Thống kê tần suất bóng giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 31/01-T3
98,48,93,43
2 30/01-T2 16179 12198 66,16,61,11 Không về
3 29/01-CN 76479 25766 95,45,90,40 Không về Về 95,40 sau 2 ngày
4 28/01-T7 87219 88795 70,20,75,25 70,75 4 về 2
5 27/01-T6 72859 84970 42,92,47,97 42 4 về 1
6 26/01-T5 34164 21642 82,32,87,37 32 4 về 1
7 25/01-T4 52371 45082 Không về Xịt
8 24/01-T3
Không về
9 23/01-T2
Không về
10 22/01-CN
Không về
11 21/01-T7
13,63,18,68
Không về
12 20/01-T6 91869 62613 46,96,41,91 46 4 về 1
13 19/01-T5 62857 24246 52,02,57,07 57,57 4 về 2
14 18/01-T4 45282 76552 43,93,48,98 93 4 về 1
15 17/01-T3 53363 01443 87,37,82,32 82 4 về 1
16 16/01-T2 48260 83587 45,95,40,90 95 4 về 1
17 15/01-CN 44221 25945 86,36,81,31 Không về Về 86,36 sau 3 ngày
18 14/01-T7 62940 27086 13,63,18,68 13,18,18 4 về 3
19 13/01-T6 60762 70413 49,99,44,94 44,94 4 về 2
20 12/01-T5 18452 99849 11,61,16,66 Không về Về 66 sau 2 ngày
21 11/01-T4 04942 31511 40,90,45,95 Không về Về 40 sau 2 ngày
22 10/01-T3 81191 88140 70,20,75,25 75 4 về 1
23 09/01-T2 78014 16270 65,15,60,10 65,15 4 về 2
24 08/01-CN 20040 76965 48,98,43,93 Không về Về 43 sau 3 ngày
25 07/01-T7 39597 20448 08,58,03,53 Không về Về 58 sau 2 ngày
26 06/01-T6 45370 05808 10,60,15,65 10 4 về 1
27 05/01-T5 76191 12810 31,81,36,86 Không về Về 31,81,86 sau 2 ngày
28 04/01-T4 75757 40631 43,93,48,98 43,48 4 về 2
29 03/01-T3 25649 31843 59,09,54,04 54 4 về 1
30 02/01-T2 49265 43459 28,78,23,73 73,73 4 về 2
31 01/01-CN 16705 76828 35,85,30,80 30 4 về 1
32 31/12-T7 55291 42135 01,51,06,56 Không về Xịt
33 30/12-T6 54112 93201 22,72,27,77 72,27 4 về 2
34 29/12-T5 51849 67722 66,16,61,11 66,61 4 về 2
35 28/12-T4 55145 18766 19,69,14,64 Không về Xịt
36 27/12-T3 97797 97019 16,66,11,61 Không về Về 16,66 sau 2 ngày
37 26/12-T2 03400 85616 42,92,47,97 Không về Về 97 sau 2 ngày
38 25/12-CN 95636 89842 53,03,58,08 03,58 4 về 2
39 24/12-T7 09534 70353 34,84,39,89 34,39,39,89 4 về 4
40 23/12-T6 33027 01034 21,71,26,76 76 4 về 1
41 22/12-T5 65438 42121 64,14,69,19 14 4 về 1
42 21/12-T4 74562 56264 38,88,33,83 38,38 4 về 2
43 20/12-T3 40448 23038 49,99,44,94 99 4 về 1
44 19/12-T2 90230 75249 58,08,53,03 03 4 về 1
45 18/12-CN 32505 41658 34,84,39,89 Không về Về 34 sau 3 ngày
46 17/12-T7 71424 66934 61,11,66,16 Không về Về 61 sau 2 ngày
47 16/12-T6 13086 69861 93,43,98,48 43,43 4 về 2
48 15/12-T5 92059 59893 41,91,46,96 91 4 về 1
49 14/12-T4 48507 74741 84,34,89,39 Không về Về 89 sau 2 ngày
50 13/12-T3 96688 37484 87,37,82,32 Không về Về 87,37 sau 2 ngày
51 12/12-T2 65180 55187 78,28,73,23 28,73,23 4 về 3
52 11/12-CN 20815 72778 15,65,10,60 15,10 4 về 2
53 10/12-T7 82978 37815 09,59,04,54 59 4 về 1
54 09/12-T6 93971 04009 52,02,57,07 52,07 4 về 2
55 08/12-T5 38522 78852 78,28,73,23 Không về Về 78,78,28,28,23 sau 3 ngày
56 07/12-T4 85979 67578 90,40,95,45 Không về Về 95,95 sau 2 ngày
57 06/12-T3 84807 10590 42,92,47,97 47 4 về 1
58 05/12-T2 13454 99442 07,57,02,52 Không về Về 07,07,07,52 sau 2 ngày
59 04/12-CN 05028 94007 72,22,77,27 77 4 về 1
60 03/12-T7 10576 48972 15,65,10,60 Không về Về 10 sau 2 ngày
Tổng: 216 về 54 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 7 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 30/01/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền