Công cụ lọc SỐ loto VIP

Công cụ lọc SỐ loto VIP là công cụ tổng hợp các thuật toán dựa vào kết quả đặc biệt, câm, nháy, tổng để đưa ra cặp số khả năng về cao nhất làm dự đoán cho ngày hôm sau.

Chọn đài kết quả Chọn số ngày Chọn số Loto Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng Chọn thuật toán
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 02/07-T7
4 số
Chờ...
2 01/07-T6 01697 70090 39,93,27,72 39 4 về 1
3 30/06-T5 58839 82672 81,18,00,55 18 4 về 1
4 29/06-T4 38892 20636 45,54,49,94 94 4 về 1
5 28/06-T3 13149 50944 11,66,21,12 21,12 4 về 2
6 27/06-T2 62171 74232 04,40,40,04 Không về Về 40,40,40,40 sau 2 ngày
7 26/06-CN 46970 31422 63,36,11,66 36,66 4 về 2
8 25/06-T7 36768 38794 49,94,77,22 94,77 4 về 2
9 24/06-T6 49677 52644 00,55,40,04 00,00,55,55,40,04 4 về 6
10 23/06-T5 97140 07147 00,55,11,66 00 4 về 1
11 22/06-T4 50846 92133 21,12,71,17 17 4 về 1
12 21/06-T3 81571 37576 08,80,00,55 08,00 4 về 2
13 20/06-T2 71808 24479 36,63,49,94 Không về Về 63 sau 3 ngày
14 19/06-CN 66449 97184 00,55,02,20 02 4 về 1
15 18/06-T7 87190 21110 00,55,11,66 Không về Về 11,66 sau 2 ngày
16 17/06-T6 68274 90547 00,55,08,80 55 4 về 1
17 16/06-T5 90524 87917 00,55,11,66 Không về Về 55,11 sau 2 ngày
18 15/06-T4 79716 00074 11,66,12,21 66 4 về 1
19 14/06-T3 52762 47624 27,72,72,27 Không về Về 72,72 sau 3 ngày
20 13/06-T2 89927 77049 08,80,21,12 Không về Về 08,80 sau 2 ngày
21 12/06-CN 17818 18326 12,21,21,12 12,12,12,12 4 về 4
22 11/06-T7 29224 20766 91,19,00,55 55 4 về 1
23 10/06-T6 08391 12397 33,88,81,18 33,81,18 4 về 3
24 09/06-T5 08181 31938 77,22,48,84 Không về Về 22 sau 2 ngày
25 08/06-T4 28977 48768 25,52,73,37 25,37 4 về 2
26 07/06-T3 87525 77223 07,70,00,55 70,00 4 về 2
27 06/06-T2 11584 78907 00,55,05,50 Không về Về 00,05,05 sau 2 ngày
28 05/06-CN 05479 40705 00,55,03,30 55 4 về 1
29 04/06-T7 60832 30058 00,55,09,90 00 4 về 1
30 03/06-T6 89242 06999 18,81,68,86 Không về Về 18,68 sau 2 ngày
31 02/06-T5 51768 40463 18,81,00,55 55 4 về 1
Tổng về : 120 về 37 (tỷ lệ 30%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 34 (tỷ lệ 28%) - Tổng nuôi 3 ngày xịt : 0 lần