Thống kê tần suất bộ kép Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 19/06-T4
00,55,05,50
2 18/06-T3 74990 57985 11,66,16,61 66,61,61 4 về 3
3 17/06-T2 00002 89539 44,99,49,94 49 4 về 1
4 16/06-CN 17597 14213 44,99,49,94 49 4 về 1
5 15/06-T7 40369 61635 33,88,38,83 83 4 về 1
6 14/06-T6 80287 34741 44,99,49,94 44 4 về 1
7 13/06-T5 29826 13498 44,99,49,94 99 4 về 1
8 12/06-T4 86255 11249 22,77,27,72 Không về Về 22,77 sau 3 ngày
9 11/06-T3 17409 34794 44,99,49,94 44,94 4 về 2
10 10/06-T2 44465 74590 44,99,49,94 Không về Về 44,94 sau 2 ngày
11 09/06-CN 29226 12081 00,55,05,50 Không về Về 50 sau 2 ngày
12 08/06-T7 63333 06115 00,55,05,50 05 4 về 1
13 07/06-T6 04651 66342 33,88,38,83 33 4 về 1
14 06/06-T5 66688 12104 22,77,27,72 Không về Xịt
15 05/06-T4 97856 25539 33,88,38,83 Không về Về 88 sau 2 ngày
16 04/06-T3 86127 95915 44,99,49,94 Không về Về 44 sau 2 ngày
17 03/06-T2 35024 46369 11,66,16,61 Không về Về 66,66,16 sau 3 ngày
18 02/06-CN 27070 02994 22,77,27,72 77,27,72 4 về 3
19 01/06-T7 12612 12229 11,66,16,61 Không về Về 11,66 sau 2 ngày
20 31/05-T6 06102 01933 11,66,16,61 Không về Về 11,66 sau 3 ngày
21 30/05-T5 98932 74989 00,55,05,50 Không về Về 00,55 sau 3 ngày
22 29/05-T4 60031 50514 00,55,05,50 00,50 4 về 2
23 28/05-T3 47490 72043 44,99,49,94 94 4 về 1
24 27/05-T2 72578 03162 00,55,05,50 00 4 về 1
25 26/05-CN 53398 12478 11,66,16,61 61 4 về 1
26 25/05-T7 09743 80957 44,99,49,94 94 4 về 1
27 24/05-T6 70098 97488 44,99,49,94 Không về Về 94 sau 2 ngày
28 23/05-T5 13182 64473 33,88,38,83 Không về Về 88 sau 2 ngày
29 22/05-T4 39397 45487 00,55,05,50 55 4 về 1
30 21/05-T3 55200 18539 22,77,27,72 Không về Về 22 sau 2 ngày
31 20/05-T2 05966 60275 00,55,05,50 50 4 về 1
32 19/05-CN 14478 08543 44,99,49,94 Không về Về 49 sau 2 ngày
33 18/05-T7 91322 34422 00,55,05,50 05 4 về 1
34 17/05-T6 51468 36545 44,99,49,94 99,49 4 về 2
35 16/05-T5 61034 71290 44,99,49,94 44,44 4 về 2
36 15/05-T4 06926 62025 00,55,05,50 Không về Về 00 sau 2 ngày
37 14/05-T3 16880 28703 22,77,27,72 Không về Về 72 sau 2 ngày
38 13/05-T2 84396 64440 44,99,49,94 44,49 4 về 2
39 12/05-CN 54105 06147 00,55,05,50 05 4 về 1
40 11/05-T7 98076 10832 44,99,49,94 99 4 về 1
41 10/05-T6 78736 18262 33,88,38,83 88 4 về 1
42 09/05-T5 60325 15349 00,55,05,50 55 4 về 1
43 08/05-T4 56095 97809 22,77,27,72 22,22 4 về 2
44 07/05-T3 12317 81118 11,66,16,61 66 4 về 1
45 06/05-T2 87661 22441 44,99,49,94 44 4 về 1
46 05/05-CN 80183 07373 44,99,49,94 Không về Về 44 sau 2 ngày
47 04/05-T7 90869 86258 22,77,27,72 77,72 4 về 2
48 03/05-T6 64857 31913 22,77,27,72 77,77 4 về 2
49 02/05-T5 27567 98924 33,88,38,83 Không về Về 33,83 sau 2 ngày
50 01/05-T4 72031 10292 44,99,49,94 Không về Về 99,99,49,94 sau 2 ngày
51 30/04-T3 44624 05886 00,55,05,50 00 4 về 1
52 29/04-T2 15877 86391 00,55,05,50 Không về Về 00 sau 2 ngày
53 28/04-CN 37696 21957 33,88,38,83 Không về Về 83 sau 3 ngày
54 27/04-T7 25842 31827 44,99,49,94 99,49 4 về 2
55 26/04-T6 57620 82135 22,77,27,72 77,77,77 4 về 3
56 25/04-T5 36594 90713 00,55,05,50 00,50 4 về 2
57 24/04-T4 69952 12165 22,77,27,72 22 4 về 1
58 23/04-T3 12681 26928 33,88,38,83 33,38 4 về 2
59 22/04-T2 15525 29914 33,88,38,83 Không về Về 33,38 sau 2 ngày
60 21/04-CN 19980 85986 22,77,27,72 22,77 4 về 2
Tổng: 236 về 55 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/06/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay