Công cụ TEST dàn đặc biệt

Chọn số ngày Nhập càng 4 Nhập càng 3 Nhập dàn đặc biệt cần test Chọn kiểu lộn Chọn kiểu bóng
STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Trạng thái
1 26/09-T3 Chờ...
2 25/09-T2 68779 71548 Không về
3 24/09-CN 62778 20839 Không về
4 23/09-T7 76922 99878 Không về
5 22/09-T6 22714 66480 Không về
6 21/09-T5 52566 34841 Không về
7 20/09-T4 40303 10239 Không về
8 19/09-T3 50925 75781 Không về
9 18/09-T2 43104 28261 Không về
10 17/09-CN 22365 80585 Không về
11 16/09-T7 11724 98298 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)