Thống kê tần suất ghép đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 22/05-T4
03,30,09,90,
2 21/05-T3 55200 18539 67,76,65,56, 67 4 về 1
3 20/05-T2 05966 60275 74,47,73,37, Không về Về 47,73,37 sau 2 ngày
4 19/05-CN 14478 08543 22,22,22,22, Không về Về 22,22,22,22,22,22,22,22 sau 2 ngày
5 18/05-T7 91322 34422 64,46,65,56, 64,65 4 về 2
6 17/05-T6 51468 36545 39,93,30,03, Không về Về 39 sau 2 ngày
7 16/05-T5 61034 71290 22,22,25,52, 25,25,52 4 về 3
8 15/05-T4 06926 62025 80,08,83,38, Không về Về 38 sau 2 ngày
9 14/05-T3 16880 28703 94,49,90,09, Không về Về 94,90,09 sau 2 ngày
10 13/05-T2 84396 64440 04,40,07,70, 40,07 4 về 2
11 12/05-CN 54105 06147 73,37,72,27, Không về Về 37,72,27 sau 2 ngày
12 11/05-T7 98076 10832 36,63,32,23, 32 4 về 1
13 10/05-T6 78736 18262 24,42,29,92, Không về Xịt
14 09/05-T5 60325 15349 90,09,99,99, Không về Về 99,99 sau 3 ngày
15 08/05-T4 56095 97809 11,11,18,81, Không về Về 81 sau 3 ngày
16 07/05-T3 12317 81118 64,46,61,16, Không về Về 61 sau 3 ngày
17 06/05-T2 87661 22441 87,78,83,38, Không về Xịt
18 05/05-CN 80183 07373 65,56,68,86, 68 4 về 1
19 04/05-T7 90869 86258 51,15,53,35, Không về Về 15 sau 2 ngày
20 03/05-T6 64857 31913 62,26,64,46, 46 4 về 1
21 02/05-T5 27567 98924 39,93,32,23, 39,32,23 4 về 3
22 01/05-T4 72031 10292 28,82,26,62, 82 4 về 1
23 30/04-T3 44624 05886 79,97,71,17, Không về Về 97 sau 2 ngày
24 29/04-T2 15877 86391 95,59,97,79, 59 4 về 1
25 28/04-CN 37696 21957 42,24,47,74, 74 4 về 1
26 27/04-T7 25842 31827 23,32,25,52, 25 4 về 1
27 26/04-T6 57620 82135 91,19,93,39, 19,93 4 về 2
28 25/04-T5 36594 90713 56,65,55,55, 65 4 về 1
29 24/04-T4 69952 12165 82,28,88,88, 82,82,82,28 4 về 4
30 23/04-T3 12681 26928 21,12,24,42, Không về Về 24 sau 2 ngày
31 22/04-T2 15525 29914 88,88,86,68, Không về Về 68 sau 2 ngày
32 21/04-CN 19980 85986 72,27,72,27, Không về Xịt
33 20/04-T7 29379 29822 93,39,98,89, 89,89 4 về 2
34 19/04-T6 26592 38838 05,50,01,10, 10 4 về 1
35 18/04-T5 62904 16351 87,78,84,48, 84 4 về 1
36 17/04-T4 90289 19874 57,75,51,15, Không về Về 57,51,15 sau 2 ngày
37 16/04-T3 96850 66671 62,26,69,96, 69 4 về 1
38 15/04-T2 99369 13829 90,09,91,19, Không về Về 91 sau 2 ngày
39 14/04-CN 71396 20801 41,14,42,24, 42 4 về 1
40 13/04-T7 90649 71212 73,37,77,77, Không về Về 73,37 sau 3 ngày
41 12/04-T6 12073 92837 55,55,52,25, Không về Về 52 sau 2 ngày
42 11/04-T5 69356 22552 32,23,34,43, Không về Xịt
43 10/04-T4 14138 62724 12,21,14,41, 12,21 4 về 2
44 09/04-T3 16510 57524 45,54,45,54, Không về Về 45,45 sau 2 ngày
45 08/04-T2 30147 37755 70,07,70,07, 07,07 4 về 2
46 07/04-CN 93374 18300 10,01,18,81, 18 4 về 1
47 06/04-T7 00312 44708 69,96,62,26, Không về Về 69,69,96 sau 2 ngày
48 05/04-T6 72666 96992 85,58,82,28, Không về Về 85 sau 3 ngày
49 04/04-T5 69389 34052 63,36,68,86, 86 4 về 1
50 03/04-T4 67364 05538 08,80,07,70, Không về Về 07,70,70 sau 3 ngày
51 02/04-T3 62909 09387 59,95,53,35, 35 4 về 1
52 01/04-T2 19052 64293 01,10,07,70, 10 4 về 1
53 31/03-CN 36909 46217 34,43,31,13, Không về Xịt
54 30/03-T7 62135 21141 63,36,61,16, Không về Về 63 sau 3 ngày
55 29/03-T6 37869 01431 79,97,76,67, 79,79,67,67 4 về 4
56 28/03-T5 49879 61196 45,54,46,64, Không về Về 54 sau 2 ngày
57 27/03-T4 20645 21356 18,81,16,61, 18,18,16 4 về 3
58 26/03-T3 59619 57086 45,54,44,44, Không về Về 45 sau 2 ngày
59 25/03-T2 16342 75754 79,97,73,37, 37 4 về 1
60 24/03-CN 88274 06693 86,68,81,18, Không về Về 86,81 sau 3 ngày
Tổng: 236 về 47 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 5 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 21/05/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay