Thống kê đặc biệt thất thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 31/01-T3 70 số
2 30/01-T2 16179 12198 70 số Không về
3 29/01-CN 76479 25766 70 số Không về
4 28/01-T7 87219 88795 70 số về đề 219
5 27/01-T6 72859 84970 70 số Không về Xịt
6 26/01-T5 34164 21642 64 số về đề 4164
7 25/01-T4 52371 45082 36 số Không về Xịt
8 24/01-T3 4 số Không về Xịt
9 23/01-T2 16 số Không về Xịt
10 22/01-CN 16 số Không về Xịt
11 21/01-T7 70 số Không về Xịt
12 20/01-T6 91869 62613 70 số Không về Xịt
13 19/01-T5 62857 24246 50 số Không về Về 69 sau 2 ngày
14 18/01-T4 45282 76552 70 số Không về Về 57 sau 2 ngày
15 17/01-T3 53363 01443 70 số Không về Về 5282 sau 2 ngày
16 16/01-T2 48260 83587 70 số Không về Về 63 sau 2 ngày
17 15/01-CN 44221 25945 70 số về đề 4221
18 14/01-T7 62940 27086 70 số về đề 40
19 13/01-T6 60762 70413 70 số về đề 62
20 12/01-T5 18452 99849 70 số về đề 452
21 11/01-T4 04942 31511 70 số Không về Về 452 sau 2 ngày
22 10/01-T3 81191 88140 70 số Không về Về 42 sau 2 ngày
23 09/01-T2 78014 16270 70 số về đề 014
24 08/01-CN 20040 76965 64 số Không về Về 191 sau 3 ngày
25 07/01-T7 39597 20448 70 số Không về Về 0040 sau 2 ngày
26 06/01-T6 45370 05808 70 số về đề 70
27 05/01-T5 76191 12810 56 số Không về Về 70 sau 2 ngày
28 04/01-T4 75757 40631 70 số về đề 57
29 03/01-T3 25649 31843 70 số về đề 49
30 02/01-T2 49265 43459 70 số Không về Về 49 sau 2 ngày
31 01/01-CN 16705 76828 70 số về đề 05
32 31/12-T7 55291 42135 67 số Không về Về 05 sau 2 ngày
33 30/12-T6 54112 93201 61 số Không về Về 05 sau 3 ngày
34 29/12-T5 51849 67722 70 số về đề 49
35 28/12-T4 55145 18766 70 số về đề 5145
36 27/12-T3 97797 97019 70 số Không về Về 5145 sau 2 ngày
37 26/12-T2 03400 85616 70 số về đề 400
38 25/12-CN 95636 89842 70 số về đề 36
39 24/12-T7 09534 70353 70 số về đề 534
40 23/12-T6 33027 01034 70 số về đề 027
41 22/12-T5 65438 42121 63 số về đề 5438
Tổng: 40 ngày - về 18 ngày - Không về 23 ngày - tỷ lệ 45 % - Ăn 3 càng 10 lần - Ăn 4 càng 4 lần - Kết quả nuôi : 7 ngày Xịt