• Trang chủ
  • Công cụ lọc dàn đặc biệt nuôi tuần VIP
  • KQXS Miền Bắc

Công cụ lọc dàn đặc biệt nuôi Vip là công cụ giúp bạn lọc đc dàn đặc biệt nuôi tuần. Chúng tôi đưa ra các thuật toán tương ứng với các cách bắt cầu đặc biệt cằng 4, càng 3, ăn chạm, ăn tổng. Ghép lại chúng tôi có 2 dàn số ghép vòng. Sau đó tổng hợp lọc ra dàn kết. Đây là công cụ lọc tự động được lập trình hoàn toàn. Không có ai chốt số hay cho số .Sau giờ quay có kết quả mới. Hệ thống tự động phân tích cho ra số sẽ về làm dự đoán cho ngày hôm sau. Dưới cùng là dàn tổng hợp dùng để lót nếu nuôi không về

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Chạm Tổng Dàn ĐB nuôi Trúng đặc biệt Kết quả nuôi tuần
1 14/04/2021 1,2,0,5 9,3,8,0 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số
2 13/04/2021 29405 3,7,0,1 4,0,1,5 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 1 ngày
3 12/04/2021 86039 7,0,1,2 0,3,4,6 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 2 ngày
4 11/04/2021 29013 7,0,1,2 0,3,4,6 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 3 ngày
5 10/04/2021 85313 1,2,7,5 5,1,7,2 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 4 ngày Về 5 sau 3 ngày
6 09/04/2021 52070 7,1,0,3 3,0,4,5 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 5 ngày Về 13 sau 1 ngày
Về 13 sau 2 ngày
Về 05 sau 4 ngày
7 08/04/2021 63904 7,0,1,3 4,0,1,5 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 6 ngày Về 70 sau 1 ngày
Về 05 sau 5 ngày
8 07/04/2021 97675 1,7,0,3 3,0,2,4 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 7 ngày Về 13 sau 3 ngày
Về 13 sau 4 ngày
Về 70 sau 2 ngày
Về 04 sau 1 ngày
9 06/04/2021 94659 6,5,2,9 2,9,0,3 6,8,0,2,5,9 0,1,5,6 Nuôi 15 số 8 ngày Về 05 sau 7 ngày
10 05/04/2021 06800 1,0,2,5 9,2,3,0 8,5,0,3,4,7 4,9,0,5 Nuôi 13 số 00 Về 904 sau 3 ngày
11 04/04/2021 16278 1,4,3,6 1,2,3,6 0,1,9,2,5,8 4,9,0,5 Nuôi 15 số 1 ngày Về 4659 sau 2 ngày
12 03/04/2021 44110 1,6,7,0 3,0,2,4 0,6,8,1,2,3 0,5,4,9 Nuôi 14 số 2 ngày Về 313 sau 7 ngày
13 02/04/2021 01795 7,6,0,3 4,0,1,2 2,7,1,3,5,6 0,5,1,6 Nuôi 10 số 3 ngày
14 01/04/2021 50393 1,2,0,5 9,0,2,3 8,5,0,3,4,7 1,6,0,5 Nuôi 14 số 4 ngày Về 278 sau 3 ngày
15 31/03/2021 06996 6,5,2,8 0,2,3,5 8,2,6,9,0,1 1,6,4,9 Nuôi 14 số 5 ngày
16 30/03/2021 49255 6,5,2,8 0,2,3,5 8,9,6,0,1,2 1,6,4,9 Nuôi 14 số 6 ngày
17 29/03/2021 03000 1,4,6,7 3,7,2,4 6,8,0,1,2,3 4,9,1,6 Nuôi 17 số 7 ngày
18 28/03/2021 31295 1,4,2,3 1,0,2,3 0,5,8,1,2,3 4,9,0,1 Nuôi 13 số 8 ngày Về 3000 sau 1 ngày
19 27/03/2021 54601 5,0,7,9 8,3,0,4 5,3,9,4,6,8 0,5,4,9 Nuôi 13 số 9 ngày Về 55 sau 3 ngày
Về 95 sau 1 ngày
Về 95 sau 6 ngày
Về 96 sau 4 ngày
20 26/03/2021 72042 6,5,2,8 9,2,3,5 8,9,6,0,1,2 0,5,1,6 Nuôi 14 số 10 ngày Về 6996 sau 5 ngày
21 25/03/2021 44219 1,0,2,3 1,0,3,6 0,5,8,1,2,6 1,6,0,5 Nuôi 15 số 11 ngày Về 3000 sau 4 ngày
22 24/03/2021 66438 7,0,1,3 0,1,2,4 1,2,7,4,5,6 1,6,4,9 Nuôi 14 số 12 ngày Về 042 sau 2 ngày
23 23/03/2021 85639 5,0,9,7 8,3,0,4 5,3,9,4,6,8 4,9,1,6 Nuôi 14 số 13 ngày Về 438 sau 1 ngày
24 22/03/2021 54315 1,6,7,0 2,3,7,4 6,4,8,0,2,3 4,9,1,6 Nuôi 15 số 14 ngày Về 6438 sau 2 ngày
25 21/03/2021 68140 1,0,2,3 1,0,2,3 0,5,8,1,2,6 4,9,0,5 Nuôi 11 số 15 ngày
26 20/03/2021 97438 5,9,0,7 8,9,0,3 5,3,6,9,1,8 0,5,4,9 Nuôi 15 số 16 ngày Về 19 sau 5 ngày
27 19/03/2021 55324 5,9,0,7 8,9,0,3 5,3,6,9,1,8 0,5,4,9 Nuôi 15 số 17 ngày Về 19 sau 6 ngày
28 18/03/2021 37733 1,2,4,5 5,1,2,6 7,8,1,6,9,0 0,5,1,6 Nuôi 14 số 18 ngày Về 4219 sau 7 ngày
29 17/03/2021 72152 1,3,8,0 1,3,4,5 3,1,2,0,6,9 1,6,4,9 Nuôi 14 số 19 ngày Về 33 sau 1 ngày
30 16/03/2021 60054 5,9,0,6 8,9,3,6 5,3,6,9,1,8 1,4,6,9 Nuôi 18 số 20 ngày Về 315 sau 6 ngày
31 15/03/2021 61924 1,2,0,4 0,2,8,9 5,8,3,0,7,1 4,9,1,6 Nuôi 13 số 21 ngày Về 15 sau 7 ngày
Về 33 sau 3 ngày
Về 38 sau 5 ngày
Tổng về chạm: 31/180 -Tổng Về tổng: 16/124 - Tổng nuôi: 324 số
Tổng về 4 càng 13 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 14 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 1 ngày
Kết quả nuôi: Về 22 ngày - Xịt 5 ngày

Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 0 số

Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 0 số