Công cụ lọc SỐ loto VIP

Công cụ lọc SỐ loto VIP là công cụ tổng hợp các thuật toán dựa vào kết quả đặc biệt, câm, nháy, tổng để đưa ra cặp số khả năng về cao nhất làm dự đoán cho ngày hôm sau.

Chọn đài kết quả Chọn số ngày Chọn số Loto Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng Chọn thuật toán
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 29/11-T3
4 số
Chờ...
2 28/11-T2 65507 90987 4 số Không về
3 27/11-CN 67857 24762 4 số 55 4 về 1
4 26/11-T7 67896 70731 4 số Không về Về 55 sau 2 ngày
5 25/11-T6 36819 77300 4 số 00,00,55 4 về 3
6 24/11-T5 75996 04902 00,55,01,10 Không về Về 00,00,55 sau 2 ngày
7 23/11-T4 47779 09473 00,55,29,92 55,29 4 về 2
8 22/11-T3 30529 00774 33,88,34,43 43 4 về 1
9 21/11-T2 52091 32734 00,55,70,07 00 4 về 1
10 20/11-CN 08770 74803 03,30,11,66 03,03 4 về 2
11 19/11-T7 66534 56931 42,24,53,35 53,53 4 về 2
12 18/11-T6 32592 64258 00,55,05,50 50 4 về 1
13 17/11-T5 05776 49100 00,55,34,43 00,00,55 4 về 3
14 16/11-T4 50578 44533 04,40,40,04 Không về Về 40,40 sau 3 ngày
15 15/11-T3 91006 22362 34,43,12,21 Không về Xịt
16 14/11-T2 12834 95078 54,45,00,55 Không về Về 45,00,55,55 sau 3 ngày
17 13/11-CN 96305 67959 11,66,16,61 66 4 về 1
18 12/11-T7 78611 11566 81,18,18,81 Không về Về 81,81 sau 2 ngày
19 11/11-T6 81736 23276 00,55,01,10 Không về Về 00,10 sau 2 ngày
20 10/11-T5 71610 89551 00,55,15,51 51 4 về 1
21 09/11-T4 57765 69270 30,03,00,55 30 4 về 1
22 08/11-T3 66130 31344 00,55,08,80 Không về Xịt
23 07/11-T2 04067 62344 07,70,01,10 70 4 về 1
24 06/11-CN 77471 19152 12,21,21,12 Không về Về 21,21 sau 2 ngày
25 05/11-T7 33487 75857 07,70,00,55 70 4 về 1
26 04/11-T6 75371 81207 00,55,19,91 Không về Về 91,91 sau 3 ngày
27 03/11-T5 66819 58970 00,55,08,80 Không về Về 80 sau 3 ngày
28 02/11-T4 67246 84000 99,44,76,67 99,67 4 về 2
29 01/11-T3 99876 35394 43,34,48,84 43,34 4 về 2
30 31/10-T2 93343 96968 00,55,30,03 00 4 về 1
31 30/10-CN 05085 52112 37,73,73,37 Không về Về 73,73 sau 3 ngày
Tổng về : 120 về 26 (tỷ lệ 21%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 26 (tỷ lệ 21%) - Tổng nuôi 3 ngày xịt : 2 lần