Kênh top đặc biệt

STT Tên KênhThống kê
1 Việt Nam
Miền Bắc
Chốt 70 về 17 - 24% - 2 ngày
Chốt 2 tuần trước
2 Hero đb
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 12 ngày
Chốt 2 years ago
3 DÀN 3 CÀNG MAX ỔN ĐỊNH
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
4 Đamme
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 2 years ago
5 Bạch Thủ đề VIP
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 8 ngày
Chốt 2 years ago
6 Thần đề
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 7 ngày
Chốt 2 years ago
7 Long7984
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 20 ngày
Chốt 2 years ago
8 DÀN ĐỀ 56s
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 2 years ago
9 chốt đặc biệt 1368
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 11 ngày
Chốt 2 years ago
10 Người về cuối phố
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago
11 Dàn ĐB 65s
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 8 ngày
Chốt 2 years ago
12 Dự đoán đặc biệt
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
13 Đề ngày 9/12/2020
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
14 Cao thủ chốt giải đặc biệt
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago
15 Mai Phương 11092
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago
16 mai phương 321861002
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 4 ngày
Chốt 2 years ago
17 Thần Tài Đến Gõ Cửa 8668
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 24 ngày
Chốt 1 year ago
18 Lãng khách
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 13 ngày
Chốt 2 years ago
19 Giang Linh Thánh Lô Miền Bắc
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago
20 Robot chen
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
21 0961-451-922
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 5 ngày
Chốt 11 tháng trước
22 Dàn Đặc Biệt Cầu Đẹp Nuôi 7 Ngày
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago
23 Người về cuối phố
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
24 Người về cuối phố
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
25 58,85,08,80,38,83,88,33,48,84
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
26 Dàn đề MB
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 0 ngày
27 mai phương
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 2 ngày
Chốt 2 years ago
28 Khả năng về 8/11
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago
29 Phát lộc tài 6886
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 3 ngày
Chốt 2 years ago
30 Đánh bại chủ lô đề
Miền Bắc
Chốt 0 về 0 - 0% - 1 ngày
Chốt 2 years ago

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 04/10/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.