Công cụ SOI CẦU đặc biệt KQXS MB

Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả về Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 04/10-T3
3,1,4,5 6,7,0,5 49 số
2 03/10-T2 65169 74026 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 69
3 02/10-CN 64668 12669 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 69 sau 2 ngày
4 01/10-T7 35019 13904 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 5019
5 30/09-T6 89651 76636 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 651
6 29/09-T5 92129 68334 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 5019 sau 3 ngày
7 28/09-T4 41946 37992 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 651 sau 3 ngày
8 27/09-T3 77390 44227 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 90
9 26/09-T2 93712 06763 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 3712
10 25/09-CN 59509 36837 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 509
11 24/09-T7 08154 01140 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 3712 sau 3 ngày
12 23/09-T6 79436 63302 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 36
13 22/09-T5 76777 14235 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 54 sau 3 ngày
14 21/09-T4 44823 04642 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số về đề 23
15 20/09-T3 50221 51429 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 23 sau 2 ngày
16 19/09-T2 62198 45485 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số Không về Về 21 sau 2 ngày
17 18/09-CN 14894 36603 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 94
18 17/09-T7 55890 82995 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 98 sau 3 ngày
19 16/09-T6 48715 90716 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 715
20 15/09-T5 87354 95705 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 54
21 14/09-T4 66581 70165 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 581
22 13/09-T3 21776 55643 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 1776
23 12/09-T2 55448 93409 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 48
24 11/09-CN 99951 20446 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 1776 sau 3 ngày
25 10/09-T7 17535 74421 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 535
26 09/09-T6 01293 80770 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 535 sau 2 ngày
27 08/09-T5 75743 11926 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 5743
28 07/09-T4 51169 94457 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 5743 sau 2 ngày
29 06/09-T3 44816 05276 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 5743 sau 3 ngày
30 05/09-T2 01548 24105 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 16 sau 2 ngày
31 04/09-CN 62111 65882 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 11
Tổng: 32 ngày - về 17 ngày (14 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 0 ngày Xịt