KQXS Miền Bắc 30/01/2023
Giải đặc biệt 16179 Đầu - Nháy
Giải nhất 12198 0: 01,03
1: 10,12,19
2: 24,25,29,20,24
3: 37
4: 46,40
5: 58,57
6: 64,65
7: 79,78,72,70
8: 89
9: 98,95,99,91,96

2 Nháy: 24
Giải nhì 66824-97525
Giải ba 76829-01458-00678-04710-93846-11457
Giải tư 3440-5637-9612-9495
Giải năm 2099-6964-0572-7189-8620-3391
Giải sáu 901-919-624
Giải bảy 96-65-03-70
KQXS Miền Bắc 30/01/2023
GĐB 16179
G1 12198
G2 66824-97525
G3 76829-01458-00678-04710-93846-11457
G4 3440-5637-9612-9495
G5 2099-6964-0572-7189-8620-3391
G6 901-919-624
G7 96-65-03-70
Đầu - Nháy
0: 01,03
1: 10,12,19
2: 24,25,29,20,24
3: 37
4: 46,40
5: 58,57
6: 64,65
7: 79,78,72,70
8: 89
9: 98,95,99,91,96
2 Nháy: 24

Thống kê nhanh KQXS Miền bắc

Thống kê Loto KQXS Miền Bắc 40 lần quay gần nhất
Loto về nhiều Cặp Loto về nhiều Loto về ít (gan)Cặp Loto về ít (gan)
35-18 lần
79-18 lần
34-17 lần
82-17 lần
42-16 lần
91-15 lần
16-14 lần
38-14 lần
40-14 lần
10-13 lần
12-13 lần
27-13 lần
55-13 lần
57-13 lần
96-13 lần
79-97 (28 lần)
35-53 (27 lần)
34-43 (25 lần)
38-83 (25 lần)
57-75 (25 lần)
11-66 (23 lần)
13-31 (22 lần)
29-92 (22 lần)
01-10 (21 lần)
04-40 (21 lần)
06-60 (21 lần)
24-42 (21 lần)
28-82 (21 lần)
46-64 (21 lần)
56-65 (21 lần)
71-3 lần
28-4 lần
33-4 lần
09-5 lần
14-5 lần
19-5 lần
21-5 lần
24-5 lần
37-5 lần
61-5 lần
72-5 lần
76-5 lần
78-5 lần
90-5 lần
99-5 lần
09-90 (10 lần)
17-71 (12 lần)
14-41 (14 lần)
78-87 (14 lần)
08-80 (15 lần)
33-88 (15 lần)
44-99 (15 lần)
15-51 (16 lần)
22-77 (16 lần)
39-93 (16 lần)
07-70 (17 lần)
37-73 (17 lần)
45-54 (17 lần)
58-85 (17 lần)
67-76 (17 lần)
40 số Lô 3 số về nhiều nhất 40 lần quay gần nhất
194(4 lần) - 438(4 lần) - 616(4 lần) - 635(4 lần) - 757(4 lần) - 842(4 lần) - 010(3 lần) - 041(3 lần) - 067(3 lần) - 068(3 lần) - 094(3 lần) - 127(3 lần) - 135(3 lần) - 189(3 lần) - 191(3 lần) - 209(3 lần) - 211(3 lần) - 260(3 lần) - 320(3 lần) - 375(3 lần) - 440(3 lần) - 443(3 lần) - 458(3 lần) - 473(3 lần) - 479(3 lần) - 511(3 lần) - 529(3 lần) - 534(3 lần) - 549(3 lần) - 554(3 lần) - 564(3 lần) - 582(3 lần) - 587(3 lần) - 642(3 lần) - 677(3 lần) - 681(3 lần) - 710(3 lần) - 722(3 lần) - 732(3 lần) - 753(3 lần) -
100 số Lô 3 số về nhiều nhất 365 lần quay gần nhất
295(19 lần) - 046(18 lần) - 310(18 lần) - 438(18 lần) - 533(18 lần) - 105(17 lần) - 207(17 lần) - 501(17 lần) - 592(17 lần) - 677(17 lần) - 191(16 lần) - 218(16 lần) - 354(16 lần) - 576(16 lần) - 934(16 lần) - 074(15 lần) - 213(15 lần) - 318(15 lần) - 338(15 lần) - 413(15 lần) - 770(15 lần) - 964(15 lần) - 110(14 lần) - 227(14 lần) - 235(14 lần) - 248(14 lần) - 455(14 lần) - 479(14 lần) - 498(14 lần) - 523(14 lần) - 529(14 lần) - 536(14 lần) - 667(14 lần) - 776(14 lần) - 791(14 lần) - 855(14 lần) - 000(13 lần) - 051(13 lần) - 055(13 lần) - 140(13 lần) - 182(13 lần) - 192(13 lần) - 290(13 lần) - 313(13 lần) - 365(13 lần) - 525(13 lần) - 534(13 lần) - 548(13 lần) - 588(13 lần) - 620(13 lần) - 642(13 lần) - 657(13 lần) - 673(13 lần) - 760(13 lần) - 766(13 lần) - 800(13 lần) - 832(13 lần) - 837(13 lần) - 841(13 lần) - 915(13 lần) - 948(13 lần) - 970(13 lần) - 972(13 lần) - 014(12 lần) - 036(12 lần) - 054(12 lần) - 067(12 lần) - 106(12 lần) - 111(12 lần) - 112(12 lần) - 117(12 lần) - 148(12 lần) - 149(12 lần) - 167(12 lần) - 176(12 lần) - 185(12 lần) - 187(12 lần) - 194(12 lần) - 243(12 lần) - 250(12 lần) - 260(12 lần) - 294(12 lần) - 296(12 lần) - 320(12 lần) - 326(12 lần) - 340(12 lần) - 364(12 lần) - 380(12 lần) - 430(12 lần) - 445(12 lần) - 446(12 lần) - 452(12 lần) - 460(12 lần) - 463(12 lần) - 509(12 lần) - 547(12 lần) - 549(12 lần) - 562(12 lần) - 564(12 lần) - 566(12 lần) -
Thống kê đặc biệt KQXS Miền Bắc 365 lần quay gần nhất
ĐB về nhiều Cặp ĐB về nhiều ĐB về ít (gan)Cặp ĐB về ít (gan)
18-8 lần
65-8 lần
79-8 lần
13-7 lần
49-7 lần
54-7 lần
68-7 lần
91-7 lần
96-7 lần
04-6 lần
24-6 lần
39-6 lần
53-6 lần
55-6 lần
62-6 lần
19-91 (12 lần)
69-96 (12 lần)
79-97 (12 lần)
17-71 (11 lần)
39-93 (11 lần)
45-54 (11 lần)
67-76 (11 lần)
04-40 (10 lần)
07-70 (10 lần)
09-90 (10 lần)
18-81 (10 lần)
46-64 (10 lần)
00-55 (9 lần)
34-43 (9 lần)
49-94 (9 lần)
20-0 lần
26-0 lần
33-0 lần
66-0 lần
89-0 lần
08-1 lần
22-1 lần
28-1 lần
31-1 lần
56-1 lần
61-1 lần
73-1 lần
83-1 lần
10-2 lần
15-2 lần
33-88 (2 lần)
02-20 (3 lần)
11-66 (3 lần)
37-73 (3 lần)
16-61 (4 lần)
23-32 (4 lần)
25-52 (4 lần)
44-99 (4 lần)
78-87 (4 lần)
89-98 (4 lần)
03-30 (5 lần)
06-60 (5 lần)
08-80 (5 lần)
22-77 (5 lần)
38-83 (5 lần)
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra - 365 ngày quay gần nhất
31 - 335 ngày
56 - 327 ngày
75 - 258 ngày
47 - 250 ngày
84 - 235 ngày
25 - 234 ngày
08 - 221 ngày
72 - 201 ngày
01 - 200 ngày
61 - 188 ngày
02 - 186 ngày
58 - 185 ngày
73 - 174 ngày
95 - 173 ngày
13 - 166 ngày
03 - 161 ngày
32 - 156 ngày
17 - 153 ngày
44 - 152 ngày
55 - 150 ngày
16 - 143 ngày
93 - 140 ngày
35 - 139 ngày
81 - 135 ngày
94 - 131 ngày
90 - 122 ngày
51 - 119 ngày
68 - 117 ngày
83 - 114 ngày
50 - 113 ngày

Thống kê Kênh mới chốt

STT Tên KênhThống kê
1 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 63 ngày
Chốt 2 tháng trước
2 Loto bất Bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 39 ngày
Chốt 3 tháng trước
3 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 3 tháng trước
4 Quochien
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 4 tháng trước
5 MƯA GIÔNG
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 5 ngày
Chốt 4 tháng trước

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền