Thống kê tần suất ghép tổng Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 24/07-T4
93,39,93,39
2 23/07-T3 27364 85221 63,36,64,46 63,64 4 về 2
3 22/07-T2 15296 58122 14,41,15,51 Không về Về 41 sau 2 ngày
4 21/07-CN 10190 86296 18,81,14,41 81 4 về 1
5 20/07-T7 01882 99877 54,45,51,15 45,15 4 về 2
6 19/07-T6 23877 86129 33,88,39,93 88,39 4 về 2
7 18/07-T5 12559 30645 91,19,94,49 49 4 về 1
8 17/07-T4 54959 56122 69,96,67,76 76 4 về 1
9 16/07-T3 79496 54389 78,87,78,87 78,78 4 về 2
10 15/07-T2 43030 44299 98,89,91,19 Không về Về 89,89 sau 2 ngày
11 14/07-CN 81707 44574 10,01,12,21 10,01 4 về 2
12 13/07-T7 83060 19484 12,21,10,01 12,01 4 về 2
13 12/07-T6 92619 11319 07,70,07,70 Không về Về 70,70 sau 2 ngày
14 11/07-T5 91323 70916 94,49,91,19 Không về Về 19,19 sau 2 ngày
15 10/07-T4 81994 86474 95,59,93,39 93 4 về 1
16 09/07-T3 09466 96676 43,34,42,24 42 4 về 1
17 08/07-T2 40957 85011 44,99,49,94 49 4 về 1
18 07/07-CN 04973 13645 37,73,39,93 37,73 4 về 2
19 06/07-T7 30003 52054 31,13,39,93 13 4 về 1
20 05/07-T6 49735 38572 85,58,84,48 85 4 về 1
21 04/07-T5 35313 32522 10,01,12,21 Không về Về 01 sau 2 ngày
22 03/07-T4 38889 19639 46,64,47,74 46 4 về 1
23 02/07-T3 77620 88861 38,83,34,43 83,43,43 4 về 3
24 01/07-T2 94818 99104 86,68,81,18 86,18 4 về 2
25 30/06-CN 44529 97547 55,00,57,75 Không về Xịt
26 29/06-T7 78049 78125 80,08,81,18 Không về Về 81,81 sau 2 ngày
27 28/06-T6 71368 37047 69,96,69,96 96,96 4 về 2
28 27/06-T5 51599 63081 48,84,48,84 Không về Về 48,84,48,84 sau 2 ngày
29 26/06-T4 04232 26980 61,16,64,46 61 4 về 1
30 25/06-T3 60082 56295 54,45,54,45 45,45 4 về 2
31 24/06-T2 50550 86177 00,55,06,60 Không về Về 00,00 sau 2 ngày
32 23/06-CN 28501 82333 69,96,67,76 96 4 về 1
33 22/06-T7 24362 36143 54,45,54,45 Không về Về 54,54 sau 3 ngày
34 21/06-T6 14296 22522 99,44,99,44 99,99 4 về 2
35 20/06-T5 81439 72590 02,20,00,55 02,55 4 về 2
36 19/06-T4 37567 66937 12,21,13,31 Không về Về 13 sau 3 ngày
37 18/06-T3 74990 57985 07,70,02,20 70,02 4 về 2
38 17/06-T2 00002 89539 85,58,84,48 Không về Về 85,84 sau 2 ngày
39 16/06-CN 17597 14213 47,74,48,84 Không về Về 74,74,74,84 sau 3 ngày
40 15/06-T7 40369 61635 87,78,85,58 78,85 4 về 2
41 14/06-T6 80287 34741 14,41,17,71 41,41 4 về 2
42 13/06-T5 29826 13498 42,24,43,34 43 4 về 1
43 12/06-T4 86255 11249 87,78,83,38 83 4 về 1
44 11/06-T3 17409 34794 81,18,89,98 Không về Về 98 sau 2 ngày
45 10/06-T2 44465 74590 13,31,19,91 Không về Về 31,91 sau 2 ngày
46 09/06-CN 29226 12081 96,69,96,69 Không về Về 96,69,96,69 sau 2 ngày
47 08/06-T7 63333 06115 42,24,46,64 24,46,64 4 về 3
48 07/06-T6 04651 66342 23,32,24,42 32,42 4 về 2
49 06/06-T5 66688 12104 67,76,62,26 Không về Về 26 sau 2 ngày
50 05/06-T4 97856 25539 44,99,46,64 44 4 về 1
51 04/06-T3 86127 95915 80,08,85,58 80,58 4 về 2
52 03/06-T2 35024 46369 92,29,93,39 Không về Về 29 sau 2 ngày
53 02/06-CN 27070 02994 33,88,31,13 13 4 về 1
54 01/06-T7 12612 12229 61,16,66,11 Không về Về 66,11 sau 2 ngày
55 31/05-T6 06102 01933 71,17,77,22 17 4 về 1
56 30/05-T5 98932 74989 65,56,65,56 Không về Xịt
57 29/05-T4 60031 50514 19,91,17,71 Không về Về 71 sau 2 ngày
58 28/05-T3 47490 72043 93,39,98,89 Không về Về 39,98,89 sau 2 ngày
59 27/05-T2 72578 03162 83,38,85,58 85 4 về 1
60 26/05-CN 53398 12478 98,89,92,29 98,92 4 về 2
Tổng: 236 về 59 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 23/07/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay