Công cụ lọc SỐ loto VIP

Công cụ lọc SỐ loto VIP là công cụ tổng hợp các thuật toán dựa vào kết quả đặc biệt, câm, nháy, tổng để đưa ra cặp số khả năng về cao nhất làm dự đoán cho ngày hôm sau.

Chọn đài kết quả Chọn số ngày Chọn số Loto Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng Chọn thuật toán
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 27/09-T4
4 số
Chờ...
2 26/09-T3 45236 33099 4 số 48,48,84 4 về 3
3 25/09-T2 68779 71548 4 số Không về Về 00 sau 2 ngày
4 24/09-CN 62778 20839 4 số Không về Về 22,77 sau 2 ngày
5 23/09-T7 76922 99878 4 số 40 4 về 1
6 22/09-T6 22714 66480 66,11,01,10 10 4 về 1
7 21/09-T5 52566 34841 00,55,03,30 03 4 về 1
8 20/09-T4 40303 10239 25,52,00,55 Không về Về 25 sau 2 ngày
9 19/09-T3 50925 75781 00,55,04,40 55,40 4 về 2
10 18/09-T2 43104 28261 00,55,04,40 04 4 về 1
11 17/09-CN 22365 80585 27,72,72,27 72,72 4 về 2
12 16/09-T7 11724 98298 00,55,03,30 00,30 4 về 2
13 15/09-T6 13720 08293 22,77,04,40 77 4 về 1
14 14/09-T5 59722 39954 00,55,01,10 01,10 4 về 2
15 13/09-T4 56650 37406 00,55,05,50 05,50,50 4 về 3
16 12/09-T3 73132 07023 00,55,04,40 Không về Về 04,40 sau 2 ngày
17 11/09-T2 63768 07404 00,55,02,20 00,02 4 về 2
18 10/09-CN 35902 31314 06,60,51,15 Không về Xịt
19 09/09-T7 35252 16451 00,55,24,42 Không về Về 00 sau 2 ngày
20 08/09-T6 13676 24740 03,30,00,55 55 4 về 1
21 07/09-T5 49956 86503 69,96,14,41 69,14 4 về 2
22 06/09-T4 15269 98469 00,55,12,21 Không về Về 12,12 sau 2 ngày
23 05/09-T3 06367 75549 11,66,00,55 55 4 về 1
24 04/09-T2 08811 37863 00,55,03,30 55 4 về 1
25 03/09-CN 31186 04843 00,55,06,60 00 4 về 1
26 02/09-T7 06380 98000 00,55,08,80 00,80 4 về 2
27 01/09-T6 61379 79008 06,60,00,55 Không về Về 00 sau 2 ngày
28 31/08-T5 73040 49951 11,66,01,10 11,66,66 4 về 3
29 30/08-T4 76551 15711 08,80,12,21 Không về Về 80 sau 2 ngày
30 29/08-T3 49278 26681 16,61,24,42 61,24 4 về 2
31 28/08-T2 83185 32479 11,66,18,81 11 4 về 1
Tổng về : 120 về 35 (tỷ lệ 29%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 32 (tỷ lệ 26%) - Tổng nuôi 3 ngày xịt : 1 lần