Thống kê nhanh KQXS Miền bắc

Thống kê Loto KQXS Miền Bắc 40 lần quay gần nhất
Loto về nhiều Cặp Loto về nhiều Loto về ít (gan)Cặp Loto về ít (gan)
80-19 lần
52-18 lần
62-18 lần
90-18 lần
96-18 lần
10-17 lần
12-17 lần
32-17 lần
69-16 lần
09-15 lần
22-15 lần
25-15 lần
59-15 lần
70-15 lần
98-15 lần
69-96 (34 lần)
09-90 (33 lần)
25-52 (33 lần)
08-80 (30 lần)
12-21 (30 lần)
26-62 (29 lần)
89-98 (29 lần)
01-10 (25 lần)
07-70 (25 lần)
29-92 (25 lần)
57-75 (24 lần)
59-95 (24 lần)
03-30 (23 lần)
06-60 (23 lần)
16-61 (23 lần)
51-4 lần
27-5 lần
34-5 lần
36-5 lần
93-5 lần
05-6 lần
11-6 lần
23-6 lần
56-6 lần
58-6 lần
74-6 lần
84-6 lần
97-6 lần
99-6 lần
13-7 lần
13-31 (14 lần)
27-72 (14 lần)
47-74 (14 lần)
17-71 (15 lần)
24-42 (15 lần)
34-43 (15 lần)
38-83 (15 lần)
58-85 (15 lần)
79-97 (15 lần)
39-93 (16 lần)
15-51 (17 lần)
37-73 (17 lần)
48-84 (17 lần)
05-50 (18 lần)
35-53 (18 lần)
40 số Lô 3 số về nhiều nhất 40 lần quay gần nhất
080(4 lần) - 106(4 lần) - 322(4 lần) - 344(4 lần) - 369(4 lần) - 382(4 lần) - 396(4 lần) - 467(4 lần) - 475(4 lần) - 510(4 lần) - 539(4 lần) - 652(4 lần) - 701(4 lần) - 862(4 lần) - 880(4 lần) - 944(4 lần) - 016(3 lần) - 031(3 lần) - 047(3 lần) - 066(3 lần) - 115(3 lần) - 127(3 lần) - 159(3 lần) - 165(3 lần) - 190(3 lần) - 192(3 lần) - 198(3 lần) - 207(3 lần) - 213(3 lần) - 229(3 lần) - 260(3 lần) - 262(3 lần) - 304(3 lần) - 341(3 lần) - 348(3 lần) - 371(3 lần) - 409(3 lần) - 465(3 lần) - 468(3 lần) - 478(3 lần) -
100 số Lô 3 số về nhiều nhất 365 lần quay gần nhất
369(18 lần) - 073(17 lần) - 179(17 lần) - 190(17 lần) - 389(17 lần) - 341(16 lần) - 711(16 lần) - 969(16 lần) - 983(16 lần) - 059(15 lần) - 221(15 lần) - 262(15 lần) - 278(15 lần) - 356(15 lần) - 380(15 lần) - 554(15 lần) - 573(15 lần) - 620(15 lần) - 661(15 lần) - 840(15 lần) - 869(15 lần) - 898(15 lần) - 943(15 lần) - 092(14 lần) - 132(14 lần) - 186(14 lần) - 196(14 lần) - 292(14 lần) - 322(14 lần) - 379(14 lần) - 382(14 lần) - 407(14 lần) - 452(14 lần) - 484(14 lần) - 503(14 lần) - 508(14 lần) - 547(14 lần) - 549(14 lần) - 633(14 lần) - 736(14 lần) - 781(14 lần) - 832(14 lần) - 937(14 lần) - 989(14 lần) - 038(13 lần) - 089(13 lần) - 115(13 lần) - 124(13 lần) - 165(13 lần) - 183(13 lần) - 207(13 lần) - 212(13 lần) - 299(13 lần) - 318(13 lần) - 346(13 lần) - 360(13 lần) - 367(13 lần) - 391(13 lần) - 426(13 lần) - 428(13 lần) - 482(13 lần) - 493(13 lần) - 540(13 lần) - 559(13 lần) - 572(13 lần) - 586(13 lần) - 592(13 lần) - 652(13 lần) - 662(13 lần) - 779(13 lần) - 782(13 lần) - 804(13 lần) - 819(13 lần) - 829(13 lần) - 830(13 lần) - 848(13 lần) - 861(13 lần) - 867(13 lần) - 903(13 lần) - 906(13 lần) - 932(13 lần) - 973(13 lần) - 000(12 lần) - 005(12 lần) - 018(12 lần) - 030(12 lần) - 035(12 lần) - 079(12 lần) - 080(12 lần) - 100(12 lần) - 109(12 lần) - 112(12 lần) - 138(12 lần) - 166(12 lần) - 174(12 lần) - 187(12 lần) - 224(12 lần) - 248(12 lần) - 252(12 lần) - 283(12 lần) -
Thống kê đặc biệt KQXS Miền Bắc 365 lần quay gần nhất
ĐB về nhiều Cặp ĐB về nhiều ĐB về ít (gan)Cặp ĐB về ít (gan)
32-7 lần
61-7 lần
67-7 lần
69-7 lần
88-7 lần
09-6 lần
33-6 lần
34-6 lần
36-6 lần
52-6 lần
66-6 lần
70-6 lần
78-6 lần
79-6 lần
80-6 lần
33-88 (13 lần)
67-76 (12 lần)
23-32 (11 lần)
25-52 (11 lần)
02-20 (10 lần)
16-61 (10 lần)
69-96 (10 lần)
79-97 (10 lần)
89-98 (10 lần)
22-77 (9 lần)
34-43 (9 lần)
47-74 (9 lần)
11-66 (8 lần)
12-21 (8 lần)
13-31 (8 lần)
63-0 lần
07-1 lần
08-1 lần
14-1 lần
28-1 lần
54-1 lần
55-1 lần
72-1 lần
81-1 lần
90-1 lần
91-1 lần
92-1 lần
01-2 lần
03-2 lần
05-2 lần
18-81 (3 lần)
28-82 (3 lần)
29-92 (3 lần)
03-30 (4 lần)
19-91 (4 lần)
27-72 (4 lần)
05-50 (5 lần)
06-60 (5 lần)
14-41 (5 lần)
35-53 (5 lần)
38-83 (5 lần)
46-64 (5 lần)
00-55 (6 lần)
01-10 (6 lần)
17-71 (6 lần)
Thống kê đặc biệt lâu chưa ra - 365 ngày quay gần nhất
08 - 341 ngày
15 - 319 ngày
72 - 312 ngày
28 - 306 ngày
93 - 305 ngày
30 - 300 ngày
14 - 266 ngày
54 - 244 ngày
62 - 218 ngày
91 - 216 ngày
59 - 212 ngày
29 - 208 ngày
21 - 192 ngày
60 - 187 ngày
11 - 175 ngày
16 - 174 ngày
58 - 166 ngày
40 - 162 ngày
18 - 159 ngày
85 - 155 ngày
13 - 154 ngày
86 - 153 ngày
75 - 141 ngày
46 - 137 ngày
84 - 128 ngày
03 - 121 ngày
01 - 120 ngày
06 - 119 ngày
37 - 118 ngày
48 - 110 ngày

Thống kê Kênh mới chốt

STT Tên KênhThống kê
1 Chốt Số Free
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 tháng trước
2 3 càng
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 10 tháng trước
3 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 63 ngày
Chốt 2 years ago
4 Loto bất Bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 39 ngày
Chốt 2 years ago
5 Song thủ lô bất bại
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 18/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay