Công cụ test và ghép càng dàn đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt
1 18/05/2021-T3 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số
2 17/05/2021-T2 67626 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
3 16/05/2021-CN 32965 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 65
4 15/05/2021-T7 59925 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 25
5 14/05/2021-T6 81047 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 047
6 13/05/2021-T5 68664 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 664
7 12/05/2021-T4 49650 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
8 11/05/2021-T3 57470 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 70
9 10/05/2021-T2 54247 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4247
10 09/05/2021-CN 76369 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 69
11 08/05/2021-T7 26493 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
12 07/05/2021-T6 70447 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 47
13 06/05/2021-T5 80359 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 59
14 05/05/2021-T4 83866 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
15 04/05/2021-T3 09580 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 80
16 03/05/2021-T2 51925 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 25
17 02/05/2021-CN 76578 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
18 01/05/2021-T7 05365 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 65
19 30/04/2021-T6 96736 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6736
20 29/04/2021-T5 21916 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 16
21 28/04/2021-T4 91213 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 213
22 27/04/2021-T3 49333 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 33
23 26/04/2021-T2 16252 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
24 25/04/2021-CN 73278 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
25 24/04/2021-T7 21177 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
26 23/04/2021-T6 98860 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 60
27 22/04/2021-T5 56292 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
28 21/04/2021-T4 84355 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 55
29 20/04/2021-T3 05475 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
30 19/04/2021-T2 81365 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 65
31 18/04/2021-CN 89500 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 00
32 17/04/2021-T7 10780 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0780
33 16/04/2021-T6 99789 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 789
34 15/04/2021-T5 90982 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 82
35 14/04/2021-T4 74295 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4295
36 13/04/2021-T3 29405 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
37 12/04/2021-T2 86039 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
38 11/04/2021-CN 29013 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 013
39 10/04/2021-T7 85313 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 13
40 09/04/2021-T6 52070 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2070
41 08/04/2021-T5 63904 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 04
42 07/04/2021-T4 97675 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
43 06/04/2021-T3 94659 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4659
44 05/04/2021-T2 06800 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 00
45 04/04/2021-CN 16278 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
46 03/04/2021-T7 44110 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4110
47 02/04/2021-T6 01795 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 795
48 01/04/2021-T5 50393 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
49 31/03/2021-T4 06996 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 96
50 30/03/2021-T3 49255 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 255
51 29/03/2021-T2 03000 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 000
52 28/03/2021-CN 31295 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 295
53 27/03/2021-T7 54601 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4601
54 26/03/2021-T6 72042 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2042
55 25/03/2021-T5 44219 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
56 24/03/2021-T4 66438 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 38
57 23/03/2021-T3 85639 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
58 22/03/2021-T2 54315 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
59 21/03/2021-CN 68140 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
60 20/03/2021-T7 97438 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 38
61 19/03/2021-T6 55324 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
Tổng về 4 càng 31 ngày Ăn 4 càng 9 lần - Tổng về 3 càng 30 ngày ăn 3 càng 18 lần -Trúng đặc biệt 40 ngày
Kết quả nuôi: Về 58 ngày - Xịt 0 ngày

Công cụ kiểm tra (test) dàn đặc biệt là công cụ giúp bạn kiểm tra được dàn của bạn về những ngày nào, ngoài ra còn giúp bạn ghép càng 4 càng 3 nhanh nhất. Trên là bộ càng 3,4 và dàn 64s được fix sẵn để các bạn tham khảo. Bạn có thể chỉnh sửa theo dàn của bạn

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.


TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc
1 Quang Trí
Chốt 4 về 4 - 100% - 42 ngày
Chốt 3 tuần trước
2 Song thủ Loto bất bại
Chốt 8 về 5 - 62% - 37 ngày
Chốt 1 tuần trước
3 Hùng Văn Đinh - Admin Hội Loto Đặc Biệt Miền Bắc
Chốt 2 về 1 - 50% - 44 ngày
Chốt 1 month ago
4 Sáng Tiền Xu
Chốt 4 về 2 - 50% - 22 ngày
Chốt 3 tuần trước
5 Phát Lộc 3868
Chốt 2 về 1 - 50% - 40 ngày
Chốt 3 tuần trước