Thống kê tần suất ghép tổng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 3 ngày Nuôi
1 11/08-T5
4 số
2 10/08-T4 42119 46227 08,80,09,90 80 4 về 1
3 09/08-T3 00180 08818 38,83,35,53 53 4 về 1
4 08/08-T2 76821 26769 80,08,84,48 Không về Về 80 sau 2 ngày
5 07/08-CN 80395 00604 15,51,17,71 15 4 về 1
6 06/08-T7 74873 78243 30,03,31,13 Không về Về 03,31 sau 3 ngày
7 05/08-T6 49513 91374 95,59,95,59 Không về Về 59,59 sau 2 ngày
8 04/08-T5 27492 50569 06,60,08,80 06 4 về 1
9 03/08-T4 37686 60371 96,69,99,44 Không về Về 69 sau 2 ngày
10 02/08-T3 36335 79490 02,20,04,40 Không về Về 40 sau 2 ngày
11 01/08-T2 46555 11459 52,25,57,75 Không về Về 25 sau 2 ngày
12 31/07-CN 50267 02643 56,65,56,65 Không về Xịt
13 30/07-T7 96409 33297 18,81,15,51 81,81 4 về 2
14 29/07-T6 92303 26296 17,71,15,51 17,71,15 4 về 3
15 28/07-T5 56590 61023 99,44,95,59 Không về Về 44 sau 2 ngày
16 27/07-T4 09155 63250 05,50,01,10 50,10 4 về 2
17 26/07-T3 00558 96583 59,95,56,65 Không về Xịt
18 25/07-T2 69502 72642 46,64,44,99 64 4 về 1
19 24/07-CN 22857 51386 64,46,62,26 64 4 về 1
20 23/07-T7 15361 86993 46,64,42,24 46,42 4 về 2
21 22/07-T6 04093 51457 99,44,94,49 99 4 về 1
22 21/07-T5 27404 63031 79,97,71,17 Không về Về 97 sau 2 ngày
23 20/07-T4 25496 72929 86,68,88,33 Không về Về 86 sau 2 ngày
24 19/07-T3 53393 88480 98,89,90,09 90 4 về 1
25 18/07-T2 36713 35519 22,77,22,77 Không về Về 22,22 sau 2 ngày
26 17/07-CN 66327 20157 48,84,45,54 Không về Về 48 sau 2 ngày
27 16/07-T7 77064 71741 19,91,18,81 18 4 về 1
28 15/07-T6 38114 90817 52,25,51,15 25 4 về 1
29 14/07-T5 32850 20310 49,94,48,84 84 4 về 1
30 13/07-T4 95155 90271 54,45,57,75 57,57,75 4 về 3
31 12/07-T3 23151 77007 25,52,26,62 52,26,62 4 về 3
32 11/07-T2 02801 41033 86,68,80,08 68 4 về 1
33 10/07-CN 17772 24964 19,91,17,71 19,91,17,17,71 4 về 5
34 09/07-T7 10295 36734 22,77,25,52 Không về Về 77,25,52 sau 2 ngày
35 08/07-T6 66224 39869 04,40,05,50 50,50 4 về 2
36 07/07-T5 91796 13278 36,63,35,53 35,35 4 về 2
37 06/07-T4 76796 60532 45,54,42,24 Không về Về 54 sau 2 ngày
38 05/07-T3 68404 87375 59,95,54,45 54,54 4 về 2
39 04/07-T2 50239 18777 40,04,48,84 40,84 4 về 2
40 03/07-CN 86690 00944 58,85,56,65 56 4 về 1
41 02/07-T7 50554 26597 17,71,19,91 Không về Về 19,91 sau 2 ngày
42 01/07-T6 01697 70090 30,03,39,93 30,30,39 4 về 3
43 30/06-T5 58839 82672 12,21,19,91 91,91 4 về 2
44 29/06-T4 38892 20636 45,54,48,84 Không về Về 48 sau 3 ngày
45 28/06-T3 13149 50944 81,18,85,58 18 4 về 1
46 27/06-T2 62171 74232 04,40,04,40 Không về Về 40,40,40,40 sau 2 ngày
47 26/06-CN 46970 31422 91,19,93,39 91,19 4 về 2
48 25/06-T7 36768 38794 37,73,38,83 Không về Về 38 sau 2 ngày
49 24/06-T6 49677 52644 67,76,61,16 Không về Về 76,16 sau 3 ngày
50 23/06-T5 97140 07147 51,15,56,65 Không về Về 56 sau 2 ngày
51 22/06-T4 50846 92133 90,09,93,39 93 4 về 1
52 21/06-T3 81571 37576 86,68,86,68 Không về Về 68,68 sau 2 ngày
53 20/06-T2 71808 24479 26,62,22,77 22 4 về 1
54 19/06-CN 66449 97184 53,35,51,15 51 4 về 1
55 18/06-T7 87190 21110 49,94,41,14 Không về Về 49 sau 2 ngày
56 17/06-T6 68274 90547 95,59,98,89 59,89 4 về 2
57 16/06-T5 90524 87917 60,06,61,16 Không về Về 60 sau 2 ngày
58 15/06-T4 79716 00074 71,17,76,67 67 4 về 1
59 14/06-T3 52762 47624 74,47,73,37 74,73,37 4 về 3
60 13/06-T2 89927 77049 89,98,88,33 88,33 4 về 2
Tổng: 236 về 60 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 11/08/2022


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.