Công cụ SOI CẦU đặc biệt KQXS MB

Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả về Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 04/06-CN
3,1,4,5 6,7,0,5 49 số
2 03/06-T7 00370 78005 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 70
3 02/06-T6 71963 03825 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về
4 01/06-T5 95921 60072 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 21
5 31/05-T4 88961 40956 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 63 sau 3 ngày
6 30/05-T3 20765 15037 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 765
7 29/05-T2 85867 98338 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 67
8 28/05-CN 79459 32985 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 59
9 27/05-T7 96237 71344 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 37
10 26/05-T6 36191 12247 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
11 25/05-T5 20319 70232 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 19
12 24/05-T4 19966 59476 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 66
13 23/05-T3 95972 02366 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 19 sau 3 ngày
14 22/05-T2 32754 68161 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 754
15 21/05-CN 45297 72064 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 97
16 20/05-T7 70452 64077 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 97 sau 2 ngày
17 19/05-T6 22317 14150 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 17
18 18/05-T5 22632 63943 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 632
19 17/05-T4 67949 88636 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 49
20 16/05-T3 19031 78859 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số về đề 031
21 15/05-T2 90956 63262 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 56
22 14/05-CN 67753 19470 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 753
23 13/05-T7 19949 70603 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
24 12/05-T6 84102 12141 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 02
25 11/05-T5 63134 66488 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 02 sau 2 ngày
26 10/05-T4 97996 66184 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 96
27 09/05-T3 58546 87138 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 546
28 08/05-T2 44481 08861 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 546 sau 2 ngày
29 07/05-CN 88060 04143 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 060
30 06/05-T7 02904 87627 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 04
31 05/05-T6 82647 95546 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 647
Tổng: 32 ngày - về 22 ngày (9 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 2 ngày Xịt