Công cụ lọc SỐ loto VIP

Công cụ lọc SỐ loto VIP là công cụ tổng hợp các thuật toán dựa vào kết quả đặc biệt, câm, nháy, tổng để đưa ra cặp số khả năng về cao nhất làm dự đoán cho ngày hôm sau.

Chọn đài kết quả Chọn số ngày Chọn số Loto Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng Chọn thuật toán
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 15/07-T2
4 số
Chờ...
2 14/07-CN 81707 44574 4 số 10,01 4 về 2
3 13/07-T7 83060 19484 4 số 01 4 về 1
4 12/07-T6 92619 11319 4 số Không về Về 70,70 sau 2 ngày
5 11/07-T5 91323 70916 4 số Không về Xịt
6 10/07-T4 81994 86474 66,11,00,55 00 4 về 1
7 09/07-T3 09466 96676 00,55,02,20 55 4 về 1
8 08/07-T2 40957 85011 40,04,00,55 40,55 4 về 2
9 07/07-CN 04973 13645 00,55,03,30 00 4 về 1
10 06/07-T7 30003 52054 11,66,35,53 Không về Về 11 sau 2 ngày
11 05/07-T6 49735 38572 04,40,13,31 31,31 4 về 2
12 04/07-T5 35313 32522 89,98,01,10 89,98 4 về 2
13 03/07-T4 38889 19639 00,55,16,61 16,16 4 về 2
14 02/07-T3 77620 88861 18,81,81,18 18,18 4 về 2
15 01/07-T2 94818 99104 11,66,16,61 16 4 về 1
16 30/06-CN 44529 97547 75,57,49,94 Không về Về 94 sau 3 ngày
17 29/06-T7 78049 78125 11,66,18,81 66 4 về 1
18 28/06-T6 71368 37047 81,18,99,44 18 4 về 1
19 27/06-T5 51599 63081 00,55,80,08 55 4 về 1
20 26/06-T4 04232 26980 00,55,11,66 11,11,66 4 về 3
21 25/06-T3 60082 56295 00,55,05,50 00,00,50 4 về 3
22 24/06-T2 50550 86177 00,55,01,10 01 4 về 1
23 23/06-CN 28501 82333 12,21,21,12 12,12 4 về 2
24 22/06-T7 24362 36143 04,40,22,77 Không về Về 77 sau 3 ngày
25 21/06-T6 14296 22522 90,09,00,55 Không về Về 55,55 sau 3 ngày
26 20/06-T5 81439 72590 12,21,21,12 Không về Xịt
27 19/06-T4 37567 66937 00,55,12,21 55 4 về 1
28 18/06-T3 74990 57985 00,55,02,20 02 4 về 1
29 17/06-T2 00002 89539 04,40,11,66 Không về Về 40,66 sau 2 ngày
30 16/06-CN 17597 14213 00,55,69,96 69,69,96 4 về 3
31 15/06-T7 40369 61635 87,78,00,55 78 4 về 1
Tổng về : 120 về 35 (tỷ lệ 29%) - Tổng về sau 1 ngày : 120 về 37 (tỷ lệ 30%) - Tổng nuôi 3 ngày xịt : 2 lần