Công cụ lọc SỐ loto VIP

Công cụ lọc SỐ loto VIP là công cụ tổng hợp các thuật toán dựa vào kết quả đặc biệt, câm, nháy, tổng để đưa ra cặp số khả năng về cao nhất làm dự đoán cho ngày hôm sau.

Chọn đài kết quả Chọn số ngày Chọn số Loto Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng Chọn thuật toán
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 20/04-T7
4 số
Chờ...
2 19/04-T6 26592 38838 4 số 06 4 về 1
3 18/04-T5 62904 16351 4 số 09,09 4 về 2
4 17/04-T4 90289 19874 4 số 00,50 4 về 2
5 16/04-T3 96850 66671 4 số 18,81,81,18 4 về 4
6 15/04-T2 99369 13829 00,55,01,10 00 4 về 1
7 14/04-CN 71396 20801 00,55,17,71 00,71 4 về 2
8 13/04-T7 90649 71212 12,21,21,12 12,12 4 về 2
9 12/04-T6 12073 92837 01,10,04,40 10 4 về 1
10 11/04-T5 69356 22552 08,80,24,42 80,42,42 4 về 3
11 10/04-T4 14138 62724 60,06,00,55 55 4 về 1
12 09/04-T3 16510 57524 00,55,03,30 55,30 4 về 2
13 08/04-T2 30147 37755 00,55,01,10 55 4 về 1
14 07/04-CN 93374 18300 00,55,08,80 00 4 về 1
15 06/04-T7 00312 44708 11,66,66,11 Không về Về 66,66 sau 2 ngày
16 05/04-T6 72666 96992 07,70,57,75 07,70,70 4 về 3
17 04/04-T5 69389 34052 24,42,42,24 42,42,42,42 4 về 4
18 03/04-T4 67364 05538 00,55,09,90 09,09,09 4 về 3
19 02/04-T3 62909 09387 01,10,02,20 02 4 về 1
20 01/04-T2 19052 64293 09,90,00,55 09,90 4 về 2
21 31/03-CN 36909 46217 12,21,21,12 Không về Về 12,12,12,12 sau 2 ngày
22 30/03-T7 62135 21141 01,10,10,01 Không về Về 10,10 sau 3 ngày
23 29/03-T6 37869 01431 36,63,63,36 63,63 4 về 2
24 28/03-T5 49879 61196 02,20,20,02 Không về Về 20,20,20,20 sau 3 ngày
25 27/03-T4 20645 21356 14,41,19,91 14 4 về 1
26 26/03-T3 59619 57086 09,90,42,24 42 4 về 1
27 25/03-T2 16342 75754 00,55,74,47 Không về Về 55,74,74 sau 3 ngày
28 24/03-CN 88274 06693 16,61,61,16 61,61 4 về 2
29 23/03-T7 59882 35161 00,55,07,70 00,55 4 về 2
30 22/03-T6 95371 07286 11,66,18,81 Không về Xịt
31 21/03-T5 81866 15018 44,99,12,21 Không về Về 21,21 sau 2 ngày
Tổng về : 120 về 44 (tỷ lệ 36%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 31 (tỷ lệ 25%) - Tổng nuôi 3 ngày xịt : 1 lần