Công cụ SOI CẦU đặc biệt KQXS MB

Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả về Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 10/12-CN
3,1,4,5 6,7,0,5 64 số
2 09/12-T7 57057 21341 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 057
3 08/12-T6 38223 77286 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về
4 07/12-T5 35627 13260 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 5627
5 06/12-T4 93178 49592 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
6 05/12-T3 47521 07540 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 521
7 04/12-T2 87694 91575 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 521 sau 2 ngày
8 03/12-CN 01716 77561 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 1716
9 02/12-T7 87485 17336 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 1716 sau 2 ngày
10 01/12-T6 12301 78982 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 1716 sau 3 ngày
11 30/11-T5 07426 98379 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 85 sau 3 ngày
12 29/11-T4 03141 42683 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 26 sau 2 ngày
13 28/11-T3 11913 00010 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 41 sau 2 ngày
14 27/11-T2 84757 74703 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 4757
15 26/11-CN 11873 79812 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 4757 sau 2 ngày
16 25/11-T7 08816 27324 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 16
17 24/11-T6 20952 00044 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 52
18 23/11-T5 57999 27345 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 16 sau 3 ngày
19 22/11-T4 14670 55598 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 4670
20 21/11-T3 17948 51570 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 99 sau 3 ngày
21 20/11-T2 49071 99401 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 48 sau 2 ngày
22 19/11-CN 38429 02633 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
23 18/11-T7 98371 77855 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 29 sau 2 ngày
24 17/11-T6 95110 91230 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 10
25 16/11-T5 54869 34677 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 71 sau 3 ngày
26 15/11-T4 33859 98585 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 59
27 14/11-T3 85800 00197 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 00
28 13/11-T2 19412 85667 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 00 sau 2 ngày
29 12/11-CN 98375 76516 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 75
30 11/11-T7 08391 10466 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
31 10/11-T6 94670 63617 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 4670
Tổng: 32 ngày - về 13 ngày (18 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 3 ngày Xịt