Thống kê nhanh KQXS Miền bắc

Thống kê Loto KQXS Miền Bắc 40 lần quay gần nhất
Loto về nhiều Cặp Loto về nhiều Loto về ít (gan)Cặp Loto về ít (gan)
41-17 lần
56-17 lần
20-16 lần
90-16 lần
88-15 lần
11-14 lần
18-14 lần
31-14 lần
35-14 lần
42-14 lần
51-14 lần
76-14 lần
89-14 lần
14-13 lần
16-13 lần
14-41 (30 lần)
24-42 (27 lần)
56-65 (27 lần)
11-66 (26 lần)
16-61 (26 lần)
35-53 (25 lần)
67-76 (25 lần)
79-97 (25 lần)
02-20 (24 lần)
33-88 (24 lần)
18-81 (23 lần)
04-40 (22 lần)
09-90 (22 lần)
15-51 (21 lần)
89-98 (21 lần)
30-3 lần
55-3 lần
72-3 lần
01-4 lần
85-4 lần
13-5 lần
29-5 lần
48-5 lần
08-6 lần
09-6 lần
23-6 lần
57-6 lần
00-7 lần
07-7 lần
15-7 lần
00-55 (10 lần)
27-72 (11 lần)
58-85 (11 lần)
03-30 (13 lần)
29-92 (13 lần)
48-84 (13 lần)
57-75 (13 lần)
01-10 (14 lần)
34-43 (14 lần)
17-71 (15 lần)
46-64 (15 lần)
22-77 (16 lần)
23-32 (16 lần)
36-63 (16 lần)
39-93 (16 lần)
40 số Lô 3 số về nhiều nhất 40 lần quay gần nhất
331(5 lần) - 442(5 lần) - 182(4 lần) - 276(4 lần) - 547(4 lần) - 556(4 lần) - 620(4 lần) - 661(4 lần) - 941(4 lần) - 035(3 lần) - 038(3 lần) - 049(3 lần) - 053(3 lần) - 114(3 lần) - 179(3 lần) - 189(3 lần) - 221(3 lần) - 278(3 lần) - 280(3 lần) - 290(3 lần) - 297(3 lần) - 311(3 lần) - 365(3 lần) - 369(3 lần) - 388(3 lần) - 435(3 lần) - 450(3 lần) - 488(3 lần) - 504(3 lần) - 524(3 lần) - 528(3 lần) - 637(3 lần) - 641(3 lần) - 666(3 lần) - 674(3 lần) - 688(3 lần) - 710(3 lần) - 716(3 lần) - 820(3 lần) - 836(3 lần) -
100 số Lô 3 số về nhiều nhất 365 lần quay gần nhất
073(19 lần) - 038(18 lần) - 221(17 lần) - 389(17 lần) - 632(17 lần) - 318(16 lần) - 407(16 lần) - 556(15 lần) - 647(15 lần) - 683(15 lần) - 711(15 lần) - 840(15 lần) - 861(15 lần) - 972(15 lần) - 983(15 lần) - 132(14 lần) - 187(14 lần) - 208(14 lần) - 224(14 lần) - 226(14 lần) - 248(14 lần) - 262(14 lần) - 316(14 lần) - 351(14 lần) - 367(14 lần) - 375(14 lần) - 379(14 lần) - 430(14 lần) - 435(14 lần) - 508(14 lần) - 547(14 lần) - 581(14 lần) - 716(14 lần) - 720(14 lần) - 736(14 lần) - 746(14 lần) - 832(14 lần) - 883(14 lần) - 904(14 lần) - 908(14 lần) - 000(13 lần) - 005(13 lần) - 024(13 lần) - 142(13 lần) - 179(13 lần) - 186(13 lần) - 195(13 lần) - 260(13 lần) - 331(13 lần) - 352(13 lần) - 361(13 lần) - 370(13 lần) - 406(13 lần) - 408(13 lần) - 419(13 lần) - 426(13 lần) - 442(13 lần) - 452(13 lần) - 468(13 lần) - 484(13 lần) - 503(13 lần) - 559(13 lần) - 573(13 lần) - 605(13 lần) - 742(13 lần) - 782(13 lần) - 826(13 lần) - 848(13 lần) - 853(13 lần) - 876(13 lần) - 948(13 lần) - 962(13 lần) - 969(13 lần) - 973(13 lần) - 011(12 lần) - 013(12 lần) - 018(12 lần) - 062(12 lần) - 076(12 lần) - 143(12 lần) - 174(12 lần) - 189(12 lần) - 202(12 lần) - 236(12 lần) - 261(12 lần) - 267(12 lần) - 278(12 lần) - 283(12 lần) - 294(12 lần) - 346(12 lần) - 391(12 lần) - 431(12 lần) - 443(12 lần) - 444(12 lần) - 483(12 lần) - 488(12 lần) - 493(12 lần) - 534(12 lần) - 540(12 lần) - 553(12 lần) -
Thống kê đặc biệt KQXS Miền Bắc 365 lần quay gần nhất
ĐB về nhiều Cặp ĐB về nhiều ĐB về ít (gan)Cặp ĐB về ít (gan)
61-9 lần
67-7 lần
70-7 lần
76-7 lần
79-7 lần
88-7 lần
15-6 lần
20-6 lần
32-6 lần
34-6 lần
36-6 lần
44-6 lần
57-6 lần
04-5 lần
19-5 lần
67-76 (14 lần)
16-61 (12 lần)
33-88 (11 lần)
57-75 (11 lần)
02-20 (10 lần)
15-51 (10 lần)
23-32 (10 lần)
56-65 (10 lần)
79-97 (10 lần)
04-40 (9 lần)
34-43 (9 lần)
37-73 (9 lần)
58-85 (9 lần)
18-81 (8 lần)
22-77 (8 lần)
07-0 lần
35-0 lần
82-0 lần
90-0 lần
12-1 lần
55-1 lần
92-1 lần
01-2 lần
08-2 lần
17-2 lần
27-2 lần
28-2 lần
29-2 lần
38-2 lần
42-2 lần
28-82 (2 lần)
09-90 (3 lần)
29-92 (3 lần)
35-53 (3 lần)
27-72 (4 lần)
69-96 (4 lần)
00-55 (5 lần)
01-10 (5 lần)
05-50 (5 lần)
17-71 (5 lần)
24-42 (5 lần)
38-83 (5 lần)
08-80 (6 lần)
12-21 (6 lần)
14-41 (6 lần)
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra - 365 ngày quay gần nhất
92 - 342 ngày
55 - 304 ngày
96 - 291 ngày
63 - 268 ngày
81 - 265 ngày
83 - 236 ngày
08 - 231 ngày
97 - 225 ngày
42 - 216 ngày
15 - 209 ngày
72 - 202 ngày
28 - 196 ngày
93 - 195 ngày
87 - 191 ngày
30 - 190 ngày
51 - 179 ngày
02 - 168 ngày
68 - 167 ngày
65 - 161 ngày
14 - 156 ngày
22 - 155 ngày
54 - 134 ngày
05 - 129 ngày
50 - 119 ngày
49 - 110 ngày
62 - 108 ngày
91 - 106 ngày
12 - 104 ngày
59 - 102 ngày
69 - 101 ngày

Thống kê Kênh mới chốt

STT Tên KênhThống kê
1 3 càng
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 6 tháng trước
2 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 63 ngày
Chốt 1 year ago
3 Loto bất Bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 39 ngày
Chốt 1 year ago
4 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 1 year ago
5 Quochien
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 1 year ago

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 28/02/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay