Công cụ SOI CẦU đặc biệt KQXS MB

Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả về Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 19/06-T4
3,1,4,5 6,7,0,5 49 số
2 18/06-T3 74990 57985 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về
3 17/06-T2 00002 89539 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 002
4 16/06-CN 17597 14213 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số Không về Xịt
5 15/06-T7 40369 61635 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 002 sau 3 ngày
6 14/06-T6 80287 34741 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 87
7 13/06-T5 29826 13498 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 87 sau 2 ngày
8 12/06-T4 86255 11249 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 55
9 11/06-T3 17409 34794 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 09
10 10/06-T2 44465 74590 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 65
11 09/06-CN 29226 12081 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 26
12 08/06-T7 63333 06115 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
13 07/06-T6 04651 66342 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số về đề 4651
14 06/06-T5 66688 12104 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 688
15 05/06-T4 97856 25539 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 56
16 04/06-T3 86127 95915 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 688 sau 3 ngày
17 03/06-T2 35024 46369 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 56 sau 3 ngày
18 02/06-CN 27070 02994 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
19 01/06-T7 12612 12229 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 612
20 31/05-T6 06102 01933 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 02
21 30/05-T5 98932 74989 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 32
22 29/05-T4 60031 50514 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 02 sau 3 ngày
23 28/05-T3 47490 72043 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 90
24 27/05-T2 72578 03162 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 578
25 26/05-CN 53398 12478 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
26 25/05-T7 09743 80957 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 98 sau 2 ngày
27 24/05-T6 70098 97488 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 743 sau 2 ngày
28 23/05-T5 13182 64473 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 82
29 22/05-T4 39397 45487 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 82 sau 2 ngày
30 21/05-T3 55200 18539 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 97 sau 2 ngày
31 20/05-T2 05966 60275 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 66
Tổng: 32 ngày - về 16 ngày (15 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 4 ngày Xịt