• Trang chủ
  • Công cụ lọc dàn đặc biệt nuôi tuần VIP
  • KQXS Miền Bắc

Công cụ lọc dàn đặc biệt nuôi Vip là công cụ giúp bạn lọc đc dàn đặc biệt nuôi tuần. Chúng tôi đưa ra các thuật toán tương ứng với các cách bắt cầu đặc biệt cằng 4, càng 3, ăn chạm, ăn tổng. Ghép lại chúng tôi có 2 dàn số ghép vòng. Sau đó tổng hợp lọc ra dàn kết. Đây là công cụ lọc tự động được lập trình hoàn toàn. Không có ai chốt số hay cho số .Sau giờ quay có kết quả mới. Hệ thống tự động phân tích cho ra số sẽ về làm dự đoán cho ngày hôm sau. Dưới cùng là dàn tổng hợp dùng để lót nếu nuôi không về

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Chạm Tổng Dàn ĐB nuôi Trúng đặc biệt Kết quả nuôi tuần
1 21/01/2021 3,0,1,2 1,3,0,5 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số
2 20/01/2021 60545 2,0,3,4 0,4,5,1 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 1 ngày
3 19/01/2021 23677 0,2,1,5 0,6,4,2 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 2 ngày
4 18/01/2021 92549 7,0,2,3 0,4,1,3 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 3 ngày
5 17/01/2021 55095 5,2,8,3 4,5,0,1 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 4 ngày Về 5 sau 3 ngày
6 16/01/2021 12046 0,9,1,2 6,0,4,2 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 5 ngày
7 15/01/2021 68285 6,7,2,9 7,8,0,3 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 6 ngày Về 77 sau 4 ngày
8 14/01/2021 51338 0,2,5,4 0,8,9,1 Đăng nhập Đăng nhập Nuôi 0 số 7 ngày Về 49 sau 4 ngày
9 13/01/2021 02769 6,7,9,2 6,7,8,0 0,1,2,4,5,6 2,7,3,8 Nuôi 13 số 8 ngày
10 12/01/2021 16592 3,2,1,4 1,5,2,6 8,7,1,6,9,2 2,7,1,4 Nuôi 12 số 592 Về 3677 sau 7 ngày
11 11/01/2021 05507 2,5,3,4 4,7,0,2 3,6,8,1,7,9 2,7,0,1 Nuôi 14 số 1 ngày Về 38 sau 3 ngày
12 10/01/2021 48146 2,5,3,4 4,7,0,2 3,6,8,1,7,9 0,5,1,6 Nuôi 14 số 2 ngày Về 2769 sau 3 ngày
13 09/01/2021 82064 0,9,2,3 5,7,9,1 6,1,9,0,2,5 0,5,3,8 Nuôi 13 số 3 ngày Về 2769 sau 4 ngày
14 08/01/2021 00726 3,6,0,1 1,3,9,0 1,3,0,2,7,8 0,3,5,8 Nuôi 17 số 4 ngày
15 07/01/2021 09854 7,0,1,2 0,6,2,5 4,1,3,0,7,9 3,8,0,5 Nuôi 15 số 5 ngày
16 06/01/2021 90402 1,9,0,2 6,0,2,4 8,1,3,5,2,7 2,7,3,8 Nuôi 13 số 6 ngày
17 05/01/2021 19376 6,9,0,2 5,9,1,4 9,5,8,1,2,3 2,4,7,9 Nuôi 14 số 7 ngày
18 04/01/2021 42988 0,5,2,4 8,0,1,2 4,3,5,0,1,7 2,7,4,9 Nuôi 14 số 8 ngày Về 854 sau 3 ngày
19 03/01/2021 43132 3,6,0,1 1,3,9,0 1,0,3,2,6,7 0,1,2,5 Nuôi 11 số 3132 Về 02 sau 3 ngày
20 02/01/2021 20681 1,2,9,5 0,5,6,2 8,1,3,5,2,7 0,5,1,3 Nuôi 15 số 1 ngày Về 32 sau 1 ngày
21 01/01/2021 78885 0,5,2,4 1,8,0,2 4,3,5,0,1,7 0,3,5,8 Nuôi 15 số 2 ngày
22 31/12/2020 42050 0,5,2,4 1,8,0,2 4,5,3,0,6,8 3,8,2,7 Nuôi 14 số 3 ngày Về 885 sau 1 ngày
23 30/12/2020 57905 2,7,0,1 0,6,2,5 4,1,3,7,8,9 2,7,3,4 Nuôi 14 số 4 ngày
24 29/12/2020 63111 6,7,0,1 9,3,0,1 6,0,3,1,2,7 2,7,1,4 Nuôi 14 số 111
25 28/12/2020 07690 0,9,2,3 5,7,9,1 1,6,2,4,5,9 2,4,7,9 Nuôi 11 số 1 ngày Về 3111 sau 1 ngày
26 27/12/2020 85971 0,2,4,5 1,8,0,2 4,5,3,6,0,8 0,5,1,2 Nuôi 13 số 2 ngày Về 2050 sau 4 ngày
27 26/12/2020 80287 0,2,4,5 1,8,0,2 4,5,3,6,0,8 0,5,1,6 Nuôi 14 số 3 ngày Về 2050 sau 5 ngày
28 25/12/2020 36287 7,2,0,1 0,6,5 4,9,1,2,3,6 3,8,0,1 Nuôi 14 số 4 ngày
29 24/12/2020 79993 6,9,0,2 5,1,4,6 8,2,5,1,4,9 3,8,2,7 Nuôi 15 số 5 ngày Về 111 sau 5 ngày
30 23/12/2020 80188 7,1,2,3 0,3,4,5 1,2,0,8,3,4 2,7,3,8 Nuôi 14 số 6 ngày Về 11 sau 6 ngày
31 22/12/2020 81613 7,2,0,5 0,6,4,5 4,9,1,2,3,6 2,7,1,3 Nuôi 14 số 7 ngày Về 11 sau 7 ngày
Về 93 sau 2 ngày
Tổng về chạm: 31/180 -Tổng Về tổng: 17/124 - Tổng nuôi: 317 số
Tổng về 4 càng 17 ngày Ăn 4 càng 1 lần - Tổng về 3 càng 14 ngày ăn 3 càng 3 lần -Trúng đặc biệt 3 ngày
Kết quả nuôi: Về 17 ngày - Xịt 9 ngày

Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 0 số

Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 0 số