Thống kê tần suất bộ kép Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 31/01-T3
33,88,38,83
2 30/01-T2 16179 12198 44,99,49,94 99 4 về 1
3 29/01-CN 76479 25766 00,55,05,50 Không về
4 28/01-T7 87219 88795 33,88,38,83 83 4 về 1
5 27/01-T6 72859 84970 22,77,27,72 22 4 về 1
6 26/01-T5 34164 21642 00,55,05,50 00 4 về 1
7 25/01-T4 52371 45082 Không về Xịt
8 24/01-T3
Không về
9 23/01-T2
Không về
10 22/01-CN
Không về
11 21/01-T7
00,55,05,50
Không về
12 20/01-T6 91869 62613 00,55,05,50 00,00,55 4 về 3
13 19/01-T5 62857 24246 44,99,49,94 Không về Về 49 sau 2 ngày
14 18/01-T4 45282 76552 22,77,27,72 27 4 về 1
15 17/01-T3 53363 01443 33,88,38,83 Không về Xịt
16 16/01-T2 48260 83587 00,55,05,50 55,05 4 về 2
17 15/01-CN 44221 25945 22,77,27,72 Không về Về 22 sau 3 ngày
18 14/01-T7 62940 27086 44,99,49,94 49 4 về 1
19 13/01-T6 60762 70413 11,66,16,61 66 4 về 1
20 12/01-T5 18452 99849 00,55,05,50 00,55,05 4 về 3
21 11/01-T4 04942 31511 44,99,49,94 49,94 4 về 2
22 10/01-T3 81191 88140 00,55,05,50 00 4 về 1
23 09/01-T2 78014 16270 00,55,05,50 Không về Về 00 sau 2 ngày
24 08/01-CN 20040 76965 33,88,38,83 38 4 về 1
25 07/01-T7 39597 20448 11,66,16,61 Không về Về 11,61 sau 2 ngày
26 06/01-T6 45370 05808 33,88,38,83 83 4 về 1
27 05/01-T5 76191 12810 44,99,49,94 Không về Về 44 sau 2 ngày
28 04/01-T4 75757 40631 00,55,05,50 05 4 về 1
29 03/01-T3 25649 31843 44,99,49,94 44,49 4 về 2
30 02/01-T2 49265 43459 22,77,27,72 77 4 về 1
31 01/01-CN 16705 76828 00,55,05,50 05,50 4 về 2
32 31/12-T7 55291 42135 22,77,27,72 27,72 4 về 2
33 30/12-T6 54112 93201 44,99,49,94 94 4 về 1
34 29/12-T5 51849 67722 44,99,49,94 49 4 về 1
35 28/12-T4 55145 18766 22,77,27,72 77,27 4 về 2
36 27/12-T3 97797 97019 11,66,16,61 Không về Về 66,16 sau 2 ngày
37 26/12-T2 03400 85616 33,88,38,83 Không về Về 88,38 sau 2 ngày
38 25/12-CN 95636 89842 11,66,16,61 11,16 4 về 2
39 24/12-T7 09534 70353 00,55,05,50 05 4 về 1
40 23/12-T6 33027 01034 11,66,16,61 11,11 4 về 2
41 22/12-T5 65438 42121 44,99,49,94 99 4 về 1
42 21/12-T4 74562 56264 11,66,16,61 Không về Về 16 sau 2 ngày
43 20/12-T3 40448 23038 22,77,27,72 Không về Xịt
44 19/12-T2 90230 75249 00,55,05,50 Không về Về 00,05 sau 2 ngày
45 18/12-CN 32505 41658 44,99,49,94 Không về Về 99,49 sau 2 ngày
46 17/12-T7 71424 66934 33,88,38,83 33,33,88 4 về 3
47 16/12-T6 13086 69861 00,55,05,50 Không về Về 55 sau 2 ngày
48 15/12-T5 92059 59893 44,99,49,94 Không về Về 44,44,99 sau 2 ngày
49 14/12-T4 48507 74741 11,66,16,61 11 4 về 1
50 13/12-T3 96688 37484 44,99,49,94 Không về Về 44,44 sau 2 ngày
51 12/12-T2 65180 55187 00,55,05,50 00 4 về 1
52 11/12-CN 20815 72778 00,55,05,50 00 4 về 1
53 10/12-T7 82978 37815 00,55,05,50 Không về Về 00 sau 2 ngày
54 09/12-T6 93971 04009 00,55,05,50 Không về Về 00 sau 3 ngày
55 08/12-T5 38522 78852 44,99,49,94 44,94 4 về 2
56 07/12-T4 85979 67578 44,99,49,94 Không về Về 44,94 sau 2 ngày
57 06/12-T3 84807 10590 33,88,38,83 33,83,83 4 về 3
58 05/12-T2 13454 99442 00,55,05,50 00 4 về 1
59 04/12-CN 05028 94007 44,99,49,94 Không về Về 94 sau 3 ngày
60 03/12-T7 10576 48972 00,55,05,50 55,55 4 về 2
Tổng: 216 về 52 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 7 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền