Công cụ SOI CẦU đặc biệt KQXS MB

Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả về Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 31/01-T3
3,1,4,5 6,7,0,5 81 số
2 30/01-T2 16179 12198 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về
3 29/01-CN 76479 25766 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 79
4 28/01-T7 87219 88795 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 19
5 27/01-T6 72859 84970 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
6 26/01-T5 34164 21642 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 64
7 25/01-T4 52371 45082 3,1,4,5 6,7,0,5 0 số Không về Xịt
8 24/01-T3
3,1,4,5 6,7,0,5 0 số Không về Xịt
9 23/01-T2
3,1,4,5 6,7,0,5 0 số Không về Xịt
10 22/01-CN
3,1,4,5 6,7,0,5 0 số Không về Xịt
11 21/01-T7
3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
12 20/01-T6 91869 62613 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
13 19/01-T5 62857 24246 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
14 18/01-T4 45282 76552 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 82
15 17/01-T3 53363 01443 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 82 sau 2 ngày
16 16/01-T2 48260 83587 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 60
17 15/01-CN 44221 25945 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 21
18 14/01-T7 62940 27086 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 40
19 13/01-T6 60762 70413 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 762
20 12/01-T5 18452 99849 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 52
21 11/01-T4 04942 31511 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 52 sau 2 ngày
22 10/01-T3 81191 88140 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 42 sau 2 ngày
23 09/01-T2 78014 16270 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
24 08/01-CN 20040 76965 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
25 07/01-T7 39597 20448 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 040 sau 2 ngày
26 06/01-T6 45370 05808 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 597 sau 2 ngày
27 05/01-T5 76191 12810 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 70 sau 2 ngày
28 04/01-T4 75757 40631 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 5757
29 03/01-T3 25649 31843 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
30 02/01-T2 49265 43459 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 5649 sau 2 ngày
31 01/01-CN 16705 76828 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 705
Tổng: 32 ngày - về 11 ngày (20 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 11 ngày Xịt