Công cụ TEST dàn đặc biệt

Chọn số ngày Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập dàn đặc biệt cần test Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Trạng thái
1 26/03-CN Chờ...
2 25/03-T7 32273 26774 Không về
3 24/03-T6 48657 92279 Không về
4 23/03-T5 45483 75836 Không về
5 22/03-T4 08798 75337 Không về
6 21/03-T3 81664 40033 Không về
7 20/03-T2 24192 24877 Không về
8 19/03-CN 86903 51904 Không về
9 18/03-T7 57570 25444 Không về
10 17/03-T6 59389 46086 Không về
11 16/03-T5 89581 62172 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)