Thống kê tần suất nhân giải nhất

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 04/10-T3
4 số
2 03/10-T2 65169 74026 10,01,14,41 01,14,41 4 về 3
3 02/10-CN 64668 12669 08,80,10,01 80 4 về 1
4 01/10-T7 35019 13904 17,71,06,60 Không về Về 06 sau 3 ngày
5 30/09-T6 89651 76636 11,11,11,11 Không về Xịt
6 29/09-T5 92129 68334 05,50,10,01 Không về Về 50,01,01 sau 3 ngày
7 28/09-T4 41946 37992 14,41,09,90 Không về Về 41 sau 2 ngày
8 27/09-T3 77390 44227 12,21,03,30 Không về Về 03 sau 3 ngày
9 26/09-T2 93712 06763 14,41,09,90 Không về Về 90 sau 2 ngày
10 25/09-CN 59509 36837 08,80,09,90 09,90 4 về 2
11 24/09-T7 08154 01140 16,61,09,90 09,09 4 về 2
12 23/09-T6 79436 63302 13,31,14,41 Không về Về 13 sau 2 ngày
13 22/09-T5 76777 14235 08,80,05,50 Không về Về 08,05 sau 2 ngày
14 21/09-T4 44823 04642 05,50,03,30 05,03 4 về 2
15 20/09-T3 50221 51429 08,80,17,71 08,08,71 4 về 3
16 19/09-T2 62198 45485 05,50,13,31 50 4 về 1
17 18/09-CN 14894 36603 10,01,09,90 Không về Về 10 sau 3 ngày
18 17/09-T7 55890 82995 12,21,06,60 Không về Về 60 sau 3 ngày
19 16/09-T6 48715 90716 15,51,09,90 15,90 4 về 2
20 15/09-T5 87354 95705 12,21,09,90 21,21 4 về 2
21 14/09-T4 66581 70165 03,30,13,31 03,03,13 4 về 3
22 13/09-T3 21776 55643 10,01,12,21 10,01 4 về 2
23 12/09-T2 55448 93409 18,81,06,60 60 4 về 1
24 11/09-CN 99951 20446 08,80,08,80 Không về Về 80,80 sau 2 ngày
25 10/09-T7 17535 74421 01,10,12,21 12,21 4 về 2
26 09/09-T6 01293 80770 12,21,07,70 70 4 về 1
27 08/09-T5 75743 11926 06,60,15,51 06 4 về 1
28 07/09-T4 51169 94457 08,80,07,70 Không về Về 80,07,70 sau 2 ngày
29 06/09-T3 44816 05276 01,10,12,21 21 4 về 1
30 05/09-T2 01548 24105 08,80,02,20 Không về Về 02,02,02,20 sau 2 ngày
31 04/09-CN 62111 65882 11,11,08,80 11,11 4 về 2
32 03/09-T7 47153 58840 03,30,11,11 Không về Về 03,11,11 sau 2 ngày
33 02/09-T6 03138 55336 15,51,16,61 Không về Về 15,16 sau 3 ngày
34 01/09-T5 69488 89786 11,11,13,31 11,11 4 về 2
35 31/08-T4 92467 04353 15,51,10,01 10 4 về 1
36 30/08-T3 96955 63681 12,21,11,11 Không về Về 11,11 sau 3 ngày
37 29/08-T2 75965 38820 14,41,08,80 Không về Về 80 sau 2 ngày
38 28/08-CN 68144 02532 17,71,08,80 80 4 về 1
39 27/08-T7 89617 36200 17,71,06,60 17,71,06 4 về 3
40 26/08-T6 89151 13354 10,01,07,70 Không về Về 10,07 sau 2 ngày
41 25/08-T5 28670 79137 06,60,05,50 60,05 4 về 2
42 24/08-T4 24832 09710 09,90,10,01 10,10 4 về 2
43 23/08-T3 63437 69177 06,60,07,70 Không về Về 60,70 sau 3 ngày
44 22/08-T2 60652 61027 08,80,11,11 80 4 về 1
45 21/08-CN 17965 51526 01,10,02,20 20 4 về 1
46 20/08-T7 10211 10226 12,21,03,30 03 4 về 1
47 19/08-T6 75303 52115 11,11,12,21 Không về Về 11,11 sau 2 ngày
48 18/08-T5 92993 46562 09,90,10,01 Không về Về 90 sau 2 ngày
49 17/08-T4 54182 38978 05,50,04,40 04,40 4 về 2
50 16/08-T3 05904 06952 10,01,08,80 08 4 về 1
51 15/08-T2 19117 51486 09,90,04,40 Không về Về 09,04 sau 2 ngày
52 14/08-CN 90213 96091 04,40,06,60 04,06 4 về 2
53 13/08-T7 40306 29373 12,21,07,70 Không về Về 21,07 sau 2 ngày
54 12/08-T6 93970 42956 08,80,10,01 Không về Xịt
55 11/08-T5 44082 54663 06,60,10,01 01 4 về 1
56 10/08-T4 42119 46227 00,00,08,80 00,00,80 4 về 3
57 09/08-T3 00180 08818 13,31,03,30 31,30 4 về 2
58 08/08-T2 76821 26769 08,80,14,41 14 4 về 1
59 07/08-CN 80395 00604 11,11,10,01 Không về Về 01 sau 3 ngày
60 06/08-T7 74873 78243 13,31,04,40 04 4 về 1
Tổng: 236 về 58 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/10/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.