Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 18/05/2021-T3 Chờ... Chờ... Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 17/05/2021-T2 67626 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 16/05/2021-CN 32965 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 15/05/2021-T7 59925 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 14/05/2021-T6 81047 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 13/05/2021-T5 68664 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 12/05/2021-T4 49650 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 11/05/2021-T3 57470 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 10/05/2021-T2 54247 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 09/05/2021-CN 76369 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 08/05/2021-T7 26493 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 07/05/2021-T6 70447 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 06/05/2021-T5 80359 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 05/05/2021-T4 83866 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 04/05/2021-T3 09580 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 03/05/2021-T2 51925 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 02/05/2021-CN 76578 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 01/05/2021-T7 05365 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 30/04/2021-T6 96736 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 29/04/2021-T5 21916 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 28/04/2021-T4 91213 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 27/04/2021-T3 49333 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 26/04/2021-T2 16252 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 25/04/2021-CN 73278 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 24/04/2021-T7 21177 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 23/04/2021-T6 98860 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 22/04/2021-T5 56292 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 21/04/2021-T4 84355 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 20/04/2021-T3 05475 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 19/04/2021-T2 81365 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 18/04/2021-CN 89500 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 17/04/2021-T7 10780 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 16/04/2021-T6 99789 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 15/04/2021-T5 90982 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 14/04/2021-T4 74295 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 13/04/2021-T3 29405 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 12/04/2021-T2 86039 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 11/04/2021-CN 29013 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 10/04/2021-T7 85313 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 09/04/2021-T6 52070 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 08/04/2021-T5 63904 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 07/04/2021-T4 97675 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 06/04/2021-T3 94659 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 05/04/2021-T2 06800 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 04/04/2021-CN 16278 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 03/04/2021-T7 44110 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 02/04/2021-T6 01795 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 01/04/2021-T5 50393 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 31/03/2021-T4 06996 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 30/03/2021-T3 49255 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 29/03/2021-T2 03000 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 28/03/2021-CN 31295 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 27/03/2021-T7 54601 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 26/03/2021-T6 72042 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 25/03/2021-T5 44219 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 24/03/2021-T4 66438 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 23/03/2021-T3 85639 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 22/03/2021-T2 54315 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 21/03/2021-CN 68140 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 20/03/2021-T7 97438 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 19/03/2021-T6 55324 60 ngày 60 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đặc biệt Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

https://ketqua360.com/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=