Công cụ LỌC dàn đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng Ghép Dàn Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 22/05/2024-T4 1,7,6,9,4,8 Xem 36 số
2 21/05/2024-T3 55200 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số 00 (x1)
3 20/05/2024-T2 05966 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số 66 (x1)
4 19/05/2024-CN 14478 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
5 18/05/2024-T7 91322 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số 322 (x1)
6 17/05/2024-T6 51468 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
7 16/05/2024-T5 61034 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số
8 15/05/2024-T4 06926 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số
9 14/05/2024-T3 16880 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số
10 13/05/2024-T2 84396 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số 96 (x1)
11 12/05/2024-CN 54105 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số 4105 (x1)
12 11/05/2024-T7 98076 8,0,1,2,4 3,1,2,5,7,8 4,1,5,0,3,6 Xem 36 số
13 10/05/2024-T6 78736 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số 36 (x1)
14 09/05/2024-T5 60325 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
15 08/05/2024-T4 56095 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số 95 (x1)
16 07/05/2024-T3 12317 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số 2317 (x1)
17 06/05/2024-T2 87661 9,0,3,5,6 1,5,2,4,6,8 3,5,1,9,0,2 Xem 36 số
18 05/05/2024-CN 80183 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số
19 04/05/2024-T7 90869 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
20 03/05/2024-T6 64857 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số
21 02/05/2024-T5 27567 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
22 01/05/2024-T4 72031 0,5,7,8,9 2,8,1,4,5,6 5,1,4,8,3,7 Xem 36 số 31 (x1)
23 30/04/2024-T3 44624 4,6,7,3,9 1,7,8,0,3,4 2,7,9,3,1,0 Xem 36 số
24 29/04/2024-T2 15877 7,8,5,6 0,1,2,4,6,7 4,7,0,2,6,9 Xem 36 số 77 (x1)
25 28/04/2024-CN 37696 0,5,7,8,9 2,8,1,4,5,6 5,1,4,8,3,7 Xem 36 số
26 27/04/2024-T7 25842 5,1,7,0,4 5,3,4,7,8,9 6,5,0,1,3,8 Xem 36 số
27 26/04/2024-T6 57620 6,0,9,2,4 1,4,5,8,2 8,5,1,9,0,2 Xem 36 số 20 (x1)
28 25/04/2024-T5 36594 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
29 24/04/2024-T4 69952 8,0,1,2,4 3,1,2,5,7,8 4,1,5,0,3,6 Xem 36 số
30 23/04/2024-T3 12681 0,1,2,3,8 1,2,3,4,5,8 7,1,2,3,5,6 Xem 36 số
31 22/04/2024-T2 15525 2,5,0,1,3 1,9,5,6,8 1,4,6,5,9,0 Xem 36 số
Tổng về chạm: 37/180 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 1080 số
Tổng về 4 càng 19 ngày Ăn 4 càng 2 lần - Tổng về 3 càng 15 ngày ăn 3 càng 3 lần -Trúng đặc biệt 11 ngày Ăn 11 lần (Dàn Kết ăn 0 ngày )