Thống kê nhanh KQXS Miền bắc

Thống kê Loto KQXS Miền Bắc 40 lần quay gần nhất
Loto về nhiều Cặp Loto về nhiều Loto về ít (gan)Cặp Loto về ít (gan)
22-21 lần
52-20 lần
25-18 lần
69-18 lần
82-18 lần
89-18 lần
90-18 lần
92-18 lần
30-17 lần
61-17 lần
77-17 lần
95-17 lần
10-16 lần
57-16 lần
62-16 lần
22-77 (38 lần)
25-52 (38 lần)
69-96 (31 lần)
89-98 (31 lần)
28-82 (29 lần)
03-30 (27 lần)
09-90 (27 lần)
16-61 (27 lần)
26-62 (27 lần)
57-75 (27 lần)
59-95 (27 lần)
18-81 (26 lần)
45-54 (26 lần)
01-10 (25 lần)
29-92 (25 lần)
55-4 lần
07-5 lần
13-5 lần
14-5 lần
08-6 lần
23-6 lần
31-6 lần
38-6 lần
42-6 lần
83-6 lần
84-6 lần
87-6 lần
88-6 lần
04-7 lần
27-7 lần
13-31 (11 lần)
38-83 (12 lần)
78-87 (13 lần)
07-70 (15 lần)
14-41 (15 lần)
27-72 (15 lần)
48-84 (15 lần)
15-51 (16 lần)
24-42 (16 lần)
44-99 (16 lần)
34-43 (17 lần)
46-64 (17 lần)
47-74 (17 lần)
58-85 (17 lần)
00-55 (18 lần)
40 số Lô 3 số về nhiều nhất 40 lần quay gần nhất
322(6 lần) - 395(5 lần) - 525(5 lần) - 106(4 lần) - 326(4 lần) - 369(4 lần) - 382(4 lần) - 390(4 lần) - 452(4 lần) - 467(4 lần) - 554(4 lần) - 610(4 lần) - 652(4 lần) - 671(4 lần) - 046(3 lần) - 095(3 lần) - 100(3 lần) - 125(3 lần) - 165(3 lần) - 183(3 lần) - 241(3 lần) - 245(3 lần) - 277(3 lần) - 280(3 lần) - 282(3 lần) - 292(3 lần) - 300(3 lần) - 317(3 lần) - 320(3 lần) - 321(3 lần) - 356(3 lần) - 366(3 lần) - 396(3 lần) - 419(3 lần) - 422(3 lần) - 441(3 lần) - 468(3 lần) - 470(3 lần) - 493(3 lần) - 543(3 lần) -
100 số Lô 3 số về nhiều nhất 365 lần quay gần nhất
073(18 lần) - 389(17 lần) - 840(17 lần) - 179(16 lần) - 369(16 lần) - 407(16 lần) - 711(16 lần) - 983(16 lần) - 059(15 lần) - 190(15 lần) - 221(15 lần) - 379(15 lần) - 391(15 lần) - 452(15 lần) - 508(15 lần) - 573(15 lần) - 633(15 lần) - 661(15 lần) - 867(15 lần) - 005(14 lần) - 038(14 lần) - 132(14 lần) - 186(14 lần) - 262(14 lần) - 316(14 lần) - 318(14 lần) - 341(14 lần) - 356(14 lần) - 367(14 lần) - 419(14 lần) - 426(14 lần) - 442(14 lần) - 554(14 lần) - 720(14 lần) - 779(14 lần) - 781(14 lần) - 832(14 lần) - 848(14 lần) - 861(14 lần) - 869(14 lần) - 943(14 lần) - 969(14 lần) - 000(13 lần) - 018(13 lần) - 035(13 lần) - 079(13 lần) - 089(13 lần) - 124(13 lần) - 130(13 lần) - 165(13 lần) - 183(13 lần) - 212(13 lần) - 278(13 lần) - 299(13 lần) - 322(13 lần) - 346(13 lần) - 360(13 lần) - 361(13 lần) - 380(13 lần) - 382(13 lần) - 393(13 lần) - 428(13 lần) - 493(13 lần) - 503(13 lần) - 547(13 lần) - 549(13 lần) - 572(13 lần) - 592(13 lần) - 652(13 lần) - 662(13 lần) - 683(13 lần) - 736(13 lần) - 775(13 lần) - 782(13 lần) - 804(13 lần) - 871(13 lần) - 876(13 lần) - 883(13 lần) - 898(13 lần) - 906(13 lần) - 937(13 lần) - 948(13 lần) - 010(12 lần) - 024(12 lần) - 030(12 lần) - 041(12 lần) - 044(12 lần) - 092(12 lần) - 100(12 lần) - 125(12 lần) - 174(12 lần) - 196(12 lần) - 224(12 lần) - 236(12 lần) - 243(12 lần) - 252(12 lần) - 292(12 lần) - 294(12 lần) - 296(12 lần) - 300(12 lần) -
Thống kê đặc biệt KQXS Miền Bắc 365 lần quay gần nhất
ĐB về nhiều Cặp ĐB về nhiều ĐB về ít (gan)Cặp ĐB về ít (gan)
61-10 lần
67-8 lần
36-7 lần
66-7 lần
79-7 lần
88-7 lần
32-6 lần
34-6 lần
52-6 lần
57-6 lần
69-6 lần
70-6 lần
80-6 lần
00-5 lần
09-5 lần
16-61 (13 lần)
67-76 (13 lần)
33-88 (12 lần)
25-52 (11 lần)
23-32 (10 lần)
11-66 (9 lần)
15-51 (9 lần)
22-77 (9 lần)
37-73 (9 lần)
47-74 (9 lần)
57-75 (9 lần)
69-96 (9 lần)
79-97 (9 lần)
02-20 (8 lần)
04-40 (8 lần)
55-0 lần
90-0 lần
07-1 lần
14-1 lần
28-1 lần
63-1 lần
72-1 lần
82-1 lần
87-1 lần
92-1 lần
01-2 lần
03-2 lần
05-2 lần
08-2 lần
11-2 lần
28-82 (2 lần)
27-72 (3 lần)
29-92 (3 lần)
18-81 (4 lần)
00-55 (5 lần)
03-30 (5 lần)
05-50 (5 lần)
09-90 (5 lần)
14-41 (5 lần)
26-62 (5 lần)
35-53 (5 lần)
38-83 (5 lần)
46-64 (5 lần)
01-10 (6 lần)
06-60 (6 lần)
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra - 365 ngày quay gần nhất
63 - 351 ngày
08 - 314 ngày
97 - 308 ngày
15 - 292 ngày
72 - 285 ngày
28 - 279 ngày
93 - 278 ngày
87 - 274 ngày
30 - 273 ngày
51 - 262 ngày
02 - 251 ngày
65 - 244 ngày
14 - 239 ngày
54 - 217 ngày
62 - 191 ngày
91 - 189 ngày
59 - 185 ngày
29 - 181 ngày
21 - 165 ngày
27 - 163 ngày
60 - 160 ngày
11 - 148 ngày
16 - 147 ngày
43 - 146 ngày
58 - 139 ngày
40 - 135 ngày
18 - 132 ngày
85 - 128 ngày
13 - 127 ngày
86 - 126 ngày

Thống kê Kênh mới chốt

STT Tên KênhThống kê
1 Chốt Số Free
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 3 tuần trước
2 3 càng
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 9 tháng trước
3 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 63 ngày
Chốt 1 year ago
4 Loto bất Bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 39 ngày
Chốt 2 years ago
5 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay