Thống kê tần suất nhân giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 31/01-T3
07,70,16,61
2 30/01-T2 16179 12198 13,31,16,61 Không về
3 29/01-CN 76479 25766 15,51,10,01 15 4 về 1
4 28/01-T7 87219 88795 09,90,14,41 Không về Xịt
5 27/01-T6 72859 84970 07,70,10,01 70,70,01 4 về 3
6 26/01-T5 34164 21642 07,70,08,80 08 4 về 1
7 25/01-T4 52371 45082 Không về Xịt
8 24/01-T3
Không về
9 23/01-T2
Không về
10 22/01-CN
Không về
11 21/01-T7
10,01,15,51
Không về
12 20/01-T6 91869 62613 08,80,12,21 Không về Xịt
13 19/01-T5 62857 24246 09,90,10,01 10,01 4 về 2
14 18/01-T4 45282 76552 08,80,09,90 80 4 về 1
15 17/01-T3 53363 01443 12,21,06,60 21,06 4 về 2
16 16/01-T2 48260 83587 08,80,03,30 Không về Về 80,30 sau 3 ngày
17 15/01-CN 44221 25945 08,80,04,40 08,80,04,04 4 về 4
18 14/01-T7 62940 27086 06,60,08,80 Không về Về 08,80 sau 2 ngày
19 13/01-T6 60762 70413 09,90,07,70 70 4 về 1
20 12/01-T5 18452 99849 04,40,06,60 40 4 về 1
21 11/01-T4 04942 31511 09,90,10,01 10,10,01 4 về 3
22 10/01-T3 81191 88140 15,51,05,50 51,51 4 về 2
23 09/01-T2 78014 16270 02,20,04,40 Không về Về 40 sau 2 ngày
24 08/01-CN 20040 76965 12,21,16,61 12,61 4 về 2
25 07/01-T7 39597 20448 09,90,07,70 Không về Về 70 sau 3 ngày
26 06/01-T6 45370 05808 13,31,10,01 31,10 4 về 2
27 05/01-T5 76191 12810 12,21,12,21 12,12 4 về 2
28 04/01-T4 75757 40631 07,70,13,31 07,07,70,31,31 4 về 5
29 03/01-T3 25649 31843 13,31,11,11 31 4 về 1
30 02/01-T2 49265 43459 07,70,05,50 07 4 về 1
31 01/01-CN 16705 76828 10,01,10,01 Không về Về 10,10 sau 3 ngày
32 31/12-T7 55291 42135 09,90,03,30 09,30 4 về 2
33 30/12-T6 54112 93201 06,60,13,31 60,31 4 về 2
34 29/12-T5 51849 67722 10,01,09,90 09 4 về 1
35 28/12-T4 55145 18766 16,61,16,61 16,16 4 về 2
36 27/12-T3 97797 97019 03,30,00,00 30 4 về 1
37 26/12-T2 03400 85616 14,41,09,90 Không về Về 41 sau 2 ngày
38 25/12-CN 95636 89842 09,90,07,70 90,70 4 về 2
39 24/12-T7 09534 70353 06,60,09,90 90 4 về 1
40 23/12-T6 33027 01034 11,11,11,11 11,11,11,11,11,11,11,11 4 về 8
41 22/12-T5 65438 42121 11,11,08,80 Không về Về 11,11,11,11,80 sau 2 ngày
42 21/12-T4 74562 56264 04,40,12,21 12 4 về 1
43 20/12-T3 40448 23038 09,90,03,30 03 4 về 1
44 19/12-T2 90230 75249 05,50,05,50 Không về Về 05,05 sau 2 ngày
45 18/12-CN 32505 41658 08,80,06,60 80 4 về 1
46 17/12-T7 71424 66934 04,40,14,41 14,41 4 về 2
47 16/12-T6 13086 69861 11,11,14,41 Không về Về 14,41 sau 2 ngày
48 15/12-T5 92059 59893 12,21,07,70 Không về Về 21 sau 2 ngày
49 14/12-T4 48507 74741 15,51,16,61 51 4 về 1
50 13/12-T3 96688 37484 11,11,08,80 08 4 về 1
51 12/12-T2 65180 55187 02,20,06,60 20 4 về 1
52 11/12-CN 20815 72778 10,01,15,51 10,15 4 về 2
53 10/12-T7 82978 37815 12,21,08,80 80 4 về 1
54 09/12-T6 93971 04009 11,11,04,40 Không về Về 40 sau 2 ngày
55 08/12-T5 38522 78852 13,31,16,61 61 4 về 1
56 07/12-T4 85979 67578 12,21,07,70 Không về Về 12,12 sau 2 ngày
57 06/12-T3 84807 10590 04,40,09,90 90 4 về 1
58 05/12-T2 13454 99442 05,50,10,01 Không về Về 10,01 sau 2 ngày
59 04/12-CN 05028 94007 01,10,13,31 01,10 4 về 2
60 03/12-T7 10576 48972 06,60,05,50 Không về Về 60 sau 3 ngày
Tổng: 216 về 68 (tỷ lệ 31%) - Tổng xịt : 7 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền