Thống kê tần suất ghép đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 26/03-CN
77,77,74,47,
2 25/03-T7 32273 26774 57,75,59,95, 59,95 4 về 2
3 24/03-T6 48657 92279 83,38,86,68, 83 4 về 1
4 23/03-T5 45483 75836 93,39,97,79, 97 4 về 1
5 22/03-T4 08798 75337 63,36,63,36, 63,63 4 về 2
6 21/03-T3 81664 40033 97,79,97,79, Không về Về 97,79,97,79 sau 2 ngày
7 20/03-T2 24192 24877 00,00,04,40, 04 4 về 1
8 19/03-CN 86903 51904 74,47,74,47, Không về Xịt
9 18/03-T7 57570 25444 88,88,86,68, 88,88 4 về 2
10 17/03-T6 59389 46086 87,78,82,28, 78 4 về 1
11 16/03-T5 89581 62172 25,52,28,82, Không về Xịt
12 15/03-T4 67724 09458 71,17,71,17, Không về Xịt
13 14/03-T3 67879 07811 78,87,78,87, 78,78 4 về 2
14 13/03-T2 17375 14288 98,89,95,59, 89,95,95 4 về 3
15 12/03-CN 56695 14685 71,17,71,17, Không về Xịt
16 11/03-T7 47076 91911 24,42,27,72, Không về Về 72 sau 2 ngày
17 10/03-T6 24420 64647 08,80,08,80, Không về Về 08,80,08,80 sau 2 ngày
18 09/03-T5 68205 60388 86,68,81,18, Không về Về 86,81 sau 2 ngày
19 08/03-T4 73787 06261 79,97,72,27, Không về Về 27,27 sau 2 ngày
20 07/03-T3 75877 08692 17,71,11,11, Không về Về 11,11 sau 2 ngày
21 06/03-T2 39919 34271 12,21,16,61, 16,16 4 về 2
22 05/03-CN 58118 72226 44,44,46,64, Không về Về 44,44,46 sau 2 ngày
23 04/03-T7 06743 89246 57,75,53,35, 53 4 về 1
24 03/03-T6 37856 94473 73,37,73,37, 73,73 4 về 2
25 02/03-T5 47577 75833 09,90,03,30, 09 4 về 1
26 01/03-T4 76102 46493 27,72,27,72, Không về Về 27,27 sau 2 ngày
27 28/02-T3 55827 39977 53,35,54,45, Không về Về 53,35,54 sau 3 ngày
28 27/02-T2 93758 96434 64,46,60,06, Không về Về 46,60,60 sau 2 ngày
29 26/02-CN 67360 84040 12,21,13,31, 13 4 về 1
30 25/02-T7 30415 46223 73,37,70,07, 70,70 4 về 2
31 24/02-T6 16979 09730 66,66,69,96, 66,66 4 về 2
32 23/02-T5 01964 74969 52,25,58,85, 58 4 về 1
33 22/02-T4 31357 31928 87,78,85,58, 87,78 4 về 2
34 21/02-T3 90781 00175 70,07,76,67, 67 4 về 1
35 20/02-T2 32775 01606 61,16,63,36, 16,16,16,63 4 về 4
36 19/02-CN 37264 91013 79,97,76,67, 79 4 về 1
37 18/02-T7 44971 76196 33,33,38,83, 33,33 4 về 2
38 17/02-T6 18435 11438 40,04,42,24, 40,42 4 về 2
39 16/02-T5 65243 02602 52,25,53,35, 53,53 4 về 2
40 15/02-T4 18158 68823 42,24,45,54, 24,45,54,54 4 về 4
41 14/02-T3 56141 73625 17,71,12,21, 17,21 4 về 2
42 13/02-T2 41916 08972 41,14,41,14, 14,14 4 về 2
43 12/02-CN 09841 45011 13,31,14,41, 13,41 4 về 2
44 11/02-T7 98713 18834 29,92,22,22, 29 4 về 1
45 10/02-T6 85120 58592 39,93,35,53, 53 4 về 1
46 09/02-T5 29337 79795 67,76,69,96, Không về Xịt
47 08/02-T4 88864 58679 98,89,96,69, 96 4 về 1
48 07/02-T3 18198 71786 98,89,96,69, 98,96 4 về 2
49 06/02-T2 35492 27386 99,99,99,99, 99,99,99,99 4 về 4
50 05/02-CN 06194 41299 47,74,44,44, 74 4 về 1
51 04/02-T7 64948 04674 61,16,62,26, Không về Về 61 sau 3 ngày
52 03/02-T6 52766 79512 58,85,52,25, 25 4 về 1
53 02/02-T5 60755 35682 38,83,39,93, 38 4 về 1
54 01/02-T4 34838 29989 68,86,64,46, 68 4 về 1
55 31/01-T3 30061 21284 79,97,78,87, Không về Về 79,87 sau 3 ngày
56 30/01-T2 16179 12198 76,67,76,67, Không về Về 76,76 sau 3 ngày
57 29/01-CN 76479 25766 19,91,15,51, 15 4 về 1
58 28/01-T7 87219 88795 57,75,50,05, 75 4 về 1
59 27/01-T6 72859 84970 64,46,62,26, 26 4 về 1
60 26/01-T5 34164 21642 78,87,72,27, 78 4 về 1
Tổng: 236 về 68 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 5 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền