Công cụ soi cầu đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 21/01/2021-T5 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số
2 20/01/2021-T4 60545 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 1 ngày
3 19/01/2021-T3 23677 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 2 ngày
4 18/01/2021-T2 92549 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 3 ngày
5 17/01/2021-CN 55095 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 9 số 4 ngày
6 16/01/2021-T7 12046 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 5 ngày Về 45 sau 4 lần quay
7 15/01/2021-T6 68285 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 6 ngày Về 095 sau 2 lần quay
8 14/01/2021-T5 51338 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 7 ngày Về 677 sau 5 lần quay
9 13/01/2021-T4 02769 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 8 ngày Về 677 sau 6 lần quay
Về 285 sau 2 lần quay
Về 095 sau 4 lần quay
10 12/01/2021-T3 16592 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 9 ngày Về 677 sau 7 lần quay
11 11/01/2021-T2 05507 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 07 Về 285 sau 4 lần quay
12 10/01/2021-CN 48146 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 1 ngày Về 285 sau 5 lần quay
Về 095 sau 7 lần quay
13 09/01/2021-T7 82064 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 2 ngày
14 08/01/2021-T6 00726 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 0726 Về 2064 sau 1 lần quay
15 07/01/2021-T5 09854 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 9 số 1 ngày Về 92 sau 5 lần quay
16 06/01/2021-T4 90402 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 2 ngày Về 2064 sau 3 lần quay
Về 2769 sau 7 lần quay
17 05/01/2021-T3 19376 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 3 ngày Về 07 sau 6 lần quay
Về 54 sau 2 lần quay
18 04/01/2021-T2 42988 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 4 ngày Về 0726 sau 4 lần quay
19 03/01/2021-CN 43132 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 5 ngày Về 88 sau 1 lần quay
20 02/01/2021-T7 20681 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 0681 Về 88 sau 2 lần quay
21 01/01/2021-T6 78885 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 1 ngày Về 0726 sau 7 lần quay
22 31/12/2020-T5 42050 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 2 ngày Về 88 sau 4 lần quay
23 30/12/2020-T4 57905 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 3 ngày Về 02 sau 7 lần quay
24 29/12/2020-T3 63111 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 4 ngày
25 28/12/2020-T2 07690 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 5 ngày Về 111 sau 1 lần quay
26 27/12/2020-CN 85971 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 6 ngày
27 26/12/2020-T7 80287 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 7 ngày
28 25/12/2020-T6 36287 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 8 ngày Về 2050 sau 6 lần quay
29 24/12/2020-T5 79993 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 9 số 9 ngày
30 23/12/2020-T4 80188 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 10 ngày
31 22/12/2020-T3 81613 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 11 ngày Về 0287 sau 4 lần quay
Về 0188 sau 1 lần quay
Về 6287 sau 3 lần quay
32 21/12/2020-T2 27693 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 7693 Về 0188 sau 2 lần quay
Về 7690 sau 7 lần quay
33 20/12/2020-CN 45188 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 1 ngày Về 613 sau 2 lần quay
34 19/12/2020-T7 20370 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 70 Về 0287 sau 7 lần quay
Về 0188 sau 4 lần quay
Về 6287 sau 6 lần quay
Về 7693 sau 2 lần quay
35 18/12/2020-T6 27054 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 7054
36 17/12/2020-T5 12950 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 1 ngày Về 0188 sau 6 lần quay
37 16/12/2020-T4 16363 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 2 ngày Về 0188 sau 7 lần quay
38 15/12/2020-T3 61681 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 3 ngày Về 188 sau 5 lần quay
39 14/12/2020-T2 45776 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 4 ngày
40 13/12/2020-CN 08528 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 28 Về 681 sau 2 lần quay
Về 188 sau 7 lần quay
41 12/12/2020-T7 09945 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 1 ngày Về 28 sau 1 lần quay
Về 63 sau 4 lần quay
42 11/12/2020-T6 46551 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 2 ngày
43 10/12/2020-T5 24835 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 35 Về 681 sau 5 lần quay
44 09/12/2020-T4 92041 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 1 ngày
45 08/12/2020-T3 06320 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 2 ngày Về 28 sau 5 lần quay
46 07/12/2020-T2 09929 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 3 ngày Về 776 sau 7 lần quay
47 06/12/2020-CN 50553 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 4 ngày
48 05/12/2020-T7 59405 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 05
49 04/12/2020-T6 95549 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 49 Về 2041 sau 5 lần quay
50 03/12/2020-T5 29911 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 1 ngày Về 20 sau 5 lần quay
51 02/12/2020-T4 52117 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 49 số 2 ngày Về 05 sau 3 lần quay
Về 49 sau 2 lần quay
Về 53 sau 4 lần quay
52 01/12/2020-T3 74507 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 3 ngày
53 30/11/2020-T2 05104 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 104 Về 05 sau 5 lần quay
Về 49 sau 4 lần quay
54 29/11/2020-CN 83669 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 669 Về 104 sau 1 lần quay
55 28/11/2020-T7 10764 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 1 ngày Về 669 sau 1 lần quay
56 27/11/2020-T6 23126 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 36 số 126 Về 669 sau 2 lần quay
57 26/11/2020-T5 23071 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 1 ngày
58 25/11/2020-T4 72036 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 25 số 2 ngày Về 0764 sau 3 lần quay
59 24/11/2020-T3 52664 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 4 số 3 ngày
60 23/11/2020-T2 00843 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 4 ngày Về 126 sau 4 lần quay
61 22/11/2020-CN 61596 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 16 số 5 ngày Về 071 sau 4 lần quay
Tổng về 4 càng 32 ngày Ăn 4 càng 4 lần - Tổng về 3 càng 31 ngày ăn 3 càng 7 lần -Trúng đặc biệt 13 ngày
Kết quả nuôi tuần : Về 41 ngày - Xịt 17 ngày

Công cụ soi cầu đặc biệt là công cụ được chúng tôi cập trình cầu và đưa ra thống kê tỷ lệ ăn. Bảng này đang chạy thử nghiệm trong tháng 11/2020