Công cụ SOI CẦU đặc biệt KQXS MB

Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả về Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 26/10-T3
3,1,4,5 6,7,0,5 49 số
2 25/10-T2 69154 57088 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số về đề 54
3 24/10-CN 44417 33926 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 54 sau 2 ngày
4 23/10-T7 73125 49150 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 25
5 22/10-T6 56628 23615 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 628
6 21/10-T5 93188 00442 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 88
7 20/10-T4 56449 76644 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 88 sau 2 ngày
8 19/10-T3 86847 67039 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 47
9 18/10-T2 11609 38670 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 1609
10 17/10-CN 24640 45261 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 4640
11 16/10-T7 66067 51010 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
12 15/10-T6 64218 83454 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 067 sau 2 ngày
13 14/10-T5 04019 12662 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 4019
14 13/10-T4 49522 34123 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
15 12/10-T3 05618 73209 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 5618
16 11/10-T2 72142 06050 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số về đề 42
17 10/10-CN 06085 88649 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số Không về Về 5618 sau 3 ngày
18 09/10-T7 31156 70905 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 56
19 08/10-T6 43550 92887 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 3550
20 07/10-T5 97469 47719 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 3550 sau 2 ngày
21 06/10-T4 82245 66283 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 69 sau 2 ngày
22 05/10-T3 73967 77123 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 67
23 04/10-T2 45747 78306 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 67 sau 2 ngày
24 03/10-CN 20681 02104 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 5747 sau 2 ngày
25 02/10-T7 37377 21288 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 681 sau 2 ngày
26 01/10-T6 31220 49246 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 77 sau 2 ngày
27 30/09-T5 45811 53705 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 11
28 29/09-T4 76477 24728 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số về đề 77
29 28/09-T3 03234 84484 3,1,4,5 6,7,0,5 16 số Không về Về 11 sau 3 ngày
30 27/09-T2 73011 19529 3,1,4,5 6,7,0,5 16 số Không về Về 34 sau 2 ngày
31 26/09-CN 21694 58074 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số về đề 1694
Tổng: 32 ngày - về 16 ngày (15 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 2 ngày Xịt