Thống kê tần suất bóng đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 03/12-T6
4 số
2 02/12-T5 27587 50645 12,62,17,67 12,67 4 về 2
3 01/12-T4 62712 70945 38,88,33,83 38,38,88,83 4 về 4
4 30/11-T3 71738 38779 87,37,82,32 Không về Về 87,87 sau 3 ngày
5 29/11-T2 28087 28734 88,38,83,33 88 4 về 1
6 28/11-CN 55988 58593 24,74,29,79 Không về Về 24 sau 2 ngày
7 27/11-T7 27824 84009 10,60,15,65 Không về Về 10,60 sau 3 ngày
8 26/11-T6 81610 43572 13,63,18,68 63 4 về 1
9 25/11-T5 64313 28994 56,06,51,01 01,01 4 về 2
10 24/11-T4 85856 14730 80,30,85,35 30,85 4 về 2
11 23/11-T3 24880 45683 93,43,98,48 93,98 4 về 2
12 22/11-T2 36593 86008 79,29,74,24 Không về Về 74 sau 2 ngày
13 21/11-CN 47579 80977 44,94,49,99 Không về Về 99 sau 3 ngày
14 20/11-T7 45344 21508 12,62,17,67 62,67 4 về 2
15 19/11-T6 68712 13056 60,10,65,15 Không về Về 15 sau 2 ngày
16 18/11-T5 04960 49665 42,92,47,97 92 4 về 1
17 17/11-T4 99342 53462 05,55,00,50 Không về Về 55,00 sau 2 ngày
18 16/11-T3 41405 87612 26,76,21,71 21 4 về 1
19 15/11-T2 77626 91372 40,90,45,95 95 4 về 1
20 14/11-CN 53940 52169 30,80,35,85 35 4 về 1
21 13/11-T7 55230 64965 11,61,16,66 Không về Về 16,16 sau 2 ngày
22 12/11-T6 04211 71230 22,72,27,77 72 4 về 1
23 11/11-T5 33422 95524 95,45,90,40 40 4 về 1
24 10/11-T4 43595 16549 52,02,57,07 Không về Về 57,07 sau 3 ngày
25 09/11-T3 71952 38113 72,22,77,27 Không về Về 72 sau 2 ngày
26 08/11-T2 94772 34396 86,36,81,31 Không về Về 86 sau 2 ngày
27 07/11-CN 91386 94379 21,71,26,76 76,76 4 về 2
28 06/11-T7 19821 46754 52,02,57,07 02 4 về 1
29 05/11-T6 66152 65766 48,98,43,93 43,43 4 về 2
30 04/11-T5 34148 13354 67,17,62,12 Không về Về 62 sau 3 ngày
31 03/11-T4 07267 18214 10,60,15,65 Không về Về 10,65 sau 2 ngày
32 02/11-T3 29510 65284 58,08,53,03 Không về Xịt
33 01/11-T2 03858 20567 98,48,93,43 Không về Xịt
34 31/10-CN 54798 04294 42,92,47,97 47,97,97 4 về 3
35 30/10-T7 24242 20699 35,85,30,80 30 4 về 1
36 29/10-T6 67635 83186 69,19,64,14 Không về Về 64 sau 2 ngày
37 28/10-T5 47069 95366 46,96,41,91 Không về Về 46,96,41 sau 2 ngày
38 27/10-T4 92046 41811 09,59,04,54 09,04 4 về 2
39 26/10-T3 75309 29545 54,04,59,09 54,04,09 4 về 3
40 25/10-T2 69154 57088 17,67,12,62 12 4 về 1
41 24/10-CN 44417 33926 25,75,20,70 20,70 4 về 2
42 23/10-T7 73125 49150 28,78,23,73 28,23 4 về 2
43 22/10-T6 56628 23615 88,38,83,33 Không về Xịt
44 21/10-T5 93188 00442 49,99,44,94 Không về Về 44 sau 2 ngày
45 20/10-T4 56449 76644 47,97,42,92 47,97 4 về 2
46 19/10-T3 86847 67039 09,59,04,54 04,54 4 về 2
47 18/10-T2 11609 38670 40,90,45,95 Không về Về 45 sau 2 ngày
48 17/10-CN 24640 45261 67,17,62,12 12 4 về 1
49 16/10-T7 66067 51010 18,68,13,63 63 4 về 1
50 15/10-T6 64218 83454 19,69,14,64 64 4 về 1
51 14/10-T5 04019 12662 22,72,27,77 22,77 4 về 2
52 13/10-T4 49522 34123 18,68,13,63 18,13,13 4 về 3
53 12/10-T3 05618 73209 42,92,47,97 47,97 4 về 2
54 11/10-T2 72142 06050 85,35,80,30 30 4 về 1
55 10/10-CN 06085 88649 56,06,51,01 Không về Về 01 sau 2 ngày
56 09/10-T7 31156 70905 50,00,55,05 05 4 về 1
57 08/10-T6 43550 92887 69,19,64,14 Không về Về 64,14,14 sau 2 ngày
58 07/10-T5 97469 47719 45,95,40,90 45 4 về 1
59 06/10-T4 82245 66283 67,17,62,12 Không về Về 17,17,62,12 sau 3 ngày
60 05/10-T3 73967 77123 47,97,42,92 Không về Xịt
Tổng: 236 về 58 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.