Công cụ TEST dàn đặc biệt

Chọn số ngày Nhập dàn đặc biệt cần test Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Trạng thái
1 26/10-T3 Chờ...
2 25/10-T2 69154 57088 Không về
3 24/10-CN 44417 33926 Không về
4 23/10-T7 73125 49150 Không về
5 22/10-T6 56628 23615 Không về
6 21/10-T5 93188 00442 Không về
7 20/10-T4 56449 76644 Không về
8 19/10-T3 86847 67039 Không về
9 18/10-T2 11609 38670 Không về
10 17/10-CN 24640 45261 Không về
11 16/10-T7 66067 51010 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)