Thống kê tần suất ghép đặc biệt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 03/12-T6
4 số
2 02/12-T5 27587 50645 14,41,15,51, 14,41,15 4 về 3
3 01/12-T4 62712 70945 37,73,39,93, 93 4 về 1
4 30/11-T3 71738 38779 83,38,84,48, 83,38,38 4 về 3
5 29/11-T2 28087 28734 89,98,83,38, Không về Về 98,83,38,38 sau 2 ngày
6 28/11-CN 55988 58593 20,02,29,92, 02,92 4 về 2
7 27/11-T7 27824 84009 17,71,12,21, 17,71 4 về 2
8 26/11-T6 81610 43572 19,91,14,41, 41 4 về 1
9 25/11-T5 64313 28994 53,35,50,05, Không về Về 05 sau 3 ngày
10 24/11-T4 85856 14730 88,88,83,38, 88,88,83 4 về 3
11 23/11-T3 24880 45683 90,09,98,89, 09,98,89,89 4 về 4
12 22/11-T2 36593 86008 77,77,77,77, Không về Xịt
13 21/11-CN 47579 80977 40,04,48,84, Không về Về 84 sau 2 ngày
14 20/11-T7 45344 21508 15,51,16,61, 15,16 4 về 2
15 19/11-T6 68712 13056 66,66,65,56, 66,66,56 4 về 3
16 18/11-T5 04960 49665 46,64,42,24, Không về Về 42,42 sau 2 ngày
17 17/11-T4 99342 53462 01,10,02,20, 01,10,10 4 về 3
18 16/11-T3 41405 87612 27,72,22,22, Không về Về 72 sau 2 ngày
19 15/11-T2 77626 91372 46,64,49,94, 46,94 4 về 2
20 14/11-CN 53940 52169 36,63,35,53, 35 4 về 1
21 13/11-T7 55230 64965 13,31,10,01, Không về Về 13,31,01,01 sau 2 ngày
22 12/11-T6 04211 71230 22,22,24,42, Không về Xịt
23 11/11-T5 33422 95524 94,49,99,99, 49 4 về 1
24 10/11-T4 43595 16549 51,15,53,35, 53 4 về 1
25 09/11-T3 71952 38113 79,97,76,67, 76,67 4 về 2
26 08/11-T2 94772 34396 87,78,89,98, Không về Về 87,78 sau 3 ngày
27 07/11-CN 91386 94379 25,52,24,42, Không về Về 24,42 sau 2 ngày
28 06/11-T7 19821 46754 56,65,56,65, Không về Về 65,65 sau 2 ngày
29 05/11-T6 66152 65766 45,54,44,44, Không về Về 54 sau 2 ngày
30 04/11-T5 34148 13354 61,16,64,46, 16 4 về 1
31 03/11-T4 07267 18214 18,81,14,41, 14 4 về 1
32 02/11-T3 29510 65284 56,65,57,75, 57 4 về 1
33 01/11-T2 03858 20567 99,99,94,49, 94,49 4 về 2
34 31/10-CN 54798 04294 49,94,49,94, 94,94 4 về 2
35 30/10-T7 24242 20699 38,83,36,63, 63 4 về 1
36 29/10-T6 67635 83186 66,66,66,66, Không về Xịt
37 28/10-T5 47069 95366 41,14,41,14, Không về Về 41,41 sau 2 ngày
38 27/10-T4 92046 41811 04,40,05,50, 04 4 về 1
39 26/10-T3 75309 29545 58,85,58,85, Không về Xịt
40 25/10-T2 69154 57088 12,21,16,61, 12,21,21 4 về 3
41 24/10-CN 44417 33926 25,52,20,02, 52,20,02 4 về 3
42 23/10-T7 73125 49150 21,12,25,52, 25 4 về 1
43 22/10-T6 56628 23615 84,48,82,28, 82,28 4 về 2
44 21/10-T5 93188 00442 44,44,44,44, Không về Về 44,44,44,44 sau 2 ngày
45 20/10-T4 56449 76644 43,34,49,94, 49 4 về 1
46 19/10-T3 86847 67039 07,70,00,00, 00,00 4 về 2
47 18/10-T2 11609 38670 46,64,41,14, Không về Về 46,64 sau 3 ngày
48 17/10-CN 24640 45261 61,16,60,06, 61,61,06 4 về 3
49 16/10-T7 66067 51010 15,51,14,41, 14 4 về 1
50 15/10-T6 64218 83454 16,61,12,21, 12 4 về 1
51 14/10-T5 04019 12662 22,22,23,32, 22,22 4 về 2
52 13/10-T4 49522 34123 10,01,19,91, Không về Về 19 sau 2 ngày
53 12/10-T3 05618 73209 45,54,40,04, Không về Về 54 sau 3 ngày
54 11/10-T2 72142 06050 84,48,89,98, 84,84,89,98 4 về 4
55 10/10-CN 06085 88649 50,05,55,55, Không về Về 50,55,55,55,55 sau 2 ngày
56 09/10-T7 31156 70905 58,85,57,75, 57 4 về 1
57 08/10-T6 43550 92887 61,16,69,96, Không về Về 61,16,69,69 sau 3 ngày
58 07/10-T5 97469 47719 48,84,43,34, Không về Về 84 sau 2 ngày
59 06/10-T4 82245 66283 62,26,63,36, 36 4 về 1
60 05/10-T3 73967 77123 40,04,46,64, Không về Về 40,40 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 68 (tỷ lệ 28%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 03/12/2021


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.