Công cụ test và ghép càng dàn đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt
1 21/01/2021-T5 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số
2 20/01/2021-T4 60545 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 45
3 19/01/2021-T3 23677 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
4 18/01/2021-T2 92549 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
5 17/01/2021-CN 55095 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 095
6 16/01/2021-T7 12046 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2046
7 15/01/2021-T6 68285 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
8 14/01/2021-T5 51338 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 38
9 13/01/2021-T4 02769 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2769
10 12/01/2021-T3 16592 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
11 11/01/2021-T2 05507 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 07
12 10/01/2021-CN 48146 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 146
13 09/01/2021-T7 82064 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2064
14 08/01/2021-T6 00726 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
15 07/01/2021-T5 09854 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 54
16 06/01/2021-T4 90402 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 02
17 05/01/2021-T3 19376 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 76
18 04/01/2021-T2 42988 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
19 03/01/2021-CN 43132 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 132
20 02/01/2021-T7 20681 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
21 01/01/2021-T6 78885 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
22 31/12/2020-T5 42050 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
23 30/12/2020-T4 57905 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4 ngày
24 29/12/2020-T3 63111 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 111
25 28/12/2020-T2 07690 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7690
26 27/12/2020-CN 85971 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
27 26/12/2020-T7 80287 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
28 25/12/2020-T6 36287 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
29 24/12/2020-T5 79993 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4 ngày
30 23/12/2020-T4 80188 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 5 ngày
31 22/12/2020-T3 81613 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 613
32 21/12/2020-T2 27693 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
33 20/12/2020-CN 45188 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
34 19/12/2020-T7 20370 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 70
35 18/12/2020-T6 27054 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7054
36 17/12/2020-T5 12950 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
37 16/12/2020-T4 16363 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 63
38 15/12/2020-T3 61681 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
39 14/12/2020-T2 45776 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 776
40 13/12/2020-CN 08528 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
41 12/12/2020-T7 09945 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 45
42 11/12/2020-T6 46551 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
43 10/12/2020-T5 24835 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 35
44 09/12/2020-T4 92041 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2041
45 08/12/2020-T3 06320 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 20
46 07/12/2020-T2 09929 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 29
47 06/12/2020-CN 50553 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 53
48 05/12/2020-T7 59405 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
49 04/12/2020-T6 95549 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
50 03/12/2020-T5 29911 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 11
51 02/12/2020-T4 52117 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2117
52 01/12/2020-T3 74507 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 07
53 30/11/2020-T2 05104 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 104
54 29/11/2020-CN 83669 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 669
55 28/11/2020-T7 10764 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0764
56 27/11/2020-T6 23126 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
57 26/11/2020-T5 23071 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
58 25/11/2020-T4 72036 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2036
59 24/11/2020-T3 52664 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2664
60 23/11/2020-T2 00843 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
61 22/11/2020-CN 61596 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 96
Tổng về 4 càng 32 ngày Ăn 4 càng 10 lần - Tổng về 3 càng 31 ngày ăn 3 càng 18 lần -Trúng đặc biệt 34 ngày
Kết quả nuôi: Về 59 ngày - Xịt 0 ngày

Công cụ kiểm tra (test) dàn đặc biệt là công cụ giúp bạn kiểm tra được dàn của bạn về những ngày nào, ngoài ra còn giúp bạn ghép càng 4 càng 3 nhanh nhất. Trên là bộ càng 3,4 và dàn 64s được fix sẵn để các bạn tham khảo. Bạn có thể chỉnh sửa theo dàn của bạn

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.


TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc
1 Lấy Tiền Nhà Cái
Chốt 5 về 4 - 80% - 23 ngày
Chốt 3 tuần trước
2 Theo dõi 3 ngày nhé
Chốt 4 về 2 - 50% - 14 ngày
Chốt 4 tuần trước
3 Để ý thường về đầu đuôi
Chốt 8 về 4 - 50% - 14 ngày
Chốt 4 tuần trước
4 Độc Thủ Loto Ngọc Anh
Chốt 21 về 10 - 47% - 61 ngày
Chốt 15 giờ trước
5 Độc Thủ Loto Miền Bắc
Chốt 17 về 8 - 47% - 49 ngày
Chốt 3 ngày trước
6 Dung Nguyên - Cao Thủ Chốt
Chốt 30 về 13 - 43% - 46 ngày
Chốt 2 ngày trước
7 Hien Meo
Chốt 47 về 20 - 42% - 36 ngày
Chốt 10 giờ trước
8 Biden
Chốt 12 về 5 - 41% - 11 ngày
Chốt 1 tuần trước
9 Kênh Anh Đức
Chốt 10 về 4 - 40% - 22 ngày
Chốt 3 ngày trước
10 Anh Huy TV
Chốt 22 về 9 - 40% - 39 ngày
Chốt 15 giờ trước