Thống kê tần suất ghép đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 03/12-T7
4 số
2 02/12-T6 24523 03015 4 số Không về
3 01/12-T5 52770 72632 4 số 15,51 4 về 2
4 30/11-T4 98112 09152 4 số Không về Về 38,38 sau 3 ngày
5 29/11-T3 25380 28733 4 số 80,70 4 về 2
6 28/11-T2 65507 90987 56,65,52,25, Không về Về 52 sau 3 ngày
7 27/11-CN 67857 24762 93,39,91,19, 19 4 về 1
8 26/11-T7 67896 70731 10,01,10,01, Không về Về 01,01 sau 2 ngày
9 25/11-T6 36819 77300 90,09,92,29, 90,92 4 về 2
10 24/11-T5 75996 04902 77,77,73,37, 77,77,77,77,73 4 về 5
11 23/11-T4 47779 09473 27,72,24,42, 24 4 về 1
12 22/11-T3 30529 00774 93,39,94,49, 39,49 4 về 2
13 21/11-T2 52091 32734 70,07,73,37, Không về Về 73,73 sau 3 ngày
14 20/11-CN 08770 74803 33,33,31,13, 33,33 4 về 2
15 19/11-T7 66534 56931 95,59,98,89, 98 4 về 1
16 18/11-T6 32592 64258 70,07,70,07, 70,70,07,07,70,70,07,07 4 về 8
17 17/11-T5 05776 49100 73,37,73,37, Không về Về 73,73 sau 3 ngày
18 16/11-T4 50578 44533 06,60,02,20, Không về Về 60 sau 2 ngày
19 15/11-T3 91006 22362 37,73,38,83, Không về Về 73,83 sau 2 ngày
20 14/11-T2 12834 95078 05,50,09,90, 05,90 4 về 2
21 13/11-CN 96305 67959 16,61,16,61, Không về Về 16,16 sau 3 ngày
22 12/11-T7 78611 11566 37,73,36,63, 73,36 4 về 2
23 11/11-T6 81736 23276 15,51,11,11, Không về Về 11,11 sau 2 ngày
24 10/11-T5 71610 89551 67,76,60,06, 67,67,06 4 về 3
25 09/11-T4 57765 69270 34,43,34,43, 34,34 4 về 2
26 08/11-T3 66130 31344 64,46,64,46, Không về Về 64,64,64,64 sau 3 ngày
27 07/11-T2 04067 62344 75,57,72,27, 57,72 4 về 2
28 06/11-CN 77471 19152 85,58,87,78, 87 4 về 1
29 05/11-T7 33487 75857 70,07,77,77, 70 4 về 1
30 04/11-T6 75371 81207 17,71,10,01, 71 4 về 1
31 03/11-T5 66819 58970 40,04,40,04, Không về Về 04,04 sau 2 ngày
32 02/11-T4 67246 84000 79,97,74,47, 47 4 về 1
33 01/11-T3 99876 35394 46,64,48,84, 46,64 4 về 2
34 31/10-T2 93343 96968 81,18,82,28, Không về Xịt
35 30/10-CN 05085 52112 87,78,83,38, 87,87,78,38 4 về 4
36 29/10-T7 73887 76973 49,94,43,34, 94,34 4 về 2
37 28/10-T6 32041 41193 02,20,03,30, 03,03,30 4 về 3
38 27/10-T5 89604 91323 32,23,32,23, 23,23 4 về 2
39 26/10-T4 19739 15022 00,00,03,30, 00,00,00,00 4 về 4
40 25/10-T3 50604 02803 97,79,96,69, 97,79 4 về 2
41 24/10-T2 05499 10376 40,04,45,54, 40 4 về 1
42 23/10-CN 12843 17105 99,99,99,99, Không về Về 99,99,99,99,99,99,99,99 sau 2 ngày
43 22/10-T7 31698 10399 08,80,06,60, 80,80 4 về 2
44 21/10-T6 50000 77386 68,86,65,56, 68,86 4 về 2
45 20/10-T5 27465 33685 75,57,79,97, 75,97 4 về 2
46 19/10-T4 68879 46059 59,95,52,25, 59,25 4 về 2
47 18/10-T3 07253 99692 74,47,77,77, 74,47 4 về 2
48 17/10-T2 15677 13447 49,94,41,14, 49,49,41,14 4 về 4
49 16/10-CN 35546 43491 36,63,30,03, Không về Xịt
50 15/10-T7 79638 62960 72,27,74,47, Không về Về 72 sau 2 ngày
51 14/10-T6 57974 15324 56,65,59,95, 56 4 về 1
52 13/10-T5 65353 92369 49,94,45,54, Không về Về 94 sau 2 ngày
53 12/10-T4 67145 28295 33,33,36,63, 36 4 về 1
54 11/10-T3 92034 05536 17,71,16,61, 71,16,61 4 về 3
55 10/10-T2 71218 70576 61,16,60,06, Không về Về 61,16 sau 2 ngày
56 09/10-CN 96669 56310 06,60,05,50, 05 4 về 1
57 08/10-T7 94309 45465 35,53,39,93, 39,93,93,93 4 về 4
58 07/10-T6 13037 25059 57,75,52,25, 52 4 về 1
59 06/10-T5 26450 99472 84,48,86,68, Không về Về 48,86 sau 2 ngày
60 05/10-T4 80983 09046 51,15,59,95, 51 4 về 1
Tổng: 236 về 87 (tỷ lệ 36%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 02/12/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.