Thống kê tần suất ghép tổng Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 26/03-CN
58,85,51,15
2 25/03-T7 32273 26774 21,12,26,62 Không về
3 24/03-T6 48657 92279 92,29,99,44 44 4 về 1
4 23/03-T5 45483 75836 82,28,80,08 28 4 về 1
5 22/03-T4 08798 75337 94,49,96,69 94,69 4 về 2
6 21/03-T3 81664 40033 66,11,64,46 64 4 về 1
7 20/03-T2 24192 24877 46,64,44,99 99 4 về 1
8 19/03-CN 86903 51904 27,72,28,82 72 4 về 1
9 18/03-T7 57570 25444 40,04,44,99 44,44,99 4 về 3
10 17/03-T6 59389 46086 78,87,79,97 78,79 4 về 2
11 16/03-T5 89581 62172 39,93,33,88 Không về Về 93 sau 2 ngày
12 15/03-T4 67724 09458 37,73,32,23 Không về Về 37,23 sau 2 ngày
13 14/03-T3 67879 07811 85,58,86,68 85,58 4 về 2
14 13/03-T2 17375 14288 15,51,13,31 51 4 về 1
15 12/03-CN 56695 14685 10,01,12,21 Không về Về 10 sau 2 ngày
16 11/03-T7 47076 91911 60,06,61,16 06 4 về 1
17 10/03-T6 24420 64647 46,64,46,64 46,46 4 về 2
18 09/03-T5 68205 60388 06,60,07,70 Không về Về 07 sau 2 ngày
19 08/03-T4 73787 06261 28,82,21,12 28,12 4 về 2
20 07/03-T3 75877 08692 27,72,28,82 Không về Về 28 sau 2 ngày
21 06/03-T2 39919 34271 39,93,38,83 83 4 về 1
22 05/03-CN 58118 72226 67,76,60,06 60 4 về 1
23 04/03-T7 06743 89246 03,30,00,55 Không về Về 55 sau 2 ngày
24 03/03-T6 37856 94473 12,21,16,61 Không về Về 16 sau 3 ngày
25 02/03-T5 47577 75833 30,03,32,23 23 4 về 1
26 01/03-T4 76102 46493 02,20,04,40 02 4 về 1
27 28/02-T3 55827 39977 25,52,27,72 27 4 về 1
28 27/02-T2 93758 96434 32,23,34,43 34,34 4 về 2
29 26/02-CN 67360 84040 30,03,35,53 Không về Xịt
30 25/02-T7 30415 46223 79,97,73,37 Không về Về 97,97 sau 2 ngày
31 24/02-T6 16979 09730 11,66,15,51 11,66,15,51 4 về 4
32 23/02-T5 01964 74969 44,99,40,04 Không về Về 99 sau 2 ngày
33 22/02-T4 31357 31928 90,09,92,29 09,09 4 về 2
34 21/02-T3 90781 00175 51,15,56,65 Không về Về 51,56,56 sau 2 ngày
35 20/02-T2 32775 01606 00,55,04,40 Không về Xịt
36 19/02-CN 37264 91013 83,38,85,58 Không về Về 38,85,58 sau 2 ngày
37 18/02-T7 44971 76196 92,29,91,19 29 4 về 1
38 17/02-T6 18435 11438 12,21,12,21 Không về Về 21,21 sau 2 ngày
39 16/02-T5 65243 02602 94,49,95,59 95 4 về 1
40 15/02-T4 18158 68823 10,01,17,71 Không về Về 10,10,01 sau 3 ngày
41 14/02-T3 56141 73625 58,85,59,95 Không về Về 58 sau 2 ngày
42 13/02-T2 41916 08972 99,44,92,29 99 4 về 1
43 12/02-CN 09841 45011 79,97,77,22 79,79 4 về 2
44 11/02-T7 98713 18834 33,88,31,13 33,88,31,13,13,13 4 về 6
45 10/02-T6 85120 58592 16,61,14,41 16,61 4 về 2
46 09/02-T5 29337 79795 63,36,66,11 36 4 về 1
47 08/02-T4 88864 58679 98,89,94,49 Không về Về 89 sau 2 ngày
48 07/02-T3 18198 71786 89,98,84,48 98,84 4 về 2
49 06/02-T2 35492 27386 65,56,68,86 56,86 4 về 2
50 05/02-CN 06194 41299 04,40,01,10 Không về Về 10,10 sau 2 ngày
51 04/02-T7 64948 04674 76,67,73,37 Không về Về 73,37 sau 2 ngày
52 03/02-T6 52766 79512 68,86,60,06 Không về Về 60,06 sau 2 ngày
53 02/02-T5 60755 35682 71,17,77,22 Không về Về 22 sau 2 ngày
54 01/02-T4 34838 29989 33,88,32,23 Không về Về 88 sau 3 ngày
55 31/01-T3 30061 21284 73,37,77,22 77,22 4 về 2
56 30/01-T2 16179 12198 37,73,32,23 37 4 về 1
57 29/01-CN 76479 25766 56,65,54,45 56,54 4 về 2
58 28/01-T7 87219 88795 92,29,97,79 Không về Về 79 sau 2 ngày
59 27/01-T6 72859 84970 73,37,76,67 Không về Về 76 sau 2 ngày
60 26/01-T5 34164 21642 79,97,70,07 Không về Về 79,70,70 sau 2 ngày
Tổng: 236 về 56 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 25/03/2023


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web XSMB.top xem các cao thủ chốt số - Đăng ký chốt số để kiếm tiền