Thống kê tần suất ghép đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 10/12-CN
54,45,51,15,
2 09/12-T7 57057 21341 28,82,26,62, Không về
3 08/12-T6 38223 77286 26,62,20,02, 62 4 về 1
4 07/12-T5 35627 13260 79,97,72,27, 27 4 về 1
5 06/12-T4 93178 49592 24,42,20,02, Không về Về 24 sau 2 ngày
6 05/12-T3 47521 07540 97,79,95,59, 59 4 về 1
7 04/12-T2 87694 91575 16,61,11,11, 16 4 về 1
8 03/12-CN 01716 77561 83,38,86,68, Không về Về 38 sau 3 ngày
9 02/12-T7 87485 17336 08,80,02,20, Không về Về 80,20,20 sau 2 ngày
10 01/12-T6 12301 78982 27,72,29,92, Không về Về 27,72 sau 2 ngày
11 30/11-T5 07426 98379 48,84,43,34, 84,43 4 về 2
12 29/11-T4 03141 42683 11,11,10,01, 10 4 về 1
13 28/11-T3 11913 00010 50,05,53,35, Không về Về 50,05,53 sau 2 ngày
14 27/11-T2 84757 74703 71,17,72,27, 17,72,27 4 về 3
15 26/11-CN 11873 79812 12,21,14,41, 12 4 về 1
16 25/11-T7 08816 27324 54,45,54,45, Không về Về 45,45 sau 2 ngày
17 24/11-T6 20952 00044 94,49,95,59, Không về Xịt
18 23/11-T5 57999 27345 79,97,78,87, 97 4 về 1
19 22/11-T4 14670 55598 47,74,40,04, Không về Về 74,40 sau 3 ngày
20 21/11-T3 17948 51570 70,07,71,17, 70,07 4 về 2
21 20/11-T2 49071 99401 23,32,23,32, 32,32 4 về 2
22 19/11-CN 38429 02633 75,57,75,57, Không về Về 75,75 sau 3 ngày
23 18/11-T7 98371 77855 13,31,10,01, 13 4 về 1
24 17/11-T6 95110 91230 67,76,67,76, Không về Xịt
25 16/11-T5 54869 34677 58,85,55,55, Không về Về 58,58,55,55 sau 3 ngày
26 15/11-T4 33859 98585 09,90,07,70, 07 4 về 1
27 14/11-T3 85800 00197 16,61,17,71, Không về Về 71,71,71 sau 2 ngày
28 13/11-T2 19412 85667 71,17,76,67, 76,67 4 về 2
29 12/11-CN 98375 76516 96,69,96,69, 69,69 4 về 2
30 11/11-T7 08391 10466 71,17,77,77, 17,77,77 4 về 3
31 10/11-T6 94670 63617 66,66,61,16, Không về Về 66,66,66,66 sau 2 ngày
32 09/11-T5 34562 39661 28,82,28,82, Không về Về 28,28 sau 2 ngày
33 08/11-T4 98526 98288 41,14,43,34, Không về Về 43 sau 2 ngày
34 07/11-T3 10949 97813 89,98,85,58, 58 4 về 1
35 06/11-T2 91484 12495 87,78,82,28, 82 4 về 1
36 05/11-CN 13484 62472 58,85,57,75, 85,57 4 về 2
37 04/11-T7 55858 39587 64,46,64,46, Không về Về 64,64 sau 2 ngày
38 03/11-T6 65761 49344 22,22,27,72, Không về Về 72 sau 2 ngày
39 02/11-T5 93127 54327 36,63,35,53, 35 4 về 1
40 01/11-T4 20136 25965 68,86,62,26, 86 4 về 1
41 31/10-T3 39267 84582 84,48,89,98, 98 4 về 1
42 30/10-T2 34684 07449 56,65,58,85, 56 4 về 1
43 29/10-CN 38050 04168 55,55,58,85, Không về Xịt
44 28/10-T7 07157 12258 31,13,31,13, Không về Xịt
45 27/10-T6 74036 90111 87,78,89,98, 98,98 4 về 2
46 26/10-T5 26788 71079 84,48,82,28, 84,82 4 về 2
47 25/10-T4 61380 92842 86,68,82,28, Không về Về 68,82 sau 2 ngày
48 24/10-T3 91388 78862 41,14,40,04, 40 4 về 1
49 23/10-T2 45844 81410 11,11,17,71, 11,11,17 4 về 3
50 22/10-CN 91918 71417 48,84,48,84, Không về Xịt
51 21/10-T7 57349 28088 83,38,88,88, 88,88 4 về 2
52 20/10-T6 42888 28038 05,50,09,90, Không về Xịt
53 19/10-T5 45305 95559 02,20,07,70, 20 4 về 1
54 18/10-T4 28600 18127 71,17,77,77, 17,77,77 4 về 3
55 17/10-T3 70876 93617 42,24,49,94, 94,94 4 về 2
56 16/10-T2 94540 26829 15,51,13,31, 15,13,31 4 về 3
57 15/10-CN 15013 43153 58,85,56,65, Không về Về 85,65 sau 2 ngày
58 14/10-T7 59454 00486 27,72,22,22, Không về Về 72 sau 2 ngày
59 13/10-T6 40620 36972 73,37,72,27, 72 4 về 1
60 12/10-T5 50875 95632 45,54,49,94, Không về Về 94 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 53 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 6 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 10/12/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay