Thống kê tuần suất cầu Loto loto 6 ngàyt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 01/07-T6 Chờ...
2 30/06-T5 58839 82672 Không về
3 29/06-T4 38892 20636 Không về
4 28/06-T3 13149 50944 95 95 1 về 1
5 27/06-T2 62171 74232 69 Không về
6 26/06-CN 46970 31422 06 Không về
7 25/06-T7 36768 38794 Không về
8 24/06-T6 49677 52644 42 92 Không về
9 23/06-T5 97140 07147 08 Không về
10 22/06-T4 50846 92133 Không về
11 21/06-T3 81571 37576 58 Không về
12 20/06-T2 71808 24479 19 Không về
13 19/06-CN 66449 97184 Không về
14 18/06-T7 87190 21110 Không về
15 17/06-T6 68274 90547 54 90 Không về
16 16/06-T5 90524 87917 45 Không về
17 15/06-T4 79716 00074 13 30 13,13 2 về 2
18 14/06-T3 52762 47624 Không về
19 13/06-T2 89927 77049 89 Không về
20 12/06-CN 17818 18326 Không về
21 11/06-T7 29224 20766 Không về
Tổng: 14 về 3 (tỷ lệ 21%)