STT Ngày tạo Tên KênhThống kê
1 07/10/2020 Lấy Tiền Nhà Cái
Miền Bắc - Loto
Chốt 4 về 2 - 50% - 27 ngày
Chốt 8 giờ trước
2 07/10/2020 Hùng Văn Đinh - Admin Hội Loto Đặc Biệt Miền Bắc
Miền Bắc - Loto
Chốt 8 về 4 - 50% - 40 ngày
Chốt 10 giờ trước
3 08/12/2020 Thần Tài Gõ Cửa 8668
Miền Bắc - Loto
Chốt 17 về 8 - 47% - 16 ngày
Chốt 2 giờ trước
4 04/11/2020 thanso8386
Miền Bắc - Loto
Chốt 11 về 5 - 45% - 35 ngày
Chốt 2 giờ trước
5 24/11/2020 Hien Meo
Miền Bắc - Loto
Chốt 40 về 17 - 42% - 57 ngày
Chốt 1 ngày trước
6 14/12/2020 Dan de 50 so <HM>
Miền Bắc - Loto
Chốt 57 về 23 - 40% - 33 ngày
Chốt 1 ngày trước