Thống kê đặc biệt thất thủ đặc biệt VIP ! Là tổng hợp từ lập trình tần suất về nhiều. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chắc chắn 100%

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 04/10-T3 70 số
2 03/10-T2 65169 74026 70 số về đề 5169
3 02/10-CN 64668 12669 70 số Không về Về 5169 sau 2 ngày
4 01/10-T7 35019 13904 70 số về đề 19
5 30/09-T6 89651 76636 67 số về đề 9651
6 29/09-T5 92129 68334 70 số về đề 129
7 28/09-T4 41946 37992 69 số Không về Về 129 sau 2 ngày
8 27/09-T3 77390 44227 70 số về đề 90
9 26/09-T2 93712 06763 70 số về đề 712
10 25/09-CN 59509 36837 67 số về đề 09
11 24/09-T7 08154 01140 70 số về đề 154
12 23/09-T6 79436 63302 70 số Không về Về 154 sau 2 ngày
13 22/09-T5 76777 14235 70 số Không về Về 9436 sau 2 ngày
14 21/09-T4 44823 04642 43 số về đề 23
15 20/09-T3 50221 51429 70 số Không về Về 23 sau 2 ngày
16 19/09-T2 62198 45485 70 số Không về Về 21 sau 2 ngày
17 18/09-CN 14894 36603 70 số về đề 94
18 17/09-T7 55890 82995 63 số Không về Về 94 sau 2 ngày
19 16/09-T6 48715 90716 58 số về đề 715
20 15/09-T5 87354 95705 67 số về đề 54
21 14/09-T4 66581 70165 70 số về đề 81
22 13/09-T3 21776 55643 70 số về đề 1776
23 12/09-T2 55448 93409 70 số về đề 5448
24 11/09-CN 99951 20446 70 số Không về Về 5448 sau 2 ngày
25 10/09-T7 17535 74421 65 số về đề 35
26 09/09-T6 01293 80770 70 số Không về Về 35 sau 2 ngày
27 08/09-T5 75743 11926 70 số về đề 5743
28 07/09-T4 51169 94457 70 số Không về Về 5743 sau 2 ngày
29 06/09-T3 44816 05276 70 số về đề 16
30 05/09-T2 01548 24105 70 số Không về Về 16 sau 2 ngày
31 04/09-CN 62111 65882 70 số về đề 111
32 03/09-T7 47153 58840 70 số về đề 153
33 02/09-T6 03138 55336 67 số về đề 138
34 01/09-T5 69488 89786 70 số về đề 9488
35 31/08-T4 92467 04353 70 số Không về Về 9488 sau 2 ngày
36 30/08-T3 96955 63681 70 số về đề 955
37 29/08-T2 75965 38820 70 số về đề 5965
38 28/08-CN 68144 02532 70 số về đề 144
39 27/08-T7 89617 36200 70 số Không về Về 144 sau 2 ngày
40 26/08-T6 89151 13354 70 số về đề 9151
41 25/08-T5 28670 79137 70 số Không về Về 9151 sau 2 ngày
Tổng: 40 ngày - về 26 ngày - Không về 15 ngày - tỷ lệ 65 % - Ăn 3 càng 17 lần - Ăn 4 càng 8 lần - Kết quả nuôi : 0 ngày Xịt