Công cụ LỌC dàn đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng Ghép Dàn Trúng đặc biệt Kết Quả Nuôi Tuần
1 26/10/2021-T3 6,7,9,1,3 4,7,0,3,5,8 6,8,2,3,4,5 1,4,6,9,2 Xem 60 số
2 25/10/2021-T2 69154 0,1,3,4,5 4,6,7,8,0,2 1,4,8,9,2,0 2,7,4,9,0 Xem 58 số 54 (x1)
3 24/10/2021-CN 44417 0,1,8,6,7 5,6,1,3,4,7 1,5,4,9,7,8 0,5,4,9,2 Xem 58 số 417 (x1) Về 154 sau 1 ngày (x1)
4 23/10/2021-T7 73125 1,0,2,3,4 0,3,7,2,5,6 5,7,0,6,1,3 4,9,0,5,2 Xem 66 số Về 17 sau 1 ngày (x2)
5 22/10/2021-T6 56628 2,4,9,0,3 0,1,7,5,6,8 0,9,2,3,4,5 0,5,2,7,1 Xem 64 số 628 (x1) Về 3125 sau 1 ngày (x1)
6 21/10/2021-T5 93188 2,3,0,4,5 2,6,0,1,3,5 4,1,6,9,3,8 0,2,5,7,4 Xem 48 số 3188 (x1) Về 28 sau 1 ngày (x1)
7 20/10/2021-T4 56449 3,6,4,2,5 9,0,6,8,7 2,7,3,4,5,8 2,7,4,9,0 Xem 58 số Về 6628 sau 2 ngày (x1)
8 19/10/2021-T3 86847 7,9,1,3,5 4,7,0,1,3,5 6,8,1,2,3,5 2,7,0,1,4 Xem 60 số Về 3125 sau 4 ngày (x1)
9 18/10/2021-T2 11609 0,1,4,5,6 0,6,2,4,5,7 1,4,8,2,9,5 2,7,0,1,3 Xem 56 số Về 6628 sau 4 ngày (x2)
10 17/10/2021-CN 24640 2,3,0,4,5 2,7,0,1,3,5 1,5,9,4,7,8 0,5,1,2,3 Xem 60 số Về 17 sau 7 ngày (x5)
11 16/10/2021-T7 66067 7,9,1,3,5 4,7,1,3,5 5,0,7,3,4,1 0,3,5,8,1 Xem 58 số 67 (x1) Về 40 sau 1 ngày (x3)
12 15/10/2021-T6 64218 1,0,2,3,5 0,3,7,5,6,9 0,9,2,3,4,5 0,2,5,7,1 Xem 64 số Về 09 sau 3 ngày (x5)
13 14/10/2021-T5 04019 0,1,4,5,6 6,0,2,3,4,5 4,1,6,8,3,9 2,7,0,5,1 Xem 52 số 4019 (x3) Về 18 sau 1 ngày (x4)
14 13/10/2021-T4 49522 7,1,2,3,5 4,7,1,3,9 7,3,4,2,5,8 2,7,1,4,6 Xem 60 số 22 (x3) Về 40 sau 4 ngày (x2)
15 12/10/2021-T3 05618 2,3,4,9,0 0,1,7,5,8,9 6,0,2,3,4,5 2,7,1,6,0 Xem 60 số Về 22 sau 1 ngày (x3)
16 11/10/2021-T2 72142 0,3,2,4,5 2,7,0,3,5,6 1,4,8,2,9,5 2,7,1,6,0 Xem 58 số 42 (x3) Về 4019 sau 3 ngày (x1)
17 10/10/2021-CN 06085 3,4,5,6,2 8,9,6,0,7 1,5,9,4,7,8 0,5,2,7,1 Xem 64 số 6085 (x1) Về 4019 sau 4 ngày (x1)
18 09/10/2021-T7 31156 2,8,9,4 0,1,6,3,4,5 5,0,4,7,1,3 2,3,7,8,0 Xem 60 số Về 19 sau 5 ngày (x3)
19 08/10/2021-T6 43550 2,8,9,4 0,1,6,3,4,5 0,9,2,3,4,5 2,7,3,4,8 Xem 54 số 550 (x1) Về 9522 sau 5 ngày (x1)
20 07/10/2021-T5 97469 7,3,1,2,5 7,1,4,9,3 4,1,6,8,2,3 2,7,0,1,4 Xem 58 số Về 18 sau 5 ngày (x5)
21 06/10/2021-T4 82245 0,3,4,5,6 2,7,9,0,3,5 7,3,8,2,4,9 2,7,4,9,1 Xem 60 số 245 (x1) Về 522 sau 7 ngày (x1)
22 05/10/2021-T3 73967 3,4,5,6,2 6,8,9,0,7 0,1,2,3,4,5 2,7,0,1,5 Xem 62 số Về 42 sau 6 ngày (x4)
23 04/10/2021-T2 45747 7,3,1,2,4 7,1,4,9,3 1,4,8,9,2,5 2,7,1,6,0 Xem 58 số 747 (x1) Về 2142 sau 7 ngày (x1)
24 03/10/2021-CN 20681 1,4,0,2,5 2,0,3,4,5,6 1,5,9,4,7,8 0,5,2,7,1 Xem 64 số 0681 (x1) Về 45 sau 3 ngày (x6)
25 02/10/2021-T7 37377 4,8,9,2,3 1,3,7,0,2,6 5,0,4,1,3,9 0,1,3,5,6 Xem 62 số Về 45 sau 4 ngày (x5)
26 01/10/2021-T6 31220 4,8,9,2,3 1,3,7,0,2,6 4,9,0,2,3,5 3,8,0,1,2 Xem 64 số 220 (x3) Về 45 sau 5 ngày (x3)
27 30/09/2021-T5 45811 1,4,0,2,3 0,2,3,4,5,6 4,6,8,2,3,1 2,7,1,6,0 Xem 60 số 11 (x3) Về 20 sau 1 ngày (x3)
28 29/09/2021-T4 76477 0,1,8,3,7 5,6,1,3,4,7 8,3,2,4,7,9 2,7,1,3,4 Xem 60 số 477 (x3) Về 7377 sau 3 ngày (x1)
29 28/09/2021-T3 03234 4,8,9,2,5 7,1,3,0,6,8 6,0,1,2,3,5 0,2,5,7,1 Xem 60 số 34 (x1) Về 5811 sau 2 ngày (x1)
30 27/09/2021-T2 73011 0,1,3,4,5 2,6,7,9,3,5 1,4,8,9,2,3 0,1,2,5,6 Xem 54 số 11 (x3) Về 11 sau 3 ngày (x5)
31 26/09/2021-CN 21694 0,3,4,1,5 8,4,7,0,2,6 1,5,7,8,9,0 0,5,1,2,6 Xem 60 số Về 3011 sau 1 ngày (x2)
Tổng về chạm: 37/180 -Tổng Về tổng: 14/155 - Tổng ghép: 2880 số
Tổng về 4 càng 13 ngày Ăn 4 càng 4 lần - Tổng về 3 càng 17 ngày ăn 3 càng 11 lần -Trúng đặc biệt 18 ngày Ăn 32 lần (Dàn Kết ăn 7 ngày )
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (32 x 70.000đ) - (2880 x 1.000đ) = -640.000đ

Tổng ghép 7 dàn đặc biệt gần nhất và loại bỏ trùng được dàn 100 số
Loại trừ ngày đã nuôi về về lọc còn 83 số