Công cụ test và ghép càng dàn đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt
1 14/04/2021-T4 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số
2 13/04/2021-T3 29405 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
3 12/04/2021-T2 86039 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
4 11/04/2021-CN 29013 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 013
5 10/04/2021-T7 85313 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 13
6 09/04/2021-T6 52070 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2070
7 08/04/2021-T5 63904 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 04
8 07/04/2021-T4 97675 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
9 06/04/2021-T3 94659 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4659
10 05/04/2021-T2 06800 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 00
11 04/04/2021-CN 16278 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
12 03/04/2021-T7 44110 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4110
13 02/04/2021-T6 01795 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 795
14 01/04/2021-T5 50393 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
15 31/03/2021-T4 06996 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 96
16 30/03/2021-T3 49255 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 255
17 29/03/2021-T2 03000 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 000
18 28/03/2021-CN 31295 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 295
19 27/03/2021-T7 54601 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4601
20 26/03/2021-T6 72042 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2042
21 25/03/2021-T5 44219 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
22 24/03/2021-T4 66438 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 38
23 23/03/2021-T3 85639 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
24 22/03/2021-T2 54315 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
25 21/03/2021-CN 68140 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
26 20/03/2021-T7 97438 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 38
27 19/03/2021-T6 55324 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
28 18/03/2021-T5 37733 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7733
29 17/03/2021-T4 72152 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
30 16/03/2021-T3 60054 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0054
31 15/03/2021-T2 61924 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
32 14/03/2021-CN 45587 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
33 13/03/2021-T7 95112 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
34 12/03/2021-T6 85439 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4 ngày
35 11/03/2021-T5 47526 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 5 ngày
36 10/03/2021-T4 61639 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6 ngày
37 09/03/2021-T3 97736 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7736
38 08/03/2021-T2 20859 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 59
39 07/03/2021-CN 38433 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 33
40 06/03/2021-T7 61918 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 18
41 05/03/2021-T6 66992 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
42 04/03/2021-T5 96100 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6100
43 03/03/2021-T4 63410 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 10
44 02/03/2021-T3 87462 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
45 01/03/2021-T2 91577 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
46 28/02/2021-CN 30398 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 98
47 27/02/2021-T7 26313 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 13
48 26/02/2021-T6 55600 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 600
49 25/02/2021-T5 35855 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 55
50 24/02/2021-T4 93315 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
51 23/02/2021-T3 17110 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7110
52 22/02/2021-T2 77708 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7708
53 21/02/2021-CN 57607 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7607
54 20/02/2021-T7 70030 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0030
55 19/02/2021-T6 11103 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 103
56 18/02/2021-T5 81910 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 10
57 17/02/2021-T4 05177 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
58 16/02/2021-T3 11503 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 03
59 15/02/2021-T2 56286 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6286
60 14/02/2021-CN 56286 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6286
61 13/02/2021-T7 56286 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6286
Tổng về 4 càng 33 ngày Ăn 4 càng 16 lần - Tổng về 3 càng 33 ngày ăn 3 càng 23 lần -Trúng đặc biệt 38 ngày
Kết quả nuôi: Về 57 ngày - Xịt 0 ngày

Công cụ kiểm tra (test) dàn đặc biệt là công cụ giúp bạn kiểm tra được dàn của bạn về những ngày nào, ngoài ra còn giúp bạn ghép càng 4 càng 3 nhanh nhất. Trên là bộ càng 3,4 và dàn 64s được fix sẵn để các bạn tham khảo. Bạn có thể chỉnh sửa theo dàn của bạn

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.


TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc
1 Anh Huy TV
Chốt 4 về 4 - 100% - 48 ngày
Chốt 2 ngày trước
2 Kênh Anh Đức
Chốt 8 về 5 - 62% - 34 ngày
Chốt 2 ngày trước
3 Soi Cầu Tâm Đức
Chốt 4 về 2 - 50% - 47 ngày
Chốt 2 ngày trước
4 Soi cầu nhà cái win2888
Chốt 6 về 3 - 50% - 24 ngày
Chốt 2 ngày trước
5 Chơi loto vui
Chốt 2 về 1 - 50% - 34 ngày
Chốt 3 tuần trước
6 TAM THỦ VÍP
Chốt 15 về 7 - 46% - 12 ngày
Chốt 6 ngày trước
7 BẠCH THỦ VÍP
Chốt 5 về 2 - 40% - 13 ngày
Chốt 6 ngày trước