Công cụ TEST dàn đặc biệt

Chọn số ngày Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập dàn đặc biệt cần test Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Trạng thái
1 02/07-T7 Chờ...
2 01/07-T6 01697 70090 Không về
3 30/06-T5 58839 82672 Không về
4 29/06-T4 38892 20636 Không về
5 28/06-T3 13149 50944 Không về
6 27/06-T2 62171 74232 Không về
7 26/06-CN 46970 31422 Không về
8 25/06-T7 36768 38794 Không về
9 24/06-T6 49677 52644 Không về
10 23/06-T5 97140 07147 Không về
11 22/06-T4 50846 92133 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)