Công cụ SOI CẦU đặc biệt KQXS MB

Công cụ SOI CẦU đặc biệt VIP là công cụ nhập càng 4 và càng 3 để ghép với các chạm giải và các cầu để ra dàn đặc biệt dự đoán cho ngày hôm sau. Sẽ cho ra dàn đặc biệt cho bạn

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtCàng 4Càng 3 Khả năng về Kết quả về Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 26/05-T5
3,1,4,5 6,7,0,5 64 số
2 25/05-T4 87109 07545 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 09
3 24/05-T3 97218 58758 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về
4 23/05-T2 29213 64806 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 13
5 22/05-CN 24547 49158 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 13 sau 2 ngày
6 21/05-T7 85198 20830 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 98
7 20/05-T6 78195 29924 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
8 19/05-T5 49968 89976 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 68
9 18/05-T4 69049 92364 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 68 sau 2 ngày
10 17/05-T3 58553 76496 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 049 sau 2 ngày
11 16/05-T2 17713 95077 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 553 sau 2 ngày
12 15/05-CN 93649 13716 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 713 sau 2 ngày
13 14/05-T7 30775 08368 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 713 sau 3 ngày
14 13/05-T6 29436 46318 3,1,4,5 6,7,0,5 25 số Không về Xịt
15 12/05-T5 55065 85044 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 5065
16 11/05-T4 27724 10916 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 724
17 10/05-T3 35106 02963 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số Không về Về 724 sau 2 ngày
18 09/05-T2 05659 61956 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 5659
19 08/05-CN 51139 23395 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 39
20 07/05-T7 73301 10879 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Về 39 sau 2 ngày
21 06/05-T6 20116 51969 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
22 05/05-T5 78054 56243 3,1,4,5 6,7,0,5 81 số về đề 054
23 04/05-T4 79110 21129 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 10
24 03/05-T3 48243 95479 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Về 10 sau 2 ngày
25 02/05-T2 94479 28588 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 43 sau 2 ngày
26 01/05-CN 81691 24290 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số Không về Về 43 sau 3 ngày
27 30/04-T7 59924 14841 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số về đề 24
28 29/04-T6 58339 82141 3,1,4,5 6,7,0,5 36 số Không về Xịt
29 28/04-T5 47202 65673 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 02
30 27/04-T4 02541 03308 3,1,4,5 6,7,0,5 64 số về đề 541
31 26/04-T3 32047 94835 3,1,4,5 6,7,0,5 49 số Không về Xịt
Tổng: 32 ngày - về 13 ngày (18 ngày không về ) - Kết quả nuôi : 5 ngày Xịt