Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 14/04/2021-T4 Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 13/04/2021-T3 29405 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 12/04/2021-T2 86039 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 11/04/2021-CN 29013 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 10/04/2021-T7 85313 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 09/04/2021-T6 52070 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 08/04/2021-T5 63904 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 07/04/2021-T4 97675 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 06/04/2021-T3 94659 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 05/04/2021-T2 06800 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 04/04/2021-CN 16278 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 03/04/2021-T7 44110 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 02/04/2021-T6 01795 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 01/04/2021-T5 50393 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 31/03/2021-T4 06996 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 30/03/2021-T3 49255 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 29/03/2021-T2 03000 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 28/03/2021-CN 31295 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 27/03/2021-T7 54601 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 26/03/2021-T6 72042 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 25/03/2021-T5 44219 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 24/03/2021-T4 66438 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 23/03/2021-T3 85639 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 22/03/2021-T2 54315 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 21/03/2021-CN 68140 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 20/03/2021-T7 97438 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 19/03/2021-T6 55324 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 18/03/2021-T5 37733 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 17/03/2021-T4 72152 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 16/03/2021-T3 60054 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 15/03/2021-T2 61924 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 14/03/2021-CN 45587 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 13/03/2021-T7 95112 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 12/03/2021-T6 85439 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 11/03/2021-T5 47526 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 10/03/2021-T4 61639 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 09/03/2021-T3 97736 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 08/03/2021-T2 20859 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 07/03/2021-CN 38433 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 06/03/2021-T7 61918 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 05/03/2021-T6 66992 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 04/03/2021-T5 96100 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 03/03/2021-T4 63410 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 02/03/2021-T3 87462 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 01/03/2021-T2 91577 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 28/02/2021-CN 30398 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 27/02/2021-T7 26313 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 26/02/2021-T6 55600 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 25/02/2021-T5 35855 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 24/02/2021-T4 93315 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 23/02/2021-T3 17110 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 22/02/2021-T2 77708 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 21/02/2021-CN 57607 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 20/02/2021-T7 70030 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 19/02/2021-T6 11103 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 18/02/2021-T5 81910 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 17/02/2021-T4 05177 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 16/02/2021-T3 11503 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 15/02/2021-T2 56286 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 14/02/2021-CN 56286 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 13/02/2021-T7 56286 60 ngày 60 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

https://ketqua360.com/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=