Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 21/01/2021-T5 Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 20/01/2021-T4 60545 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 19/01/2021-T3 23677 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 18/01/2021-T2 92549 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 17/01/2021-CN 55095 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 16/01/2021-T7 12046 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 15/01/2021-T6 68285 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 14/01/2021-T5 51338 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 13/01/2021-T4 02769 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 12/01/2021-T3 16592 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 11/01/2021-T2 05507 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 10/01/2021-CN 48146 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 09/01/2021-T7 82064 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 08/01/2021-T6 00726 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 07/01/2021-T5 09854 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 06/01/2021-T4 90402 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 05/01/2021-T3 19376 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 04/01/2021-T2 42988 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 03/01/2021-CN 43132 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 02/01/2021-T7 20681 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 01/01/2021-T6 78885 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 31/12/2020-T5 42050 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 30/12/2020-T4 57905 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 29/12/2020-T3 63111 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 28/12/2020-T2 07690 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 27/12/2020-CN 85971 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 26/12/2020-T7 80287 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 25/12/2020-T6 36287 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 24/12/2020-T5 79993 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 23/12/2020-T4 80188 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 22/12/2020-T3 81613 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 21/12/2020-T2 27693 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 20/12/2020-CN 45188 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 19/12/2020-T7 20370 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 18/12/2020-T6 27054 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 17/12/2020-T5 12950 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 16/12/2020-T4 16363 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 15/12/2020-T3 61681 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 14/12/2020-T2 45776 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 13/12/2020-CN 08528 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 12/12/2020-T7 09945 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 11/12/2020-T6 46551 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 10/12/2020-T5 24835 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 09/12/2020-T4 92041 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 08/12/2020-T3 06320 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 07/12/2020-T2 09929 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 06/12/2020-CN 50553 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 05/12/2020-T7 59405 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 04/12/2020-T6 95549 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 03/12/2020-T5 29911 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 02/12/2020-T4 52117 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 01/12/2020-T3 74507 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 30/11/2020-T2 05104 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 29/11/2020-CN 83669 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 28/11/2020-T7 10764 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 27/11/2020-T6 23126 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 26/11/2020-T5 23071 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 25/11/2020-T4 72036 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 24/11/2020-T3 52664 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 23/11/2020-T2 00843 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 22/11/2020-CN 61596 60 ngày 60 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

https://ketqua360.com/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=