39,40,41 1 ngày 09 29,40 01,21,21,40,41 24 2 -392.000đ
20 12/10/2020 25618 06,09,12,21,23,39,48,52 12 8 về 1 23 09 12,12 8 1 -104.000đ
21 11/10/2020 82094 00,02,11,19,21,33,35,40 00,11,11,35 8 về 4 33,35,40 02,35 19,35 8 4 136.000đ
22 10/10/2020 52248 28,93,03,06,09,18,19,21 93,03,19,19 8 về 4 09,18 28,03,18 8 4 136.000đ
23 09/10/2020 60541 02,13,28,35,57,61,64,80 02,13 8 về 2 02,57 35 28,35 8 2 -24.000đ
24 08/10/2020 09726 01,07,09,13,48,55,64,80 01 8 về 1 01,01,09,13 01,48,48 09 8 1 -104.000đ
25 07/10/2020 19665 03,17,29,34,38,53,55,61 03,38,53 8 về 3 38,38,53 03,29 8 3 56.000đ
26 06/10/2020 34965 03,83,21,28,37,43,48,52 83,48 8 về 2 03 21,37 21 8 2 -24.000đ
27 05/10/2020 20823 61,03,08,11,13,30,42,45 13,42,45,45 8 về 4 03,30 30 8 4 136.000đ
28 04/10/2020 80489 93,00,08,11,22,30,34,35 30 8 về 1 22 93,35 93,30 8 1 -104.000đ
29 03/10/2020 49797 93,08,11,52,57,59,61,80 52,80 8 về 2 52,59,80 93,57,57 8 2 -24.000đ
30 02/10/2020 99600 88,00,01,03,12,13,29,35 00,01 8 về 2 88,12,13 13,29 8 2 -24.000đ
31 01/10/2020 03418 14,87,01,13,29,34,43,46 01,29,34,34 8 về 4 01 13,43 8 4 136.000đ
Tổng về: 54 / 216 về (tỷ lệ 25%) - Sau 1 ngày 51/216 - 2 ngày 64/216- 3 ngày 55/216
Ví dụ: 1 điểm = 23.000đ - Tổng về: 54*80.000đ - 216*23.000đ = -648.000đ / Sau 1 ngày = -888.000đ / Sau 2 ngày = 152.000đ / Sau 3 ngày = -568.000đ
Áp dụng công thức 1-2-4 (ngày thứ 3 tham khảo) đến khi nào về thì dừng - Tổng = -1.320.000đ