Công cụ TEST dàn đặc biệt

Chọn số ngày Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập dàn đặc biệt cần test Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Trạng thái
1 20/04-T7 Chờ...
2 19/04-T6 26592 38838 Không về
3 18/04-T5 62904 16351 Không về
4 17/04-T4 90289 19874 Không về
5 16/04-T3 96850 66671 Không về
6 15/04-T2 99369 13829 Không về
7 14/04-CN 71396 20801 Không về
8 13/04-T7 90649 71212 Không về
9 12/04-T6 12073 92837 Không về
10 11/04-T5 69356 22552 Không về
11 10/04-T4 14138 62724 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)